Ereszcsatorna

Új függőeresz csatorna régi kátránylemez tetőn

10. ábra

10. ábra: A régi esővízcsatorna kicserélése új csatornára nem sokban különbözik egy új építmény csatornájának a felszerelésétől. Az elvégzendő munka lényegében minden tetőforma esetén is azonos.

Előkészítő munkák

11. ábra

11. ábra: A régi horganylemez csatornát, amelyet a nagy teher, mindenekelőtt a jég és a hó tönkretett, fel kell újítani, mivel túl kevés csatornatartóval erősítették fel.

12. ábra

12. ábra: A régi kátrány le mez fedés és az új csatorna közötti jó kapcsolat érdekében először is a kátránylemezt, kb. 30 cm szélességben, a deszkaborításról el kell távolítani.

13. ábra

13. ábra: Az ereszcsatornát és a csatorna-tartókat leszereljük. A kiálló szegeket kihúzzuk, a tetőfelületet leseperjük.

A csatornatartók meghajlítása

14. ábra

14. ábra: A csatornatartókat az erre való hajlító készülékkel meghajlítjuk. De éppen olyan jó, ha a csatornatartót satuba fogjuk be, és kalapáccsal hajlítjuk a kívánt alakúra.

15. ábra

15. ábra: A hajlítás szögének a tetőhajláshoz kell igazodnia.

A csatornatartók beállítása

A csatorna pontos beállításához zsinórokat kell ki­feszítenünk. Ezek segítségével erősítjük fel az első és az utolsó csatornatartót. A vezérzsinórt a tartók legmélyebb pontjára, a másikat az elülső rögzítőnyelvekre hurkolva kifeszítjük, majd a kifeszített zsinórokhoz igazítva szereljük fel a többi csatorna­tartót (16. ábra).

A kifeszített zsinór segítségével a csatorna esését is ellenőrizni kell. Legmélyebb pontjának a lefolyócső betorkollócsonkjánál kell lennie. Ha két lefolyó­cső szükséges, akkor a legmagasabb pont e kettő között, a középen legyen.

A csatorna lejtése méterenként 3-5 mm. Gyak­ran esés nélkül is szerelnek csatornát. Ilyenkor ugyan a víz lassabban folyik le, de a végeredmény így is megfelelő lehet.

16. ábra

16. ábra: A csatornatartó rögzítése után egy rövid csatornadarabot kell behelyezni, és vízmértékkel ellenőrizni, hogy a csatorna csöves beszegése 0,5-1 cm-rel alacsonyabban van-e, mint a csatorna hátsó széle. Ez biztosítja, hogy a fölösleges víz – különlegesen nagy esőnél – az elülső oldalon folyjék túl.

A csatornatartók kiosztása

A csatornatartókat úgy kell kiosztani, hogy 60 vagy legfeljebb 80 cm távolság legyen közöttük, de a már meglevő szarufák esetén hozzájuk kell a tartótávol­ságoknak igazodniuk. Az utolsó csatornatartó távol­sága a tető végétől legfeljebb 20-30 cm lehet. Ha ez a távolság nagyobb, akkor a csatornavég egy idő múlva le fog hajolni.

A csatornatartók közötti távolságot úgy határoz­hatjuk meg, ha a tető szélén végig kirakjuk őket (17. és 18. ábra). Számítással azonban a kiosztás gyorsabban megy. Ehhez először a csatornatartók szükséges darabszámát állapítjuk meg:

A csatornatartók száma = (a tető hossza – 2 x a távolság a tető szélétől) / a csatornatartók szükséges távolsága x 1.
Példa: a tető hossza 8 m, távolság a tető szélétől 0,2 m, a csatornatartók szükséges távolsága 0,8 m.

A csatornatartók száma = ( 8 m – 2 x 0,2 m ) / 0,8 m x 1 = 10,5. Az eredményt fel kell kerekíteni, mert hiszen csak egész csatornatartókat vehetünk figyelembe. A csatornatartók száma tehát 11, a 11 tartó között pedig 10 köz adódik.

A tartók közötti távolságot a következőképpen számítjuk ki:

A távolság két csatornatartó között = (a tető hossza – 2 x a távolság a tető szélétől) / a közök száma = ( 8 m – 2 x 0,2 m ) / 10 = 0,76 m a tényleges távolság.

17. ábra

17. ábra. A csatornatartókat egyenletesen végigfektetjük a tető szélén, hogy jól áttekinthetők legyenek.

18. ábra: A csatornatartók helyét a tetőn meg kell jelölni

18. ábra: A csatornatartók helyét a tetőn meg kell jelölni. Néhány centi­méteres pontatlanság később, a kész csatornán nem vehető észre, de a kiosztásnak mégis pontosnak kell lennie.

A csatornatartók felerősítése

19. ábra

19. ábra: A tető deszkaborításába hornyot készítünk, nehogy a csatorna­tartók a föléjük kerülő bitumenes fedéllemezt kinyomják. A hornyot 10 mm vágásmélységre beállított körfűrésszel célszerű elkészíteni. De laposvésővel és fakalapáccsal is kivéshetjük.

20. ábra

20. ábra: A horonynak olyan mélynek kell lennie, hogy a csatornatartó ne álljon ki belőle.

21. ábra

21. ábra: Az első és az utolsó csatornatartót facsavarral felerősítjük. Az íves rész és a tető széle közötti távolság lehetőleg csekély legyen.

22. ábra

22. ábra: A két szélső csatornatartó között két zsinórt kell kifeszíteni: az egyiket a csatornatartók legmélyebb pontján vezetve, a másikat az elülső rögzítő­nyelvekre hurkolva.

23. ábra.

23. ábra.

24. ábra

24. ábra: Egy- és kétirányú lejtéssel készített csatorna: a) lefolyócső mindkét oldalon; b) lefolyócső csak az egyik oldalon.

25. ábra

25. ábra: A csatornatartókat be kell számozni. Ha a csatorna lejtéssel készül, akkor mindegyiket 1-2 mm-rel hosszabbra kell készíteni mint az előzőt, mert ezáltal alakul ki a lefolyócső felé tartó lejtés.

26. ábra

26. ábra: A többi csatornatartó felszerelése.

27. ábra

27. ábra: A zsinórokkal állandóan ellenőrizni lehet, hogy a csatornatartók egyvonalban vannak-e, és megfelelő-e az esésük.

Az ereszcsatorna felszerelése

28. ábra

28. ábra: Elhelyezzük a 3 m hosszú csatornaelemeket.

29. ábra

29. ábra: A csatornát erősen belenyomjuk a csatornatartóba…

30. ábra

30. ábra: …majd az elülső és hátulsó rögzítőnyelveket ráhajlítjuk.

31. ábra

31. ábra: A vízmértékkel még egyszer ellenőrizzük, hogy a csatorna elülső éle mélyebben van-e mint a hátulsó.

32. ábra

32. ábra: Elhelyezzük a betorkollócsonkkal és véglemezzel ellátott szélső csatornaelemeket is. Azt, hogy az elkészítésükhöz szükséges forrasztási műveleteket hogyan kell végrehajtani, az Így csinálja ezt a bádogos c. rész tartalmazza.

33. ábra

33. ábra: Mivel a csatorna 3 m-es elemekből készült, a fennmaradó kisebb szakaszhoz az elemet a kellő méretűre le kell vágni.

34. ábra

34. ábra: A közbenső kis elemet fém­fűrésszel olyan hosszúságúra szabjuk, hogy jobb- és baloldalt kb. 1 cm-es átlapolás maradjon a forrasztási varrat számára.

35. ábra

35. ábra: A belső oldalon levő csöves beszegés végét ferdén le kell csípni…

36. ábra

36. ábra: …hogy megkönnyítsük a csatornaelemek egymásba csúsztatását.

37. ábra

37. ábra: A közbenső darabot forgató mozdulatokkal a helyére illesztjük…

38. ábra

38. ábra: …és így a csatornaszakaszok közötti hézag bezárul.

39. ábra

39. ábra: Még egy utolsó igazítás után sima, vízhatlan forrasztásra alkalmas átlapolást kapunk.

Vízhatlan varrat készítése forrasztással

40. ábra

40. ábra: A forrasztást a külső oldalon levő csöves beszegésnél kezdjük, majd a forrasztóónnal folyósán továbbforrasztunk…

41. ábra

41. ábra: …végig, egészen a csatorna legmélyebb részéig.

42. ábra

42. ábra: A csatorna hátulsó részén szintén a széltől lefelé kell forrasztanunk. A forrasztási varrat csak belülről látható, kívül tiszta és sima lesz az él.

43. ábra

43. ábra. Annak, akinek a horganylemez-forrasztásban nincs gyakorlata, célszerű előzőleg néhány próbadarabot készítenie, az Így csinálja ezt a bádogos c. rész útmutatása szerint.

44. ábra

44. ábra: Forrasztás után a kész varratot nedves ronggyal tisztára kell törölni.

Fémlemez ereszszegély

A tetőfelület és a csatorna közti kellő átmenethez a csatornával azonos anyagból készült ereszszegély­re van szükség. Ez vagy készen kapható, vagy a bádogosnak kell hajlító gépen elkészítenie.

Az ereszszegély megakadályozza, hogy a csapa­dékvíz a csatorna mögé folyjék, és az épületet áz­tassa. Az ereszszegély alá bitumenes fedéllemez­csíkot helyezünk; ez megakadályozza, hogy a fém­lemez alatt lecsapódó nedvesség átitassa a deszka­aljzatot.

Szigetelősáv

45. ábra

45. ábra: Az ábrán látható ereszszegély­-lemezt lapos fejű szegei erősítették le. Ez a megoldás nem egészen szakszerű, mégis gyakran alkalmazzák. A lemez hőtágulása következtében ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a lemez a szegezési pontoknál kiszakad.

46. ábra

46. ábra: Ahhoz, hogy a fémlemez ereszszegély a kellő mértékben benyúlhasson a csatornába, a hátsó rögzítőnyelveket lemezvágó ollóval kissé meg kell rövidíteni.

47. ábra

47. ábra: A horganylemez ereszszegély­-elemeket folyós forrasztással építjük össze.

48. ábra

48. ábra.

49. ábra

49. ábra: Ha nem forrasztjuk össze a szegélyelemeket, akkor legalább 10 cm-es átfedéssel kell csatlakoztatnunk őket, mert ezáltal elkerülhető a hőtágulás okozta megnyúlás.

50. ábra

50. ábra: A bitumenes fedéllemez fedésű tető fémlemez ereszszegélyét bitumenes lemezsávval leragasztva kell a fedéshez csatlakoztatni. Ez a szigetelősáv egy vastag bitumenréteggel átitatott tetőfedő lemez, amelyet propánégővel fellágyítva ragasztunk fel.

51. ábra

51. ábra. A középtől indulva, még forró állapotában kell a szigetelősávot kigöngyölíteni, és a lábunkkal alaposan lenyomkodni.

52. ábra

52. ábra: A szigetelősáv felső szélét utólag az égővel még fel kell lágyítani, és újból alaposan lenyomkodni. A sávnak ez a széle átmenetet képez az ereszszegély és a tetőfedés között, ha a tetőt bitumenes fedéllemezzel fedjük. A szigetelősávnak nem szabad égnie, ahogy ez az itt bemutatott negatív példán látható, mert tönkremegy.