Lakás komfort

Mit a hőhidak okai? Hogyan tudjuk megszüntetni?

A különböző okokra visszavezethető épülethibák nagyon kedvezőtlenül befolyásolhatják a belső mikroklíma feltételeit. Ez elmondható az öreg és ódon házakra, amelyeknek az állaga az idők fo­lyamán leromlott, vagy rosszul végezték korszerűsí­tést. Épülethibákkal azonban, sajnos, új épületek­nél is találkozhatunk.

A hibát itt sokszor az épület­fizikai törvényszerűségek nem ismerése vagy, hogy a kivitelezők nem ismerik az új építőanyagok alkal­mazásának módját, de szakszerűtlen volt a munka.

hoaramlas-falszerkezetben

A hőhidak esetleges okozói:

  1. anyagtól függő hőhíd a falfelületben, a fal egy részén megnövekszik a kifelé irányuló hőáram sűrűsége;
  2. geometriai eredetű hőhíd, elsősorban a külső falsarkokon fordul elő. A hőt belül egy keskeny felület veszi fel, kívül ezzel a falszélesség kétszeresének megfelelő hőleadó felület áll szemben.

A belső falsaroknál fordított állapot alakul ki: A hőt felvevő felület kétszer olyan széles, mint a falvastagság, a hőt leadó felület ezzel szemben csak egy vonal. Geometriai hőhíd itt nem alakul ki.

Sok olyan épülethiba van, amit egyszerű eszközök­kel szinte véglegesen helyre lehet hozni. Más a helyzet  hőhidakkal, amelyek hatásai főleg az energiaárak emelkedése óta szükségszerűségét felismertük, ugyanakkor a belső mikroklímát is ká­rosan befolyásolják. A hőhidak létrejöttét egyes elkerülhetetlen építészeti intézkedések előidézik, vagy akár éppen az ilyen, egyébként szükséges intézkedések hatására alakulnak ki.

negativ-falsarok-hohid

Ha a belső levegő hőmérsék­lete 20 °C, a külső hőmérséklet pedig -15 °C, akkor a belső falfe­lület hőmérséklete +14,1 °C; a helyiség sarkában azonban, ahol a kifelé irányuló hőáram sűrűsége nagy, mindössze 8,5 °C. Ebből többnyire károk származnak.

negativ-falsarok-hoszigeteles

Hőhidak megszüntetése nanotechnológiával.

Szakszerű, gondos hőszigetelési munkával a hőhidak elkerülhetőek. Azonban ha a hőhíd jelenség tapasztalható otthonában, megszüntetésükre, lecsökkentésükre remek alternatívát kínál a nanokerámiás hőszigetelő bevonat.  A  a nanotechnológiával készült hőszigetelő bevonatot könnyű alkalmazása, gyors és költséghatékony kivitelezése valamint az épületekre gyakorolt kedvező energetikai hatása miatt kedvelik.

Esettanulmány - Protektor hőszigetelő festék felületi hőeloszlatás
Esettanulmány – Protektor hőszigetelő festék felületi hőeloszlatás

Az ábra egy 2013-ban Miskolcon felújított családi ház, helyszínen mért adatait dolgozza fel. A már korábban említett negatív falsarokban kialakult hőhíd jelenségét mérhetően csökkentette a hőszigetelő bevonat. A falsarokban mért hőmérséklet, a korábbival azonos körülmények mellett 4 °C-kal magasabb volt a bevonat felhordását követően.