Festés, tapétázás

Tapétázás lépései, képes illusztrációkkal!

A tapéta kiválasztása

A tapéta kiválasztása

Napjainkban alig van már olyan tapéta, amely csak papírból készül. A modern tapéta anyaga lehet vinil, vinil bevonatú papír, szövet vagy más textília, ter­mészetes növényi rost vagy fóliabevonat. A vinil és a vinilbevonatú tapétákat a legkönnyebb felragasz­tani, tisztítani és eltávolítani. A különböző tapéták más-más külsőt adhatnak egy helyiségnek, azon­ban különleges kezelést is igényelhetnek. A tapéta kiválasztása a helyiség szükségleteitől, ízlésünktől és lehetőségeinktől függ.

Tapétafajták

A viniltapéták folyamatos, rugalmas film felhaszná­lásával készülnek, amelyet gyakran használnak szövet vagy papír alátéteként. Egyes viniltapéták sikeresen adják vissza a természetes növényi ros­tok vagy a textíliák hatását. Mivel a viniltapétát könnyű használni, tisztítani és eltávolítani, az önta­padós fajták alkalmazása okos választás.

A fóliázott tapéták vékony, rugalmas fémréteggel vannak bevonva. Ezek a nagy visszaverő képes­ségű tapéták bármelyik szobának csillogó jelleget kölcsönöznek, azonban gondos kezelést igényel­nek. A fólia kihozza a falak egyenetlenségeit, ezért a felület előkészítésének tökéletesnek kell lennie.

A növényi rostból készített textiltapétákat termé­szetes burkoló anyagként használják. Mivel kevés fényt vernek vissza, tompítják a helyiségek fényvi­szonyait. Nagyon jó választás repedezett, szabálytalan falak bevonására. Átlátszó ragasztóval kell felragasztani, és soha ne öblítsük le vízzel.

A bolyhosított tapéták, amelyeken a mintákat fel­felé álló szálak alkotják, bársonyos hatást keltenek. Felragasztáskor ne dörzsöljük erősen, és soha ne hengereljük simítóhengerrel.

A szövettapéták szövött textíliákból készülnek. Ezeket könnyű felragasztani, mivel nincsenek rajtuk egymáshoz illesztendő minták, azonban nagyon nehezen tisztíthatók.

Tapéták

A dombornyomásos tapéták préselt felületi min­tákkal készülnek, és elegáns, ünnepélyes hangula­tot keltenek a helyiségben. Soha ne használjunk simítóhengert a dombornyomásos tapétákon, mert könnyen megsérülhetnek.

Ötletek a tapéta eltávolítására

Eltávolíthatóság

Eltávolíthatóság: a lehúzható tapétákat kézzel is le lehet húzni a falról, és szinte nyomtalanul. A lefejthető tapétákat (jobbra) is le lehet szedni, de általában vékony papírréteg marad a falon, amelyet szappannal és vízzel kell eltávolítani. Ellenőrizzük a minta vagy a tapétacsomag hátol­dalát, hogy a tapéta lehúzható-e. Könnyebb újra tapétázni, ha lehúzható tapéta borítja a falat.

Moshatóság

Moshatóság: A mosható tapétákat szappanos vízzel és szivaccsal tisztíthatjuk. A súrolható tapéták ahhoz is elég rugalmasak, hogy egy puha kefével súroljuk őket. Gyorsan piszkolódó helyekre válasszunk súrolható tapétát.

Felragasztás

Felragasztás: A ragasztóval bevont tapétákat (balra) vizes alapú ragasztó­val kenték be, amely aktiválódik, amikor a tapétát felragasztás előtt megned­vesítik. A ragasztó nélküli tapétákat (jobbra) nekünk kell bekenni ragasztó­val. Minthogy egyszerűbb velük a munka, napjainkban az előre bevont tapéták használata egyre jobban terjed.

Színezési jel

Színezési jel: A színezési jel szá­mát jegyezzük fel, hogy hivatkozhassunk rá. Ha kiegészítő teker­csekre volna szükség, ugyanabból a színezési jelű tételből kell rendelni, hogy elkerüljük a színkülönbséget.

Csomagolás

Csomagolás: A tapétákat folyamatos háromszoros, kétszeres és egyszeres hosszúságú tekercsekben árulják.

Minták

Minták: A nagymintás tapétákból mindig több hulladék keletkezik, s ez a fajta drágább is, mint a kismintás. A nagymintás tapétánál nehezebb összehozni a sarok- és az alapszegély-illesztéseket.

A tapéta mérése, a mennyiség becslése

A helyiség néhány méretének és a tapétacsomagon feltüntetett információknak ismeretében meg lehet becsülni a vásárlandó tapéta mennyiségét. Az itt megadott eljárással ki lehet számítani a falak és a mennyezetek felületét, és hogy mennyit hasznosít­hatunk egy-egy tekercs tapétából.

A tapéta mérése, a mennyiség becslése

A szokásos mennyiségű hulladék miatt a tapéta­tekercs által lefedhető tényleges felület legalább 15%-kal kisebb, mint a csomagon feltüntetett adat. A hulladék százalékos mennyisége nagyobb is le­het, attól függően, hogy mekkora helyet foglal el önmagában a tapéta ismétlődő mintája. A mintais­métlődések hosszát feltüntetik a tapéta csomagolá­sán. Kiegyenlíthetjük ezt a hulladékképződési tényezőt úgy is, hogy az ismétlődési távolságot hoz­záadjuk a szoba falmagasságához.

A szoba lemérése. Falak: Meg kell mérni a fal hosszát, és hozzá kell adni 15 cm-t. (A falak hosszát összeadva megkapjuk a kerületet, ha a teljes szobát akarjuk tapétázni.) Az ablak- és ajtónyíláso­kat is be kell számítani. Mérjük meg a tapétázandó felületek magasságát, és ehhez is adjunk 15 cm-t. Ne számítsuk be az alsó szegőlécet és a felső dísz­lécet a magassági méretbe. Mennyezetek: mérjük le a mennyezet hosszát és szélességét, és adjunk hozzá 15-15 cm-t.

Hogyan számítsuk ki az egy tekerccsel ténylegesen befedhető felületet?  

1) Tekercsenként! teljes bevonható felület (m2)
2) Korrigálva a hulladékképződési tényezővel x0,85
3) Tényleges tekercsenkénti bevonható felület (m2) =

Hogyan számítsuk ki, hány tekercs kell a mennyezethez?

1) A szoba hossza (m)  
2) A tapétaminta ismétlődése (m) +
3) Korrigált hosszúság (m) =
4) A szoba szélessége (m) X
5) A mennyezet területe (m2) =
6) A tekercsenkénti tényleges lefedhető terület (kiszámítva mint fent, m2) :
7) A mennyezethez szükséges tekercsek száma =

Hogyan számítsuk ki a falakhoz szükséges tekercsek számát?

1) A fal magassága (m)  
2) A tapétaminta ismétlődése (m) +
3) Korrigált magasság (m) =
4) A fal hossza, vagy a szoba kerülete (m) X
5) A fal felülete (m2) =
6) A tekercsenkénti tényleges lefedhető terület (kiszámítva mint fent, m2) :
7) A tekercsek száma =
8) Adjunk hozzá egy tekercset minden egyes boltív vagy süllyesztett ablak után +
9) A falakhoz szükséges tekercsek száma =

Hogyan mérjünk le szokatlan alakú felületeket?

Párkányok

Párkányok. Ha a párkány minden oldalát be akarjuk tapétázni, hozzá kell adnunk a hossz és a szélesség méretét a fal és a mennyezet méreteihez.

Háromszögletű falak

Háromszögletű falak. Mérjük a felületet úgy, mintha négyszögletes volna: hosszúság szorozva magassággal.

A tapéta csomagolócímkéje

A tapéta csomagolócímkéje vagy a mintakönyv meg­adja tekercsenként a befedhető felület méretét (négyzet-méterben), valamint a minta ismétlődő szakaszainak hosszát.

Tapétázó szerszámok

A legtöbb tapétázó szerszám olyan közönséges eszköz, amely valószínűleg már megvan a háztartásban. Legyen otthon 2B-s ceruzakészlet és ceruzahegyező, hogy pontosan jelölhessük a határvona­lakat és a tapéta vágási vonalait. Soha ne használ­junk tintát vagy golyóstollat, mert átüthet a nedves tapétán.

Szintezővonalzóval vagy asztalos szintezővel húzzuk meg a záróvonalakat, és egyenes vonalzó­val vágjuk le. Ne használjunk krétát, mert beszen­nyezheti az új tapétát, vagy átüthet az illesztések­nél. A tapétát letörhető végű dekorációs késsel vágjuk le. A mosóvizet nem korrodáló festékes vö­dörben tartsuk, és természetes (vagy kiváló minő­ségű műanyag) szivacsot használjunk, nehogy a tapéta megsérüljön.

A tapétaragasztót közönséges festőhengerrel is felvihetjük, szükség van azonban simítószerszámra a helyükre illesztett tapétacsíkok lesimításához, valamint az illesztéseket lenyomó görgőre, amely a csíkok közötti kötést hozza létre.

Dekorációs kés, pengéje vége letörhető

 

Dekorációs kés, pengéje vége letörhető. A tapétát vág­juk vele a mennyezetnél, az alsó szegőlécnél, a sarkok­ban, az ablakoknál és az ajtóknál. A penge csúcsát gyak­ran le kell törni, mert könnyen kicsorbul vagy megreped.

Különböző szálhosszúságú simítókefék

Különböző szálhosszúságú simítókefék. A rövidszálút a vinil tapéták lesimítására használjuk. A lágy, hosszú szálú kefe a ridegebb, bolyhozott vagy természetes növé­nyi rostból készített tapétákhoz való.

Széles kenőkés

Széles kenőkés, amellyel a tapétát le lehet szorítani, amíg a sarkokban és az ablak- vagy ajtókeretek mellett vágunk. A belső szögletekhez keskenyebb kés való.

Szintezővonalzót vagy asztalos szintezőt kell használni a függőleges záróvonalak bejelöléséhez

Szintezővonalzót vagy asztalos szintezőt kell használni a függőleges záróvonalak bejelöléséhez, valamint vonal­zónak a vonalak meghúzásához. Kréta helyett használ­junk ceruzát, mert a kréta átüthet a tapéták illesztésén.

Tapétavágó ollóval vágjuk el a tapétát

Tapétavágó ollóval vágjuk el a tapétát, ahol a fal és a mennyezet találkozik. A dekorációs kés átvághatja az alul levő mennyezeti csíkot.

A tapétázó asztal sima munkafelületet nyújt

A tapétázó asztal sima munkafelületet nyújt. A tapétaáru­házakban vehetünk vagy kölcsönözhetünk asztalokat, de magunk is elkészíthetjük, ha farostlemezt helyezünk fűrészbakokra.

Tartsuk a vonalzót szorosan a bolyhozott tapétán

Tartsuk a vonalzót szorosan a bolyhozott tapétán, és éles pengéjű dekorációs késsel vágjuk méretre a sarkok­hoz szükséges csíkokat. A kés pengéjét tartsuk függőle­gesen.

Tartsuk a vonalzót szorosan a bolyhozott tapétán

A tapétázó tálkában víz van, hogy megnedvesíthessük a ragasztóval bevont tapétát.

Szivacsot és vödröt használjunk a tapéta lemosásához

Szivacsot és vödröt használjunk a tapéta lemosásához. A szivacsunk vagy valódi vagy nagyon jó minőségű szintetikus szivacs legyen.

A festőhengerrel ragasztót viszünk fel a tapéta hátoldalára

A festőhengerrel ragasztót viszünk fel a tapéta hátoldalára.

A tapétázás anyagai

A tapétázás anyagai

A tapéta felragasztása előtt a falfelületet kezelni kell, azaz tö­míteni és enyvezni, nehogy a ragasztó beszívódjon a falfelü­letbe. Napjainkban a készen kapható alapozó-tömítő anya­gokkal mindkét munkát egy­szerre elvégezhetjük.

Ha a tapéta nincs előre beragasztózva, akkor többféle ra­gasztóra is szükség lesz. A leg­több vinil vagy keményített vinil tapéta esetében erős kötést biz­tosító, előre összekevert vinil ragasztót kell választani, amely penészgátlót is tartalmaz. A vinil tapétákhoz ugyancsak vinil/vinil ragasztó kell ott, ahol a tapéta­csíkok átfedik egymást, a falak szögleteiben és a boltívekben.

Amikor különleges tapétákat ragasztunk fel, különleges ra­gasztókra van szükség. A termé­szetes növényi rost anyagú szö­vetek például színtelenül szá­radó ragasztókat igényelnek, amelyek nem szivárognak át, és nem keményítik meg a szálakat.

Latex alapozó-tömítő anyag, amely egyszerre simítja és enyvezi a falakat. Beszerezhető por és előre elkevert paszta alakjában.
  • Latex alapozó-tömítő anyag, amely egyszerre simítja és enyvezi a falakat. Beszerezhető por és előre elkevert paszta alakjában.
  • Kiváló kötési tulajdonságokkal rendelkező vinil ragasztó, vinil vagy vinil hátsó réteggel rendelkező tapéták rögzítéséhez.
  • A vinil/vinil ragasztó a vinil tapéták átfedését rögzíti. Használják vinil szegőszalagok rögzítésére is vinil tapétán.
Vázoljuk fel az illesztéseket

Vázoljuk fel az illesztéseket. A nem illeszkedő minták találkozását rejtett helyen kell megoldani, például az ajtó mögött.

A tapéta felragasztásának terve

Amikor mintás tapétát ragasztunk fel, mindig adódik olyan illesztési hely, ahol a teljes szélességű csík csíkdarabbal találkozik. E vonal mentén a minta rendszerint nem illeszkedik. A nem illeszkedő rész valamilyen eldugott helyre jusson, például az ajtó mögé vagy a bejárat fölé.

Vázoljuk fel az illeszkedési vonalakat, mielőtt mun­kához kezdenénk. Bonyolultabb helyeken lehetőleg kerüljük az illeszkedéseket (pl. közel az ablak szélé­hez vagy a kályhához). A sarkokban a tapéta mindig érjen át a szomszédos falra. Ha egy vagy több il­lesztési vonal kényelmetlen helyre jut, a kezdővona­lat toljuk arrébb néhány centivel.

Az illeszkedési vonalat tervezése

Az illeszkedési vonalat tervezése

Tervezzük meg a nem illeszkedő minták helyét. Ha a szobában nincs egy nyilvánvalóan központi hely, indul­junk ki a bejárati ajtótól legtávolabb eső sarokból. Ve­gyünk fel egy kezdőpontot, és mindkét irányban jelöljünk ki tapétaszélességi távolságokat. Ezek mentén fognak illeszkedni a tapétacsíkok.

Induljunk ki a kezdőpontból

Induljunk ki a kezdőpontból, amely lehet mondjuk a kandalló vagy egy nagyméretű ablak. A ponton át húz­zunk függőleges vonalat, majd mindkét irányba jelöljük be a tapétaszélesség szerinti függőlegeseket.

Igazodjunk a sarkokhoz

Igazodjunk a sarkokhoz, hogy pontos legyen az illeszke­dés. Legalább 12 mm átfedés szükséges a belső sarko­kon és 25 mm a külsőkön.

Igazodjunk azokhoz a határvonalakhoz

Igazodjunk azokhoz a határvonalakhoz, amelyek ne­héz helyekre esnek, pl. az ablakok vagy ajtók széleihez. Toljuk el a kezdőpontot úgy, hogy a pontos illesztéshez megfelelő szélességű hely maradjon.

A mennyezetet úgy tervezzük

A mennyezetet úgy tervezzük meg, hogy a tapétaminta megszakadása a szoba legkevésbé feltűnő helyére es­sen. A hibás illeszkedés a legutolsó mennyezeti tapéta­csíkon jelenik meg, ezért a ragasztást a bejárattal szem­közt kell kezdeni.

Tekerjük fel a tapétatekercseket a mintás oldalukkal befelé

Tekerjük fel a tapétatekercseket a mintás oldalukkal befelé. Ellenőrizzük, hogy hibátlan-e a minta, egyenletes-e a szín. A hibás tekercseket vigyük vissza az üzletbe.

A tapétázás alapműveletei

Ha lehet, válasszunk jó minőségű, ragasztóval előre bevont viniltapétát, mert ez a legtartósabb és könnyű bánni vele. Vigyünk ki a szobából minden könnyen mozdítható bútort, és egy réteg újságpapírt vagy törlőrongyot helyezzünk el a falak mentén. Béreljünk egy tapétázó asztalt vagy használjunk bármilyen sík lapot, hogy könnyebben dolgozzunk.

Kapcsoljuk ki az elektromos áramot, és fedjük be a csatlakozók külső oldalát szigetelőszalaggal, hogy megóvjuk a nedvességtől és a ragasztótól. Nappali fényben dolgozzunk, és győződjünk meg arról, hogy minden csíkot pontosan helyeztünk el, mielőtt áttér­nénk a következőre. Kérjünk segítséget, különösen amikor a mennyezetet tapétázzuk.

Jó tanács

Javaslat: Egyes kiváló tapéták szélén üres sze­gélyt találunk, ez védi a tekercset. Mielőtt a tapé­tát felragasztanánk, a szegélyt vonalzó mentén dekorációs késsel le kell vágni. A szegélyen le­hetnek jelzések a pontos vágás elősegítésére.

Mit csináljunk a tapétacsíkokkal?

Töltsük félig a vályút langyos vízzel

1. Töltsük félig a vályút langyos vízzel. Hajtsuk szét a mintás oldalával befelé feltekert tapétát. Nedvesítsük meg a tekercset a vályúban a használati utasítás szerint, rendszerint kb. 1 percig.

Fogjuk meg két kézzel a csík egyik szélét

2. Fogjuk meg két kézzel a csík egyik szélét, majd emel­jük ki a tapétát a vízből. Nézzük meg, hogy a ragasz­tóval bevont oldal valóban egyenletesen megnedvese­dett-e. Hajtogassuk össze a csíkot a 104. oldalon bemu­tatott módon.

Hogyan mérjük le és vágjuk le a tapétacsíkokat?

Tartsuk a tapétát a falhoz

1. Tartsuk a tapétát a falhoz. Győződjünk meg arról, hogy a mennyezeti vonalhoz egy teljes minta jut, és hogy a tapéta a mennyezetből és az alsó szegőcsíkból is befed kb. 50 mm-t. A csíkot vágjuk le ollóval.

A következő csíkok kiméréséhez...

2. A következő csíkok kiméréséhez keressük meg a már felragasztott csíkhoz illeszkedő mintát, majd mérjük le és vágjuk le az új csíkot, mindkét végén kb. 50 mm ráha­gyással.

A hagyományos tapéta kezelése

A hagyományos tapéta kezelése

Fektessük a csíkot mintás oldalával lefelé a tapétázó asztalra vagy más sima felületre. Festőhengerrel egyenle­tesen kenjük szét a csíkon a ragasztót. Töröljük fel a szétkenődött ragasztót az asztalról, mielőtt a következő csíkot előkészítenénk.

Hogyan hajtogassuk össze a tapétacsíkot?

Hogyan hajtogassuk össze a tapétacsíkot 1.

A tapétát úgy hajtogassuk össze, hogy a csík két végét a ragasztós oldalával befelé, középre helyezzük. Ne kenjük be a visszahajtást. Kb. 10 percig hagyjuk a csíkot szikkadni. Egyes tapétafajtákat nem szabad összehajtogatni: kövessük a használati utasítást.

Hogyan hajtogassuk össze a tapétacsíkot 2.

A mennyezet tapétázására szolgáló csíkokat vagy a falak szegőszalagjait harmonikaszerűen hajtogassuk össze. Könnyebb a művelet, ha a csíkot a ragasztós oldalával befelé hajtjuk előre-hátra. Kb. 10 percig hagyjuk szikkadni.

Hogyan helyezzük fel és simítsuk el a tapétát?

Hogyan helyezzük fel és simítsuk el a tapétát 1.

1. Az összehajtogatott csíkot hajtsuk szét, és úgy helyezzük a falra, hogy a széle függőleges legyen, illetve illeszkedjen az előző csík széléhez. Kifeszített tenyérrel csúsztassuk a csíkot a helyére. A tetejét simítókefével simítsuk el.

Hogyan helyezzük fel és simítsuk el a tapétát 2.

2. Felülről kezdve, belülről indulva simítsuk el a tapétát,mindkét irányban kifelé. Ellenőrizzük, keletkeztek-e hólyagok, és hogy a szélek megfelelően illeszkednek-e. Ha nem, húzzuk le a csíkot és tegyük fel újra.

Így vágjuk le a tapétát

Így vágjuk le a tapétát 1.

1. Nyomjuk a falhoz a tapétát a szegőlécnél vagy a mennyezetnél széles kenőkéssel. A fölösleges részt vágjuk le dekorációs késsel. Amikor a kenőkést tovább visszük, a dekorációs kést ne mozdítsuk el.

Így vágjuk le a tapétát 2.

2. A mennyezet tapétázásakor a fali csíkokat kenőkéssel kell visszahajtani, majd le kell vágni a hajtás mentén ollóval. Ha késsel vágunk, megsérthetjük a mennyezeti tapétát.

Így nyomjuk le görgővel az illesztéseket

Így nyomjuk le görgővel az illesztéseket

Hagyjuk a csíkokat állni kb. félórán keresztül. A henger­lést óvatosan végezzük az e célra szolgáló görgővel. Vigyázzunk, hogy a ragasztó ne buggyanjon ki az illeszté­seknél. A bolyhozott, a fóliás, a szövet vagy a dombornyo­másos tapétákat ne hengereljük: illeszkedő széleiket simítókefével simítsuk le.

A tapéta lemosása

A tapéta lemosása

Tiszta vízzel és szivaccsal mossuk le a ragasztót. A vizet minden harmadik vagy negyedik csíknál cseréljük ki Ne hagyjuk végigfolyni az illesztési vonalon! A növényi rostokból készült szövetet, a bolyhozott és a szövettapé­tákat ne öblítsük vízzel.

Különleges tapéták ragasztása

A különleges tapéták új hangulatot kölcsönözhetnek a szobának, azonban e tapéták felragasztása más-­más technikát igényel. A fényvisszaverő (fóliával vagy fémréteggel bevont) tapéták világossá tehetik még a legsötétebb szobát is, azonban a falaknak tökéletesen simáknak kell lenniük a felragasztás előtt. A szövet- vagy növényi rost tapéták egyenet­len falra is feltehetők, de ezeket a tapétákat nehéz tisztán tartani.

Nagyon durva felületű falaknál megfontolandó a kiegyenlítő papír felragasztása tapétázás előtt. A kiegyenlítő papírcsíkokat vízszintesen tegyük fel, hogy a tapétacsíkok találkozási vonalai ne eshesse­nek egybe a kiegyenlítő papír illeszkedéseivel.

Mindig kövessük a használati utasításokat, ami­kor különleges tapétát ragasztunk, sőt már a kivá­lasztást is végezzük gondosan: ezek a tapéták álta­lában drágák.

Különleges módszerek fóliatapétákhoz

Különleges módszerek fóliatapétákhoz 1.

Durva, egyenetlen falra kiegyenlítő papírral sima alapot készítünk. (Panelfalak, texturált vagy egyenetlenül vakolt falak esetén).

A fóliákat kezeljük gondosan

A fóliákat kezeljük gondosan. Ne kenjük össze és ne karcoljuk meg a csíkokat, és minden légbuborékot simítsunk el a felragasztás során.

Puha simítókefével simítsuk el

Puha simítókefével simítsuk el a tükröző felületeket, hogy meg ne karcolódjanak. Ne hengereljük az illesztéseket, simítsuk el simítókefével.

Különleges módszerek a bolyhosított és szövettapétához

Vegyünk átlátszó ragasztót

Vegyünk átlátszó ragasztót vagy hagyományos csirizt, a használati utasítás szerint. Az átlátszó ragasztó nem fog átütni. Egyes tapéták esetében a ragasztót nem a tapétára, hanem a falra kell kenni.

Száraz, puha szőrű festékhengerrel

Száraz, puha szőrű festékhengerrel vagy természetes puha kefével simítsuk le a bolyhosított és a szövet alapú tapétákat. A kemény simítókefék szőre megsértheti a tapéta felületét.

Az érintkező széleket simítókefével vagy az ujjunkkal simítsuk le

Az érintkező széleket simítókefével vagy az ujjunkkal simítsuk le, hogy a kötés létrejöjjön. A bolyhozott szövet alapú vagy más különleges tapétákhoz ne használjunk lesimító görgőt.

Vigyázzunk, hogy ne kerüljön ragasztó

Vigyázzunk, hogy ne kerüljön ragasztó a bolyhosított és szövet alapú tapéta felületére. Ha mégis megtörtént, nedves szivaccsal kell letörölgetni.

A mennyezet és a falak tapétázása

A mennyezetet könnyebb tapétázni, ha van segítsé­günk. A segítőnek a harmonikaszerűen összehajtogatott csík egyik végét kell tartania.

A száraz tapétát hintőporos kézzel fogjuk meg, hogy ne piszkoljuk össze. Amikor eltervezzük a mennyezet tapétázását, ne feledjük, hogy az utolsó tapétacsík mintáját a mennyezet vonala megszakít­hatja. Minthogy a kevésbé feltűnő mennyezetszél rendszerint a bejárati fal tetejénél van, kezdjük a mennyezetet burkoló csíkok felrakását a szoba távolabbi végében, és haladjunk visszafelé.

A falak tapétázásakor se feledjük, hogy a mennyezeti mintát csak az egyik falon lehet tökéletesen folytatni. Tervezzük a mennyezeti munkát úgy, hogy a csíkok mintái a leginkább szem előtt levő falnál találkozzanak egymással.

A mennyezet tapétázása

A mennyezet tapétázása 1.

1. Mérjük meg a tapétacsík szélességét, és vonjunk le belőle 12 mm-t. Az egyik sarokból kiindulva néhány ponton mérjük le ezt a távolságot a faltól, és jelöljük meg a pontokat a mennyezeten ceruzával.

A mennyezet tapétázása 2.

2. A bejelölt pontok mentén ceruzával és vonalzóval húzzunk vonalat a mennyezet hosszában. Vágjuk le és készítsük elő az első tapétacsíkot.

A mennyezet tapétázása 3.

3. Kis szakaszokban végezve a munkát illesszük a csík szélét a megrajzolt vonalhoz. Az oldalfalnál 12, a végfalnál 25 mm-rel hosszabb ráhagyás szükséges. A csíkot munka közben simítókefével simítsuk le. Minden csíkot vágjunk le a simítás után.

A mennyezet tapétázása 4.

4. Vágjunk ki egy kis éket a tapétából a saroknál úgy, hogy a csík simán feküdjön. A tapétát a sarokban kenőkéssel nyomjuk le.

A mennyezet tapétázása 5.

5. Ha a végfalakat is tapétázni fogjuk, vágjuk le a mennyezeten túl érő ráhagyást 12 mm-re. Valamennyi falon hagyjunk 12 mm-es átfedést, ezt az illeszkedő tapétacsík el fogja takarni.

A mennyezet tapétázása 6.

6. Azokon a falakon, amelyeket nem fogunk tapétázni, vágjuk le a ráhagyást. Széles kenőkéssel szorítsuk le a tapétát a sarkoknál, és vágjuk el dekorációs késsel. Folytassuk a csíkok felragasztását úgy, hogy a minták illeszkedjenek.

A falak tapétázása

A falak tapétázása 1.

1. A szögletből kiindulva mérjük rá néhány helyen a kezdőfalra a tapéta szélességénél 12 mm-rel rövidebb távolságot, és jelöljük be ceruzával. Vázoljuk fel a tapéta­szélek érintkezési vonalait. Ha szükséges, helyezzük át a kezdővonalat.

A falak tapétázása 2.

2. Szintező vonalzóval és ceruzával kössük össze a megjelölt pontokat. Azon a falon, amely a betapétázott mennyezet mintázatához illeszkedik, húzzunk függőleges egyenest lefelé az első mennyezeti illesztési vonaltól.

A falak tapétázása 3.

3. Vágjuk le és készítsük elő az első csíkot. Először hajtsuk vissza az összehajtogatott csík felső szakaszát. Igazítsuk a csíkot a függőleges vonalhoz úgy, hogy a csík mintegy 50 mm mélységben a mennyezetet is fedje. Győződjünk meg arról, hogy a mennyezet vona­lánál látható-e a teljes minta.

A falak tapétázása 4.

4. Vágjunk ki a csík felső sarkából annyit, hogy a tapéta ráncolódás nélkül simuljon a sarokba. Nyitott tenyérrel csúsztassuk a csíkot a megfelelő helyzetbe, hogy a széle a függőleges vonalra illeszkedjen. A tapétacsíkot simító-kefével simítsuk le.

A falak tapétázása 5.

5. Hajtsuk ki a tapétacsík alját, és tenyerünkkel csúsz­tassuk a csíkot a függőleges vonal mellé. Utána simít­suk le simítókefével. Vigyázzunk, hogy ne maradjanak a tapéta alatt légbuborékok.

A falak tapétázása 6.

6. Vágjuk le a felesleges tapétát dekorációs késsel. Ha a mennyezet is be van tapétázva, hajlítsuk be a tapé­tacsík szélét a széles kenőkéssel, majd a hajtás mentén vágjuk végig ollóval, nehogy kilyukadjon. Mossuk le a ragasztót a felületről.

A falak tapétázása 7.

7. Ragasszuk fel sorjában a következő csíkokat, ügyel­ve, hogy az illesztéseknél a minta folyamatos legyen. Hagyjuk állni a csíkot kb. fél óráig, majd a széleket simítógörgővel nyomjuk le. A bolyhosított vagy szövettapéták széleit simítókefével nyomjuk le.

A falak tapétázása 8.

8. Áramtalanítás után ragaszthatjuk fel a tapétát a csatla­kozók és kapcsolók környékére. Rövid átlós vágások­kal bújtassuk ki a csatlakozó kimeneteket. Széles kenő­kés mentén dekorációs késsel vágjuk körbe a tapétát a nyílások széléig.

Belső sarkok tapétázása

Belső sarkok tapétázása

1. Vágjunk le és készítsünk elő egy teljes csíkot. Amíg szárad, felül, középen és alul mérjük meg az előző csík szélétől a sarokig terjedő távolságot. Adjunk 12 mm-t a leghosszabb távolsághoz.

Belső sarkok tapétázása 2.

2. Illesszük össze az összehajtogatott csík széleit. A széltől mérjük fel két helyen az előző lépésben meg­határozott távolságot. Fektessük a vonalzót a megjelölt pontokra, és dekorációs késsel vágjuk le a tapétacsíkot.

Belső sarkok tapétázása 3.

3. Helyezzük fel a tapétacsíkot a falra úgy, hogy a minta illeszkedjen az előző csík mintájához, és mintegy 50 mm-nyit feküdjön fel a mennyezetre is. Nyitott tenyerünk­kel óvatosan igazgassuk el a csík széleit. A csík kismér­tékben nyúljon át a még tapétázatlan falra is.

Belső sarkok tapétázása 4.

4. Kisméretű sarokbevágásokat ejtve a csík tetején úgy helyezzük el a tapétát a sarokban, hogy ne legyen ráncos. Simítsuk le simítókefével, majd vágjuk le a fölös­leget a mennyezetnél és az alapszegélynél.

Mérjük le a megmaradt csík szélességét

5. Mérjük le a megmaradt csík szélességét. Ezt a távol­ságot mérjük rá a saroktól a bevonatlan falra, és jelöl­jük meg ceruzával. Húzzunk függőleges vonalat a jelen át a mennyezettől a padlóig.

A tapétacsíkot vágott szélével a sarok felé

6. A tapétacsíkot vágott szélével a sarok felé, illetve gyári szélével az újonnan húzott függőleges vonal felé helyezzük el. Simítsuk le simítókefével, és vágjuk le a fölösleget a mennyezetnél és az alsó szegélynél.

Ha viniltapétát használunk, fejtsük fel a szélét

7. Ha viniltapétát használunk, fejtsük fel a szélét, és használjunk vinil/vinil ragasztót az átfedésnél. Simít­suk le az átfedést. Hagyjuk állni a csíkot fél óráig, majd hengereljük le, és mossuk le nedves szivaccsal.

Külső sarkok tapétázása

Külső sarkok tapétázása

A külső sarkokat rendszerint a csík levágása és új füg­gőleges vonal meghúzása nélkül fedhetjük be. Ha a sarok nem függőleges, kövessük a belső sarokról írottakat, de adjunk hozzá 25 mm-t az első lépésben mért mérethez, hogy szélesebb legyen az átfedés.

Tapétázás az ablakok és az ajtók körül

Ne vágjuk le előre az ablakokhoz és ajtókhoz való tapétacsíkokat. Ragasszunk fel egy csíkot közvetlenül a tok fölé, majd simítsuk le, mielőtt levágnánk a széleket. Átlós vágásokkal segítsük a tapéta illeszkedését az éles szög­letekben. Ollóval vágjunk, hogy ne sérüljön meg a fa.

Ha a rövid csíkok közvetlenül a nyílás felett és alatt vannak, vigyázzunk, hogy pontosan füg­gőlegesen helyezkedjenek el, és jó illeszkedést adjanak a követ­kező teljes csíknak. A rövid csí­kok alját és tetejét csak azután vágjuk le, amikor a következő teljes csíkot felragasztottuk.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 1.

1. Illesszük a tapétacsíkot a falra, közvetlenül az ablaktok fölé. Nyomjuk az illesztendő szélt óvatosan az előzőleg felragasztott tapétacsík széléhez.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 2.

2. Simítsuk le a tapétacsík felületét simítókefével. Nyomjuk a csíkot szorosan a kerethez.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 3.

3. Ollóval ejtsünk átlós bevágást a tapétacsík szélétől a burkolat sarkáig. Hasonló bevágásra van szükség az alsó sarokban, ha ablak köré ragasztjuk fel a tapétát.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 4.

4. Ollóval vágjuk le a felesleges tapétát (kb. 25 mm ráhagyással) a keret belseje körül. Simítsuk le, és szorítsuk ki a légbuborékokat.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 5.

5. Széles kenőkéssel szorítsuk a tapétát a tokhoz, és vágjuk le a felesleges szélt dekorációs késsel. Az átfedő széleket is le kell vágni a mennyezetnél és a lába­zatnál. Nedves szivaccsal tisztítsuk le a tapétát és a tokot.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 6.

6. Vágjunk le rövid tapétacsíkot az ablakok alatti és feletti részhez. Bizonyára találunk olyan darabokat, amelyeknek a mintája jól illeszkedik, és méretük is megfe­lel ezekre a helyekre. Vigyázzunk, hogy a kisméretű csíkok pontosan függőlegesen álljanak, és a következő csíkot illeszteni lehessen hozzájuk.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 7.

7. Vágjuk le és készítsük elő a következő teljes csíkot. Helyezzük el a falon úgy, hogy a széle és mintája pontosan találkozzon a másik tapétacsíkéval.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 8.

8. Vágjuk be az alsó és felső sarkokat átlósan a széltől a tok sarkáig, majd vágjuk le a felesleges tapétát kb. 25 mm ráhagyással az ablak- vagy ajtókeret belseje körül.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 9.

9. Illesszük össze a széleket a csík alsó felén. Ollóval vágjuk le a felesleges tapétát kb. 25 mm ráhagyással, és simítsuk el simítókefével.

Tapétázás az ablakok és ajtók körül 10.

10. Széles kenőkéssel szorítsuk a tapétát a tokhoz, és a felesleget vágjuk le dekorációs késsel. Vágjuk le a széleket is a mennyezetnél és a lábazatnál. Mossuk le a tapétát és a tokot nedves szivaccsal.

Süllyesztett ablakok tapétázása

Süllyesztett ablakok tapétázása 1.

1. Ragasszuk fel a tapétacsíkokat úgy, hogy érjenek túl a süllyesztés szélén. Simítsuk le a csíkokat, a lábazat­nál és a mennyezetnél pedig vágjuk le a felesleget. Ejt­sünk vízszintes vágást a beugró fele magasságában a beugró szélétől számított 12 mm-en belül.

Süllyesztett ablakok tapétázása 2.

2. A vízszintes vágásból kiindulva (1. lépés) ejtsünk függőleges vágásokat a beugró alja és teteje felé. A bemélyedés sarkainak irányába átlósan vágjuk be.

Süllyesztett ablakok tapétázása 3.

3. Hajtsuk be a tapéta megmaradt alsó és felső részét, és simítsuk a bemélyedés felületére. Vágjuk le a hátsó szélt, majd hajtsuk a függőleges szélt a sarok köré. Ra­gasszuk fel a tapétát az ablak körül.

Süllyesztett ablakok tapétázása 4.

4. Mérjünk ki, vágjunk le és készítsünk elő egy megfele­lően illeszkedő tapétadarabot a bemélyedés oldalának a bevonásához. Az oldalsó darab kis mértékben fedje le a bemélyedés alját és tetejét és a már betapétázott függő­leges szélt. Vinil/vinil ragasztóval ragasszuk össze az átfedő széleket.

Tapétázás szerelvények körül

Amikor a lefolyókat, csöveket és más kiálló tárgyakat tapétázzuk körül, bevágásokat kell készíte­nünk a tapétacsíkokban. Tartsuk a csíkot úgy, hogy a minták il­leszkedjenek, és a bevágás a szerelvényhez legközelebb eső szélnél kezdődjön.

Tapétázás a csővezeték körül

Ha lehet, a minta valamelyik vonala mentén vágjunk, hogy a bevágás ne legyen feltűnő. A végénél akkora nyílást nyírjunk körül, amekkora körülveszi a szerelvényt. Falra szerelt lefolyók és mosogatók esetén hagyjunk keskeny átfe­déseket a szerelvény háta mö­gött.

Tapétázás a csővezeték körül

Tapétázás a csővezeték körül 1.

1. Húzzuk el a fedőtárcsát a faltól. Nyomjuk a tapétacsíkot a falhoz, hogy a minta illeszkedjen az előző csík széléhez. A legközelebbi csík­szélből kiindulva készítsünk bevá­gást egészen a csőig.

Tapétázás a csővezeték körül 2.

2. Nyomkodjuk le a tapétacsíkot a cső felé haladva simítókefével.

Tapétázás a csővezeték körül 3.

3. Vágjunk nyílást a bevágás végé­nél, és simítsuk el simítókefével.

Tapétázás a falra szerelt mosdókagyló körül

Tapétázás a falra szerelt mosdókagyló körül 1.

1. A kefével simítsuk le a tapétacsí­kot a mosdó széléig. Ejtsünk vízszintes vágásokat a tapétába, 6 mm átfedést hagyva a kagyló alsó és felső részénél.

Tapétázás a falra szerelt mosdókagyló körül 2.

2. Vágjuk le a mosdó oldala körül a tapétát, keskeny ráhagyással.

Tapétázás a falra szerelt mosdókagyló körül 3.

3. Simítsuk le a tapétát, és a szélét nyomjuk be a mosdó és a fal közötti hézagba. Ha nem megy, vágjuk le a felesleget.

Tapétázás a fűtőtest mögött

Tapétázás a fűtőtest mögött 1.

1. Hajtsuk szét a teljes csíkot, és helyezzük el a falon. Simítsuk le a mennyezettől a radiátor tetejéig. Lapos mérőléccel kíméletesen simítsuk a tapétát a fűtőtest mö­gé. Simítsuk el a tapétát a lábazat mentén a mérőléc segítségével, és visszahajtással jelöljük a lábazatig tartó távolságot.

Tapétázás a fűtőtest mögött 2.

2. Húzzuk ki a csík alját a fűtőtest mögül. Vágjuk le a felesleget a lábazat vonala mentén. Simítsuk vissza a papírt a fűtőtest mögé a mérőléccel.

Boltívek tapétázása

Miután a falakat betapétáztuk, fedjük be a boltív belsejét tapétával. Hajtsuk a tapétákat a boltív szélei köré, majd ragasszunk fel egy illesztő csíkot vagy tapétaszegélyt a belső felület mentén a behajtott szélek letakarása céljából. A boltíveken egy sor apró bevágást kell készíteni a csíkok széleibe, hogy a tapéta simán feküdjön fel. Használjunk vinil/vinil ragasztót a boltozatot burkoló csík felragasztására.

Így tapétázzuk a boltívet

Így tapétázzuk a boltívet 1.

1. Néha illeszkedő szegélyekkel készülő tapétát is lehet kapni, ezek alkalmasak a boltívek belsejének a bevo­nására. Egyébként mérjük le a boltív belsejét, és a boltí­vet bevonó csíkot vágjuk ki szabványos tapétából. A csík 6 mm-rel legyen keskenyebb, mint a boltív belső felületé­nek szélessége.

Így tapétázzuk a boltívet 2.

2. Ragasszuk fel a tapétát a boltív mindkét oldalán a falra úgy, hogy a csíkok fedjék át a boltív nyílását. Simítsuk le a csíkokat, és vágjuk le a felesleget a mennyezetnél és a lábazatnál.

Így tapétázzuk a boltívet 3.

3. Ollóval vágjuk le a tapéta túllógó szélét, kb. 25 mm ráhagyással.

Így tapétázzuk a boltívet 4.

4. Készítsünk kis bevágásokat a tapétába a boltív gör­bült szakasza mentén, a lehető legközelebb a fal széléhez.

Így tapétázzuk a boltívet 5.

5. Hajtsuk be a levágott széleket a boltív belsejébe, és simítsuk el. Ha a szomszédos szoba is tapétázva van, mindkét oldalról hajtsuk a tapétát a boltív széleire.

Így tapétázzuk a boltívet 6.

6. Vonjuk be a boltív belsejét fedő tapétacsíkot vinil/vinil ragasztóval. Helyezzük a csíkot a boltív belső felületé­re, 3 mm távolságot hagyva az ív mindkét szélétől. Simít­suk le a csíkot simítókefével, és mossuk le nedves szi­vaccsal.

A kapcsolók és a csatlakozók fedőlapjának bevonása

A munka utolsó fázisában vonjuk be a kapcsolót és a csatlakozó fedőlapját illeszkedő mintájú tapétával. Műanyag fedőlapok­hoz vinil/vinil ragasztót használ­junk.

Jó tanács

Javaslat: Hogy a kapcsolók és a csatlakozóhelyek telje­sen egybeolvadjanak a falak­kal, fessük be odaillő festék­kel az aljzatok előlapját, a kapcsológombokat és a fedő­lapok csavarfejeit.

 

Könnyen megoldható a csatlakozó helyek

Könnyen megoldható a csatlakozó helyek és a kapcsolók illesztése, ha új, átlátszó műanyag fedőlapokat vásárolunk. Vágjunk ki tapétadarabokat, amelyek beleillenek a fedőla­pokba, és vágjunk nyílásokat a kap­csológombok és a csatlakozó helyek meneti nyílásai számára.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 1.

1. Vegyük le a fedőlapot, és tegyük vissza a csavarokat. Vágjunk ki olyan tapétadarabot, melynek mintája illeszkedik a kapcsoló vagy a csatlakozó körüli helyhez. Rögzítsük a csatlakozó vagy a kapcsoló felett ragasztószalaggal úgy, hogy a minta illeszkedjen a falhoz.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 2.

2. Nyomkodjuk le a tapétafoltot, hogy a csatlakozó vagy a kap­csoló körvonalai kidomborodjanak. Vegyük le a tapétafoltot, és a hátoldalon jelöljük be a kidomborodott részeket ceruzával.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 3.

3. Fektessük a fedőlapot külső felével a tapétadarabra, hogy a kidomborodó helyek egybe essenek a fedőlapon lévő nyílásokkal. Jelöljük be a sarkokat a tapétán.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 4.

4. Vágjuk 12 mm-rel szélesebbre a tapétadarabot a fedőlapnál. Vág­juk le a tapéta sarkait a sarokjelek mellett.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 5.

5. Haszáljunk vinil/vinil ragasztót a fedőlapon és a tapétán. Illesszük a fedőlapot a tapétához. Simítsuk ki a légbuborékokat, ráncokat. Hajtsuk a széleket a hátoldal mögé, és ra­gasszuk szalaggal a széleket a helyükre.

Kapcsolók és csatlakozók fedőlemezének tapétázása 6.

6. Dekorációs késsel vágjuk ki a fedőlemez nyílásait. Ragasszuk fel szalaggal a tapétaminta előírá­sait a fedőlemez hátoldalára, hogy később is ellenőrizhessük.

Tapéta szegőcsíkok felragasztása

A tapéta szegőcsíkok mind a festett, mind a tapétázott falakat elegánssá teszik. Ragasztha­tunk szegőcsíkot záró peremként a mennyezet köré, vagy keret­ként az ablakok, ajtók és kandal­lók köré.

Tapéta szegőcsíkok felragasztása

Használjunk szegőcsíkot a falburkolat széle körül, vagy díszes keretként festett falon. Használhatunk tapéta szegőcsí­kot művészi tárgyak keretezé­sére is. Számos tapétához van hozzáillő szegőcsík, amit mé­terre árusítanak. Saját magunk is készíthetünk szegőcsíkot úgy, hogy keskeny csíkokat vágunk le a tapétából.

A szegőcsík felragasztása

A szegőcsík felragasztása 1.

1. Úgy tervezzük meg a kiindulási pontot, hogy a szegő­csík nem illeszkedő vége ne essen feltűnő területre. Keret jellegű szegőcsíkok esetében szintezővonalzóval és puha ceruzával húzzuk meg a kívánt magasságot.

A szegőcsík felragasztása 2.

2. Vágjuk le és készítsük elő az első csíkot. Kezdjük a ragasztást egy sarokban, és a szegőcsík mintegy 6 mm-re menjen át a szomszédos falra. Kérjünk meg vala­kit, hogy tartsa a harmonika alakban összehajtott szegő­csíkot felragasztás és simítás közben.

A szegőcsík felragasztása 3.

3. Azoknak az illeszkedő széleknek az esetében, ame­lyek a falak közepére kerülnek, úgy kell a szegőcsíkok csatlakozását megoldani, hogy a minták megfelelően találkozzanak. A kettős vágásnál két réteg illesztett min­tájú szegélyt vágjunk dekorációs késsel. Hajtsuk fel a szegélyt, távolítsuk el a levágott végeket, és simítsuk el a szegőcsíkot.

A szegőcsík felragasztása 4.

4. A tapétázás egyenletessége érdekében helyezzük fel a szegőcsíkot a tapétára, majd egyenes vonalzót és kést használva vágjuk át az alsó tapétaréteget a szegő­csík széle mellett. Húzzuk le a szegőcsíkot, és távolítsuk el a kivágott tapétát. Simítsuk le a szegőcsíkot.

Hogyan illesszük 45°-os szögben a szegőcsíkok sarkait?

Helyezzük fel a vízszintes szegőcsíkokat

1. Helyezzük fel a vízszintes szegőcsíkokat, hogy a szegőcsík szélességét meghaladó mértékben haladjanak túl a sarkokon. Használjunk függőleges szegőcsí­kokat a keret oldala mentén, átfedve a felső és alsó víz­szintes csíkokat.

Ellenőrizzük a csík helyzetét

2. Ellenőrizzük a csík helyzetét, hogy a fontos mintákat ne tegyék tönkre az átlós vágások. Távolítsuk el és illesszük pontosabban a csíkokat, ha szükséges.

Tartsuk 45°-os szögben a vonalzót a tok sarkától kiindulva

3. Tartsuk 45°-os szögben a vonalzót a tok sarkától kiindulva, és vágjuk át mindkét réteget dekorációs késsel. Hajtsuk vissza a szegőcsík végeit, és vágjuk le a fölösleget.

Nyomjuk vissza a szegőcsíkot a helyére

4. Nyomjuk vissza a szegőcsíkot a helyére. Hagyjuk állni kb. fél órán keresztül, majd görgővel nyomjuk le a széleit, és mossuk le nedves szivaccsal.

Utolsó simítások

Ha befejeztük a szoba tapétázását, addig kell a munkát ellenőrizni, amíg a tapétázás friss. Fordít­sunk különös figyelmet a szélek találkozására: ha túl keményen nyomtuk le, vagy már akkor lesimítot­tuk, mielőtt a ragasztó megkötött volna, akkor a túl sok ragasztót ki lehet törölni a tapéta szélei alól. Ezek a szélek szorosan illeszkednek, amíg nedve­sek, azonban felhólyagosodhatnak, amikor a tapéta megszáradt. Ilyen esetben újra kell ragasztani a széleket az ábra szerint.

Álljunk közel a falhoz, és fénnyel szemben néz­zünk végig rajta. Erős oldalfényben bármilyen hólyagot vagy kimaradt foltot észreveszünk.

A szélek rögzítése

A szélek rögzítése

Emeljük fel a tapéta szélét, és a ragasztót tartalmazó fecskendő csúcsát vezessük alá. Nyomjunk ragasztót a falra, majd enyhe nyomással simítsuk el a szélt. Hagyjuk a javítást állni félórán keresztül, majd enyhe nyomás mellett simítsuk le a tapéta szélét görgővel. A széleket töröljük le nedves szivaccsal.

Hogyan rögzítsük a felhólyagosodást?

Hogyan rögzítsük a felhólyagosodást 1.

1. Vágjunk egy nyílást a hólyagon keresztül dekorációs késsel. Ha ezen a helyen a tapétán minta van, vágjunk valamelyik vonal mentén, hogy elrejtsük a vágást.

Hogyan rögzítsük a felhólyagosodást 2.

2. A ragasztót tartalmazó fecskendő csúcsát vezessük a vágásba, és nyomjunk ragasztót a falra a tapéta alatt.

Hogyan rögzítsük a felhólyagosodást 3.

3. Tiszta, nedves szivaccsal óvatosan nyomkodjuk le a tapétát, hogy újra megkössön. Utána töröljük le a felesleges ragasztót.

A tapéta foltozása

A tapéta foltozása 1.

1. Rögzítsünk a tapétával egyező mintájú foltot a sérült szakasz fölé ragasztószalaggal, úgy, hogy a minták illeszkedjenek.

A tapéta foltozása 2.

2. A dekorációs kést 90°-os szögben tartva vágjuk át egyszerre mindkét tapétaréteget. Ha a tapéta mintájá­ban erősek a vonalak, akkor a vonalak mentén vágjunk, hogy a szélek ne látsszanak. Kevésbé vonalas ábra esetén szabálytalan vonalat vágjunk.

A tapéta foltozása 3.

3. Eltávolítva a foltot, húzzuk le a sérült tapétadarabot. Kenjünk ragasztót a folt hátoldalára, és helyezzük a nyílásba úgy, hogy a minta illeszkedjék. Mossuk le a felületet nedves szivaccsal.