Fűtési módok

Etázsfűtések

Lakásfűtésnek is nevezik, mivel itt egyetlen szint helyiségeinek fűtéséről van szó. Családi házak vagy emeletes házak egyes lakásainak fűtésénél használatos, vagy ott, ahol kis házak esetleg víkendházak esetében csak egy lakott szint van.

A kétcsöves, meleg vizes etázsfűtés a legelterjedtebb, felső vagy alsó elosztással (az építészeti lehetőségek alapján), gravitációs vízkeringtetéssel vagy szivattyúval (a fűtési csövek vezetésének függvényében). A hő forrása szénnel vagy gázzal üzemelő kazán. A gáz használata ma már elterjedt Földgázzal működő kazánokból százféle van, csak a vásárlótól függ, melyiket választja.

A kazánt úgy kell elhelyezni, hogy könnyen össze lehessen kötni a kéménnyel. Az egy kéménybe köthető különféle gázüze­mű készülékek beépítését minden esetben tervezőnek kell megterveznie. Szilárd és gázüzemű készülék közös kéménybe nem vezethető. A kazánt a folyosóra, előszobába, konyhába vagy a fürdőszobába, zajszigetelő alá­tétre kell elhelyezni.

A kazán kiválasztásakor a legfontosabb szempont:

Ismerni kell a beren­dezés hőteljesítményét, amelynek révén az képes lesz megtermelni a fűtött lakás hőigényét. A kazán működéséhez biztosítani kell a szükséges mennyiségű levegőt.

Gravitációs etázsfűtés

Az etázsfűtésben a fűtési rendszer minden eleme egyazon szinten talál­ható.

A 14. ábra (alul) magyarázata:

  • gravitációs – a fűtőrendszerben a víz természetes módon cirkulál (kering) a keringtetőszivattyú segítsége nélkül;
  • kétcsöves – minden fűtőtesthez vezet egy előremenőcső (a kazánból fölmelegedett vízzel) és egy másik visszatérőcső (a lehűtött vízzel vissza a kazánba);
  • nyitott – ez a rendszer szabadon össze van kötve a légtérrel a tágulási tartályon keresztül;
  • felső elosztású – a fűtőtesthez az előremenő cső a mennyezet alatt helyezkedik el.

Etázsfűtés

14. ábra – Etázsfűtés: gravitációs kétcsöves, nyitott rendszer, felső elosztással

A fűtőrendszereknél a fűtőtestek középpontjának magasabban kell lennie, mint a kazán középpontja. Minél nagyobb a magasságbeli különb­ség, annál rugalmasabb a fűtési rendszer, és a víz annál gyorsabban jut el a kazánból a fűtőtestekbe. A kazánt nem szabad lejjebb vinni, a radiátor középpontját kell magasabbra tenni. Vagy az egész radiátort kell maga­sabban elhelyezni, vagy magasabb radiátort kell használni.

Amennyiben sem egyik, sem másik megoldás nem lehetséges, úgy a fűtőtestekhez vezető csövek átmérőjét kell növelni. Abban az esetben, ha ezt nem kíván­juk megtenni, mert a nagy átmérőjű csövek elcsúfítanák a helyiség küllemét, úgy szivattyút kell a rendszerbe építeni. Szivattyút olyan esetek­ben kapcsolunk a rendszerbe, amikor a kazán és a radiátor középpontjá­nak magasságbeli különbsége kisebb, mint 10 cm, és így nem garantálható a víz biztonságos keringése a csőhálózatban.

Etázsfűtés szivattyúval

A keringtetőszivattyú és a biztonsági berendezés a kazán közvetlen közelében helyezkedik el. A modern kazánoknál már annak tartozéka. Az előremenő- és a visszatérő vezeték általában acélból készül és hegesz­thető. Mindenfajta nem függőleges csövet lejtéssel kell szerelni.

Etázsfűtés - kétcsöves, zárt rendszerű

15. ábra. Etázsfűtés – kétcsöves, zárt rendszerű, alsó elosztású szivattyús fűtés
B biztonsági szelep; T zárt tagolási tartály; L légtelenítés; SZ keringtetőszivattyú