Fürdő

Zajvédelem és hangszigetelés a fürdőszobában

Ma már senki sem vitatja, hogy a környezetkárosítás egyik komoly összetevője a zajártalom. A nagy gépjárműforgalom, a zajos szórakozóhelyek, irodaházak, bevásárlóközpontok szinte mind-mind kellemetlen  zajforrások. Éppen ezért figyeljünk oda, hogy legalább a fürdőszobánkban ne legyen kellemetlen hangzavar!

Vajon egy családi ház vagy egy  öröklakás az  értékesebb? Ezt a kérdést akkor is feltehetjük magunknak, ha a fürdőszoba hangszigeteléséről van szó. Amennyiben nincsenek zavaró szomszédok, úgy az ember akkor megy aludni, amikor neki tetszik. Gyakran elfelejtjük azonban, hogy szokásaink és életmódunk is változhat: például eltolódik a munkaidőnk, vagy felnőnek a gyerekek, akik fokozatosan kialakítják saját életritmusukat.

Életritmusunkhoz igazodó szerelvényezés

Képzeljük el, hogy vacsoravendégeket hívtunk, és étkezés közben tisztán halljuk a WC-használata után a víz zubogását. Nem túl étvágygerjesztő, ugye? A fürdőszobában keletkező zajok nagy részét a technika okozza. Az átfolyó víz rezgésbe hozza a csöveket és a tartályokat, és ha a vezeték vagy a tartály a fallal, a gipszkarton borítással vagy a padlóval érintkezik, a zaj áttételesen eljut a falakba is, ami így már az egész házban hallható lesz.

A hétköznapokon erős zajhatásoknak vagyunk kitéve. A zaj stresszhatást, és betegséget okoz. Ennek elkerülése érdekében egyre nagyobb hangsúlyt kap otthonunk nyugalma. Az otthoni csend fontos a pihenés miatt, ami egyben egészségünk záloga is. A minőségi hangszigetelés ezért nagyobb jelentőséget kap, és ennek hiánya akár 10-20%-kal is csökkentheti az ingatlan értékét.

Az építtetők számára fontos a megfelelő szigetelés

Németországban, egy reprezentatív mintavétellel végzett közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a megkér­dezettek 87%-a ragaszkodik a megfelelő hangszigeteléshez. Az építtetők preferencia­skáláján a megfelelő hangszigetelés a tűzvédelem után a második helyen szerepelt. A megfelelően hangszigetelt fürdőszobából nem szivárognak ki a használat közben keletkező zajok (WC-öblítés, fürdés, tusolás). Ha nem megfelelő a hangszigetelés, akkor minden WC-öblítéskor azt hihetjük, hogy egy hegyi patak zubog a mellékhelyiségben. A hangszigetelésre vonatkozó szabványok alkalmazása garantálja az optimális körülményeket.

Alább található táblázatban rövid áttekintést adunk a hangszigetelés fokozatairól. A szakemberek javaslata szerint célszerű legalább a II. fokozatot biztosítani.

Zajvédelem

A falba vésett szerelvények

1. A falba vésett szerelvények még napjainkban is elterjedtek, annak ellenére, hogy a kivitelezés hiányosságai számos veszélyt rejtenek maguk­ban.

2. Beépített, leszigetelt WC-szerelvény

2. Beépített, leszigetelt WC-szerelvény.

3. Hátsó kifolyású WC-kagyló hangszigetelésé­hez

3. Hátsó kifolyású WC-kagyló hangszigetelésé­hez használt eszközök: ön­tapadós szige­telőszalag, szigetelőhüvely és alátét, gumi­gyűrű, alátét szigetelőbetéttel és szigetelő­csappal.

4. Szigetelő­profilokkal ellátott, falra szerelt kézmosó.

4. Szigetelő­profilokkal ellátott, falra szerelt kézmosó.

Már a tervezéskor gondoljunk a szigetelésre!

A WC-tartályok, fürdőkádak és csövek jutányos áron beszerezhető, jó szakító­szilárdságú, kipárnázott hangszigetelése révén gond nélküli biztosítható a zajvédelem magasabb, III. fokozata, ez tehát nem jelent túlzott anyagi megterhelést az építtető számára.

A fürdőszoba tervezésénél gondolnunk kell a zaj­védelemre is, hiszen ez az apró figyelmetlenség egy életen át kellemetlen zajokat okozhat, mert a szigetelés utólagos kialakítására nincs lehetőség. A szaniter-elemek beépítésére háromféle lehetőség áll rendelkezésre, melyeket a következőkben röviden ismertetünk.

1. Egyedi elemek homlokfalra szerelése

Ennél a megoldásnál a csö­veket és a tartályokat a meg­felelő szigetelés után, közvet­lenül a falra vagy a falba szerelik, majd körbefalazzák. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy egyrészt nem keletkeznek üregek, melyekben a penész könnyen kialakul, másrészt a hangszigetelés is könnyen és gyorsan elvégezhető.

2. Homlokfalra szerelés hordszerkezetben

Ennél a megoldásnál egy fém hordszerkezetet szerelnek a falra, és ebbe helyezik bele a csöveket és a tartályokat. A szerelés után a hord­szerkezetet gipszkartonnal borítják. Mivel azonban a gipsz pára hatására felhólyagzik, ezért gondos­kodni kell a rések és lyukak speciális kezeléséről, ami meglehetősen időigényes művelet. Az üregekben penész­foltok alakulhatnak ki, amit a jellegzetes, kellemetlen szagról ismerhetünk fel. A hordszerkezetes szerelvényezés hangszi­getelése időigényes és speciális szakképzettséget igényel. A tö­kéletes hangszigetelés nagyon költséges, de az is előfordulhat, hogy nem kivitelezhető.

3. Könnyűszerkezetes szerelvényezés

Ennél a megoldásnál lemon­dunk a masszív, hangszigetelt falakról. A vezetékeket, tartá­lyokat stb. egy hordrendszerben helyezik el, majd az üre­geket mindkét oldalról gipsz­kartonnal borítják. Ennél a megoldásnál szintén fennáll a penészképződés és a kellemet­len szag kialakulásának a ve­szélye. Mivel a fal hangszigetelése hiányzik, a helyiségek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a gipszkarton falak mind­két oldalára kizárólag a WC-t, a fürdőszobát vagy a konyhát helyezzük el.

Hangszigetelés rajz

A fürdőszoba és a hangszigete­lés szempontjá­ból kritikus pon­tok metszeti rajza

Szigetelő

A szigetelő-profil több funk­ciót lát el: tömíti a fugákat, szige­tel a homlokfal és a szaniter-elemek között, valamint meg­akadályozza, hogy a falazás és a kerámia beren­dezés között kellemetlen zajok alakuljanak ki.

Ügyeljünk a tökéletes szigetelésre

Ha optimális hangszigetelést szeretnénk elérni, az első meg­oldás, vagyis az egyedi elemek homlokfalra szerelése mellett kell döntenünk. A fenti ábrán megjelöltük azokat a részeket, melyek hang- és hőszigetelé­sére különösen oda kell figyel­nünk. A hangszigetelésnek tökéle­tesnek kell lennie, hiszen a leg­kisebb rés vagy repedés is nem kívánatos zajok kialakulásához vezethet, amelyek tovább nö­velik a zajártalom amúgy is káros hatásait.