Biztonságos otthon

Társasházak, családi házak, lakások biztonságának meghatározása

Az otthonok, lakások és a vagyon biztosítása a bűnözés növekedése és a természeti ele­mek mind gyakoribb rombolása miatt nagyon aktuális probléma. Az otthonok teljes körű védelme több részből áll. Többnyire csak a lakás bejárati ajtajára összpontosítunk. Bár ez az ablakokkal együtt a lakás leggyengébb eleme, de csupán a biztonsági ajtó akkor sem elegendő, ha emeleti lakásban lakunk. Erőszakos behatolás szempontjából a föld­szinti vagy első emeleti lakásoknál számítás­ba jönnek az ablakok és az erkélyajtók is.

Társasház

A hívatlan látogatók elleni védelmen kívül a lakástulajdonosnak gondolnia kell a tűz elleni védelemre, ezért legyen otthon leg­alább egy tűzoltó készülék, ennél több védel­met adnak a füstérzékelők, amelyek figyel­meztetnek a tűzre, mielőtt az nagyobb káro­kat okozna.

Minden lakástulajdonosnak fontosak az épü­let közös terei, amelyeket szintén védeni kell a rongálok és más illetéktelen személyek ellen. Mindenekelőtt a bejárati helyiségek biztonsági megoldásairól van szó, amelyek a  régebbi házakban a régi szerkezetű bejárati ajtók cseréjét igénylik, valamint elektromág­neses zárak, kiegészítők felszerelését, belép­tető rendszer létesítését, vésznyitó gomb elhelyezését és egyéb kiegészítő funkciókat. A vandalizmus tárgya gyakran a postaláda és a felvonó, ezek védelmére szintén számtalan megoldás létezik.

Statisztikák

Az utóbbi évek statisztikái szerint a társasházak nem csak a lakótelep névtelenségében meghúzódó tolvajoknak jelentenek vonzerőt, de színhelyei is az anya­gi kárt okozó tüzeknek, amelyek sajnos oly­kor emberi életet is követelnek. Ezért a lakó-és egyéb helyiségek építési előírásaiban alapvető kötelezettség a tűzszakaszok kiala­kítása, valamint szerepel benne a tűzoltó berendezések ellenőrzése, a menekülési útvonalak átjárhatóságának fenntartása és az általánosan érvényes építési és tűzvédelmi előírások betartása.

A tulajdonosok felelőssége

Az otthon védelme szempontjából a legnehe­zebb helyzetben valószínűleg a családi házak tulajdonosai vannak, akiknek minden oldalról védeni kell a házat a behatolás ellen. A csa­ládi házban általában több bejárat is van: a főbejáraton kívül kerti bejárat, garázsajtó, műhelybejárat, amelyek védelme a bejárati ajtó védelmével azonos szintű kell, hogy legyen. Ezeken kívül az ablakok, az erkély- és teraszajtók biztonsági szempontból mind érzékeny pontok.

Védelem

Gondolniuk kell a viharok, a jégeső, az erős szelek – és ha vízfolyás mellett fekszik otthonuk -, a kiöntések és az árvizek hatására is. A családi ház tulajdono­sának saját felelőssége, hogy milyen mérték­ben és milyen veszély ellen tesz megelőző intézkedéseket, eltérően a társasházak tulaj­donosainak közösségétől, ahol némely biz­tonsági intézkedést a társasház biztonsága érdekében jogszabály ír elő. A bűnözés világ­méretű erősödése nyugtalanító, ezért születnek átfogó tervek, amelyek célja a bűnözés és károkozás csökkentése.

Európai szinten ezt a problémát a CPTED-projekt (Crime Prevention Through Environmental Design) oldja meg, ami környezettervezés általi bűn­megelőzést jelent. E projekt alapelveinek tel­jesítésében fő szerepet az építészek játsszák, akiknek a környezetünk – lakótelepek, város­részek – tervezése során már az első lépéstől nagyobb figyelmet kell szentelniük a bizton­ságra és a biztonságérzet megteremtésére. Fontos megfelelően, fizikailag vagy jelképe­sen elválasztani a privát és a közösségi tere­ket, hasonlóan a veszélyes helyiségeket, lát­hatóságot és áttekinthetőséget létrehozni, elkerülni a sötét zugok, zsákutcák kialakulá­sát, valamint megfelelően világítani a közös­ségi tereket.

Példa: a magas kerítés mennyire véd?

Álljunk meg egy pillanatra biztonsági szem­pontból az áttekinthetőség és láthatóság alapelvénél, mert ez a mi jelenlegi társas­házainknál és családi házainknál egyáltalán nem érvényesül. Vegyük például a családi házak erődítményre emlékeztető kerítéseit. Az ilyen „várfalak” tulajdonosai úgy érezhetik, hogy vagyonuk védve van. A valóságban a magas, masszív kerítések a nem kívánt látogatókat védik, akiknek nem okoz gondot átmászni a kerítésen, majd ezután kívülről láthatatlanul, zavartalanul leküzdhetik a to­vábbi akadályokat, amelyeket a ház bejárati ajtói, ablakai jelentenek.

A biztonsági ajtó önmagában nem véd a betöréstől

A biztonsági ajtó önmagában nem véd a betöréstől

Az egyáltalán nem számít, hogy ezek biztonsági kivitelűek, mivel a kerítés védelmében elegendő idejük van a betörésre. Az nem valószínű, hogy olyan bejáraton akarnának behatolni, amelyet az utca mindkét oldaláról jól lehet látni. Ebben a kérdésben sok társasház bejárata hasonló helyzetben van, mivel ezek mélyen a homlok­zatba vannak süllyesztve, így ideálisak egy éjszakai behatoláshoz. Az olyan bejárati ajtók előtt, amelyek minden oldalról jól láthatók, a bűnözőknek elmegy a kedvük a betöréstől.

A biztonságos környezet kialakítása nem csak az építészek feladata. Ez a különböző szakmák és egy sor szervezet együttműkö­dését igényli, valamint a lakókét is. Ezzel az együttműködéssel, amely Európa számos országában népszerű, mi még csak ismerke­dünk és amíg gyakorlattá válik, addig min­denkinek magának kell gondoskodnia a biz­tonságról.