Egészséges otthon

Hogyan újítsuk fel lakásunkat egészségbarát módon? [HASZNOS]

Ha egy régi házban lakhatunk, az olyan, mintha együtt élnénk az őseinkkel. A padló nyi­korgása a lépteikre emlékeztet, az öreg kályha régi téli estékre. Minden részletnek törté­nete van. Mesél a gipszvakolat textúrája, a kilincsgomb megmunkálása és az ólomüveg ablak mintája. Mikor ilyen régi tereket hozunk rendbe, az örökségünket ápoljuk, és egyúttal fölfedezzük a lelkünket.

Öreg ház helyreállítása

A spirituális jutalmon túl egy öreg ház helyreállításának vannak praktikus előnyei is egy új építésével szemben. A régi otthonokat gyakran ellenállóbbra építették, részleteiket gondosabban munkálták meg, mint a huszadik század közepe után épült házakat. A tö­mör fából, téglából, kőből és gipszvakolatból emelt épületnél kicsi a valószínűsége, hogy pozdorjalemezt, műanyagokat és más, gőzt kibocsátó szintetikus anyagokat építettek bele. Egy régi ház megóvása a lerombolástól ráadásul a természeti erőforrásokat is védi, csökkenti a keletkező hulladékot, és az a környezeti kár sem következik be, ami egy új építkezéssel óhatatlanul együtt jár.

Megóvási ötletek

A régi ház restaurálása és a környezetvédelem kéz a kézben jár. Őrizzük meg öregebb otthonunk építészeti integritását, és minimalizáljuk a hulladékot – amit csak lehet, kicserélés helyett állítsunk helyre.

 • Fényezzük ki és hasznosítsuk újra az ajtógombokat és zsanérokat.
 • Huzalozzuk újra az öregebb világítótesteket.
 • Tisztítsuk meg és szereljük vissza a régi kapcsolólemezeket, rácsokat és radiátorokat.
 • Zománcoztassuk újra a porcelánfürdőkádakat és mosdókat.
 • Politúrozzuk vagy fessük újra a régi szekrényeket, ajtókat és takaróléceket.
 • Kerüljük a burkoló farostlemezeket, javítsuk ki a károsodott gipszvakolatot.
 • Alakítsuk a megmentett építészeti anyagokat berendezési tárgyakká.

Ezeket az előnyöket azonban kemény munkával és jelentős kockázat vállalásával ér­hetjük el. Sok, a környezettudatos magatartás elterjedése előtt épített régi lakás rosszul szigetelt és gazdaságtalanul fűthető. Ólom alapú festékeket, azbesztet és más olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről ma már tudjuk, hogy rendkívül mérgezők. A helyreállításkor gyakran használt festékoldók, ragasztók, tisztítók és más termékek szintén veszélyesek. Sőt, az öreg ház renoválása oly sok stresszel és felfordulással jár, hogy maga a folyamat is alááshatja testi-lelki egészséget.

Az egészséges környezetre figyelemmel végrehajtott helyreállítás nem szükségsze­rűen az eredeti hely minden részletének történetileg hű újraalkotása. A tatarozás során mintegy partneri kapcsolatra kell lépnünk őseinkkel: egyensúlyt kell kialakítanunk a múlt tisztelete és a jelen igényei között. Nyilván meg akarunk szabadulni a mérgező anyagok­tól, és javítani akarjuk az energiahatékonyságot, de közben nem szabad megszüntetnünk olyan részleteket, amelyek az otthon varázsát adják.

Letisztult berendezés

Fent. A régi részletekre irányíthatjuk a figyelmet, ha a szobát egyszerűen, éles, tiszta vonalakkal és tompa színekkel bútorozzuk be. A pamut bútorhuzatokat egy szempillantás alatt kicserélhetjük, és az ülőbútorok máris teljesen új külsőt kapnak.

Bizonyos mértékig szeretnénk megőrizni az eredeti alaprajzot, de a nagyon eltérő életmódhoz tervezett öregebb há­zaknak mai szemmel nézve gyakran komplikált, szűkös vagy nem praktikus a szobabeosztásuk. Valószínűleg át kell helyezni falakat és ajtókat kell nyitni, hogy nagyobb hálószobákat és fürdőszobákat, tágasabb dolgozószobákat és nyitottabb lakó-, étkező- és konyhaterületeket hozzunk létre. Vagy választhatjuk azt is, hogy csak kisebb változásokat hajtunk végre, és életmódunkkal alkalmazkodunk a meglévő szobák alakjához. Dönté­sünk egészséges lesz, feltéve, hogy tiszteli a múltat, és hozzájárul minden belépő fizikai és emocionális jólétéhez. 

„Egy erős ház fölér száz romossal.” Kurd mondás

Energiahatékonyság

Magas mennyezeteivel, hézagos ablakaival és gyér szigetelésével egy öregebb ház szinte falja a természeti erőforrásokat. Az elavult fűtési rendszer valószínűleg rendkívül rossz ha­tásfokú, pazarolja a fűtőanyagot, szennyező anyagokat köp a levegőbe, és nem ad elegen­dő meleget. Ne gondoljuk azonban, hogy egy ház rossz hatásfokú, pusztán csak azért, mert régi. A gázbojlerek és a légkondicionálás föltalálása előtt őseink leleményes rendszereket találtak ki a fűtésre és a hűtésre.

Az energiafogyasztás csökkentésének első lépése, hogy új­ra fölfedezzük azokat a módszereket, amelyekkel az eredeti tulajdonosok hasznosították a nap járásának és az évszakok változásának természetes ritmusát. Ezután építsük be a mo­dern rendszereket, de úgy, hogy ne tegyük tönkre az épület építészeti integritását.

Természetes fűtés és hűtés

A fák és bokrok nemcsak ékességek, de a hőségtől és a hidegtől egyaránt védenek, szi­getelnek. A ház mellé ültetett növények megszűrik a napfényt, csökkentik a szobák túl­melegedését, és útját állják a dermesztő téli szeleknek. Az alapokat fölhalmozott földdel is szigetelhetjük. Állítsuk helyre a régi ponyvatetőket, és nyugtató árnyékot kapunk a fe­dett verandán, amely nyáron sok családi tevékenység helyszíne lehet.

A hő- és a hideg elleni szigetelést egyaránt szolgálják a régi faspaletták – hozassuk őket rendbe, akasszunk fel szigetelő drapériákat. Hűtésre nyissuk ki az összes ablakot, így kihasználhatjuk a ke­reszthuzatot. A szobákat a természet ritmusának megfelelően rendezzük el, és igazítsuk ehhez a tevékenységeket is.

Szüntessük meg a nem vágyott huzatot

Az ajtófélfák és az ablakok körüli tömítőszalagok és más szigetelések meglepően nagy mértékben csökkentik a hőveszteséget. Ne feledjük el kijavítani a sérült vakolatrészeket, kitölteni a repedéseket a fa oldalfalakon, és tömíteni a réseket az elszívók, a ventilátorok és a mélyített csillárok körül. Győződjünk meg róla, hogy a kéménynek légmentesen zá­ró fémlapja van.

Szigeteljünk

A meleg fölszáll, és a nem szigetelt padlás vagy oromtér kiengedi a meleg levegőt a te­tőn át. Amikor szigetelünk, győződjünk meg róla, hogy egyúttal nem akadályozzuk-e a pára eltávozásához szükséges szellőzést, mert ha nem tesszük, problémánk lehet a há­zon belül maradó párával. A szabadon lévő melegvíz-vezetékeket borítsuk be nem mér­gező szigetelőanyaggal.

„Ha harmónia uralkodik az otthonban, rend van a nemzetben.” Kínai mondás

Szereljünk föl ventilátorokat

Az egész házat behálózó elszívó rendszer vagy a mennyezeti ventilátorok nyáron hűvöset adhat­nak, télen pedig segítik a hő eloszlását. A venti­látorok jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint a kályhák, bojlerek és légkondicionálók.

Árnyékoljuk az ablakokat

A tetőablakokat és a többi ablakot is lássuk el dupla vagy tripla üveglappal – ezzel legalább 50 százalékkal csökkentjük az energiafelhasználást. Ha ezek a modern ablakok megbontják az épü­let építészeti integritását, fontoljuk meg kevésbé tolakodó, belső tetőablakok vagy az üvegre helyezett, védő árnyékoló-filmek használatát. Fokozott védelemhez használjunk szigetelt ár­nyékolókat vagy vastag pamutfilccel bélelt füg­gönyöket.

Évszaknak megfelelő bútorzat

Amikor az idő változik, cseréljük ki a huzatokat. Forró időszakban legjobb a világos színű pamut. Ahogy hűlnek a napok, válasszunk sötétebb szöveteket, és toljuk közelebb egymáshoz a bútorokat. Fo­kozott szigeteléshez helyezzük a könyvespolcokat és a többi nagy bútort a külső falak mellé. A bolyhos gyapjúszőnyegek szintén segítenek melegen tartani a hűvös szobát. Ügyeljünk, hogy a szőnyegek és a bú­torok ne zárják el a fűtővezetékeket.

Tegyünk be párologtatót vagy páramentesítőt

A száraz levegőt hűvösebbnek érezzük, a nedvesebbet melegebbnek. A fűtési szezonban kellemetlenül száraz érzetű lakásban használjunk hordozható párologtatót a levegő nedvesítésére. Forró, nyirkos idő­ben páramentesítővel csökkentsük a levegő páratartalmát.

Tegyük hatékonyabbá a fűtőrendszert

A modern kályhák és kazánok sokkal hatékonyabbak, mint az egy évtizeddel vagy még korábban használ­tak. Amikor új rendszert szerelünk be, ügyeljünk, hogy megfelelő méretű legyen. A túl nagy fűtőkészülék túl gyakran kapcsol be és ki, és több fűtőanyagot használ, mint a kompakt modell. A fűtőrendszer tisztán tartása és a szűrő gyakori cseréje is fokozza az energiahatékonyságot. A szobák melegebbek lesznek, ha visszaverő fóliát teszünk a fűtőtestek mögé, és széles ablakpárkányokat teszünk fel a hő terelésére.

Lakás

Fent. Scott Swanson és Dan Scully építész a tizenkilencedik századi személyzeti szállást a huszonegyedik századi laza életstílushoz alkalmazkodó, tágas, nagy szobává alakította, de megőrizték az épület történelmi légkörét is.

Az öreg házak veszélyei

A régi ház renoválása piszkos munka. A falak eltávolítása, a padló fölszedése valószínűleg fölkavarja a por, a gőzök és más szennyező anyagok mérgező keverékét. Az újjáalakítás­hoz használt anyagok egy része is szennyező. A festékek, a falak letisztításához használt vegyszerek, a kikészítő anyagok, ragasztók, viaszok és tisztítók kőolajszármazékokat, for­maldehidet és más, ártalmas vegyi anyagokat tartalmaznak. Mielőtt elkezdenénk a mun­kát, legyünk tisztában a veszélyekkel, és igyekezzünk csökkenteni a kockázatokat.

Penész

A rossz állapotban lévő házban különösen nagy az esély a penészfertőzésre, a penész pedig súlyosbíthatja az asztmát, szemirritációt, lázat, fejfájást és más egészségügyi prob­lémákat okozhat. Penészfertőzésre utal, ha gombanövekvés jeleit látjuk, penészszagot érzünk, vagy víz okozta kár jeleit vesszük észre. Néhány hagyományos építőanyagban, például a cellulóz alapú falborító lapokban könnyen megtelepszik a penész. A penész teljes eltávolítására gyakorlatilag nincs módszer. A megoldás a nyirkosság csökkentése a házon belül, és a fertőzött anyagok lehető legalaposabb eltávolítása. Tartós penészmentesítést a hálószobában az alábbi módon érhet el >>

Azbeszt

Az azbeszt erős, vékony ásványi szál, amelyet sok régebbi otthonban használtak szigete­lésre és más építőanyagokhoz. Amíg nem bolygatják, nem kell törődni vele, mihelyt azonban a rostok a levegőbe kerülnek, fönnáll a belégzésük veszélye.

A hosszas érintke­zés a szállongó azbeszttel rákot és tüdőbetegségeket okozhat. Az 1980-as évek előtt épült házakban a gőzcsövek szigetelésében, a rugalmas padlólapokban, a hangszigetelő mennyezetlapokban, az ún. palatetőkben és oldallemezekben valószínűleg található az­beszt. Bármely kirojtosodott vagy sérült azbeszttartalmú anyagot vagy speciális szigete­lőanyagba kell beágyazni, vagy szakemberrel teljesen el kell távolíttatni.

Ha penészt találtunk

 • Ellenőrizzük a vezetékek szivárgását, és a hibákat azonnal javítsuk ki.
 • Alaposan szellőztessük a helyiségeket.
 • A nyirkos területeken használjunk páramentesítőket és elszívó ventilátorokat.
 • A ház alapjánál rendszeresen nyírjuk le a bokrokat és a füvet.
 • Húzzuk el a bútorokat a falaktól, nyissuk ki a szekrényajtókat, hogy elősegítsük a légáramlást.
 • A penészes területek tisztításakor viseljünk légszűrő álarcot.
 • Távolítsuk el, illetve cseréljük ki az elázott szőnyegeket, mennyezetlapokat, falburkoló lapokat és szöveteket.
 • A penészes fatárgyakat mossuk le gyenge fehérítőoldattal.
 • Nagyobb területek megtisztításához fogadjunk föl szakembereket.

Ha azbeszt van a házban

 • Igyekezzünk elkerülni azokat a szobákat, amelyek azbeszttörmelé­ket tartalmaznak.
 • Ne nyúljunk az azbesztszigeteléshez.
 • Ne csiszoljuk, fúrjuk vagy kaparjuk az azbeszttartalmú anyagokat.
 • Ne használjunk csiszolópárnákat vagy keféket az azbesztpadlóhoz.
 • Ne söpörjük vagy porszívózzuk azt a törmeléket, amely azbesztet tartalmazhat, használjunk nedves felmosórongyot.
 • Az átvizsgáláshoz és az eltávolításhoz hívjunk azbeszttel foglalkozó szakembert.

„Annak, aki mindenki tanácsát megfogadva építkezik, girbegurba lesz a háza.” Dán mondás

A gyarmati időkből származó szoba

Fent. A gyarmati időkből származó szoba a magas, többtáblás ablakoktól nagyvonalú és elegáns. Nincsenek rajtuk nehéz függönyök, így a víz alapú anyaggal kezelt, selyemfényű fenyő deszkapadlón szabadon áramlik a napfény.

Szén-monoxid (CO)

Ezt a szagtalan, íztelen és színtelen csendes gyilkost a petróleum- és olajkályhák, a gáz­tűzhelyek, a fakályhák és a cigaretták bocsátják ki. Az öregebb, rosszul karbantartott ka­zánok vagy bojlerek különösen hajlamosak azokra a meghibásodásokra, amelyek szén-monoxid-mérgezést okozhatnak. A gáz jelenlétének első jelei influenzaszerű tünetekben – fáradtság, fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság és gyors pulzus – nyilvánulhatnak meg. A szén-monoxid tartós vagy nagy mennyiségű belégzése halált okoz. Ha CO-mérgezére gyanakszunk, szellőztessük ki a területet, és hívjunk azonnal orvost.

Radon

A radon színtelen, szagtalan gáz; az urán – a kőzetekben és a talajban zajló – lebomlása közben keletkezik. Bizonyos mértékben mindenütt jelen van, és bármely házban – annak korától függetlenül – előfordulhatnak gondok a radonnal. Kis mennyiség nem veszélyes, de a nagy mennyiségnek éveken át tartó kitettség tüdőrákot okozhat. Az egyetlen mód annak meghatározására, vajon a mi házunkat érinti-e ez a probléma, a radonszint meg­mérése. Tárgyaljunk egy környezetvizsgáló szolgálattal. A radonszint napról napra és év­szakról évszakra változik. A legpontosabb meghatározáshoz kérjünk olyan ellenőrző tesztet, amely legalább kilencven napig marad a lakásban.

„Egyetlen gerenda nem tart meg egy nagy házat.” Kínai mondás

A szén-monoxid elleni óvintézkedések

 • Tartsuk tisztán a kéményeket.
 • Ellenőriztessük a kazánokat, vízmelegítőket, gáztűzhelyeket, gázüzemű szárítókat és más, üzemanyagot égető berendezéseket.
 • Ügyeljünk, hogy a készülékek megfelelően szellőzzenek.
 • Gáz- vagy olajtüzelésű fűtőberendezéssel ne aludjunk egy térben.
 • Sose működtessünk autót vagy más benzinüzemű motort garázsban vagy más zárt térben.
 • Ne használjuk a gáztűzhelyt fűtésre.
 • A lakás minden szintjén szereljünk föl szén-monoxid-érzékelőket.

A radon csökkentése

A házunk konstrukciója meghatározza a radonszint csökkentésének legjobb meg­közelítésmódját. A rendszerek zöme több­féle technikát használ.

 • Elszívás. Mielőtt beléphetne a házba, a gázt csövön kivezetik a padló alól a szabadba.
 • Szigetelés. Szigetelik az alapozáson lévő repedéseket, így a gáz beáramlását a házba, egyszersmind a tisztított levegő kiszökését is megakadályozzák.
 • Nyomás alá helyezés. Egy felsőbb szinten lévő erős ventilátor elég nagy nyomást hozhat létre a pincében ahhoz, hogy megakadályozza a radon beszivárgását a házba.
 • Természetes szellőztetés. Nyissuk ki az összes ablakot és ajtót, hogy friss levegő keringjen még a pincében és a rosszul szellőző helyeken is. Kiegészítő szellőzőnyílásokat is felszereltethetünk.
 • Hővisszanyerő szellőztetés. Egy hőcserélő fölszereltetésével fokozhatjuk a szellőzést, a szerkezet egyúttal melegíti vagy hűti a levegőt.

Zománcborítással is megszépíthetjük régi lakásunk

Fent. Az öreg felszereléseket nem muszáj lecserélni, új zománcborítással is megszépíthetjük. A halvány színek tágasabbnak mutatják a fürdőszobákat.

Ólom

Bármely régen épült házban vagy lakásban jelentős gond az ólomszennyezettség. A mér­gező fém a városi közműhálózatból, az otthoni ólomcsövekből és a csövekhez használt ólomforrasztásokból juthat be a vízbe. Az 1980-as évek előtt az ólom sok festék és felü­letkezelő alkotóeleme volt. Amikor a felújítás során a festék lepereg, lehámlik vagy szét­törik, az ólompor a levegőbe kerül. Az ablakpárkányok hajlamosak összegyűjteni az ólomport, mivel az ablakok nyitása és zárása koptatja a festéket. Az ólom okozta egész­ségügyi problémák különösen a kisebb gyerekeket veszélyeztetik.

Ólomszennyeződés szűrőrendszerrel

A csapvízből az egész házat érintő szűrőrendszerrel tisztíthatjuk ki az ólomszennye­ződést. Nehezebb feladat az ólom alapú festék eltávolítása. Ha a festett felületen nem látható károsodás, talán a legjobb megoldás, ha egyszerűen átfestjük nem mérgező fes­tékkel. Az átfestés azonban nem végleges megoldás. A kopásnak kitett területeken végül leválik az eredeti ólomfesték-réteg, és több port hoz létre. A teljes eltüntetéshez hívjunk szakembereket, akik gyakorlottak az ólomfesték-szennyezés kezelésében.

Az ólmot – szerencsére – már nem használják a festékgyártásban. A renoválás folya­mán használt festékek, mázak, festékeltávolítók és oldószerek azonban ártalmas gőzöket bocsáthatnak ki. Az ózonkárosító illékony szerves vegyületeken kívül sok modern festék és máz élettartamát különböző vegyi anyagokkal hosszabbítják meg, és egyes esetekben a gomba- és penészölő adalékok is erős szagot árasztanak.

A renoválás során minimálisra csökkenthetjük az ártalmas gőzök megjelenését, ha a felhasznált festékek dobozán a címkéket gondosan elolvassuk. Válasszunk víz alapú ter­mékeket, ezeknek alacsony vagy zéró az illékony gőzkibocsátásuk, valamint olyan olajfes­tékeket, amelyeket természetes összetevőkből készítettek.

Mit tehetünk az ólomtartalmú festékek ellen?

 • Ellenőriztessük szakemberrel, hogy a meglévő festés ólomtartalmú-e.
 • Távolítsuk el az ajtókat, szegélyléceket, illetve más könnyen levehető eleme­ket. Cseréljük ki új anyagokra, vagy a házon kívül szedjük le róluk a festéket.
 • Fedjük le a falakat gipszvakolattal, fa­burkolattal vagy gipszkarton lappal.
 • Vonjuk be a felületeket víz alapú ólomfesték-szigetelővel.
 • Ne csiszoljunk vagy fűrészeljünk ólom alapú festékkel fedett anyagokat.

Ötletek az egészséges festéshez

 • Válasszunk alacsony illékony gőz tartalmú, víz alapú festékeket és uretánokat vagy természetes összetevőkből készített olajfestékeket.
 • Ügyeljünk, hogy a festékek és a mázak ne tartalmazzanak formaldehidet, halogénezett oldószereket, aromás szén­hidrátokat, higanyt vagy higanyvegyületeket.
 • Ügyeljünk arra, hogy a hozzáadott festékanyagok sem tartalmaznak ólmot, kadmiumot, krómot és oxidjaikat.
 • Sose használjunk festékspray-t.
 • Tartsuk áramlásban a levegőt.
 • Tegyünk kis tál ecetet a szobába, hogy csökkentsük a festékszagot.
 • Zárjuk be az ajtókat, vagy akasszunk föl vitorlavásznakat, hogy azt a területet, ahol a festés zajlik, elszigeteljük a ház többi részétől.
 • Kerüljük a kémiai oldószereket, például a spirituszt; ha nélkülözhetetlenek, akkor takarékoskodjunk velük, és használjuk újra őket, amennyire csak lehet.
 • Csökkentsük minimálisra az ecsetek és a hengerek tisztítását; csomagoljuk be őket nejlonzacskókba, és másnap használjuk megint.
 • Fejezzünk be minden festést a szőnyegek, a mennyezetlapok vagy más abszorbens anyagok fölrakása előtt.
 • Várjunk legalább 48 órát, mielőtt elfoglalnánk az újonnan festett helyiséget.
 • A fölösleget adjuk egy közösségi szervezetnek.

„Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg. És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.” Biblia, Példabeszédek 24:3-4 (Károli Gáspár fordítása)

„A világ a házunk. Tartsuk tisztán.” Kínai mondás

Egészséges festékek és fedőanyagok

Alacsony illékonyanyag-tartalom

Ezek a festékek, pácok és politúrok víz alapúak. Mivel nem tartalmaznak kőolajszármazé­kokat oldószereket, kevesebb gőzt bocsátanak ki. Az ilyen festékek kevés vagy semmi formaldehidet vagy ólmot tartalmaznak. Valamennyi szaguk természetesen ezeknek a festékeknek is van.

Zéró illékonyanyag-tartalom

Bármely festéket, amelyben 0,5 gramm/liter vagy kevesebb illékony anyag található, úgy tekinthetünk, mint ami nem tartalmaz ilyen anyagot. Egyes ilyen festékekben azonban vannak színezők, biocidek és fungicidek, amelyek némileg emelik a termelt gőzmennyi­séget.

Természetes festékek és fedőanyagok

Ezek a növényi olajokból és színezékekből, agyagból és krétából, tej kazeinből, méhviasz­ból és más természetes hozzávalókból gyártott olaj alapú festékeknek kellemes az illa­tuk, és ritkán okoznak gondot az allergiában szenvedőknek.

Nem mérgező festékeltávolítók

A festékeket meglazító erős oldatok többnyire metilén-kloridot tartalmaznak, ennek a vegyületnek azonban rákkeltő hatása lehet. A vízben oldott festékleszedőkkel tovább tart a munka, de nem mérgezők, és kevésbé ártalmasak a környezetre.

Természetes festékek

Fent. Sok gyártó kínál nem mérgező, víz vagy olaj alapú festékeket, melyek természetes anyagokkal, például agyaggal, krétával, méhviasszal készültek. A szegélyek és takarólécek építészeti szépségét úgy hangsúlyozhatjuk ki, ha elütő árnyalatúakra festjük őket.

Renoválási ellenőrzőlista

 • Kerítsük el a szobát. Tegyünk ki figyelmeztető jelet, és ne engedjünk be gyerekeket, háziállatokat vagy bárkit, akinek nincs ott tennivalója.
 • Takarjuk le műanyag fóliával a padlót. Amikor elhagyjuk a munkaterületet, vegyük le a cipőnket, és ne hordjuk máshol a házban.
 • Kapcsoljuk le a fűtő- és hűtőrendszereket. Kerüljünk minden olyan légáramlatot, amely elviszi a port, a gőzöket és a rostokat a ház többi részébe.
 • Munka közben viseljünk légszűrő maszkot.
 • Ne együnk vagy igyunk a munkaterületen.
 • A felmosórongyokat és a törlőkendőket minden használat után alaposan mossuk ki.
 • Olvassuk el a címkéket, és kövessük az utasításokat a biztonságos, felelősségteljes tisztítás és ártalmatlanítás érdekében.

Lazítsunk és gondolkodjunk…

Minden nagyobb átalakítási projekt porral, törmelékkel, gőzökkel, zajjal és rombolással jár. Ha ebben a kaotikus időszakban meg akarjuk őrizni érzelmi-értelmi egyensúlyunkat, jó, ha gondoskodunk egy nyugodt, munkamentes zónáról, ahol a család folytathatja nor­mális tevékenységét. A munkaterületek ajtókereteire akasszunk vitorlavásznakat, hogy megakadályozzuk a por átterjedését a ház többi részébe. Különítsünk el egy területet a szerszámoknak és a kiegészítő anyagoknak, és tegyük egyértelművé az építőmunkások számára, hogy a ház mely részei tabu területek.

A háztartás békéjét könnyebb megőrizni, ha őszintén tudunk kommunikálni a munká­sokkal. Mutassuk meg nekik, melyik fürdőszobát használják, hol moshatják ki az ecsete­ket és hol parkolhatnak a teherautóikkal. Ha lehetséges, szabjuk meg a munkaidőt. Való­színűleg nem akarjuk, hogy a munka vacsoraidő után is folytatódjék. A zaj csökkentésére és a megszakítások minimalizálására fontoljuk meg a rádió és a házi telefon használatá­nak szabályozását.

Minél nagyobb a munka, annál nagyobb az esélye, hogy előre nem látott problémák­kal és késésekkel kerülünk szembe. A költségek növekedhetnek, és a frissen festett szo­ba esetleg nem úgy néz ki, ahogyan reméltük. Ha magunk végezzük a munkát, valószínű­leg kimerültnek és letörtnek érezzük magunkat.

Viktoriánus vidéki konyha

Fent. A nagy hatékonyságú készülékek észrevétlenül olvadnak bele a viktoriánus vidéki konyhába. Az alacsony illékony anyag tartalmú festékkel kezelt eredeti deszkapadló vonzóbb látvány, és egészségesebb is mint a PVC-burkolat.

Mielőtt a ház renoválása aláásná minden résztvevő egészségét, fordítsunk időt a lazí­tásra és a gondolkodásra. Menjünk el vacsorázni kedvenc éttermünkbe. Töltsünk egy hétvégét egy romantikus kis szállóban. Beszélgessünk arról, miért vágtunk bele a tervbe, és mit jelent majd a befejezése számunkra, a családunk számára.

Arról se feledkezzünk el, hogy néha kiszakítsuk a munkásokat és magunkat is a meg­szokott rutinból. Álljunk meg egy pillanatra, mutassuk ki örömünket, csodáljuk meg az eredményeket – alakítsuk ünneppé a megvalósítás egy-egy fázisát. Hosszú távon sokkal fontosabb, hogy házunkat a bajtársiasság és az öröm alapjaira építsük, mint a határidők pontos betartása és a fal tökéletes festése.

„Az otthon nem egy nap alatt épült.” Jane Sherwood Ace (1905-1974), amerikai színész és komikus