Fürdőszoba átalakítása

Hajópadló burkolat felújítása, farostlemez aljzat készítése (lépésenként)

Hajópadló burkolat felújítása

Egy régi hajópadló burkolat felújítása meglehetősen fáradságos munka, a végeredmény azonban mindenért kárpótol. Mielőtt újralakkozzuk a felületet, el kell távolítani a régi bevonatot.

Lépések:

 1. A csiszolás megkezdése előtt minden kiálló szöget verjünk be. Ellenkező esetben megsérül a csiszológép.1. lépés
 2. A csiszolónak körkörösen mozgó csiszolókorongja van, amely egy­szerre forog és rezeg. A fa rostirányában ide-oda mozgassuk a gépet. Először durvább, majd fokozatosan finomabb csiszolópapírral dolgoz­zunk. A teljes burkolatot háromszor-négyszer kell átcsiszolni, egyre finomabb papírral.2. lépés
 3. Amikor az egész burkolatot le­csiszoltuk, porszívózzuk fel a port, majd töröljük át a padlót oldószerbenzinbe mártott ronggyal. Amint elpárolgott a benzin, követ­kezhet a felületkezelő anyagok fel­hordása.3. lépés

Nagy padlófelületek

Nagyobb fürdőkben a hajópadló felcsiszolásához csiszológépet és szélezőt kell kölcsönöznünk. Változtassuk itt is a csiszoló­papír finomságát. A gépek használatakor tartsuk be a gyártó utasításait, és mindig viseljünk porvédő maszkot! Elindulás előtt mindig billentsük hátra a gépet, különben a bekapcsolt, de még egy helyben álló csiszoló belemar­hat a padlóba.

Először a padlódeszkára 45°-os szögben csiszoljunk.

Először a padlódeszkára 45°-os szögben csiszoljunk.

Csiszoljunk az előzővel ellentétes irányban.

Csiszoljunk az előzővel ellentétes irányban.

Csiszolás

Farostlemez aljzat fektetése

Farostlemezt szoktak lerakni például akkor, ha parkettára fektetnek linóleumot, vagy ha régi, egyenetlen burkolatra kerül padlósző­nyeg. Mielőtt leraknánk a farostlemezeket, vágjuk ki a lefolyók vagy csatlakozások szükséges helyét.

Lépések:

 1. A farostlemez lerakása előtt a ha­jópadló esetleges laza pallóit rög­zítsük le. Az ehhez használt csavarok ne legyenek annyira hosszúak, hogy megsértsék a padló alatt húzódó ve­zetékeket.1. lépés
 2. A farostlemezt fényes felével felfelé tegyük a helyére és szeg­gel és kalapáccsal, vagy szögbelö­vő géppel rögzítsük. Egy fürdőben 120 x 60 cm-es lemezeket érdemes fektetni, mert ezekkel könnyű dolgoz­ni. Eltolva fektessük a darabokat, hogy ne keletkezzenek az egész he­lyiségen végigfutó hézagok. A szege­ket mindkét irányban 15 cm-enként verjük be.2. lépés
 3. A farostlemezeket a darabolásá­hoz vonalzó vagy például szinte­ző mellett karcoljuk be snitzerrel (lásd kép). Fordítsuk meg a lemezt, majd pattintsuk szét. Ezután az előbbi mó­don rögzítsük le.
  FIGYELEM! Soha ne tegyük a kezünket a snitzer pengéjének útjába vágás közben!

  3. lépés

 4. A bonyolultabb vágásokhoz használjunk papírsablont. Ehhez egy papírlap szegélyét vagdossuk be, majd a képen látható módon haj­togassuk az íves rész (például mos­dókagyló lába) köré. A hajtásvonalat ceruzával jelöljük meg a lapon.4. lépés
 5. Simítsuk ki a lapot, majd vágjuk ki a ceruzával megjelölt ívet. Helyezzük a sablont a farostlemezre, és az ívet másoljuk át a fára.5. lépés
 6. Ha farostlemezen íves vágásokat szeretnénk készíteni, snitzer he­lyett inkább dekopírfűrészt használjunk. A fűrész használatakor mindig szigo­rúan kövessük a gyártó utasításait! Tartsuk be a biztonsági előírásokat!6. lépés
 7. Próbáljuk a kiszabott elemet a helyére, majd szegekkel és ka­lapáccsal vagy szegező géppel rög­zítsük azt. A szegek ne legyenek túl hosszúak, nehogy megsértsék a padlóban lévő vezetékeket.7. lépés