Házak és lakások felújítása

Falépcsők felújítása

Gyakori, hogy a régi házak öreg lépcsői olyan kézműves gyöngyszemek, amelyeket feltétlenül érdemes megtartani. A nyikorgó, kitaposott lép­csőfokok és hibás korlátrudak megjavítása a legtöbb esetben olcsóbb, eredményében pedig szebb is, mint egy új lépcső beépítése. Többla­kásos házakban a régi lépcsők megtartása épí­tésrendészeti okokból is ajánlatos, mert új lép­csőkre a jelenlegi előírások érvényesek, amelye­ket régi épületekben sokszor csak nehezen lehet betartani.

10.12. ábra. lépcső

10.12. ábra. A lépcső elnevezései és méretei 1 karfa; 2 korlátrúd; 3 fellépő szélesség, (pl. 27 cm); 4 emelkedés, (pl. 18 cm); 5 túlnyúlás; 6 pofa.

Lépcsők felújítása

Ha egy lépcső járás közben nyikorog, az annak a jele, hogy pofái, lépcsőfokai és fokbélései meglazultak. Ha a lépcsőhöz hátulról hozzá lehet férni, akkor ékelt lépcsőnél a fokok és a pofa közti éke­ket ki lehet ütni és új, vastagabb ékeket lehet beenyvezni. A nyikorgás úgy is megszüntethető, hogy a lépcsőfokokat felékeljük és a fok és fokbé­lés közötti horonyba hátulról háromszögű tuskó­kat vagy egy lécet enyvezünk. A munkát a legfel­ső foknál kezdjük és fokonként haladjunk lefelé.

A csavarozott vagy szegezett fokokkal készült lépcsőknél a nyikorgást a következőképpen szün­tetjük meg (a munkát most is a legfelső foknál kezdjük): A fokbélés hátoldalán oldjuk a kötése­ket, a lépcsőfokot felékeljük, a fokbélést felnyom­juk, újra megszegezzük vagy csavarozzuk. Egyes esetekben a fokbélések hátulról való megerősíté­se (rétegelt deszka felenyvezése és odacsavarozása) is célszerű lehet.

Ha a lépcső hátulról nem hozzáférhető, a fel­ékelt fok feszítését úgy végezzük el, hogy a fokbé­lést megkettőzzük vagy a fok előreugró része alá egy lécet enyvezünk és csavarozunk. A csavarfe­jeket besüllyesztjük a lécbe, a lyukakat tapasszal kitöltjük. Ha a fokbélést megkettőzzük, a lépcső­fokot úgy ékeljük fel, hogy középen 0,5 %-os túlemelése legyen (100 cm széles lépcsőnél 0,5 cm) és a fokbélést előfeszítéssel szereljük be.

Ha a lépcsőpofák szabadon állnak, akkor a nyikorgás lépcsőcsavarok beszerelésével is megszüntethető. Ehhez kb. 5 fokonként fúrjunk lyuka­kat a pofa középvonalába, ezekbe tegyünk mene­tes acélrudakat és alátétekkel csavarjunk azokra anyákat, hogy a pofákat szervesen összehúzzuk.

A kitaposott lépcsőfokok nem ritkán balesetet okoznak. Javításuk háromféleképpen végezhető el:

 • új burkolat készítésével;
 • a lépcsőfokok és fokbélések megkettőzésével;
 • a lépcsőfokok kicserélésével, ill. pótlásával.

Új burkolat készítése esetén a lépcsőfokokat rétegelt lemezzel vagy keményfa furnérral borítjuk be, a következőképpen:

 • a lépcsőt alaposan megtisztítjuk (forró vízzel és mosogatószerrel), a viaszt kaparókéssel eltávolítjuk;
 • vékony szegekkel szegezzünk a fokok élére ve­zetőlécet, a tapasz sima lehúzásához. A lécre tegyünk műanyag elválasztó fóliát;
 • terítsünk el műgyanta-cement késtapaszt (spe­ciális tapasz), simítsuk el, húzzuk le, hagyjuk megszáradni.
 • ragasszuk fel a keményfa furnért vagy a rétegelt lemezt.

Állandó élvédelem céljára keményfa lécet is fel­erősíthetünk. Ehhez a régi lépcsőfokot 12 mm túlnyúlásig lefűrészeljük. A keményfa lécet úgy enyvezzük fel és csavarozzuk oda, hogy az az elhelyezendő burkolattal egy síkba essen.

A lépcsőfokok és fokbélések teljes megkettő­zése bizonyos körülmények között kevesebb munkával jár, mint a fent leírt újraburkolás, de csak akkor valósítható meg, ha a lépcsőpofa elég magas és ha az induló és záró lépcsőfok a pad­lóval egy szintbe hozható. Tekintettel arra, hogy az új lépcsőkorlátok nem illeszkednek a régi lépcsőkhöz, a korhű újragyár­tás pedig nagyon drága, mindig törekedjünk a meglévő korlátelemek megtartására és újra al­kalmazására.

Ezzel kapcsolatban néhány ötlet:

 • ha egyes korlátrudak hiányoznak, pótlásukra a legfelső lépcsőkar rúdjait használhatjuk fel. Fent azután egy új, másféle korlátot helyezünk el;
 • ha a meglévő rudak közötti távolság túl nagy, azok közé új, sima rudakat lehet beiktatni.

10.13. ábra.

10.13. ábra. Így lehet megjavítani a kitaposott fokokat 1 keményfa furnér réteges lemez; 2 műgyanta-cement késtapasz; 3 élvédő keményfaléc; 4 régi lépcsőfok; 5 fokbélés.

10.14. ábra.

10.14. ábra. Régi, kitaposott vagy sérült lép­cső megkettőzésének három lehetősége (ha a pofa elég magas).

10.15. ábra.

10.15. ábra. Egyszerű lépcső, rátett lépcsőfo­kokkal 1 felső megtámasztó; 2 felcsavarozott lépcsőfok; 3 pofa; 4 alsó megtámasztás.

10.16. ábra.

10.16. ábra. Házilagos kivitelezésre alkalmas a rátett lépcsőfokkal készített egyszerű lép­cső (A részlet) 1 a lépcső végén lévő oszlopot a pofához csavarozzuk; 2 az asztalos által készített pofát a felső megtámasztás­hoz támasztjuk, a lépcső önsúlya szorítja oda; 3 felső megtámasztás; 4 utolsó lépcsőfok.

10.17. ábra.

10.17. ábra. Házilagos kivitelezésű lépcső (B részlet) 1 a korlátrudakat besüllyesztjük a fokdeszkába; 2 a lép­cső elején lévő oszlopot szintén a pofához csavarozzuk; 3 a pofát alul a megtámasztáshoz támasztjuk vagy acélszög idomokkal a nyerspadlóhoz csavarozzuk; 4 első lépcsőfok.

Új lépcső készítése

A lépcső helyszükségletét és kialakítását az em­ber lépésmérete és a szintmagasság határozza meg. Kényelmes emelkedési arányt határoz meg a következő szabály:

2 fokmagasság + 1 fellépőszélesség = 61-64 cm (2 m + sz = 61-64 cm). Ha a szintmagasság 2,75 m, akkor pl. 18,3 cm emelkedés (fokmagasság) és 17,5 cm fellépő­szélesség (fokmélység) adódik. A lépcső teljes hosszát a fellépőszélességek 1-el csökkentett számából lehet meghatározni (a legfelső fok szélessége már padlómagasságban van).

Pél­dánkban tehát a lépcső hossza 14 x 27,5 cm = 3,85 m. Ha nem áll elegendő hely rendelkezésre, a lépcső meredekebb is lehet, de az emelke­dés/fellépőszélesség aránya ne legyen kisebb, mint 19 cm/26 cm és feleljen meg az építési előírásoknak.

A lépcsővel kapcsolatos építési előírások az OÉSZ 104,105,106,108 § szerint:

 • a lépcsők szélessége nem lehet kevesebb: időszakos használatú lépcső esetén 0,60 m-nél, lakáson belüli lépcső esetén 0,80 m-nél;
 • a lépcsőkar és a lépcsőpihenő feletti szabad belmagasságnak legalább 2,20 m-nek kell len­nie. Lakáson belüli, ill. időszakos használatú építményszintre vezető lépcsőnél a szabad belmagasság 2 m lehet;
 • minden olyan lépcsőt, lépcsőpihenőt, amelynek szintje a csatlakozó szintnél 0,80 m-nél maga­sabban van, legalább 1 m magas, legfeljebb 12 cm nyitásszélességű korláttal kell ellátni A lépcsőnek legyen legalább egy szilárd és biz­tosan megfogható karfája. Lakáson belüli lépcsőknél kivételek lehetségesek;
 • a lépcső legfelső foka nem kezdődhet közvet­lenül egy lépcsőre nyíló ajtó mögött.