Egészséges otthon

Szentélyek, otthoni oltárok, ereklyék- lakásberendezési TIPPEK

Az elmúlt évtizedben többtucatnyi tudományos kutatás igazolta, hogy a magányos meditáció csökkenti a depressziót és a szorongást, fokozza a fizikai jói-létet és növeli az élettartamot. A házi szentély alapvető része lehet bármely lakóhelynek, ahol törődnek a testtel és a lélekkel. Ez a hely – akárcsak a hindu púja szoba – a tisztaság erődje és a spi­rituális energia központja. A zen buddhista hagyományban a zendo nyújt békés, rendkí­vül nyugodt környezetet a meditációhoz.

Szentélyek

Fent. A rézrozsda színű cserépedények és a kihajtó édesburgonya növények szent szimbólumokká válnak egy nyugodt helyen. A szimmetria- és egyensúlyérzékkel elhelyezett műtárgyak hozzájárulnak ahhoz, hogy elménk kellően felszabaduljon az összpontosított meditációhoz.

Ez a szoba – méretétől és kialakításától függetlenül – legyen mentes azoktól a zajoktól és zavaró tényezőktől, amelyekkel mindennapi életünk túlságosan is tele van. E vezérel­vek figyelembe vételével házi szentélyünk sokféle szerepet betölthet. Használhatjuk egy istenség tiszteletére, vagy egyszerűen csak lazításra és a napi aggodalmaktól való meg­szabadulásra. Tölthetjük benne az időnket olvasással, zenehallgatással, énekléssel, zené­léssel, monoton kántálással, meditálással vagy írással.

Noha egyedüllétre tervezték, a szoba kényelmes helyet kínálhat a csoportos imádko­zásra és a családdal és a barátokkal való bensőséges beszélgetésre. A helyiség szentsége sérthetetlen, így tehát csak olyan tevékenységekre használjuk, amelyek táplálják a lelket. Televízióknak, telefonoknak, számítógépeknek és más világi tárgyaknak nincs itt helyük.

Bármi, ami a hétköznapi dolgokra emlékeztet, maradjon kívül az ajtón. Helyezzünk el egy mandalát, virágzó gardéniát vagy szent szimbólumot a küszöbre, hogy védje szent he­lyünk határait. Ha rendszeresen használjuk ezt a teret, minden nap ugyanabban az idő­ben, a meditáció gyógyító gyakorlatai megnyugtatják elménket, erősítik testünket, és szerető energiával ölelik át a világot.

„Jobb az otthonunk közelében cselekedni valami jót, mint messzire zarándokolni, hogy füstölőt gyújtsunk.” Kínai mondás.

Találjuk meg saját szentélyünket

Egyetlen otthon sem túl kicsi ahhoz, hogy helyet adjon egy meditációs térnek. Keres­sünk egy olyan területet, amely félreesik a családi élet sürgés-forgásától.

A követke­zők közül bármely hely megteszi.

 • Befejezetlen tetőtér boltozatos szarufákkal.
 • Egy gardróbszoba pamutpárnákkal a földön.
 • Hálószobasarok egy gyöngyfüggöny vagy egy elágazó fikusz mögött.
 • Egy tisztító fehérre festett pincehelyiség.
 • Egy kerti házikó vagy hajnalkával futtatott kerti lugas.
 • Egy fürdőterület, ahol a meleg, folyó víz ősi emlékeket kavar fel.

Kezdjük a hely kiürítésével…

Házi szentélyünket az ott folytatott tevékenységek határozzák meg. Kezdjük a terület alapos kitakarításával. Távolítsunk el mindent, ami nem természetes, és potenciálisan mérgező alkotóelemeket tartalmaz. A szoba kitisztítása elménket is segít megtisztítani, befogadóképessé tenni. Az is jó megoldás, ha a helyiséget először teljesen kiürítjük, hogy majd csak azokat az elemeket vigyük be, amelyek szükségesek és jelentőségteljesek. Ta­nácskozzunk mindenkivel, aki használni fogja a szobát, ne tegyünk be semmit, amit valaki esetleg figyelemelterelőnek vagy kellemetlennek érez.

A zöldeskék színárnyalatok mély vizeket idéznek meg

Fent. A zöldeskék színárnyalatok mély vizeket idéznek meg ebben a nyugodt meditációs térben. A gyertyák, a kövek és a vízililiomok is hozzájárulnak a békés légkör megteremtéséhez.

A tér lassú és gondos elkészítésével hozzájárulunk a nyugodt elmélkedés légkörének megalapozásához. Ha vágyunk rá, mondjunk el egy imát, vagy hitünk hagyományainak megfelelően rituális áldást is mondhatunk rá. E folyamat részeként áldjunk meg minden tárgyat, amit beviszünk a helyiségbe.

Jelentéssel bíró képek

Vigyük be azokat a szentképeinket, amelyek különleges visszhangot keltenek bennünk. A jelentéssel átitatott keresztek, menórák, Buddha-szobrok, Ganes-figurák és más ábrá­zolások a kegyelem légkörét teremtik meg. A jin-jang jelek és más misztikus minták a szépséget mély fogalmakkal ötvözik. Ha a háztartásunkban egynél több hitet gyakorol­nak, a szentélyt úgy tervezzük meg, hogy tükrözze családunk összetett hitvilágát.

Természetes anyagok

Fent. A belső és a külső tér határvonalainak elmosásához válasszunk olyan anyagokat, amelyek finoman utalnak a természet színeire és formáira.

Képzőművészet

A spiritualitás nem valamely hit előírt szabályzata, hanem fizikai, emocionális és intellektuális létünk lé­nyeges elemét alkotó energia. Sok ember számára az áhítat és az ünnep legmagasabb formája a világi művé­szeten keresztül valósul meg. Tegyünk ki olyan festmé­nyeket és szobrokat, amelyek visszatükrözik legmé­lyebben szeretett ideáljainkat. Egy impresszionista tájkép felidézheti a szeretet és a derű eszméit, egy absztrakt mű megnyugtathat, a színek, minták és textú­rák összjátéka inspiráló lehet.

Házi szentélyünk akár műtárgyak létrehozásának a helye is lehet, feltéve, hogy a kreatív cselekedetet ájtatosan és nem hiúságból vagy becsvágyból végezzük. Az ebben a helyiségben kiállított saját műtárgy énünk ma­gasabb rétegével összeköttetést teremtő úttá válik.

„Más a templomban ül vasárnap – Én otthon maradok – Egy seregély csak a kántor, a kert Kupolája ragyog -” Emily Dickinson (1830-1886), amerikai költő (Székely Magda fordítása)

Teremtsünk csendet

 • Fedjük el a külső zajokat szélhárfával és más nyugtató hangokkal.
 • Játsszuk le erdei hangok vagy madárénekek felvételeit.
 • Szereljünk föl egy beltéri kutat.
 • Hozzunk be magas, leveles növényeket, amelyek tompítják a lármát.
 • Ha nem kell allergiákkal törődni, használjunk súlyos drapériákat, puha párnákat, plüsskárpitot és faliszőnyegeket a hang elnyelésére.

Emléktárgyak

Házi szentélyünket őseink emlékének és tiszteletének, családunk történetének is szen­telhetjük. Tegyük ki a nagyszülőktől származó régi fényképeket és leveleket. Akasszuk ki a gyerekek műalkotásait, vagy kérjük meg gyerekeinket, fessenek egy élénk színű faliképet. Készítsünk részletes családfát, a felsorolt személyek neve mellé jegyezzünk fel kedves emlékekkel. Esetleg írjuk fel egy tisztelt ős nevét az inainak nevezett, csillogó, fe­kete, lakkozott hagyományos japán táblára.

Iparművészet

Az emberiség nagy családjának tiszteletére is használhatjuk ezt a teret. Gyűjtsünk össze különböző kultúrákból származó kézműves tárgyakat. Fedezzük föl a színek és textúrák izgalmas harmóniáját és diszharmóniáját: a mexikói cserépedényt tegyük egy fahéj színű, fényes thai selyemre. Vegyítsünk durván faragott faszobrokat csiszolt mahagónival, ková­csolt ónt gravírozott sárgarézzel, nyers agyagot mázas porcelánnal.

Könyvek

A gyönyörű kötésű könyvek az írott kultúra világát hozzák be házi szentélyünkbe, és ez­zel inspirálnak. Helyezzük egy kis festőállványra vagy egy hagyományos tatimi asztalkára a családi Bibliát, a Korán egy példányát, Buddha mondásait vagy próféták és bölcsek írá­sait. Vagy válasszunk ki egy verseskötetet, egy esszégyűjteményt, egy meditációs könyvet vagy egy regényt, olyant, amely fontos volt számunkra. Gazdagítsuk a gyűjteményt saját írásainkkal, Tartsuk ott meditációink bekötött naplóit elegendő, finomra hegyezett ceru­za és gazdag textúrájú, újrahasznosított papír társaságában,

Zene

A zene a lélek tápláléka. Töltsük meg szent terünket Sibelius vagy Mozart hangjaival. Hallgassunk nagy kórusműveket, a japán koto finom hangjait vagy az afrikai dobok vissza­térő ritmusait. Játsszunk le olyan hangokat magnóról vagy CD-ről, amelyek megihletnek bennünket, vagy készítsünk saját zenét. Fedezzük fel a zenekészítés örömét: énekeljünk, kántáljunk, doboljunk, zongorázzunk, muzsikáljunk harangjátékkal vagy bambuszfurulyá­val. Ne feledkezzünk el a természet időtlen hangjairól sem. Játsszuk le a bálnák énekének és az esőcseppek hangjának felvételeit. Nyissuk ki az ablakot, hogy beengedjük a mada­rak és a levelek zizegésének szimfóniáját.

Csobogó víz

Fent. A csobogó víz egészséges chit hoz a nyugodt udvari szentélybe. A magasra nyúló, virágzó növények fölemelik a lelket.

„A feladatom lelkészként nemcsak annyi, hogy menny­országgá alakítsam az otthonomat, hanem hogy földi otthonomat valódi mennyországgá változtassam.” Joseph Losery, amerikai lelkész és polgárjogi vezető.

„A tavasz megérkezik, a fű magától kinő, akkor is, ha nyugodtan üldögélünk, és nem csinálunk semmit.” Zen mondás.

Csend

Bonyolult sztereó berendezésünk számára valószínűleg nem házi szentélyünk a legjobb hely. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük azt a vágyunkat, hogy meghallgassuk a jelentős felvételeket, a másikba pedig a hátrányokat, amiket azzal okozunk, ha az elektromos be­rendezéseket otthonunk spirituális szívében helyezzük el. Még egy kis magnó is bocsát ki elektromágneses hullámokat, amelyek nehezen kimutathatóan, de megbolygathatják meditativ állapotunkat. Mérlegeljük a csend értékét.

Egy olyan otthonban, amely züm­mög az emberi energiától, és vibrál a televíziók, rádiók és zúgó gépek hangjától, ez a szentély lehet az egyetlen csendes hely. Használjuk föl ezt a csendet: hallgassuk meg sa­ját légzésünket, és mélyedjünk magunkba. Védjük a csendet. Fedjük be a falakat és a pad­lót természetes parafa lapokkal, tiszta gyapjúból készült szőnyegekkel vagy más, olyan anyagokkal, amelyek elnyelik a külvilág zavaró zajait.

Világítás

A csend segíthet meghallani belső bölcsességünket, a sötétség megvilágíthatja az utun­kat. Kapcsoljuk le a fej fölötti lámpákat. Egy elsötétített szoba lehetővé teszi, hogy az illa­tokra, a hangokra és a tapintóérzékre koncentráljunk. Sokkal tisztábban látjuk majd így a fontos, belső dolgokat, a szó valódi értelmében: tisztán látunk.

A sötétséget nyugtató, természetes, enyhe fénnyel törhetjük meg: tegyünk meggyújtott gyertyákat színes kerá­miatálkákba. Egy csendes, elvonulásra szánt szobában úgy imádkozhatunk, ahogy valaha – libegő lángok és az izzó zsarátnok mellett – őseink tették. A viaszból és préselt fűrész­porból álló mesterséges rönkök előnyösebbek lehetnek a keményfánál, mert kevesebb szén-monoxidot termelnek.

Olvasáshoz és más tevékenységhez természetesen fény szükséges:

Gondoskodjunk egy festett üvegből vagy levél- és virágmintákkal nyomott, természetes, kézzel gyártott papírból készült ernyővel felszerelt lámpáról. Napközben nyissuk ki a sötétítőket, és en­gedjük be a fátyolszöveten vagy rattanárnyékolón átszűrődő természetes napfényt. Egy kerek felső ablak, a sarkok lágy felfelé irányuló világítása vagy egy nagyra becsült műtárgy körüli finom megvilágítás földöntúli atmoszférát kölcsönöz a szobának.

Érzéki részletek

Spirituális terünk sötétbe és csendbe burkolózik, de nem kell megfosztani az érzékekre ható ingerektől. A spirituális állapotban fokozottan érzékeny lesz tapintásunk, szaglásunk és az ízlelésünk. Tápláljuk testi valónkat is, teremtsünk kényelmet, élvezetet okozó kör­nyezetet. Borítsuk a párnákat bolyhos pamuttal. Tegyünk víz által simára csiszolt köveket egy porcelántálba. Permetezzünk a levegőbe orgona-, levendula-, zsálya- és más hangu­latjavító illatokat. Kortyolgassunk finom porceláncsészéből fűszerezett teát, vagy kristály­pohárból friss narancslét.

Mohazöld falak és karmazsinvörös párnák

Fent. A földet és a tüzet felidéző mohazöld falak és karmazsinvörös párnák varázslatos menedékké változtatják a barátságos alkóvot. Egy építészeti roncstelepről-kimentett oszlop erős asztalként funkcionál, és egyúttal kellemes összeköttetést teremt a múlttal.

A zendo

A zen-buddhizmus hagyományában a zazennek és más zen gyakorlatoknak szentelt szoba vagy terem elnevezése. Legyen bár kolostorban vagy magán otthonban, a zendo nyugodt légkört biztosít a meditációhoz.

 • A szobában nem lehet zene, televízió, semmi, ami elvonja a figyelmet a meditációtól.
 • A zendóban kevés bútor található: imaszőnyegek, fapadok és egy butsudan, azaz oltár.
 • A hagyományos japán butsudan fekete, lakkozott fából készült nagy oltárszekrény. Tartalmazhat egy füstölőt, friss virágokat és kis táblákat a család őseinek neveivel.

A természet tisztelete

Lelkünket csak akkor tudjuk fölfedezni, ha kapcsolatban maradunk a földdel. Gondos­kodjunk róla, hogy otthoni szentélyünket átjárhassa az élet energiája. Ha a helyiségbe besüt a nap, vigyünk be cserepekben a lelket és az örök életet jelképező, virágzó kék já­cintot. Töltsünk meg átlátszó üvegvázákat lila íriszekkel és nagy, fehér liliomokkal. Úsz­tassunk illatos lótuszvirágokat egy tálban. Ne feledjük el mindennap cserélni a vizet, és azonnal távolítsunk minden hervadt növényt: a haldokló vegetáció elszívja az esszenciális életenergiát a szobából. Beszéljünk a növényeinkhez, és gondozzuk őket szeretettel. Ez­zel lelkünket is tápláljuk.

Hívjuk be házi kedvenceinket a szobába

A meleg szőrzet simogatásának ritmikus mozgása és az érintés élvezete segít kimosni a zavaró gondolatokat. Az állatok egyúttal vezetőink lehetnek a spiritualitás felé. Kedvenceinkkel való kapcsolatunkban saját, elfoj­tott, ősi, állati létünkhöz kötődő természetünk is megnyílhat. Ha nincs házi kedvencünk, állati életet ábrázoló képet vagy szobrot vihetünk be. Még egy kitömött játék is felidéz­heti a gyermekkori pillanatokat, gyermekkori érzelmeinket.

A madarak és a halak jelenléte is fontos lehet:

Szépségük, daluk és mozgásuk énekkel és színnel tölti meg a szobát. Ha a terület biztonságos, nyissuk ki a madárkalitkák ajtaját, és engedjük, hogy kipróbálják szárnyukat. A trópusi halak megfigyelése lehetővé teszi, hogy elmélyedten gondolkodjunk, és egyúttal eredetünkre is emlékeztethetnek bennün­ket. Helyezzük az akváriumot egy alacsony asztalra, ahol kényelmesen figyelhetjük a hip­notizáló folyadékmozgást és az irizáló színeket.

A vízzel nagyon mély a kapcsolatunk

Egy miniatűr szökőkút a sziklákon csobogó víz kellemes hangjával töltheti be szobánkat. Ha a fürdőszobában alakítottuk ki a meditációs területet, akkor ebben az anyaméhre emlékeztető, meleg térben lebegve mélyedhetünk el önmagunkban. Összetett textúrájuk, finom színárnyalataik és időtlen tulajdonságaik miatt a kagylóhéjak és a kövek fontos tartozékai lehetnek a térnek.

Kertre nyíló fürdőszoba

Fent. A kertre nyíló fürdőszoba békéjében vett habfürdő testnek és léleknek egyaránt ünnep. A terrakotta burkolólapok gazdag árnyalatai és meleg textúrája a földhöz kötődő kapcsolatunkat erősíti.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (Rónay György fordítása)

A <em>puja </em>szoba

A hajnal előtt fölkelő hindu családok életébe szeretet és vidámság költözik a puja szobában tartott istentiszteleten. A kis templomhoz hasonló, gyönyörűen díszített puja szentélyt az otthon északkeleti sarkában helyezik el.

 • A szoba legyen jól megvilágított és huzatmentes.
 • Az imádkozok kelet felé fordulnak.
 • Az istentiszteleten részt vevők a padlón ülnek, az oltár is a padló közelében helyezkedik el.
 • Az istenséget ábrázoló bármely képnek dél felé kell néznie.
 • A szobát sosem szabad alvásra használni.

A berendezésnek is a lélek fölemelkedését kell szolgálnia

Kerüljük a hivalkodást és a szertelenségét, a házi szentély a léleké. A különleges elemeken túl, amelyek a meditativ lelkiállapot létrejöttét szolgálják, alig van szükségünk más berendezésre. Ritmikus mozgásával egy régi hintaszék elősegítheti az elmélkedést. A padlón elhelyezett párna lehetővé te­szi a buddhista, a zen, a jóga vagy a transzcendentális hagyományok gyakorlását. Vagy választhatunk olyan bútorokat, amelyeket az ergonómia szabályainak figyelembevételével jógához vagy a meditá­ció más változataihoz terveztek.

Imaszőnyegek

Egy gyapjúszőnyeg, egy összehajtott lepedő vagy egy egyszerű, fonott gyékény megfelelően csökkentheti a lábra, a térdre, a bokára és a lábfejre nehezedő nyomást. Noha nem annyira puha, egy bambuszból vagy rizsszalmából készült tatami szőnyeg kellemes, természetes ülő- vagy fekvőhelyet nyújt. A hagyományos zabuton ülőpárna puhább felülettel szolgál. A pamutvattával vagy szerves töltőanyaggal kitömött párna mozgatás és alakváltoztatás közben nyugtató, suhogó hangot ad.

Párnák

Egy dundi vánkos segít megelőzni, hogy görcs álljon a lábunkba, és eléggé magas ahhoz, hogy egy kis asztal mellé leülhessünk. Kényeztessük magunkat egy hagyományos, kerek meditációs párnával (zafu), amelyet kényelmes, félhold alakúra formálunk.

Meditációs székek

A padlóhoz simuló, meditációhoz tervezett szék megtámasztja a hátunkat, egyben lehetővé teszi, hogy fölvegyük a hagyományos testhelyzeteket. Léteznek olyan modern változatok, amelyek kicsavarható lába lehetővé teszi, hogy szabályozzuk a szék magasságát.

Asztalok

Egy alacsony asztal vagy egy egyszerű fatalapzat elegendő egy nagyra becsült szobor vagy egy kanna gőzölgő tea elhelyezéséhez. Ha azt tervezzük, hogy olvasásra, tanulásra vagy naplóírásra használjuk házi szentélyünket, akkor gondoskodjunk egy kis íróasztalról kerámiaedényekben tartott tollakkal vagy ceruzákkal. Egy szép, régi asztalt ereklyetartónak vagy oltárnak használhatunk, a meditációs könyveket egy festett fatörzsön is elhelyezhetjük. A fontos írásokat és kalligráfiákat helyezzük kis festőállványra vagy egy régi kottatartóra.

A meleg rózsaszínre festett falon elhelyezett tollak az elmélkedést segíthetik

Fent. A meleg rózsaszínre festett falon elhelyezett tollak az elmélkedést segíthetik. A házi szentélybe csak a család számára különlegesen jelentős elemek kerülhetnek.