Belsőépítészet

Mutatós ház vidéki stílusban, felújítás után

A nagyvárosok vonzáskörzetében sok hangulatos házzal találkozhatunk, ám legtöbbjük nem eladó. Csak a szerencsének köszönhető, ha álmaink ingatlanához hozzájuthatunk. Természetesen rengeteg türelemre van szükség, ám annál nagyobb az öröm, ha sikerrel járunk, különösen, ha az épületet elképzeléseinknek megfelelően alakíthatjuk át. A képen látható házat fiatal tulajdonosai az utolsó részletig vidéki stílusban építették újjá.

Szoba

A vidéki házak jellem­zője a hagyományőr­zés, az állandóság, a kézi megmunkálás. Ezeket úgy kell megőriznünk, hogy a számunkra kellemes lakókör­nyezeteket is megteremtjük. Aki vidéki házra vágyik, tuda­tosan ki kell vonnia magát a modern élet állandóan változó, felületes mindennapjaiból. Az álom a természettel való har­mónia kialakítása, ahol még marad időnk egy kellemesen elköltött étkezésre vagy az il­latos rózsakert ápolására.

Szoba

Hasonló elképzelései voltak annak a fiatal párnak is, akik hosszú keresgélés után rátalál­ták a képeken látható házra. A férj számítástechnikai szakem­ber, ezért otthonában szakmája gyors fejlődésének kontrasztját szerette volna megvalósítani. A feleségben pedig kialakult a vidéki enteriőrök iránti vonza­lom, melynek stílusjegyei első­sorban az angol lakberendezés­ből táplálkoznak, s hazánkban is egyre több üzletben megje­lennek.

A valóban széles válasz­téknak köszönhetően a vásár­lás igazán élvezetes, de a vá­lasztás nem mindig könnyű. Ha a tágas, gyakran nagy bel­magasságú helyiségeket tökéletesen szeretnénk berendez­ni, előfordul, hogy a bútoro­kat asztalossal méretre kell gyártatni (lásd a képen látható dohányzó szoba szekrényeit). Ennél a felújításnál is bevált a régi ismeretség, a tervező és az asztalos is a háziasszony régi iskolatársa volt.

Nevezhetjük ezt egy szo­katlan osztálytalálkozónak is. „Régóta ismertük, aztán egy időre szem elől tévesztettük egymást, ám most, a harmin­cas éveinkben járva ez a fel­újítás ismét összehozott bennünket” – meséli a tervező, aki az építtetőkkel több in­gatlant is megtekintett.

Konyha felújítás után

Ám igazán megfelelőt nem találtak. A különböző, tökéletesnek soha nem nevez­hető lakásokban eltöltött évek után az építtetők nem akartak kompromisszumot kötni.

Végül álláspontjukat siker koronázta. „Egyik nap fel­hívtak azzal, hogy valami egészen szépet találtak.” A város közelében, tökéletes infrastruktúrával, kedvező közlekedéssel, egy park kö­zepén. „Ám akkor annyira el­foglalt voltam, hogy nem ér­tem rá ezzel foglalkozni” – emlékezik vissza a tervező.

A jó munkához idő kell, s ez különösen igaz a régi há­zak felújítása esetében. Ezért a megbízók – ami bizony meglehetősen ritkán fordul elő – hajlandóak voltak fél évig várakozni.

Lépcső

A feladat lényege a követ­kező volt: a régi házat úgy kellett felújítani, hogy az a modern életvitel kihívásainak maradéktalanul megfeleljen. Az egykori garázsból az épü­let stílusához illő, kibővített irodát kellett kialakítani, mellyel egyúttal egy védett belső udvar is kialakult.

Felújítás után

A képeskönyvszerű, hatal­mas fákkal büszkélkedő kertre a konyhából is tökéletes a kilá­tás, amely annak köszönhető, hogy az egyik ablak helyett te­raszajtót építettek be. A fák miatt nem lehetett olyan fény­képet készíteni, melyen az egész épület jól látható, a sűrű lombkoronák jótékony árnyé­kot vetnek a kertre.

Ház kívülről

A ház külső megjelenése szinte érintetlen maradt. A főépület mellett jobbra melléképületet alakítottak ki, ahol többek között az iroda kapott helyet. A vendégek a tágas régi részbe érkeznek, ahol az előszobát az elegáns lépcsőfeljáró uralja. Ez vezet a privát helyiségekhez.

Információk: Átépítés éve: 1997, Földszint alapterülete: 198 m2, Tetőtér alapterülete: 124 m2.