Beltéri munkák

Válaszfalak – Az új gipszkarton falszerkezet megtervezése

Áram, gáz és víz

Mielőtt új gipszkarton falat épít, tervezze meg gondosan, esetleg szakember bevonásával annak helyét – még akkor is, ha a válaszfal emeléséhez és bontásához nem kell építési engedély. Ne feledje, hogy (a konyhát és a fürdőszobát kivéve) minden helyi­ségben természetes fényre van szükség. Az új fal nem oszthat ketté egy ablakot, ezért új ablakra lehet szükség, ami már engedélyköteles. Az új helyiségbe be kell vezetni a világítást, a fűtést, sőt esetleg még a vizet is.

Túl magas a mennyezet…

Ha a belmagasság meghaladja a 275 cm-t – a legnagyobb gipszkarton tábla hosszát -, akkor méretre vágott darabokkal kell kipótolni a táblát. Ilyenkor a szokásosnál több kereszt­merevítővel szokás megerősíteni a válaszfalat.

Egy válaszfal anatómiája

Válaszfal

A gipszkarton falat vízszintes mennyezet- és talpgerendák közé beállított függőleges oszlopokra szerelik. Ez az egyszerű váz szilárdan tartja a gipszkartont, csak pár vízszintes merevítőre van szükség az oszlopok között. A merevítők meggátolják a fal vetemedését, és majd ezekre lehet polcot, szekrényt és egyéb tárgyakat szerelni. A falécek helyett a vázat újabban horganyzott acélprofilból építik. Ahol ajtónyílás van a falban, ott el kell vágni a talpgerendát, és keresztmerevítőt kell tenni az ajtó fölé, áthidalás gyanánt. A nyílásba beállított ajtótok megóvja a gipszkarton széleit.

A fal megépítése

Vigyázat: kábelek, csövek!

Elektronikus kereső

Mielőtt lyukat fúrna a falba, a mennyezetbe vagy a padlóba, elektronikus keresővel pásztázza végig a felületet, hogy nem rejt-e villanyvezetéket vagy vízcsövet.

A célnak megfelelő faanyag

240 cm-nél nem magasabb falakhoz 75×50 mm-es, ennél nagyobb belmagasságú helyiségekben 100×50 mm-es faanyagot használjon. A száradó fa zsugorodik, épp ezért győződjön meg róla, hogy jól kiszárították-e a faanyagot. A faszerkezetek zsugorodása miatt a válaszfal és a szomszédos falak, illetve a mennyezet találkozásánál megrepedhet a gipsz. Azt is ellenőrizze, hogy egyenes-e a fűrészáru ugyanis megvetemedett faanyagból nem lehet rendes válaszfalat építeni.

A szilárd rögzítés titka

A mennyezet- és talpgerendákat csavarokkal, s ne szögekkel rögzítse. így jóval kisebb annak veszélye, hogy a kalapálástól megrepedjen a mennyezeti gipszkarton. Kiválóan alkalmasak e célra a 100 mm-es csavarok.

A válaszfal függőleges végoszlopait dübelekkel és 100 mm hosszú csavarokkal rögzítse a téglafalhoz. Ezután ferdén behajtott 100-as szögekkel vagy csavarokkal rögzítse a padló-és a mennyezeti gerendákhoz a többi oszlopot, s ugyanígy rögzítse például az ajtókereteket is.

Hol vannak a gerendák?

A mennyezet- és talpgerendát lehetőleg a födémgeren­dákhoz erősítse. A padlón a deszkák szögelési vonala elárulja a párnafák helyét. A mennyezet födémgerendái a padlógerendákkal párhuzamosak. Ezek pontos helyét kopogtatással (ahol tompa hangot ad, ott a gerenda), próbafúrással vagy keresőműszerrel lehet meghatározni. Ha az új fal párhuzamos a födémgerendákkal, célszerű pontosan egy gerendára helyezni. Ahol álmennyezet van a helyiségben, ott előfordulhat, hogy kereszttartókat kel! szerelni a felette található üres térbe, hogy a mennyezeti gerendát legyen mihez rögzíteni.

A fal vázát erősítő keresztmerevítők

Merevitő

A pusztán erősítő funkciójú merevítőket más-más magas­ságban, a végük felől bevert szöggel rögzítse az oszlopokhoz. Ha a merevítők egy vonalba kerülnek (azért például, mert szekrényt tartanak), akkor, miközben megszögeli, pillanat-szorítóval rögzített lécdarabbal támassza alá a merevítőt.

Vastagabb szigetelés

A gipszkarton rossz hangszigetelő. Ezen úgy javíthat, ha 12,5 mm vasta­got használ a 9,5 mm-es helyett. Még jobb, ha duplán rakja fel a 9,5 mm-es táblákat. A második réteget 50 mm-es csavarokkal rögzítse, egymáshoz képest eltolva a táblák széleit. Miután elkészült a fal egyik oldala, töltse ki 10 cm vastag üveggyapottal, majd bur­kolja be a másik felét.

Hasznos fadarab

Hasznos fadarab

Erősítsen ideiglenesen egy fadarabot a talpgerendára, míg hozzászögeli a vázoszlopokat. Így nem mozdulhat el az oszlop alja.

Jelölje meg a közepét!

Miután helyükre kerültek az oszlopok, a plafonon és a padlón jelölje be a középvonalaikat. Ezekhez igazodhat majd a gipszkarton felszerelésekor.

Hagyjon mozgásteret!

Ne hajtsa be teljesen a csavarokat, amíg helyére nem kerül az utolsó vázelem, s nem ellenőrzi, hogy függőleges-e a fal. A hibákat a talpgerenda elmozgatásával orvosolhatja, majd ezután végleg betekerheti a csavarokat. Tömör aljzatnál fúrjon lyukakat a talpgerendába, de a gerendát csak azután rögzítse, hogy beállította az első oszlopot, s ellenőrizte, hogy teljesen függőleges-e. Ezután már megfúr­hatja a padlót is, s hozzácsavarozhatja a talpgerendát.

Mekkora legyen a távköz?

Ha 12,5 mm-es gipszkartont szerel -vagy duplán a 9,5 mm-est -, 60 cm-t hagyjon az oszlopok középvonala közt; egyrétegű 9,5 mm-es tábláknál 40 cm legyen a távköz.

Nehezebb tárgyak rögzítése

A falváz összeszerelése során meg kell tervezni a nehezebb tárgyak (faliszekrények, mosdók) helyét, így még a gipszkarton rögzítése előtt beszerelhetők a pluszmerevítők.

Kábelek és csövek vezetése

A kábelek és a csövek a gipszkarton fal vázelemeinek lyukaiban vezethetők (vízszintesen és függőlegesen egyaránt). Villanyt és vizet azonban soha ne vezessen egyazon lyukon! A konnektorokat és kapcsolókat mindig a gipszkartonba vágott lyukba illeszkedő műanyag dobozba szerelje. E célra szimpla és dupla dobozok kaphatók.

Kábelek és csövek helye

A villanyvezetéket az oszlopokhoz és a merevítőkhöz rögzített PVC-csőben kell vezetni, ha szigetelés is kerül a falüregbe. így nem hevülhet túl. Áttörés a lefolyócsőnek. Fúrja ki a lyukat, majd vágja ki az oldalát. A kivágott darabot helyezze vissza, vagy áthidalással erősítse meg a faanyagot.

Lépésről lépésre

A vázkeret összeszerelése

Vázkeret összeszerelése

  1. Egy levágott darabbal jelölje be a plafongerenda két végének helyét. Csavarozza föl a gerendát a mennyezetre.
  2. Függőónnal jelölje ki a padlóra kerülő vázgerenda helyét, majd csavarozza a padlóhoz. Ezután csavarozza fel a helyiség oldalfalaira a vázkeret szélső gerendáit.
  3. Mintadarabbal jelölje be a vázgerendák helyét. Vágja méretre és állítsa be az oszlopokat.
  4. Rögzítse helyükre a keresztmerevítőket és az ajtótokokat.