Biztonságos otthon

Biztonsági ajtók – hogyan válasszunk?

A bejárati ajtót mindenki látja, ezért fontos az ajtó kinézete. A potenciális betörőt az ajtó külseje helyett jobban érdekli az ajtó bizton­sági felszereltsége. Egy szokásos ajtó feltöré­se egy behatolónak pár másodpercet jelent. Kihasználja az ajtó gyenge pontjait, amelyek a támadás célpontjai lesznek. Ezek minde­nekelőtt az ajtó felülete, a pántok, az ajtótok, a zár és a zárbetét. Az egyszerű ajtót könnyű betörni, szétrúgni, vagy egyszerűen feszítő­vassal pántjairól leemelni. A biztonsági ajtó a tolvajnak mindezeket nehézzé teszi és a nehézségek leküzdéséhez szükséges időt meghosszabbítja. Ezért a valódi biztonsági ajtók szilárdak, erősített kivitelűek, minőségi biztonsági vasalatokkal, zárszerkezettel és szilárdan rögzített tokkal vannak ellátva.

Biztonság

A biztonsági ajtók az általuk nyújtott védelem fokától függően több biztonsági osztályba sorolhatók. Más szempontból a biztonsági ajtók külön csoportjába tartoznak a lakások, illetve a társasházak bejárati biztonsági ajtói. A lakások biztonsági ajtói többnyire egyszárnyúak, nem feltűnőek, és kívülről alig külön­böztethetők meg a közönséges ajtóktól. Ezeknek tűzgátló kivitelben kellene készül­niük, a jobb minőségűek így is készülnek. A társasházak bejárati ajtói már lehetnek akár kétszárnyúak, oldal- vagy felülvilágítóval ellát­va. Ezen ajtók szerkezetének és tokjának a biztonsági elemeken kívül megfelelő hő- és hangszigetelési tulajdonságúaknak kell len­niük. A biztonsági ajtók kínálata a piacon meglehetősen nagy.

Fontos a minőségű ajtók kiválasztása

Ne engedjük magunkat elcsábítani gyors és előnyös vásárlással, amellyel gyenge minőségű, nem megfelelő termékhez jutunk. Határozottan csak szako­sodott, megbízható és a piac által igazolt cégeket keressünk, ahol az ajtók összes tulajdonságát akkreditált vizsgálóhelyek által kiállított, minőségi tanúsítvánnyal igazolják. Magyarországon a MABISZ, illetve az ÉMI minősítést kell keresni.

A vásárlás előtt ellen­őrizzük, milyen céget választunk, melyek a garanciális feltételeik, vállalnak-e beépítést vagy ezt külön cégre kell bízni (hogyan érvé­nyesül ekkor a garancia), hogyan működik a hibaelhárító szerviz, van-e saját vagy part­ner szervizszolgálatuk az ajtó becsapódásá­ra, a kulcsok elvesztésére vagy más előre nem látható helyzetre, főleg éjjel, hétvégén, valamint a garanciális időn túl. A komoly, megbízható vállalkozó a biztonsági ajtójához folyamatos szervizt biztosít.

A biztonsági ajtók szerkezete

A szerkezet csak egy eleme az ajtó biztonsá­gosságának és alapelveiben azonos minden fajtánál és típusnál. Az ajtólap szilárdságát két acéllemez adja. Ezt a kétoldali, tömör acéllemez borítást hosszanti és keresztirányú acélmerevítők erősítik (szendvicsszerkezet), amelyek védik az ajtót a hajlítás, betörés és szétvágás ellen. Az acélváz az ajtólap egész kerülete mentén védelmet nyújt felfeszítés vagy benyomás ellen, és még különösen erős feszítés esetén is lehetetlenné teszi, hogy a biztonsági csapok deformálódjanak vagy végső esetben kitörjenek.

A biztonsági pántok hozzá vannak rögzítve az ajtólap ket­tős acélkeretéhez, és hosszú távon garan­tálják az ajtólap pontos illeszkedését az ajtótokba. Győződjünk meg arról, hogy az ajtó teljesen acélból készült-e, mert van, hogy az ajtólapot fával szegélyezik. Feszítővassal a fában elhelyezett biztonsági csapokat könnyebb kifeszíteni, mint a megerősített acél­ban lévőket. Az ajtólap belsejét jó hő-, hang­szigetelő és tűzálló tulajdonságú betétekkel töltik ki. Ez többé-kevésbé általános megoldás min­den biztonsági ajtónál, bár a minőségük különböző lehet. Ezt az ajtó minősítési osz­tálya határozza meg. Az osztályozás szerint az acéllemezek vagy az erősítés lehetnek vékonyabbak vagy vastagabbak.

Első ráné­zésre ezek a különbségek nem láthatók. Például egy MABISZ II. osztályú ajtót egysze­rűbb kerettel és vékonyabb lemezekkel első látásra alig különböztetnénk meg egy MABISZ III. osztályú ajtótól, amelynek erősebb a kerete, vastagabbak a lemezei és több megerősítése van. Az eladó a betörésállóságról az EN 1627 sz. európai szabvány szerinti betörésállósági minőségtanúsítványt kérésre megmutatja. Ezen mindig fel van tün­tetve az ajtó biztonsági osztálya. Amennyiben ez nincs feltüntetve, úgy az akár hamisítvány is lehet. Magánál a szerkezetnél bíznunk kell a szállítóban, hogy az ajtó megfelel a jelzett biztonsági osztálynak.

Ajtó

A minőségi biztonsági ajtóknak szilárd fémszerkezetük van, tömör acéllemez borítással, rudazatos zárral és biztonsági zárbetéttel

Természetesen min­den osztálynak van leírása. Az ajtó kiválasztá­sánál ne elégedjünk meg csupán a betörés­állósági minőségtanúsítvány bemutatásával, kérjük a beépítésre való megfelelőségigazo­lást, a tűzgátló tulajdonságok igazolását, valamint azt az igazolást, amely felhatalmaz­za az eladót biztonsági ajtók értékesítésére és esetleges beépítésére. Azt, hogy az ajtó szerkezete megfelel a jelzett biztonsági osz­tálynak, könnyen ellenőrizhetjük a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) weboldalán. Az idegen nyelven írt minőségtanúsító iratokat ne fogadjuk el. Az ilyen tanúsítványok akár más, nem megbízható tulajdonságú ajtókra vonatkozhatnak.

Biztonsági ajtó

A lakásokban leggyakrabban a III. osztályú biztonsági ajtókat használják, három ponton záródó biztonsági zárral, biztonsági hengerzárbetéttel és biztonsági vasalattal

A biztonsági ajtó vásárlásának eldöntésekor nem kell attól félnünk, hogy a házunkat vagy lakásunkat egy atombunker ajtajához hason­ló hatalmas ajtó csúfítja majd el. A típus kivá­lasztásánál tudnunk kell, hogy az ajtó szerke­zeti elemei, a belső acélmerevítések, a belső kitöltés kívülről nem láthatók. A korszerű biz­tonsági ajtók valójában sokféle megjelenésű­ek. Lehetnek simák, bordázottak, profilosak és üvegesek is. A gyártmány címkéjén ellen­őrizzük az ajtó tulajdonságait és a származá­si országot. A minőségi ajtólapok felületét MDF-lappal, esetenként tömör fával borítják. Az MDF-lapot lakkozzák és különböző dekor-mintás laminált lappal vagy több fajtából vá­lasztható fafurnér réteggel borítják.

Jó tanács

Azért, hogy biztosak legyünk afelől, hogy az ajtót beépítő cégnek ne legyen kulcsa az ajtónkhoz, beépítés után a zárat cse­réljük le az ajtóban.

Amennyi­ben van saját elképzelésünk az ajtó felüle­téről, a biztonsági ajtók szakértői szívesen adnak tanácsot, javaslatot, és az ajtót elké­szítik. A családi ház bejárati ajtajánál fontos, hogy összhangban legyen a házzal és annak homlokzatával, ezért a biztonságon kívül fon­tos a helyes forma, szín és dekoráció. Nem kell kerülnünk sem az üvegezést, sem az üvegezett bevilágítókat, még akkor sem, ha a biztonság szempontjából ezek kritikus pontoknak tűnnek, mert ha az üvegezés a biz­tonsági ajtó része, akkor az ajtóval azonos biztonsági feltételeknek kell megfelelnie. Egy III. osztályú ajtót nem lehet betörni, akkor az ilyen biztonsági ajtónak az üvegét sem lehet betörni. 10, 12, 20 mm-es biztonsági üveget használnak az ilyen ajtók üvegezéséhez.

Biztonsági vasalatok

Az ajtók zárása ezek alapvető funkciója. A biztonsági ajtókat az ajtó acélszerkezetébe hegesztett különleges zárszerkezet zárja.

Ez szétválaszthatatlan egységet képez az ajtó szerkezetével, ezzel növeli annak bizton­ságát. Míg egy közönséges ajtó egy ponton záródik, a rudazatos zárrendszernél az ajtó zárásakor szabályosan elhelyezkedő acéltüs­kék emelkednek ki (ezeket biztosítópontok­nak vagy biztonsági csapoknak nevezzük) és megfelelő helyeken becsúsznak az ajtó tok­jába. A zárási mechanizmusnak különleges zárteste van, amely az ajtó szerkezetében takarva van és erősen ellenáll a felfeszítésnek és a behatolásnak.

Biztonsági vasalat

A többpontos zárat és a hengerzárbetétet a védő biztonsági vasalat félig vagy teljesen takarja

A zárócsapok az ajtólapot rögzítik a tokban. Bár számuk fontos, de mégsem döntő, a biztonság szempontjából a biztonsági osztály a meghatározó. Általá­ban minél erősebb egy ajtó szerkezete, annál több zárócsapja van. Ezek lehetnek aktívak és passzívak. A passzív csapok fixen vannak elhelyezve az ajtólap pánt felőli élén, és az ajtó pántokról való leemelését gátolják. Mindig kiállnak az ajtólapból, és ahogy az ajtólap becsukódik vagy kinyílik, a csapok a tokba besüllyednek vagy kihúzódnak. Az aktív csapok a rudazatos zárat is működtető zárbetéttel aktivizálódnak, és betolódnak a tokban lévő nyílásokba. A biztonsági ajtók­nak sok aktív és passzív csapja lehet. A biz­tonsági csapok nagyobb száma nem jelent feltétlenül nagyobb biztonságot.

Biztonsági nyitáshatároló

Az eddig használt biztonsági láncok alternatívája a biztonsági nyitáshatároló

Az ajtók biztonságát az a biztonsági osztály mutatja, amelybe az ajtót besorolták. (Természetesen ezt minőségi tanúsítvánnyal igazolni kell.) Az ajtótípusok mindenekelőtt az aktív és passzív biztonsági csapok számában különböznek. Az ajtók a zárási rendszert működtető zárak számában és betörés esetén a zárási rend­szert védő belső biztosítóelemek számában is különböznek. Nagyon fontos – különösen az aktív – biztonsági pontok szervizelésének lehetősége. Az állandó mozgás következ­tében előfordulhat, hogy meghibásodnak, emiatt nem szabad, hogy gondot jelentsen a hozzáférésük, javításuk, kenésük, így az ajtó élettartama hosszabb lesz.

A biztonsági ajtók lelke a biztonsági zárbetét!

A legellenállóbb ajtók is feleslegesek volná­nak, ha a zárbetéten keresztül leküzdhetők lennének. A minőségi zárbetétnek ellen kell állnia az összes betörési módszernek. Ezek gyakoriságuk és kivitelezhetőségük szerint a következők: zárbetéttörés, felfúrás, maghú­zás, letapogatás és manipulációs nyitás, zártolás és átütés, savazás és fagyasztás, illetve az ún. ütögetős nyitás (bumping key), valamint az illetéktelen kulcsmásolás. Fontos, milyen biztonsági zárbetétet és hány kulcsot választunk.

Biztonsági zár

Nem elegendő a biztonsági zárbetét, biztonsági kulcs is kell. A biztonsági zárbetéteket készíthetik fordítógombbal, amellyel az ajtót belülről nyitni és zárni lehet

A tartozékok kiválasztásánál gon­doljunk arra, hogy ki és milyen gyakran nyitja majd az ajtót, ha szeretnénk, hogy belülről bármikor nyitható és zárható legyen az ajtó, a forgatógombos zár a megoldás. Lehet, hogy legjobban a különböző biztonsági zár­betétek egységesítése felelne meg legjobban, az, hogy ugyanazzal a kulccsal nyithassuk az összes ajtót, akkor válasszunk azonosan záródó zárbetéteket.

Biztonsági kártyákkal kiegészítve

A legjobb minőségű zárbetétekhez a kulccsal együtt biztonsági kártyát is adnak, amely garantálja, hogy csak felmutatása esetén készítenek hozzá kulcsot. E kártya nélkül egy gyártó sem készít további kulcsokat. A kisebb biztonságú zárakat me­chanikus- vagy elektromos letapogatással nyitják ki. A mechanikus letapogatásnál a csapokat egyesével nyitási helyzetbe hozzák, majd kulcsfordítással vagy más esz­közzel a zár kinyílik. Az elektromos letapoga­tás a csapok rezgetésével hozza a csapokat azonos helyzetbe.

A legújabb az ütögetős módszer, amely az adott zárbetéthez spe­ciális kulcsot használ. Ilyen kulcsot a betörők készítenek, azt finoman becsúsztatják a zár­betétbe, ütögetéssel a csapokat rezegtetik, így a kulcs beilleszkedik a zárbetétbe. Hiába drága és nagy biztonsági osztályú az ajtónk, ezekkel a módszerekkel ki lehet nyitni, a lakást kirablása után ismét be lehet zárni.

Ezért a biztonsági ajtóba olyan minősített biztonsági hengerzárbetétet válasszunk, amely nem csak felfúrásnak, kitörésnek és letapogatásnak, hanem egyben az álkulcsos, manipulációs nyitási módszereknek is ellenáll.

Jó tanács

Amennyiben kényelmetlennek találjuk az ajtóhoz való gyakori szaladgálást annak ellenőrzésére, ki van mögötte, gondos­kodjunk különleges, beépített kamerás kitekintőről, amely a külső oldalról szok­ványosán néz ki. Amíg a látogató mit sem sejt, egy kis monitoron követhetjük, ami az ajtó mögött történik.

Valamikor az ajtók biztonságának növelésére láncot is használtak kiegészítésként. Az egy­szerű láncok könnyen szétszakadnak, ezért válasszunk minél erősebbet. A biztonsági ajtók gyártói ugyancsak javasolnak speciális biztonsági láncokat, amelyek személyek belépését megakadályozó ajtónyitást tesznek lehetővé. A biztonsági láncszemek na­gyon erősek, hegesztettek és erősen vannak a tokhoz rögzítve. Léteznek még kihúzható karos nyitáshatárolók és másodzárak.

A kihúzható karos nyitáshatá­roló a lánc egyik helyettesítője. A szerkezet rejtett, szilárdan van rögzítve az ajtó biztonsá­gi szerkezetébe és a tokba. Egy gomb egy­szerű elfordításával működik. Ha a nyitásha­tárolót használva nyitjuk ki az ajtót, a betörő nem tudja az ajtót berúgni, mert az a tokhoz van rögzítve. Minden biztonsági ajtóra lehet kiegészítőket szerelni, amelyek biztonságo­sabbá teszik az ajtót. Az említett láncon kívül ezek közé tartozik a panorámakitekintő, amelyet névtáblával is lehet kombinálni. A házak bejárati ajtóinak gyakran tartozéka a különféle kialakítású kopogtató, amely a biztonsági ajtón is hasznos lehet, ugyanak­kor díszíti is az ajtót.

Tömítések

Az ajtók kiegészítőihez tartoznak a különféle por és zaj ellen védő tömítések. Ezeket lehet ragasztani vagy horonyba helyezni. Az ajtókat szerkezetileg elő lehet készíteni elektromos kiegészítők elhelyezésére, amelyek lehetővé teszik az ajtón belépő személyek ellenőrzé­sét. A biztonsági ajtók gyakran használt elektronikus kiegészítői az elektromotoros hengerzárbetét, a kaputelefon, a zártságérzé­kelő és a nyitás-, illetve csukásérzékelő.

Jó tanács

Kissé szokatlan, de érdekes az a bizton­sági berendezés, amely a kutya hangját utánozza. Az „elektronikus kutya” egy olyan berendezés, amely mozgásérzé­kelővel a lakás ajtaja előtti mozgást ész­leli. Ha a látogató az ajtóhoz közelít, az „elektronikus kutya” halkan ugatni kezd. Amennyiben bárki piszkálni kezdi a zára­kat, mérges és hangos ugatás hallatszik.

Az ajtótok cseréje

A biztonsági ajtók működésének szempont­jából az ajtó és a tok szerkezete egységet alkot. Ezt kell szem előtt tartani, főleg ajtó­csere esetén. Azért, hogy a tok kielégítse a megkívánt követelményeket, ki kell cserélni. A tűzgátló biztonsági tokokat az MSZ EN 746501 és az MSZ P ENV szabvány szerint olyan biztonsági osztályokban gyártják, mint az ajtókat. Előnyük, hogy nem nyúlnak bele a padlóba. A tok kerületén a biztonsági csa­poknak nyílások vannak kialakítva. Ezek erő­sítettek és hegesztett kupakok védik őket. A IV. biztonsági osztálynak megfelelően edzett pajzzsal vannak biztosítva levágás és megfúrás ellen. A tokoknak küszöbösszekö­tőjük van, valamint az egész kerületükön karmok rögzítik betonba rögzítő.

III. osztályú tűzgátló biztonsági ajtó

III. osztályú tűzgátló biztonsági ajtó, a tokhoz pontosan illeszkedő háromdimenziós pántokkal

Ezek méret­re készülnek a falvastagság és a falnyílás nagysága szerint. A biztonsági ajtótokokat profilos keretek alkotják, amelyek elég mélyen vannak a falba ültetve és a falból való kiszakítás ellen rögzítőkarmokkal vagy csapokkal biztosítottak. A behelyezés után a tokot min­den oldalon betonnal öntik ki. A jelenleg gyár­tott tokokba már gyártáskor beépítik a biz­tonsági elemeket és a kritikus helyeken, mint például a pánthelyeken, megerősítve készül­nek. Ezeket a tokokat nem lehet szétfeszíteni és ezzel manipulálni az ajtó zárrendszerét. Sok szerelőcég a tokot csak purhabbal tölti ki, ami tűzgátló ajtónál elégtelen és veszélyes megoldás.

Folytatás:

Biztonsági ajtók osztályai, mennyibe kerülnek?