Lakásfelújítási tanácsok

Előterek, lépcsők kialakítása berendezése burkolása

Előterek és lépcsők Az előtér, mint otthonunk legforgalmasabb része, és az első he­lyiség, ahová érkezünk, meghatározhatja az egész lakás han­gulatát.

Vizsgáljuk meg, hogy a különböző napszakokban milyen benyomást kelt előterünk. Meleg, hívogató vagy inkább hűvös, ri­deg?

A berendezése átvezet az idenyíló szobákba, vagy azok telje­sen külön életet élnek?ajtófelszerelések

Vannak-e olyan részletek, amelyeket érdemes jobban hangsú­lyozni: például egy tetszetős boltíves folyosó vagy korlát, esetleg faburkolat, faragott díszítés vagy párkánykoszorú?ajtófelszerelések

Ezek a részletek figyelemfelkeltő középpontjai és az összkép kiinduló motívumai lehetnek a helyiségnek.ajtófelszerelések

Ha előterünk nyitott nappaliba megy át, ott ajánlatos az előtér színét továbbvinni.

Mivel az előtéren inkább áthaladunk, és nem időzünk sokáig, erősebb színeket is alkalmazha­tunk, mint a lakás többi részében.

Előterek és lépcsők

A kőlapokkal bur­kolt előtér jobban megfelel a Viktória­korabeli stílusnak, de a lépcsőn bizton­ságosabb és csen­desebb megoldás a szőnyeg. A napos pihenő sötétítő nélküli ablaka előtt kellemes egy kicsit elidőzni.Előterek és lépcsők

Ez a széles, galé­riás előtér asztallal, székekkel és hangu­latos világítással vezet be a külvilágból a ház belsejébeeloterek_es_lepcsok_eloterbol_nyilo_szoba

Ugyanaz a szín­összeállítás és padló­burkolat folytatódik az előtérből nyíló szo­bákban, így a ház kü­lönböző részei opti­kailag is kapcsolód­nak egymáshoz. Néhány ajtó eltávolí­tása szintén hozzájá­rult a tér megnyitásá hoz, a szobákat így szinte az előtér meg­hosszabbításának érezzük. A fényes, krómozott előszobai fogas a faváltozathoz képest világosabb hatást kelt

Lépcsők

  • A kemény anyagú padlóburkolatok tartósak és könnyen tisztántarthatók, de nem nyelik el a hangot. A lakkozott falépcsők csúszósak és veszélyesek lehetnek ott, ahol gyerekek vagy idős emberek laknak.
  • A szőnyegnek hang- és hőszigetelő tulajdonságai vannak, de olyat vásárol­junk, amely a nagy igénybevételt is tűri, és jól rögzíthető a lépcsőhöz. A szőnye­gen hamar meglátszanak a foltok, ezért kerüljük a nagyon halvány árnyalatokat. A kismintás szőnyegen nem tűnnek fel annyira a szennyeződések.
  • Biztonsági megfontolásokból feltétle­nül világítsuk meg a lépcső alját és a tetejét.
  • A szintek egy lépcsőfokkal történő váltása veszélyesebb, a szintkülönbség áthidalására iktassunk be legalább két lépcsőt. Esetleg használjunk más anya­gú vagy színű parkettát, hogy jobban lássuk a szintkülönbségeket. Tegyünk korlátot oda, ahol három vagy több lépcsőfok van.
  • Ne szereljünk fölfelé világító lámpát olyan helyre a lépcsőn vagy alacso­nyabb pihenőn, ahol ez kápráztatná a szemet, mert balesetveszélyes lehet.