Belsőépítészet

Egészen fent lakni – az a legszebb! Példák tetőtéri lakásokhoz

A tetőtér az a hely, ahol kívánságainkat valóban megvalósíthatjuk, ahol a színekkel való játékokat tökélyre vihetjük, ahol lebilincselő atmoszférát teremthetünk. Azonban csak akkor lesz fáradozásaink eredménye meggyőző, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a tetőterek meredekségével különleges feltételeket hozunk létre.

Tetőtér

Sokféle hasznosítást el lehet képzelni a tető alatti helyiségek számára, de a leggyakrabban a tetőtéri helyiségeket lakóterületekként hasznosítják. Néha csak a család számára fenntartott másodlagos lakóterületként használják. Ekkor jut érvényre leginkább a ferde falak adta kényelem. De egy második érv is emellett szól: a tetőtér feldarabolás nélküli vagy csak részben felosztott hasznosítása.

Így azt a nagyvonalúság utáni vágyunkat elégíthetjük ki, amelyet több­nyire csak a teljes nyitott térben érezhetünk. Ez az érzés nemcsak a négyzetméterek függvénye: erősíteni lehet (az 1. ábra szerint) azáltal is, ha a fehér színt a padló, a falak és a mennyezet meghatározó színének választjuk. A fehér a határoló felületeket optikailag feloldja. Ugyancsak ezt a hatást közvetítik az üvegajtók is. Az oromfal-háromszög ügyesen hangsúlyozza a ferde tetőt és annak nagyságát.

1-2. ábra

1-2. ábra – Fent balra: Nagyvonalúság a tető alatt: a fehér kiszélesíti a teret. Fent jobbra: a fa melegsége, a látható szarufák pompás atmoszférát teremtenek.

A színek életet visznek a tető alá

Az, hogy milyen nagymérték­ben függ a színektől és formák­tól a térhatás, azt a 2. és 3. ábrán láthatjuk. Itt az erőteljes szarufák meleg faszíne, ott a tetőszerkezet sötét színével kiemelt szarufák és gerendák a közöttük fehérre festett mezőkkel. A világos/sötét stíluselemek tudatosan válta­kozó használatát az oromfal üvegfelülete teszi egyértelművé. A térformáláskor követendő tanácsot, hogy semmit sem bízni a véletlenre, hanem a teret, mint egységes egészet kialakítani, itt betartották.

A felosztásnál nagyvonalúsá­got érhetünk el fél helyiség­szélességben épített válasz­falakkal, és a helyiség teljes hosszbeli megnyitásával, a padlóburkolatok és a tető alsó felületének (4. ábra) azonos színű kialakításával. A gyakran problémás megvilágítás a tetőterasz üvegezésével biztosítható. A fekvésnek megfelelően kell a napsugárzás elleni védelemről gondoskodni.

Sok nagyváros többlakásos családi házainak magas tetőterét gyakran teljes szintként lehet hasznosítani. A mindenkori tér adta lehetőség szerint (5. ábra) járunk el a szerkezet látható részeivel. Ha optikailag visszafogottabbat akarunk, akkor a fehér szín ajánlható. Egyébként is a faszerkezetet tűzvédelem céljából tűzálló lapokkal kell beburkolni.

3. ábra

3. ábra – A színek játéka: a világos-sötét effektusok a teret tagolják, de nagy szigort és hűvösséget sugároznak.

4. ábra

4. ábra – Nagyvonalúság a félszélességig benyúló falak térfeldara­bolása ellenére. Fő megvilágítás a tetőteraszon keresztül.

5. ábra

5. ábra -Tetőszint egy nagyvárosi házban, szinte teljes emeletként hasznosítva. A fehér optikailag vissza­szorítja a szerkezetet és a határoló-falakat.

6. ábra

6. ábra – Téralakítás a tetőtérben több szinten, áttekintés, lépcsők. A tetőtér így különböző funkciókat szolgálhat térelválasztó-falak nélkül is.

7-8. ábra

7-8. ábra: A kevés négyzetméter ellenére a hely egy meghitt, egy oldalra rendezett konyhához elég. Természetesen fantázia kell hozzá. Fent jobbra: Színek kívánság­ra: egy hálótér a tetőcsúcsban.

9. ábra

9. ábra: A tetőtér tetőcsúcsra nyi­tása megszünteti a szűkösség érzetét. A tető­szerkezet ügye­sen beilleszkedik a térbe.

A tetőtér második szintje: a tetőcsúcs

A több szinten való játék, amely bájos térfeszültségeket hozhat létre, a tető alatt külö­nös játszadozást tesz lehetővé. Födémáttörések, tetőcsúcs ­kialakítások, lépcsők, sokféle hatást eredményezhetnek, amint azt a 6. ábra az előző oldalon nagyszerűen mutatja.

Egyetlen tetőtérben sem lehet olyan sarkokat kialakítani, amelyeket ne lehetne hasznosítani. Ha olyan alapkövetelményeket, mint belmagasság, megvilágítás teljesítettünk, akkor fantáziával a legjobb megoldások szület­hetnek. Még kis alapterületnél is (7. ábra) van hely egy konyhában étkezésre, ha a nappaliból egy részt étkezőként hasznosíthatunk.

A ferde falak között is jól lehet aludni. Ennek a terület­nek a kialakításánál kedvenc színeinket választhatjuk (8. ábra), vagy olyan grafikusan ható megoldásokat követ­hetünk, amelyekkel külön térhatásokat (9. ábra) érhetünk el. Itt is ügyeljünk a szabályra: sötét színeket lent, világosakat fent alkalmazzunk.

10. ábra

10. ábra – A világos és sötét fák váltakozása optikailag a teret megemeli és megnyújtja.

11. ábra

11. ábra – A kis sarkokkal kialakított fürdőszobát a nagy felületen elhelyezett tükrök megnövelik.

A fát minden formájában klasszikusként kedvelik

A fa következetesen alkalmazva a fürdőket pompássá varázsolja. Emellett a világos és sötét fák váltogatásával (10. ábra) teret emelő és megnyújtó hatást érünk el. Kiegészítik a panelek és profillécek optikai hatását a tudatosan elhelyezett tükör­felületek, ahogy azt a 11. ábra mutatja.

A tetőszint adottságait ötlete­sen kihasználva, örvendetes hatásokat érhetünk el. Erre érvényes: semmit ne bízzunk a véletlenre, hanem minden adottságot szerencseként ragadjunk meg. Ehhez járul hozzá ezen az oldalon az utolsó öt kép (12-16. ábrák).

12-13. ábra

12-13. ábra – Fent balra: Egy tetőtéri válaszfal a tetőcsúcsban, amely sok hasznos polc­felületet nyújt és elegáns megjelenésű. Fent jobbra: A burkolatok és berendezési elemek lekerekí­tett szélei külö­nös hatásúak. Az ágy gáz­betonból van.

14. ábra

14. ábra – A gyermekek jól érzik magukat a tetőtérben, oltalmat találnak ott.

15. ábra

15. ábra – Bájos formai megjelenítés: a tetőidomhoz illeszkedő polc az egyszerű helyiségből egy egyedi formájú szobát varázsolt.

16. ábra

16. ábra – Álló tetőablak ötletgazdag hasznosítása munkahelyként. Alapelv: lehetőleg nagy, világos és sötét felületek.