Faházak

Jól bevált építési módok – vagy inkább modern know-how?

Aki a faépítéssel foglal­kozik, hamar szembekerül egy alapvető kérdéssel, amit nem lehet mindig egyszerűen igennel vagy nemmel megválaszolni. A fakeretes házak régi ácstechnikája, vagy a modern kisipar választása, amely az előző know-how-t is felhasználja, és a hőszigetelési előírásokat is problémamentesen be lehet tartani.

Faház

Hogyan lehet annak a kihívásnak meg­felelni, hogy a tájra jellemző fakeretes építé­si módot egységesen alkal­mazzuk a különböző építési stílusokban nem éppen sze­gény vidéken? „Bár az alsó­-szászországi parasztház a mintája az összes általunk épített háznak,” — magyaráz­za ifj. Emil von Elling, aki harmadik generációsként vezeti a családi vállalkozást, „75 éves tapasztalatunkkal is­merjük az összes fakeretes építési technikát úgy, hogy Flensburgtól Garmischig bár­hol képesek vagyunk a táj­nak megfelelő fakeretes házat tervezni és építeni.”

Faház

Valóban a három Elling konstrukciós modell („pol­gárház”, „winseni lápvidék” és „lüneburgi rét” ) öt kü­lönböző házszélességben ala­kítható ki — 5-8 fakeret az oromzaton, ill. egy sarokház. Ezenkívül a vázközök mérete bármikor egyénileg változ­tatható. Ez teszi könnyeddé a fakeretes épületek tájképbe illesztését, amikor minden tulajdonság meghatározott, mint a tető szerkezete, és a tetőfedés. Az alaprajz kialakí­tásánál is további lehetősége­ket kínál a raszteres építés -pl. megmaradhatnak az ősibb kis szobáknál, vagy kialakít­hatók a modern igényeknek megfelelő tágas belső terek.

Faház belülről

Ahhoz, hogy általános együtteseket tudjanak kiala­kítani, az Elling házprogra­mot garázsprogram egészíti ki, melynek építési stílusa a házakhoz igazítható, például a padlásteret különböző funkcióknak megfelelően le­het módosítani. A főépülettel való direkt összeköttetés is megoldható, így a garázs­épület és a ház felső szintje átmenet nélkül összeköthető.

Példánkban az ,,Imke” alapmodellt egy nagy család számára alakították át. Az építtetők nagy hangsúlyt fektettek egy szögletesen el­terülő, tágas lakótér megvaló­sítására. Minden nyitottsága ellenére a mestergerenda és a tartószerkezetek a teret jól határolt zónákra osztja. A te­tőtérben három megfelelő méretű gyerekszoba, valamint a szülői háló-, és fürdőszoba veszi körül a játszószoba hangulatú galériát, melyet a tájra jellemző csúcsos tetőer­kély világít meg.

Alaprajz

A kissé lejtős telek emel­kedő bejáratát jól védi a részben elnyújtott tető, amit szabad hosszmerevítő és fa-konzolos tartószerkezet rög­zít. A fa ablakkeretek és a te­tő meleg színei harmoniku­san feloldják a fehérre me­szelt ház és a fekete fakeretek közti kontrasztot. A ház ked­ves karakteréhez hozzájárul még a lábazat és a látható pincefalak natúrköves kiala­kítása is.

Az Elling-házakat egy építőcsapat kulcsra készen építi fel, bár az építtető külső cégeket is alkalmazhat.

Tények és adatok

Gyártó: Emil von Elling & Sohn GmbH.

Külső méretek: 8,27 x 12,91 m és 3,63 x 7,11 m.

Lakófelület: földszint 104 m2, tető 93 m2.

Építési mód: tölgyfa rekeszes tartóváz, külső falak fehérre vakolt rekeszkö­zök, 2,5 cm légréteg, 8 cm szigetelés (cellulóz vagy ásványgyapot, igény szerint) 11,5 cm hátsó falazat a tégla-védőfal mögött, teljes vastagság 37 cm, 50°-os csonkakonty-tető (a dőlési szög 35-65°-ig lehetséges a regionális adottságok szerint bagolyszem, lófej, stb.) betonpala.

Költségek: Kulcsra készen a pince felső szélétől 310 600 EUR, tetőtér kiépítés nélkül 260700 EUR (1995).