Házak és lakások felújítása

Válaszfalak beépítése, szobaajtók és belső üvegezés

Új válaszfalakat tömör vagy könnyűszerkezetes építésmóddal lehet készíteni. A tömör falaknak nagy tömegük következtében jó hangszigetelő és hőtároló tulajdonságuk van, a nagy súly azonban fafödémeknél vagy tetőtér-beépítés esetén gon­dot okozhat.

Tömör válaszfalak készítésére 25 x 50 – 50 x 67 cm méretekben, 6, 8, 10 és 11,5 cm vastagságok­ban gipsz, habkő-, ill. 10,12,5 és 15 cm vastag 20 x 60 cm-es pórusbeton-falazóelemek kapha­tók. Nedves helyiségek fröccsenő víznek kitett ré­szein csak víztaszítóvá tett gipszlapokat szabad alkalmazni, a falazott válaszfalak esetén pedig szükség szerint gondoskodni kell a faltest felcsa­pódó nedvesség elleni védelméről.

A könnyűszerkezetes falakat, amint azt nevük is mutatja, a lényegesen kisebb tömeg jellemzi. Tartószerkezeteket fa vagy fém váz alkotja, melyet azután mindkét oldalon gipszkarton lapokkal, gipszkötésű rostlemezekkel vagy lambériával borítanak. A belső üres teret hangnyelő szigetelőanyag­gal, pl. ásványi gyapot vagy kókuszrost – lapokkal lehet kitölteni. A könnyű favázak házilag is jól el­készíthetők.

Vékony válaszfalak

A vékony és könnyű válaszfalak „áthallás” na­gyon zavaró lehet, ha azok a lakáson belül „zajos” és „csendes” szobákat választanak el, pl. lakószobát a gyermekek hálószobájától. Az eme­letes házak lakások közti válaszfalaira és az iker­- vagy sorházak házak közti válaszfalaira nézve fi­gyelembe kell venni az akusztikai előírásokat. Kettőnél több lakásos épületeknél általában szük­ség van hangtechnikai tanácsadásra is.

A könnyűszerkezetes falak eredendően rossz hangszigetelése számottevően javítható, ha a gipszkarton lapokat két rétegben, lengősínekkel vagy lengő faelemekkel helyezik el a kettős, akusztikailag elválasztott (azaz hanghidak nélküli) tartószerkezetre.

Gipszkarton

A gipszkarton lapok helyett gipszkötésű rostle­mezek vagy cementkötésű forgácslapok is alkalmazhatók. Ezeknek a lapoknak a felszíne olyan sima, hogy azokra általában közvetlenül rá lehet ragasztani a tapétát vagy a csempéket. A nedves helyiségek fröccsenő víznek kitett részein, pl. zuhanyozók körül, a falfelületeket gondosan szige­telni kell és ezt a szigetelést szakszerűen össze kell kötni a padlószigeteléssel.

A tartóváz és burkolat céljára alkalmazott fa le­gyen száraz (nedvességtartalma max. 20 %), ne­hogy a fal túl erősen deformálódjon, miközben nedvességtartalma a fűtött helyiségekben kiszá­radás következtében kb. 12 %-ra csökken. Az élfák minimális mérete 6 x 6 cm. Ha a fal üreges részében lefolyóvezetéket kívánunk elhelyezni, megfelelően szélesebb fát alkalmazzunk a keret számára. Amikor a keretfákat a fal, padló és fö­dém mentén elhelyezzük, a rögzítőfelület és a fal közé tegyünk nemez szigetelő- és tömítőcsíkot.

Az egymáshoz merőlegesen illeszkedő élfákat szegezett lemezekkel lehet összekötni; a be­eresztett szegezett kötések azonban mérettartóbbak. Ahol berendezési tárgyakat kívánunk fel­akasztani, építsünk be stabil keresztfát. Egészségügyi berendezési tárgyak (mosdótá­lak, függesztett WC) felfüggesztésére csak a külön erre a célra szolgáló fémszerkezeteket használjuk.

Fa tartóvázas fal készítésének munkafázisai:

  • mérjük ki és jelöljük be a fal helyét;
  • vágjuk le a padlóra a falak mellé és a födémhez kerülő élfákat, fúrjuk ki és hézagkitöltő csíkkal (szigetelő- és tömítőcsíkkal), falicsapok (tiplik) segítségével erősítsük fel azokat;
  • 60 cm távolságban helyezzük el a függőleges ke­retfákat, ügyeljünk a szabványos ajtóméretekre;
  • körkivágóval vagy dekopírfűrésszel készítsük el a villamos szerelvények dobozainak kivágásait, helyezzük el a vezetékeket;
  • szabjuk ki és tegyük be a szigetelőlapokat, bo­rítsuk be a két oldalt;
  • építsük be az ajtó(ka)t.

A tartóváz építőlapokkal, lambériával vagy vakolattartó lapokra felhordott nedves vakolattal borítható.

Szobaajtók és belső üvegezés

A régi ajtók felújítása ezermestereknek való fel­adat. Az ajtó állapotától függően a következő munkákra kerülhet sor:

  • a vasalások tisztítása, mázolása, zsírozása, rögzítése vagy áthelyezése;
  • vetemedett betétes ajtóknál a keret derékszög­be állítása és mindkét oldalra felcsavarozott acél derékszögekkel való stabilizálása;
  • a mázolás felújítása.

Ajtó szigetelése

11.4. ábra. Ajtó szigetelése
Meglévő: 1 ajtólap; 2 ajtótok
Új: 3 tömítőgumi; 4 profilos léc.

11.5. ábra.

11.5. ábra. Ajtópántok 1 felcsavarozható pánt; 2 befúrható pánt.

11.6. ábra.

11.6. ábra. Mit jelent a szabvány szerinti bal, illetve jobb 1 a bal („balra nyíló”); 2 a jobb („jobbra nyíló”).

11.7. ábra.

11.7. ábra. Az ajtó zárszerkezete 1 zárlemez; 2 homloklemez; 3 kilincsnyelv; 4 zárnyelv; 5 címer; 6 kilincsközép; 7 kilincs.

11.8. ábra.

11.8. ábra. Különböző típusú ajtókeretek 1 hevedertok; 2 pallótok; 3 acéllemez saroktok; 4 acéllemez tok.

11.3.1. Ajtók felújítása

Ha az ajtólap vetemedett és az ajtó nem fekszik fel köröskörül, ezen egyszerű eszközökkel úgy javíthatunk, hogy a meglévő ajtótokra egy tömítőgumival ellátott hornyolt lécet csavarozunk. Ezt a lécet, mint új elemet, színezéssel is kiemelhetjük, de az ajtókeret színére is mázolhatjuk.

Vidéken a fából készült ajtókat, ablakokat, fal­borításokat és lábazati léceket általában nyersen hagyták. Tisztításukra tűleveles fáknál szalmiák-oldatot, lombos fáknál nátronlúgot használtak. Ha a házban ilyen lakkozatlan részek még előfordul­nak, azokat lehetőleg hagyjuk meg eredeti állapotukban. A szobaajtók és faburkolatok mázolása elsősorban a színezést szolgálja, a tartósság szempontjából nincs rá szükség.

Ajtók készítése

Az egyszerű, készen kapható ajtók a régi épüle­tekben építészeti szempontból általában elfogad­hatók. Egy sima ajtólap, ami tudatosan eltér a régi ajtóktól, még mindig jobb és tisztességesebb, mint egy rossz utánzat, lécdíszítményekkel és cikornyás kilincsekkel.

Az ajtónyílások kialakításánál takarékossági okokból tartsuk be a szabványos szélességeket (nyers belső méretek: 65, 70, 75, 85, 100 cm) és a szabványos magasságokat (202,5 cm). Nagyon keskeny ajtónyílások választása esetén fontoljuk meg, hogy egyes berendezési tárgyak, pl. a mo­sógép vagy hűtőszekrény csak 60 cm-nél na­gyobb szabad szélességű ajtón férnek át. Az ol­csóbb kész ajtólapok között ismert a méhsejtbetétes réteges lemez ajtó és az üreges forgácslap ajtó. A jobb és nehezebb tömör ajtó­lapok forgácslapból vagy bútorlapból készülnek.

Szebben mutat, ha sikerül azonos stílusú épü­letből származó öreg ajtólapokat szereznünk. Az ehhez illeszkedő ajtókereteket általában újonnan el kell készíteni, mivel a régi ajtókereteket csak nagy munka árán lehet valamennyire is épen ki­venni. Ahol a meglévő ajtólapok első látásra nem illeszkednek, ott találékonyságunkkal még segít­hetünk: pl. egy túl keskeny, magasságban azon­ban megfelelő ajtólapot úgy lehet a meglévő ke­retbe beépíteni, hogy a „hiányzó” darabot rögzí­tett üvegcsíknak képezzük ki.

Aki kedvet érez az asztalosmunkához, az egy­szerű kivitelű új ajtóit maga is elkészítheti. Az ajtókeret egyetlen széles desz­kából áll, az ajtóütközőt rácsavarozott és -enyvezett lécek alkotják, melyeket gumitömítéssel vonunk be. A sima élű ajtólap tompán csukódik az ajtókeretbe. Az ajtólap pontos beállítását állítható befúrható pántok biztosítják. A zárat és kilin­cset rácsavarozott szekrényes zár alkotja.

11.9. ábra.

11.9. ábra. Belső üvegezés beépítése meglévő favázba 1 egyrétegű üveg; 2 üvegtartó lécek; 3 faváz.

Belső üvegezések

Az üvegezett belső falak a szűk és sötét helyisé­geket barátságosabbá és érdekesebbé teszik és segítik a folyosók és lépcsőházak megvilágítását. Ezeket különösen ott alkalmazzuk, ahol a terek tágas összekapcsolása kívánatos lenne, de a zajok és szagok miatt vagy fűtési okokból nem célszerű, pl. a tornác és a lakótér vagy a konyha és az étkező-lakó helyiség között.

Az üveglapokat keret nélkül tehetjük be a falnyí­lásba, pl. favázas falaknál egyszerű üveglécek segítségével, amelyek egyszerűen és olcsón el­készíthetők és mégis jól néznek ki. Vakolt falaknál az üveglapot, szintén fakeret nélkül, közvetlenül beállíthatjuk a falnyílásba és bevakolhatjuk. A túl gyakori üvegtörés megelőzésére Itt vastag üveget célszerű alkalmazni, vagy olyan egyrétegű biztonsági üveget, amely az üvegszárnyú ajtókhoz is használatos, vagy többféle színben kapható üvegtéglákat.

11.10. ábra.

11.10. ábra. Házilagos kivitelezésre alkalmas ajtószerkezet 1 faléc; 2 vakolat; 3 fal; 4 szigetelő nemezréteg (hézag tömítése); 5 deszka (tok); 6 ajtólap; 7 ütközőléc (fa) gumitömítéssel.