Építkezés

A mennyezet szerelése, gipszkarton felszerelése, világítás

Egy fehérre festett, egyszerű mennyezet sohasem hat nyo­masztóan és hosszú távon is szabad kezet ad a bútorozáshoz és a téralkotáshoz. Ez éppen ele­gendő ok arra, hogy a szokásos fehér mennyezetet minden más változattal szemben előnyben részesítsük.

A mennyezet szerelése

Az olcsó, beépített halogén fényvetők a fehér mennyezetet modernné teszik, a kívánt egyszerűség mégis megmarad.

Mielőtt azonban munkához látnánk, tudnunk kell a következőket:

 • Egy 20 W-os halogénláma 2-3 m2-nyi alapterülethez elegendő, egy 35 W-os lámpával 3-4 m2-t lehet megvilágítani (világos falú és mennye­zetű szobára vonatkozó tapasztalati szabály).
 • A lámpa típusát már a mennyezet burkolása előtt el kell dönteni. A lámpa fajtájától függ ugyanis a tar­tószerkezet vastagsága.

Mindenre gondoljunk!

Anyagszükséglet

Falécek, keretdűbelek, fa alátétek a kiegyenlítéshez, facsavarok, kábel, védőcső tartókkal, beépíthető lám­pák, trafó, szorítókapcsok, rosterősí­tésű gipszlapok, speciális gyorsépítő csavarok, speciális ragasztó (ha szük­séges), fugázótapasz, akrilmassza, „folyékony fűrészporos tapéta”.

Szükséges szerszámok

Mérővessző (colstok), ceruza, fúró­gép, különféle fúrók, dobozmaró a kapcsolódobozhoz, akkus csavarozó, vízmérték, szintezőléc, oldalcsípő­fogó, szorítófogó, támasztókeret, szúrófűrész, lapkarcoló, kalapács, simítólapát, spatulya, keverőszár, vödör, csiszolópapír, létra, állvány, hosszú szőrű festőhenger.

Időszükséglet

Mennyezetborítás gipszkarton lapok­kal. Fa tartószerkezettel, festéssel és beépített lámpákkal együtt, komplett: 1,0 óra/m2.

Ezzel pedig máris a témánál va­gyunk. A mennyezetet tartószerkezet és gipsz építőlapokból álló burkolat alkotja. A beépített lámpatestek ká­belei a teherviselő tartószerkezet bel­sejében futnak. A teherviselő tartószerkezet fémprofilokból is készíthető, sokkal elter­jedtebbek azonban a fa tartószerke­zetek. Ennek oka egyrészt az árban rejlik, másrészt abban, hogy a szüksé­ges lécek bármelyik barkácsáruházban vagy építőanyag-kereskedésben, elő­rendelés nélkül, korlátlan mennyiség­ben kaphatók.

Vigyázat! A teherviselő lécek mé­reteit nem szabad „hasraütéssel” meg­határozni. A pontos méretadatokat a gipsz építőlapok gyártói adják meg.

Példánkban a rosterősítésű gipsz­lapok széleinek legalább 15 mm-nyi szélességben fel kell feküdniük. Ha a fuga szélességét 5-7 mm-re (a lap­vastagság felére) veszünk fel, akkor legalább 35-37 mm széles léceket kell alkalmaznunk. A (gyalulatlanul) 24 x 48 mm-es, szokásos tetőlécek tehát kiválóan megfelelnek.

Először az alaplécezetet csavarozzuk fel, arra kerülnek a lapok tartólécei

A mennyezetborítás építése az alap-lécezet felszerelésével kezdődik. Egy­rétegű borítás esetén legalább 75 cm-énként kell egy dűbelt a mennyezetben elhelyezni. A ténylegesen alkalmazott távolságot esetünkben a pórusbeton födémlapok szélessége (62,5 cm) szab­ta meg. így lehetett megoldani, hogy egyetlen dűbel sem került a födém­lapok közti hézagba. A munkát meg­könnyíti, ha a szerelés előtt a lécekben minden furatot kifúrunk.

Az előkészületekhez tartozik az is, hogy mindegyik keretdűbelbe bele­tesszük a hozzá tartozó csavart, hogy azzal a szerelés közben már ne kelljen vesződni. Most már gyorsan megy a munka: Nyomjuk neki az első lécet a falnak, fúrjunk ki egy furatot, dugjuk be a dűbelt a csavarral együtt és húzzuk meg a csavart. Ezután állítsuk be a lécet a helyiség hossztengelyének irányába, fúrjuk ki az összes többi fu­ratot és tegyük be a dűbeleket. Az alaplécek egymástól való távolsága (a lécek középvonalai között mérve) ne legyen több, mint 70 cm.

Az alaplécezet szerelésének befe­jezése után szintezővel ellenőrizzük, hogy a faszerkezet pontosan egy síkban helyezkedik-e el. A szabálytalanságo­kat kis fa alátétek elhelyezésével na­gyon egyszerűen ki lehet javítani.

A következőkben az alaplécekre keresztben a tartóléceket csavarozzuk fel. Minden kereszteződésben egy csa­vart helyezzünk el (csavarméret pél­dául 4 x 50 mm). A tartólécek közötti egyenletes távolság fenntartásához készítsünk távtartót, így nem kell foly­ton méregetnünk. Vigyázat: a lapok illeszkedő éleinek mindig lécekre kell kerülniük, ezért gondosan dolgozzunk. Példánkban (Formacell rosterősítésű gipszlapok esetén) a tartólécek közötti legnagyobb távolságra (ismét a lécek középvonalai között mérve) a gyártó cég 33,5 cm-t engedélyez.

MennyezetLépések:

 1. A tartószerkezet előkészítése: lyukakat fúrunk a gyalulatlan tetőlécekbe
 2. Dugjuk be a csavarokat a dűbelekbe, hogy később ne kelljen kapkodni
 3. Az alaplécezet szerelése: Nyomjuk neki a falécet a mennyezetnek és fúrjuk ki az első furatot
 4. Tegyük be a keretdűbelt a csavarral együtt, majd húzzuk meg a csavart
 5. A lécet már egy csavar is megtartja. Fúrjuk ki a többi furatot és az összes dűbelt tegyük a helyére
 6. Szintezővel ellenőrizzük, hogy a mennyezetre szerelt tartószerkezet lécei egy síkban vannak-e
 7. Az egyenetlenségeket lapos fa alátétekkel egyenlítsük ki
 8. A teherviselő keresztléceket (tartólécezést) egymástól 33,5 cm-es távolságban helyezzük el
 9. Készítsük elő a kábelezést: Rajzoljuk be a kábel nyomvonalát, majd a kellő távolságokban helyezzük el a védőcsövek tartóit
 10. A védőcső pontosan a tartólécezés síkjában húzódik

A halogénlámpák vezetékeit védőcsőben helyezzük el

A következő lépést nagyon megkönnyíti, ha pontos vázlatunk van. Rajzol­juk fel léptékhelyesen a helyiség mére­teit, helyezzük el a lámpákat és rögzít­sük a kábelek nyomvonalát. Vigyázat! Lámpák ne kerüljenek a lécek köze­lébe!

Ezután rajzoljuk fel a lámpák helyét és a vezetékek vonalvezetését a mennyezetre, majd készítsük elő a védőcső­hálózatot, amely a tartókból és merev szigetelőcsövekből áll. A keresztben elhelyezett rögzítőbi­lincs nagyon jól használható aljzatnak, így a védőcső a tartólécek síkjába kerül és az alaplécezet nem akadályozza a kábelezést. Amikor a kábelt befűzzük a védőcsövekbe, minden lámpahelynél alakítsunk ki egy hurkot.

A szükséges trafó teljesítményét a lámpák számából és teljesítményéből lehet kiszámítani. Például 10 darab, egyenként 20 W-os lámpa esetén a trafó szükséges teljesítménye 200 W (10 x 20). A trafó megfelelő helyét (jó szellőzésre van szükség) minden­képpen villanyszerelő bevonásával állapítsuk meg.

Ha különböző (például a helyiség különböző sarkaiból érkező) kábelsza­kaszok futnak össze egy pontba, ott elosztószekrényre van szükség. Innen közös kábel megy tovább a trafóhoz. A kötésekhez szorítókapcsokat használjunk. A 230 V-os hálózatra való rá­kötést azonban bízzuk szakemberre. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a biztosítót neki is ki kell kapcsolnia!

Most már végre hozzáláthatunk a burkoláshoz. A fej fölött végzendő munka idejének csökkentéséhez te­gyük be a lapokba az összes csavart, amikor azok még a földön fekszenek (a csavarok távolsága legfeljebb 15 cm legyen). A lámpák nyílásait szintén még a földön vágjuk ki (a szükséges át­mérőt a lámpa csomagolásán tüntetik fel).

Lámpa bekötéseLépések:

 1. Példánkban a törpefeszültségű halogénlámpák trafóját kívül helyeztük el
 2. A kábelek először szétvágás nélkül vezessük a legszélső ponttól a védőcsöveken át
 3. …a többi lámpatesthez (a lámpák helyén alakítsunk ki hurkokat), majd tovább, egészen…
 4. …a trafóig. Csupaszítsuk le a kábelvégeket, a trafóval való összekötéshez…
 5. használjunk szorítókapcsokat
 6. A 230V os hálózatra való rákötést bízzuk szakemberre. A biztosítót ki kell kapcsolni!
 7. A lapok felrakása előtt készítsünk lapkiosztási tervet, amelyen a lámpák helyét is feltüntetjük

A mennyezet burkolásához feltétlenül segítőre van szükség

A mennyezet burkolásához még akkor is segítőre van szükségünk, ha könnyen kezelhető, „egyemberes” lapokat hasz­nálunk. Aki semmiképpen sem tud segítséget keríteni, csináljon néhány lécdarabból ügyes támasztókeretet. Emeljük fel az első gipszlapot a mennyezetig és tegyük alá a támasztó­keretet. A csavarozást a belső csava­roknál kezdjük, nehogy a lap befeszül­jön, és innen haladjunk kifelé.

A második sort az első sor ma­radékával kezdjük, így elkerülhető a fugák kereszteződése. A maradék azonban nem lehet 25 cm-nél rövidebb.

A fal mentén és a gipszlapok között hagyjunk 5-7 mm széles hézagot. Kivétel, ha a rosterősítésű gipszlapokat speciális fugaragasztóval összeerősít­jük; ilyenkor csak a faltól való távol­ságra ügyeljünk. Magukat a lapokat ilyenkor a ragasztó felhordása után szorosan összenyomjuk. A kinyomódó ragasztót annak megkeményedése után toljuk le. Figyelem! Ha a szerelést ra­gasztással is egybekötjük, mindig szük­ségünk van segítőre, a támasztó fakeret erre a célra nem alkalmas.

MennyezetLépések

 1. Megkönnyíti a munkát, ha a csavarokat még a földön fekvő lapba behajtjuk
 2. A hiányzó segítőtársat egy lécdarabokból gyorsan összeüthető támasztőkeret helyettesítheti
 3. A csavarozást a belső csavaroknál kezdjük, nehogy a lap befeszüljön, és innen haladjunk kifelé. Amikor a lap középső részét már felerősítettük, elvehetjük a támasztókeretet
 4. A fal mellett hagyjunk hézagot, ezt később rugalmas akrilmasszával töltjük majd ki
 5. A lapok között hagyott 5 mm-es fugát speciális fugázó masszával fogjuk kitölteni
 6. A lámpák nyílásait szintén a lapok felszerelése előtt, még a földön készítjük el
 7. A munka első része készen van. A felületet már csak tapaszolni és festeni kell

 

Az álmennyezet

Ha vastag hang- vagy hőszigetelésnek kell helyet hagyni, ha a helyiség magasságát csökkenteni akarjuk, vagy ha a födém alatt futó, nagyméretű szenny vízcsöveket kívánjuk elrejteni, akkor a mennyezetet egyszerűen felfüggesztjük. Ez a célra alkalmas fémprofilokkal tetszetősen és gyorsan elvégezhető. A függőleges (függesztő-) elemek általában fokozat nélkül állíthatók. Olcsóbb (viszont több időt igényel) a faszerkezet. Fontos, hogy a profilok megengedett távolságát mindig tartsuk be!