Biztonságos otthon

Biztonsági ajtók osztályai, mennyibe kerülnek?

Amennyiben szakvállalatnál vásárolunk biz­tonsági ajtót, garanciát kapunk arra vonatko­zóan, hogy azt kiváló minőségű anyagokból, első osztályú technológiával gyártják. A szer­kezetbe csak szabályosan minősített eleme­ket, anyagokat építenek be, és az ajtó meg­felel az igényes ellenállási vizsgálatokon, nem csak betörés, de tűz és más elemi katasztró­fa ellen is. Amennyiben ilyen ajtó készítteté­séről döntünk, annak alapvető jellemzője a biztonsági osztályba való besorolása. A ter­mék besorolását a betöréshez szükséges idő és a betörőnek az ajtó feltöréséhez szüksé­ges szerszámok döntik el.

(A biztonsági ajtókról többet előző cikkünkben is olvashat!)

A szabványok öt biztonsági osztályt határoznak meg

Az első két osztály hagyományos ajtót jelöl minimális biztonsági jellemzőkkel, a III. és IV. osztály olyan biztonsági ajtókat jelöl, amelyek kiváló­an képesek megvédeni a magántulajdont. A legmagasabb, V. osztályú ajtókat bankok­ba, üzletekbe ajánlják. Az I. és II. osztályú ajtók csak egyszerű védelmet adnak, jelenleg ezeket már nem ajánlják, a III. és IV. osztályú ajtók alapvető biztonságot nyújtanak, mivel a fémszerkezeten kívül többpontos zárással és védett pántoldallal készülnek.

Az ilyen védelemmel ellátott ajtók ellenállnak a szokásos rongálásnak és mechanikus támadásnak, például rúgásnak, vállal való belökésnek. A betörés elleni ellenállás vizsgála­tánál a szokásos eszközöket használják, mint például kisebb csavarhúzó, kés, kötél, csi­pesz, zseblámpa, kampó, acéldrót, csavar­kulcsok, fogók és hasonlók. A III. osztályú ajtók a legnépszerűbbek, nagyfokú biztonsá­got nyújtanak.

Biztonsági ajtók

Amennyiben szeretnénk elkerülni a betörést, III. és IV. osztályú biztonsági ajtót, biztonsági tokot és azonos minőségű zárat szereltessünk be

Ellen kell állniuk a feszítővas­nak, ezt használják legtöbbször az ajtók feltö­résére. Ezenfelül a II. osztályú ajtóhoz képest kétszer olyan hosszú idő szükséges az ajtó kézzel való feltöréséhez. A IV biztonsági osz­tály nagyon nagyfokú védelme ellenáll a kalapáccsal, vésővel, baltával, hidegvágóval, lemezvágóval, kézifűrésszel, elektromos fúró­val való támadásnak.

A biztonsági ajtók ára

Ha új biztonsági ajtó vásárlásáról döntünk, ne az árak összehasonlításával, hanem a jel­lemzők összehasonlításával kezdjük, legin­kább a biztonsági osztály (II., III. vagy IV.) ellenőrzésével, a tűzgátló képesség (30 vagy 60 perc), a hangszigetelő képesség (37, 39 vagy 42 dB), a tok betonkiöntésével, illetve a szervizszolgáltatással (például a kulcs elvesztése vagy az ajtó becsapódása esetén) törődjünk.

A biztonsági ajtók felületképzését a lakásbelsőhöz illő stílusban választhatjuk ki

A biztonsági ajtók felületképzését a lakásbelsőhöz illő stílusban választhatjuk ki

A különféle “nevenincs” gyártók olcsó bizton­sági ajtói betörés ellen csupán gyengén védenek. A biztonsági lakásbejárati ajtók árai nem csak gyártók szerint különböznek, ha­nem méret, a biztonság foka és egyéb jellem­zők szerint is. Ne engedjünk az olcsó bizton­sági ajtók csábításának, ezeket többnyire a Távol-Keletről hozzák be. Ezek akciósán 50 000-60 000 Ft-ba kerülnek, de igencsak kérdéses a minőségük, az élettartamuk, és a beépítésükért is külön kell fizetni.

Szakvállalat által szállított minősített ajtóért a biztonsági osztálytól függően 140 000-220 000 Ft-ot kell fizetni. A legbiztonságosabb ajtók ára kiviteltől függően akár milliós nagyságrendű is lehet, ezek az ajtók természetesen már páncélozottak. A kétszárnyú biztonsági ajtók ára az egyedi mérettől és a kialakítástól füg­gően emelkedik. Biztonsági ajtó vásárlásánál az árbeli eltérések funkcionális különbsége­ket is jelentenek.

Jó tanács

Néha a drágább ajtó megtakarítást je­lent. Győződjünk meg arról, hogy a biz­tosító ad-e kedvezményt a biztosítási díjból megfelelő biztonsági ajtó beépíté­se esetén.

Akkreditált vizsgá­lóhelyek

Az ajtókat, illetve a tokokat akkreditált vizsgá­lóhelyeken tesztelik és bírálják el. Általános szabály, hogy a biztonság szintje arányos legyen a megvédeni kívánt értékekkel. Az ajtó vásárlásánál ellenőrizzük a garancia időtarta­mát, mi mindent fed le, és igény esetén hol élhetünk vele. A garancia három évnél nem lehet rövidebb. Jelenleg ugyancsak szokásos az öt év garancia. Azért, hogy biztosak le­gyünk abban, hogy a biztonsági ajtó teljesíti feladatát, győződjünk meg a forgalmazó és az ajtót beépítő cég megbízhatóságáról. Vannak akár a teljes termékélettartamra kiter­jesztett élettartam-garanciák is. A forgalma­zóknak kérésre be kell tudni mutatniuk enge­délyeiket.