Építkezés

Színek a lakásban: térformálás színekkel

Otthon mindenki elsősorban jól akarja érezni magát. Olvassuk bár az újságot vagy töltsünk egy esős vasárnapot az ágyban heverve, főzzünk valami finomat vagy korán kelőként kezdjük egy frissítő fürdő­vel a napot: mindig a bennünket körülvevő tér határozza meg a hangulatunkat. Éppen ezért fontos, hogy a helyiségek berendezésénél tudjuk, melyik térformáló elemnek milyen hatása van. Ehhez a színel­mélet általános érvényű ismereteit éppúgy figyelembe kell vennünk, mint a saját ízlésünket, amely egyrészt az egyénileg megválasztott színkombinációkban, másrészt a bú­torozásban jut kifejezésre.

Fontos, hogy a belső tér kialakítását ne hamarkodjuk el!

A legszebb terek évek során alakulnak ki. Talán jobb is lenne, ha a „tér fejlődéséről” beszélnénk, amely a személyes ízlés létrejöttével és változásával együtt él és mozog. Aki képes arra, hogy lakásában ilyen módon harmóniát teremtsen, az megtalálta a nyugalom szigetét. Ha ez sikerül, akkor valóban jól fogjuk érezni magunkat a saját otthonunkban.

Ne féljünk a tarkaságtól!

A színeknek sokféle hatása lehet: például megnyugtatnak vagy feliz­gatnak, kisebbnek vagy nagyobb­nak mutatják a helyiségeket. Akár tudatosan törekszünk bizonyos, pontosan meghatározott hatások elérésére, akár csak „érzés alap­ján” alakítjuk a belső terek képét, a színekről és azok hatásáról min­dent tudnunk kell.

A legtöbb helyiséget hat felület határolja: egy mennyezet, négy fal és a padló. A helyiség álta­lános hatása és saját jó közérzetünk ezeknek a felületeknek az esztétikai kialakításától függ. A megoldást tapo­gatózva, lépésenként közelítjük meg, ezért először a színek hatását vesszük szemügyre, amelyet gyakran tudattala­nul fogunk fel és alakítunk át külön­böző hangulatokká:

Fehér

A fehér a leggyakrabban használt „szín”. A fehér helyiségekben színes szőnyegekkel, függönyökkel és képek­kel (a fürdőszobában színes törülközők­kel is) nagyon gyorsan és kényelmesen új meg új hangulatokat tudunk te­remteni.

Fehér falak

Aki a fehéret túl unalmasnak tartja, a tarka színekre azonban nem mer vállalkozni, az a falat, padlót és a mennyezetet szürke árnyalatokba öltöztetheti. A fehérből és feketéből ki­kevert szürke kevésbé világít, mint az a szürke, amelyet színekből keverünk ki.

Barna

Barna (meleg szín) biztonságér­zetet és otthonosságot sugároz. Barna a fa és a föld színe. A sötétbarna viszont nyomasztólag hat, főleg, ha alacsony helyiségek mennyezetén fordul elő. Magas helyiségeknél ugyanakkor ez a hatás kívánatos is lehet. A barna csak­nem minden színnel és színárnyalattal kombinálható.

Sárga

A sárga színárnyalatok (meleg) melegítő, jókedvű hatást váltanak ki. A sárga csíkozású szobákban még szür­ke novemberi napokon is „süt a nap”. Padlóburkolatokra azonban a sárgát ne alkalmazzuk.

Kék

A kék színek (hideg) a nyugalmat, frissességet és a tiszta gondolkodást erősítik. Kék helyiségekben jól tu­dunk koncentrálni. A világoskék tágítja a helyiséget (gondoljunk csak az égbolt végtelenjére), a sötétkék ezzel szem­ben néha szűkítőleg hat. A déli vagy nyugati tájolású, kék csíkozású háló­szobák még a hosszú, napos nyári estéket is elő tudják segíteni a kívánt megnyugvást.

Vörös

Vörös (meleg) jelentése: akció! Nem csoda, hogy sok gyerekszobában megtalálható ez a szín. Minél több fehéret keverünk a vöröshöz, annál „lágyabbá” és nyugodtabbá válik a helyiség (pasztellrózsaszín). O Zöld (hideg). Ne csodálkozzunk a zöld színből kisugárzó, életigenlő frissességen. A legtöbb ember szoba­növényeket rak a házba, mert azzal (tudatosan talán fel sem fogva) az életet magát viszi be.

A falak erős zöld színe nagyon hi­deg hatású lehet; a világos árnyalatok viszont tágítják a teret. OA narancssárga (meleg szín) felélénkít. A színszakértők szerint a narancssárga és a zöld kombinációja optimális a munkaszobában: a narancs­sárga energiát sugároz, a zöld viszont a kikapcsolódást segíti.

Jó, ha tudjuk

Volt már rá példa, hogy a jól kigondolt narancssárga-zöld kombináció a lakók egyéni ízlése miatt nem érte el a célját. A színek kiválasz­tásánál ezért a színhatásokra vonatko­zó általános ismeretek mellett azok az egyénekre gyakorolt, tudatosan észlelt hatásait is figyelembe kell vennünk.

Színek

A komplementer színek a színkörben egymással szemben helyezkednek el: ilyenek a vörös-zöld, sárga-ibolyakék, narancssárga-kék

Lila

Aki helyiségeit lilás árnyalatúra festi, azt a pszichológusok kiegyensú­lyozatlan és labilis jelleműnek tartják. Ennek oka: az ibolyaszín középúton van a vörös (“akció”) és a kék (“nyuga­lom”) között. Egyes elemek kihangsú­lyozására viszont jól használható.

Függöny a lakásban

Ha a hangsúlyos színeket például a függönyökkel visszük be a szobába, a belső terek hangulatát időről időre nagyobb ráfordítás nélkül teljesen átalakíthatjuk.

A művészet a megfelelő színek kombinálásában rejlik

Ha egy helyiségben csak egyetlen szín vagy kevés, hasonló színárnyalat fordul elő, annak unalmas hatása van. A mű­vészet a megfelelő színek kombinálásá­ban rejlik. Az alapkérdések: A helyisé­get inkább meleg vagy inkább hideg hatásúvá akarjuk-e tenni? Akarunk-e nagy felületű kontrasztokat létrehozni, vagy inkább egyedi színfoltokkal érjük el a kívánt hatást? Aki a színekkel még nem tud biztosan bánni, inkább vissza­fogott, egymással rokon színárnyalato­kat használjon, és ahhoz egyenként ad­jon hozzá élénkebb színű hangsúlyokat. Tapasztalati szabály: egy helyiségben legfeljebb három színt alkalmazzunk.

Itt csak néhány (három alapcsoport­ba sorolt) példán tudjuk a harmonikus színkombinációkat bemutatni.

Visszafogott színárnyalatok

A vilá­gos pasztellszínek az érettebb emberek nyugalmát tükrözik.
Meleg színkombinációk: sárga és barna árnyalatok, némi rózsaszínnel kiegészítve.
Hideg színkombinációk:  világos­zöld, világoskék, türkiz.

A világos fafelületek és a vörös padlólapok meleg térhatást eredményeznek

A világos fafelületek és a vörös padlólapok meleg térhatást eredményeznek

A kontrasztszínnel kiegészített visszafogott színárnyalatok lendületet visznek a lakásba

Modern: zöldes árnyalatok, kékkel vagy vörössel kombinálva. Otthonos és meleg: sárga, bézs vagy barna színek (például fafelületek is) kék színfoltokkal.
Friss: zöld és kék színek, világos­barnával kiegészítve. Példa a fürdő­szobában: kék csempék és fa. Frissességet sugároz a higgadt szür­ke és fehér élő zölddel (például növé­nyekkel) dúsítva.

Életvidám: Nagyon világos, szinte fehér, vagy nagyon sötét fafelületek erős vörössel kombinálva.

Színes

Az erős színeket elsősorban a gyerekek szeretik. Szokásos kombinációk: vörös-zöld-kék, sárga-zöld, ibolya-szürke-bézs. Különösen erős hatásuk van az úgynevezett komple­menter (kiegészítő) színeknek, ilyen párok: sárga-ibolyakék, vörös-zöld, narancssárga-kék. Ezek a színek a színkörben mindig egymással szemben helyezkednek el.

Ötlet gyerekszobába: a nagy egy­színű felületek helyett vetítsünk a diavetítővel színes képeket a falra. A motívumokat ceruzával rajzoljuk körül, majd kapcsoljuk ki a vetítőt és az egyes mezőket falfestékkel fessük ki.

Fontos tudni, hogy a színes felületek nagyságának és a színek intenzitásának fontos szerepe van. így például egy világossárgának csak harmadakkora felületre van szüksége, mint az ibolya­kéknek, ha azt akarjuk, hogy a két szín egyenlő erősnek tűnjön.

A színek szinte teljes mellőzése a szó szoros értelmében „cool"

A színek szinte teljes mellőzése a szó szoros értelmében „cool”, azaz hideg hatású. Ezzel az „anti-színezéssel” A szobák méretei nem mindig felelnek ügyesen kell bánnunk, ha egy kurta „aha” megjegyzésnél kedvezőbb reakciói szeretnénk elérni