Építkezés

A konyha saját kezű berendezése

A különleges akciókat hirdető pros­pektusok kínálatán felbuzdulva sok család indul el reményekkel telve a különböző konyhacentru­mokba. Sajnos az egyedi szekré­nyek és a különböző kiegészítők az álomkonyhát annyira megdrá­gítják, hogy még egy tányér leves­re is alig marad pénz. Készítsük el saját kezűleg a konyhát? Miért ne?

Van néhány olyan fogás, amely lehetővé teszi, hogy a kony­ha megvásárlása se jelentsen anyagi csődöt. Például csapjunk le egy akciós ajánlatra és az üres helyiséget igazítsuk a beépített konyhához – ne pedig megfordítva. Ez ugyan nagyon ostobán hangzik, azonban, különösen az új épület tervezésének időszakában nemcsak lehetséges, hanem egyenesen célszerű is.

Egy másik lehetőség:

Ol­csón kínálnak egy korábban kiállítási darabként funkcionáló, nagy konyhát. Vegyük meg! Mivel azonban a rendelkezésre álló hely ehhez a szerzemény­hez túl kicsi, hívjunk egy asztalost és a bútorsort centiméterre pontosan rövidítsük le a kívánt méretre. Olcsóbb ugyanis egy, mondjuk 60 cm széles szekrényből például 24,5 cm-t szaksze­rűen levágni, mint egy 35,5 cm széles szekrényt csináltatni.

Konyha alakjai

A konyhaszekrényeket és munkalapokat a fal mentén helyezzük el. Így alakulnak ki az U-, L- és G-konyhák. Kisebb helyiségekhez az egy- vagy kétsoros elrendezést válasszuk

A munkalap magasságát a szakács vagy szakácsnő testmagasságához kell igazítani

A munkalap magasságát a szakács vagy szakácsnő testmagasságához kell igazítani

A konyha tervezése előtt ismerked­jünk meg néhány alapvető tudnivalóval:

 • A konyhaszekrényeket és munka­lapokat a fal mentén állítsuk fel (U és L alak). Kis helyiségeknél indokolt az egy- vagy kétsoros elrendezés, nagy konyháknál a középső teret is kihasz­náljuk (G konyha). Az egymással szemben lévő sorok közötti minimális távolság: 120 cm. Jó, ha tudjuk: egy négytagú családnak a szekrényekhez és konyhai készülékekhez legalább 7 m hosszú konyhafalra van szüksége.
 • A lépcsőzetes munkalapok, a kony­ha közepére helyezett főzőhely drágább megoldás.
 • A nyitott konyhák ugyan nem drágák, és igaz, hogy a szakácsnő vagy a szakács részt vehet a család életében, az ételszag és az edénycsörömpölés azonban kellemetlen lehet.
 • Fűtés. Vannak konyhák, amelyekben egész éven át kikapcsolva maradhat a fűtés: a sütő és a tűzhely elég meleget ad. Felmerül tehát a kérdés, nem lehet-e például egy már meglévő fűtőtestet eltávolítani. Ez egyszerűbbé teheti a konyha berendezését.
 • Az elektromos hálózat átvizsgálása. Van-e elegendő csatlakozás a tűzhely­nek, a páraelszívó berendezésnek, a mosogatógépnek, a világításnak és a többi fogyasztónak?
 • A munkalap magasságát a szakács vagy szakácsnő méreteihez kell igazí­tani. 1,60-1,70 m-es testmagassághoz a lapot 86 cm magasan kell elhelyezni. Magasabb személyeknek a 90 cm-es magasság indokolt. A konyha kialakítása előtt végezzünk próbaméréseket. Vízszintesen tartott alkarunk és a mun­kalap között pontosan 15 cm távolság legyen!

A konyhai készülékek méretei

Sok olyan szabványos méret van, ame­lyet konyha készítése során be kell tartanunk. így például a munkalapok mélysége 60 cm. A hűtőszekrények szé­lessége 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 vagy 120 cm lehet. A beépített készülékek (tűzhely, hűtőszekrény, mosogatógép és a többi) megvétele előtt szerezzük meg azok pontos beépítési méreteit. Az alsó szekrények és az álló szekré­nyek mélysége 58 cm, a felső szekré­nyeké csak kb. 30 cm.

A szabályszerű konyha előfeltétele

A szabályszerű konyha előfeltétele, hogy egy-egy terület szélessége legalább 1,20 m legyen

A szekrényeket úgy helyezzük el, hogy könnyen elérhetők legyenek. Arra is ügyeljünk, hogy az összefüggő munkafolyamatokat szomszédos felü­leteken lehessen elvégezni: a főző- és előkészítő felületek elérhető távolságban legyenek a tárolószekrényektől és a hűtőszekrénytől. Az ömlesztett élel­miszerek (liszt, cukor) tárolóhelye a főzéskor keletkező gőztől távol legyen. A mosogató és a mosogatógép az étkészletes szekrény mellé kerüljön. A kétmedencés mosogató nem luxus, hanem szükségszerű. Jó tanács, ha sze­relvényt vásárolunk: barkácsáruházakban azok általában olcsóbban besze­rezhetők, mint szaküzletekben.

Néhány további tudnivaló, amelyet a konyha készítésekor célszerű figyelem­be venni:

 • Legalább egy olyan összefüggő munkafelület legyen, amelynek szélessége 120 cm vagy még több.
 • A tűzhely és a mosogató mindkét oldalán rakodófelületre van szükség.
 • A magas szekrényeket ne tegyünk az ablak mellé.
 • A felső szekrények az alattuk lévő alsó szekrényekkel azonos szélességűek legyenek.
 • A hűtőszekrény és a sütő szemma­gasságban legyen: ez a kényelmes. A készülékeket azonban ne tegyük egymás mellé.
 • Gyerekek védelme: Süllyeszthető kezelőgombokkal ellátott tűzhelyet ve­gyünk. A késekhez és tisztítószerekhez a gyerekek ne tudjanak hozzáférni. A szekrények éleit kerekítsük le.
 • Ha a beépített sorban fűtőtest is van, a munkalapon szellőzőnyílásokat, a lábazatban pedig levegőbevezető nyí­lásokat kell kialakítani.

A csempetükör a munkalap magasságától függ

Amikor a konyha tervezését befejez­tük, a falak megfelelő részein elkészít­hetjük a csempeburkolást. Az úgynevezett csempetükör meghatározásánál a munkalap magasságát, valamint a felső szekrények és a páraelszívó bura alsó szélét kell figyelembe venni. Először rajzoljuk be a falon a burkolandó felü­let határoló vonalait, majd alapozzuk a falnak ezt a részét.

Konyha csempeburkolása képekkel

Konyha csempézése

Lépések:

 1. A konyha csempeburkolása a csempetükör felrajzolásával kezdődik. Ezt a területet ezután,…
 2. …amennyiben az alap azt szükségessé teszi, alapozóval kell kezelni
 3. A csempesor alsó szélét egyenes faléc határolja (a lécet szegezzük oda). A léc felső széle…
 4. …néhány cm-rel a munkalap szintje alatt legyen. Hordjuk fel a csemperagasztót,…
 5. …és az első sort a faléc mentén helyezzük el
 6. Amikor az első sor lapjai már a helyükön vannak, burkoljuk be az egész mezőt
 7. Ha a csempék kilyukasztása nehézséget okoz, a dugaljakat a lapok széléhez tegyük
 8. Végül hordjuk fel a fugázómasszát, majd a felületet szivaccsal tisztítsuk meg

A falra szegezett faléc gondoskodik arról, hogy az első csempesor pontosan vízszintes legyen. Fontos, hogy amikor a csemperagasztót felhordjuk, először a fogazott simítólap sima oldalával egy vékony fogóréteget húzzunk fel, a fel­hordott ragasztót fésüljük át. Ha a burkolásra szánt teljes mező csempézése és fugázása készen van, a fal többi részét vakoljuk be. A munka ilyen sor­rendjével elérhető, hogy a csempe és a vakolat között ne legyen lépcső.

Ezután kezdődik a konyhaszekré­nyek készítése

Példánkban az alsó szekrények oldalfalai és lábazati részei a barkácsáruházban méretre vágatott, fóliázott forgácslapokból készülnek. A szekrény magasságánál vegyük figye­lembe a munkalap vastagságát! Az egyes elemeket összecsavarozzuk, a hátfalat alkotó kemény farostlemezt felszegezzük. A beépített készülékek helyén hiányzik a hátfal.

Készítsük el ezután a konyhaszek­rény homlokoldalát

Az alsó szekrény lábazatát és első oldalait 18 mm vastag, táblásított lucfenyő lapból készítjük. Vágjuk ki a vízvezetékek és a lefolyó bekötéséhez szükséges nyílásokat a hátfalból, majd az alsó szekrényt te­gyük végleges helyére.

A szekrénysor készítését a munka­lappal folytatjuk

Rajzoljuk rá a lapra a mosogató és a főzőlap kivágásainak körvonalát, majd fafúróval készítsük el a szúrófűrész fűrészlapjának bevezető furatát. Fontos, hogy a fűrészelt felüle­tet a mosogató és a tűzhely beszerelése előtt szilikonnal szigeteljük, különben megduzzad a munkalap.

Építsük be a mosogatót, majd má­sodmagunkkal tegyük rá a munkalapot az alsó szekrényre. L és U alakú kony­háknál a több részből álló munkalap egymás mellé kerülő felületeit kenjük be vízálló faragasztóval, majd speciális összekötőcsavarokkal véglegesen szo­rítsuk össze azokat. Az U és L alakú konyhák munkalapjainak vágási felü­leteit a barkácsáruházban megfelelően méretre marják. A lapnak a csempé­zett felület melletti szélét takaróléccel lehet tömíteni.

A keverő csaptelepet és a lefolyót a szerelvényekhez adott szerelési utasí­tások szerint építsük be. Ne felejtsük el a tömítéseket és apró alkatrészeket helyükre tenni!

Konyha építés

Lépések:

 1. A következő lépés a konyha falának vakolása. Nedves helyiségben is használható vakolatot alkalmazzunk!
 2. Ha előbb a csempéket rakjuk fel, és csak azután vakolunk, a falon nem lesz síkváltás (bal oldali kép)
 3. Az alsó szekrények készítése: a lábrész és…
 4. …az oldallapok a barkácsáruházban pontosan méretre vágatott, fóliával bevonni (16 mm vastag) forgácslapokból készülnek
 5. A hátlap kemény farostlemezből készül. A készülékek helye hátrafelé nyitott
 6. Ne felejtsük el a vízvezetéknek és a lefolyónak szükséges nyílások elkészítését
 7. Az alsó szekrények lábazatát és homlokoldalait táblásított falemezzel burkoljuk
 8. A munkalapból szúrófűrésszel vágjuk ki a tűz­helynek és a mosogatónak szükséges nyílásokat
 9. A vágási felületeket vékony szilikonréteggel szigetelni kell
 10. Tegyük be a mosogatót az elkészített nyílásba. Mérővesszővel pontosan állítsuk be
 11. A szorítókarmok a csavarok forgatásának hatására benyomódnak a munkalapba. A mosogató a helyén van
 12. A csaptelep beépítése. Ne feledkezzünk meg a csaptelep és a munkalap közti tömítésről!