Belsőépítészet

Régiből újat – ház felújítás után

Az épületet hét méterrel meghosszabbították, egyik sarkába falat építettek be, s elegáns oromzatot alakítottak ki. A mellékelt képek jól mutatják, hogyan alakítható át az ötvenes években épült ház a modern ízlésvilágnak és szükségleteknek megfelelően úgy, hogy identitását megőrizze. A régi házból új épületet varázsoltak, melyet az oromfal és az érdekes beltéri megoldások is igazolnak.

Felújítás után

Sok megbízás kezdődik úgy, hogy egy ember azzal állít be a mérnö­ki irodába, hogy családja ré­szére új házat szeretne vásá­rolni, melyhez az építész se­gítségét kéri. A legtöbb eset­ben a ház átépítésre, bővítésre, felújításra, renoválásra szorul.

Szoba nagy ablakokkal

Az emberek szívesen vá­sárolnak kész házat, melyet az 50-es, 60-as években épí­tettek, melyet legtöbbször az örökösök árulnak. Vagy be­fektetők vásárolják meg, akik a házat lebontják, a területet újra beépítik, s értékesítik, vagy magánszemély vásárol­ja meg, aki a házat saját igé­nyei szerint szeretné átalakí­tani.

Szoba

„Az 50-es években épült házak általában egyszerűek, szeretetreméltóak, ám gyak­ran nem elég tágasak.” – vallja az építész. A cél általában a kis méretű szobák válaszfala­inak eltávolítása, áttörése, a helyiségek kibővítése, s en­nek révén tágas terek kialakí­tása. A földszinti tereket álta­lában a kert felé megnyitják, a belső teret ötletes megoldá­sokkal frissítik fel.

Nagyméretű blokktéglákat használva a házat hét méter­rel meghosszabbították. A te­tőt beépítették, s a tetőab­lakokkal még használhatóbbá tették. Eredetileg a tetőtérben egy galériát akartak kialakí­tani, amely viszonylag nyitott térként kötötte volna össze a tereket, ám az építtetőnek több önálló szobára volt szüksége.

Tetőrész

Nincs többé használhatatlan ferde falfelület. A nyolc méter széles üvegablaknak köszönhetően a tetőtér tökéletesen megvilágított. A beépített szekrényt, az asztalt és a padot méretre csináltatták.

Az új homlokzat legfeltű­nőbb eleme a két eltolható nagyméretű fa zsalugáter, amely az építész szerint nyá­ron úgy működik, mint egy lombos fa, megszűri a fényt, s a beltérben kellemes fényeffektusok alakulnak ki. Az acél hordóvázba szerelt zsalu lamellái fixek és azonos távolságra vannak állítva egymástól, így a hagyományos zsaluval ellentétben csak mérsékelten sötétíti el a szobát. A fa ablaktáblákat speciális sínre szerelték, amely lehetővé teszi a nappa­li üvegsarkának és az orom­falnak a leárnyékolását és vé­delmét a kíváncsi tekintetek­kel elöl.

Az építtetők és a kivitele­ző ahol lehetett, a természe­tes anyagok mellett döntött. Ennek megfelelően agyag­cserepet és fa ablakokat választottak. Ahol lehetett a ré­gi anyagokat is megtartották, így egészítették ki a nappali tölgyparketta-burkolatát is.

Átlakítás, alaprajz

Az építtetőknek a beépített bútorokról is egészen konkrét elképzeléseik voltak. A nap­pali falszakaszát nagyméretű, elegánsan osztott könyves­polccal borították (lásd az előző oldali képet). A tetőtér alaphangulatát a beépített szekrény világos pasztellszí­ne adja, melyet a ház asszo­nya választott. A szín jól har­monizál a bükkparkettel, s még szomorkás időben is vi­dám hangulatot kölcsönöz a helyiségeknek.

Ebben a házban nem talál­kozunk kontár munkával. A részletek – mint például a tö­kéletesen illeszkedő étkező olyan átépítésre utalnak, melyben a háziak minden bi­zonnyal még évtizedek múl­tán is örömüket lelik majd.

Ablakokkal

Az üvegfelületekkel tagolt hátsó kiszellőztetésű burkolat hordozóját cement kötésű faforgács lapból készítették.

Információk: Építés éve: 1957, Átépítés éve: 1997, Eredeti alapterület: 123 m2, Mai alapterület: 227 m2.