Épületkárok

A burkolatok hibái és károsodásai

Hőszigetelt homlokzatburkolatok

Vakolt hőszigetelő homlokzatburkolat

Az ún. „dryvit” rendszerben a legtöbb hiba akkor következik be, ha az anyag- vagy rend­szerválasztásban, a kivitelezésében hiányossá­gok fordulnak elő, pl.:

 • a hőszigetelést nem megfelelő termékből készítik: a nem pihentetett polisztirolhab táblák utózsugorodása miatt a vékony vako­lat átreped;
 • a hőszigetelő táblák ragasztása hibás, ill. a táblákat nem rögzítik dűbellel;
 • a dűbeltányérok „átütnek” a felületen: a dűbelekbe kerülő csavarok és beütőszegek hő hidakat képeznek, és ha a dűbeltányér a hőszigetelés külső oldalára kerül, annak beépítési helye a vékony vakolat felületén megjelenik.

A repedéseken átütnek a hőszigetelő táblák csatlakozási vonalai.A repedéseken átütnek a hőszigetelő táblák csatlakozási vonalai.

Hőszigetelés leszakadása a hibás rögzítés miatt.Hőszigetelés leszakadása a hibás rögzítés miatt.

A hagyományos homlokzatburkolatokat utánzó, vékony lapokból készített burkolatok, pl. a téglaburkolatnak látszó égetett agyag vagy más anyagú „lapka” burkolatok. Ezek az anyagok látványosak, a kivitelezési techno­lógia egyszerűnek tűnik.

A ragasztott burkolatok azonban gyakran hosszabb-rövidebb idő után leválnak, és két-három évenkénti újra ragasztásuk már nem éppen olcsó mulatság. Ráadásul a leválás oka sem mindig indokolható egyszerűen. Előfor­dul, hogy az épület homlokzatának egyik részén az építést követően hamar leválik a burkolat, míg a vele szomszédos részen hosszú évek múltán is a helyén marad.

A károsodások főbb okai:

 • a burkolat és az azt hordó szerkezet külön­böző mértékű alakváltozása. A hőmérséklet­változásnak különböző képpen kitett (közvet­len hőhatás, leárnyékolt homlokzatrészek) épületrészek, a tartószerkezet (anyagtól függő) alakváltozási tulajdonságai, de még a burkolat színe és felületi érdessége (hőelnyelési és hővisszaverési tulajdonsága) is szerepet játszik az alakváltozások alaku­lásában, a károsodások előidézésében;
 • a burkolat mögé jutó csapadék a lapok mögötti üregekben visszamaradva átázást, kifagyást okozhat;
 • a páradiffúzióval a falszerkezetbe kerülő nedvesség páranyomást fejthet ki a burko­latra, ill. páralecsapódást okozhat annak belső felületén;
 • alkalmatlan, nem hordképes (száraz, anya­gában és felületén is szilárd, repedésektől, portól, szennyeződésektől mentes) aljzat képzése;
 • alkalmatlan (nem flexibilis, nem hőmérsék­let- és vízálló és elégtelen tapadószilárd­ságú) ragasztó- és fugázóanyagok használata;
 • a lapok közötti fugák tömítése hiányos;
 • a lapok több helyen befeszültek, felváltak;
 • a levált lapok mögött a ragasztó nem folyto­nos, felülete sávos, rovátkol;
 • eltérés (folytonosság, vastagság).

Esettanulmány

Épület és homlokzatburkolat a bemutatott épület homlokzati, természetes pala burkolatá­nak egy részét hőszigetelt vasbeton falra, egy részét hőszigetelt, 30 cm vastag blokktégla falra ragasztották. A hőszigetelés mechaniku­san rögzített fagyapot volt. A burkolólapok az átadás után kb. 3 évvel a keleti és a nyu­gati homlokzaton, nagy felületen leváltak. A szomszédos részek ettől eltérően viselkedtek. Leváló és hibátlan felületek csat­lakoztak egymáshoz látszólag teljesen egyező szerkezeti kialakítással.

A károsodott homlokzat.A károsodott homlokzat.

Befeszült, felrepedt burkolólapok.Befeszült, felrepedt burkolólapok.

Alkalmatlan ragasztás és fugaképzés.Alkalmatlan ragasztás és fugaképzés.

A károsodások okai:

 • a burkolat ragasztása, fugázása és dilatálása szakszerűtlen volt;
 • a sötét színű lapok fokozottan felmele­gedtek, a szorított fugás beépítés miatt a hőtágulás befeszítette a lapokat, aminek nyomán azok leváltak.

Épített homlokzatburkolatok

Ide elsősorban a falazattal összeépített vagy ahhoz ragasztással (habarccsal) rögzített tégla falburkolatok és lábazatburkolatok tartoznak.

A téglaburkolatok károsodásainak legfőbb okai a következők:

 • lábazatburkolatok esetén nem megfelelő vízelvezetés;
 • nem fagyálló burkolótéglák beépítése;
 • anyaghibás burkolótéglák beépítése (sókivirágzást vagy kipattogzást okoz);
 • a téglaburkolat elmaradt vagy hibás dilatálása;
 • a téglaburkolat és a homlokzati nyílászáró szerkezetek hibás csatlakoztatása.

Tégla lábazatburkolat felázása.Tégla lábazatburkolat felázása.

Téglaburkolat kifagyása.Téglaburkolat kifagyása.

Tönkrement mészhomoktégla burkolat.Tönkrement mészhomoktégla burkolat.

Épületfizikai, páratechnikai szempontból kon­cepcionális hiba a jó hőszigetelő képességű, egyúttal viszonylag kis Sd értékű pórusbeton falazatokat a külső oldalon felragasztott, nagy páradiffúziós ellenállású kő, mészhomok, kerámia vagy műgyanta kötőanyagú lapokkal lezárni.

A jó hőszigetelő képesség miatt a szerkezet­ben a fagyzóna megközelíti azt a határréteget, ahol a természetes páraáramlást a jóval na­gyobb ellenállású külső „kéreg” vagy burkolat megakasztja. Az eredmény általában az, hogy a burkolat a második, harmadik télen (addigra telítődik a szerkezet) minden előzetes jel nélkül lefagy. A példa egy törtfehér színű mészhomoktégla burkolat lepusztulását mutatja be. Sötét színű burkolatoknál további veszélyt jelent a nagy, dilatálatlan mezők jelentős hőtágulása is.

Szerelt homlokzatburkolatok

A szerelt – vázszerkezetre épített – homlokzat­burkolatok beépítési hibái közé tartoznak azok is, amelyek a burkolatok állagát ugyan nem veszélyeztetik, de a mögöttük lévő hőszigetelő réteg károsodását (hőszigetelő képességének leromlását) okozzák, vagy a teljes falszerkezet épületfizikai „működését” (páratechnika, lég­hanggátlás) káros mértékben befolyásolják.

Hibaforrás lehet pl.:

 • a nem kielégítő vízzárás: a burkolaton átjutó csapadékvíz elnedvesítheti a hőszigetelést
 • szellőztetett levegőréteg hiánya, vagy szel­lőztetésre alkalmatlan vastagságú levegő­réteg kialakítása, és ennek következtében a hőszigetelés elnedvesedése
 • a burkolat és a homlokzati nyílászárók csat­lakoztatási hibái
 • a burkolattartó vázszerkezet hibás be­építése

Hőszigetelés elnedvesedése a burkolaton átjutó csapadékvíz hatására.Hőszigetelés elnedvesedése a burkolaton átjutó csapadékvíz hatására.

Szellőztetett levegőréteg hiánya.Szellőztetett levegőréteg hiánya.

Szellőztettetésre alkalmatlan vastagságú.Szellőztettetésre alkalmatlan vastagságú.

Szerelt burkolat és ablak hibás csatlakoztatása.Szerelt burkolat és ablak hibás csatlakoztatása.

burkolatot tartó vázelem alatti téglaburkolat A burkolatot tartó vázelem alatti téglaburkolat
megsüllyedése csapadékvíz hatására.

A padlóburkolatok hibái és károsodásai

Kültéri padlóburkolatok

A hibák többsége a tetőteraszok ragasztott lap­burkolatainál jelentkezik, mivel ezek nem függetlenek az aljzattól, annak mozgásait kö­vetniük kell, és a padlóburkolaton átszivárgó csapadékvíz megrekedése (az ágyazóhabarcsban, ragasztórétegben vagy a nem vízát­eresztő aljzatban) is károsíthatja a burkolatot.

Gyakori a kültéri padlóburkolatok károsodása a szakszerűtlenül kiképzett tágulási hézagok repedése gátolt, és a hézag felett átvezetett burko­lat befeszülve felválik, összetörik, átreped, esélyt adva a víz behatolásának, a fagykárnak és egyéb rongálódásoknak.

A károsodások gyakori okai:

 • a burkolatsík nem megfelelő lejtéskialakí­tása miatt a víz megáll a felületen, esélyt adva a víz bejutására és a fagykárosodásra;
 • nem megfelelő anyagminőség miatt fagy­károk keletkezése;
 • a burkolat hibás vagy teljesen elmaradt dilatálása;

Tartós vízmegállás nyomai, burkolólapok felfagyása.Tartós vízmegállás nyomai, burkolólapok felfagyása.

Teraszajtó küszöbének hibás szegélyezése, vízmegállás.Teraszajtó küszöbének hibás szegélyezése, vízmegállás.

Nem megfelelő szilárdságú, kifagyott térkövek.Nem megfelelő szilárdságú, kifagyott térkövek.

Dilatáció nélkül készült, tönkrement teraszburkolat.Dilatáció nélkül készült, tönkrement teraszburkolat.

Dilatáció nélküli terasz burkolólapjainak felrepedése.Dilatáció nélküli terasz burkolólapjainak felrepedése.

Beltéri padlóburkolatok

A beltéri hideg és meleg padlóburkolatok hibái és károsodásai többek között a következők lehetnek.

Hibák, károsodások:

 • károsodások a födémszerkezetek alakválto­zása miatt;
 • károsodások a hibás, hanyag kivitelezés miatt;
 • a burkolatok kopása;
 • a burkolatok mechanikai sérülése, repe­dése, törése;
 • burkolatleválások és felválások;
 • károsodások a burkolatok tönkrement aljzata miatt;
 • korróziós károsodások;
 • biológiai károsodások (faanyagú burkola­toknál).

Cikksorozatunkban a felsorolás első két elemével foglalkozunk. Hajlása miatt előfordul a padlóburkolat (fő­ként szorított fugázású lapburkolat) rongáló­dása, ha a tartószerkezet lehajlása, és annak lassú alakváltozási része jelentős, és a bur­kolatokat nem sokkal a tartószerkezet meg­építése után készítették. A beton anyagú födém és a vele összeépített, szorított fugá­val kialakított lapburkolat tulajdonsága alak­változás szempontjából eltérő. A födém lehaj­lása 5-6 m-es támaszköz esetében már kritikussá teszi a lapburkolat összenyomó­dását, így az a fellépő nyomóigénybevétel ha­tására felválik és kigörbül, felpúposodik, fel­pattan. A helyreállítás során a burkolatot át kell építeni, szükség esetén alakváltozást megengedő.

A födémszerkezet lehajlása miatt tönkrement padlóburkolat.A födémszerkezet lehajlása miatt tönkrement padlóburkolat.

Károsodás hibás, hanyag kivitelezés miatt

Esettanulmány

Épület: Iskola uszodaépülete.

A tervezett burkolat rétegfelépítése:

 • csúszásmentes, habalátétes, 2 mm vastag, rugalmas, hegesztett PVC-lemez burkolat, az uszodatérben és a vizeshelyiségekben vízhatlan lemeztoldással. A lábazatot a PVC-lemez burkolat felvezetésével burkolták, 2,5 cm átmérőjű holker kialakításával, 20 cm magasságban. A lábazati felvezetést elasztikus kitt tömítéssel szegélyezték;
 • burkolati ragasztóréteg a PVC burkolati rendszer alkalmazási útmutatója szerinti
 • födémszerkezet.

Felvált PVC-padlóburkolat.Felvált PVC-padlóburkolat

Felvált PVC-padlóburkolat.Felvált PVC-padlóburkolat.

PVC-falszegély elválása.PVC-falszegély elválása.

Hézagos PVC-padlóburkolat.Hézagos PVC-padlóburkolat.

Hibák és károsodások:

 • a PVC-burkolat felválásai a padlósíkon;
 • a PVC-burkolat hibás csatlakoztatása az épületszerkezetekhez: a falszegélyek felső széleinek elválása a falsíktól, ill. a szegély­lezáró elemtől, illesztések héza­gossága, a keletkezett hézagok kikenése képlékeny kittel. Külön említést érdemel a medencetér előterében lévő zuhanyzófülkék küszöbének burkolása. Itt a PVC szegélyeket három elemből készítet­ték, a függőleges síkú szegélyeket lezáró egészítő szerkezetekhez. A PVC-lemezeket közvetlenül a medencét övező szegélyek­hez csatlakoztatták, de a szegély és a PVC-lemez között esetenként több milliméteres hézag képződött, és a lemez­ szélek felváltak. A PVC-lemezeket a padló-összefolyók, a padlócsatornák és az aknák kereteihez esetenként hézagosan csatlakoztatták.
 • a PVC-lemez hiányos volt az úszósávokat elválasztó flexibilis műanyag kötelek lehor­gonyzó kábeleinek tövében, egyes padlóösszefolyók és aknafedlapok körül, valamint a padlócsatornák mentén;
 • a második helyszíni szemlét megelőzően a kivitelező „javításokat” végzett az uszoda- kék színű PVC-sávokkal pótolták, hegesztési varratokkal töltötték ki a burko­laton a hibás kivitelezés miatt keletkezett repedéseket.

 

Zuhanyzófülkék küszöbének szakszerűtlen burkolása.Zuhanyzófülkék küszöbének szakszerűtlen burkolása.

Padlócsatorna szegélyezése.Padlócsatorna szegélyezése.

PVC-padlóburkolat és medenceszegély hézagos csatlakozása (az eredeti burkolattól eltérő, kék színű javításokkal).PVC-padlóburkolat és medenceszegély hézagos csatlakozása
(az eredeti burkolattól eltérő, kék színű javításokkal).

A károsodások okai:

 • Aljzathibák: Az aljzat felülete nem felelt meg a ragasztott PVC-lemez burkolatok aljzatára előírt követelményeknek, ill. a tervdokumen­tációban előírtaknak. A vizsgálatok alapján az aljzat felülete érdes, csiszolatlan és legfeljebb a „durván simított” minőségnek felelt meg;
 • Ragasztási hibák: Az uszodatérben, ill. a zu­hanyzó-mosdó helyiségeiben a kivitelező nem a gyártó/forgalmazó által meghatáro­zott (epoxi vagy poliuretán) ragasztó­anyagot, hanem vizes bázisú akrilragasztót használt. A ragasztóréteg nem fedi a teljes felületet, csupán sávos, felülethiányos. Ez arra utal, hogy a PVC-lemezeket a ragasztó­ágyba fektetésük után nem hengerelték le;
 • Hegesztési hibák: A hegesztést nem az egy­másra fektetett lemez szélek átvágása és a horonymarás után végezték, hanem a le­mez szélek között 2-3 mm-es hézagot hagy­tak, és a hegesztőzsinórokat ebbe a hézag­ba próbálták bejuttatni. Ez a módszer alkal­matlan, mivel a hegesztőzsinór anyaga így csak a lemez szélek felső részén hoz létre kapcsolatot, a hegesztés nem ad elég nagy felületű kapcsolatot a lemez szélek között. A szakszerűtlen hegesztésnek jelentős része volt a lemezfelválásokban;
 • Csatlakoztatási hibák: A legnagyobb káro­sodásokat okozó hibának az tekinthető;
 • Szegélyezési hibák: A fal szegélyezések fel­válásánál ugyanazok a hibák okozták a ká­rosodásokat, mint a padlóburkolatoknál (nem megfelelő aljzat, ragasztóanyag és ragasztási technológia). Ezen kívül a hajlat­képzés elmaradása miatt (a PVC-burkolat a padló-fal csatlakozásoknál aljzat nélküli, gyakorlatilag leragasztatlan), mechanikai hatásokra a burkolat tönkremehet, átsza­kadhat.

Javítási hibák: Elfogadhatatlan javítási mód­szernek minősül

 • a keletkezett hézagok, sávok pótlása más színű PVC-lemezekkel,
 • a burkolathiányok részleges pótlása,
 • a repedések javítási módja,
 • a felvált lemezszélek összehegesztési módja.

Megállapítások és javaslatok: A használati víznek tartósan kitett PVC-lemez padlóbur­kolatokat (uszodatér, zuhanyzó-mosdó helyi­ségcsoport burkolatai) a PVC-padlóburko­latokra vonatkozó általános előírásoknak (aljzatképzés, hegesztés, ragasztás), a ter­vezett burkolati rendszer alkalmazástechnikai előírásainak megszegésével, kontár módon készítették. A padlóburkolatok az elvégzett szakszerűtlen javítási munkák után sem tekinthetők vízhatlannak, használatra alkal­masnak, és esztétikai szempontból sem el­fogadhatók. A padlóburkolatok nem javítha­tók, csak teljes cseréjük az elfogadható meg­oldás.

Szerző: Osztroluczky Miklós okl. építészmérnök, PhD, c.egyetemi tanár