Faházak

A jövő már elkezdődött – chipek és érzékelők az épületben

Szomorú őszi este. Éppen hazafele tart a munká­ból. A lámpák az ajtó nyitá­sával maguktól felkapcsolód­nak. A konyha és a nappali kellemesen meleg, bár Ön egész nap távol volt, és a fű­tés azalatt le volt állítva. A jövő zenéje? A „European Instabus”-szal (EIB) valóság­gá válhat.

Automatizált faházAutomatizált faházAlaprajz

A készház-gyártó Streif cég innovatív házukat ilyen technikával szereli fel. A do­log kulcsa: chipek az épület­gépészeti berendezésekben (villanykapcsolók, zsaluk, fű­tés) és az érzékelőkben (fény, hőmérséklet, mozgás, ajtó- és ablakkontakt érzékelők) és egy 24 Voltos vezeték, ami az egészet összekapcsolja. Az „Innabus”-szal tehát irányí­tani és ellenőrizni lehet a fű­tést, világítást és a zsalukat. A fő eltérés a hagyományos berendezésekhez képest az, hogy a rendszer független az áramellátástól és a felhasználó irányításától.

Amikor az EIB berende­zést beszerelik, laptop segítsé­gével beprogramozzák, meg­adják az alapbeállításokat és kapcsolatokat, pl. azt, hogy a zsaluk bizonyos fényviszo­nyok mellett nyíljanak, vagy zárjanak, a szobahőmérséklet függvényében működjenek a fűtőtestek, ill. azt, hogy nyi­tott ablak mellett a fűtés au­tomatikusan kapcsoljon ki.

A zsalukat, világítást és a fű­tést egyedileg is lehet szabá­lyozni pl. LED-mutatóval, szobatermosztáttal felszerelt kapcsolókkal vagy kényelme­sen egy infravörös távirányí­tóval. A bejáratnál és a háló­szobában található kijelzőkről könnyen leolvasható, hogy van-e nyitott ablak, hol ég éppen a villany, és melyik szobában hány fok van.

Vezérlő képe

A következő fokozat a „Home Electronic System” (HES), amelyet az „Instabu-son” a Siemens telepített. A parancsnoki központ itt a „Home Assistant” egy multi­média-számítógép, melynek képernyőjén könnyen azono­sítható szimbólumokkal lehet az adott épületrészt kiválasz­tani és irányítani. Egy pilla­nat alatt meg lehet tudni, hogy melyik fogyasztó működik éppen, hogy az abla­kok és ajtók nyitva vannak-e, és van-e valahol üzemzavar. A telefonhálózatra kap­csolódva pl. egy hangvezérelt Voice-Menüt le lehet kérdez­ni, hogy minden eszköz rendben működik-e, ül. a HES automatikusan küldhet egy faxot a közönségszolgá­latnak. A HES tanulékony. Egy héten belül kiismeri a lakók szokásait. Hosszabb tá­vollét esetén lakott házat szi­mulál, a redőnyök a napi rit­musnak megfelelően működ­nek, és a lámpák a szobákban ki-bekapcsolnak.

Irányító központ

Az innovatív házban ezen­kívül hőcserélővel összekap­csolt szellőző és szellőztető berendezés is található. A hőcserélő felveszi a használt szo­ba- és a környező levegő ener­giáját, és átadja a friss levegő­nek. A meleg levegő leáramlik a rekeszüreges padlóba, fel­melegíti, és a padló szellőző-nyílásain át bejut a légtérbe.

Az épülettestet az oromzat irányába állították, így a bel­ső tér alaprajza érdekesen ala­kul, az átlók kifejezettebbé válnak. Ez leginkább a föld­szinti tálalóban és az emeleti fürdőszobában válik nyilván­valóvá.

Tények és adatok

  • Gyártó: Streif AG.
  • Építési mód: külső falak 25 cm-es fakeretes, K-érték 0,2 W/m2K., belső falak 14 cm-es fakeretes, pince 25 cm-es beton.
  • Tető: 38°-os nyeregtető, szelemenes szerkezet, 18 cm ásványi gyapot szigetelés.
  • Épületgépészet: kontrollált szellőző és szellőztető be­rendezés hőcserélővel, melegpumpa, Instabus. Melegigény: 40 kWh/m2a.
  • Lakófelület: földszint 95 m2, tető 64 m2.
  • Költségek: Kulcsra készen kb. 230 000 EUR, HES (szoftver) 600 EUR-tól.