Parkettázás

Hajópadló lerakásának lépései

A hajópadlót párnafákra fektetett – hosszol­dala mentén csaphornyos – gyalult deszkázat­ból áll. Kialakításához nem szükséges pontos tervrajzot készíteni. A faanyagok mennyisé­gének megadásához a párnafák esetében elég egy egyszerű vázlatot készíteni, amelyen fel­tüntetjük a párnafák tengelyvonalát. A hajópadlódeszkák mennyiségéhez pedig elég tudni a helyiség alapterületét és befoglaló méreteit.

Terv párnafák

A padló építéséhez előkészített faanyagot a beépítés előtt minden esetben ellenőrizni kell. Csak hibátlan, korhadásmentes és faanyagvédőszerrel kezelt faanyag építhető be. A hajópadlódeszkák esetében különösen fontos az alapos vizsgálat. Mivel ezekből áll a járófelület, ezért az esztétikai igényeknek maradéktalanul meg kell felelniük.

A padlóburkoláshoz felhasznált faanyag ned­vességtartalma max. 6-12 % lehet! Ajánlott a faanyagot jóval a padló készítését megelő­zően beszerezni és a burkolandó helyiségben tárolni, akklimatizálni. így megelőzhetjük, hogy a beépítést követő száradás miatt héza­gossá váljon a padlófelület, vagy a nedvesség­tartalom növekedése miatt az anyag dagadjon.

Előkészítő műveletek

A hajópadló készítése a padlósík pontos kitűzésével és a párnafák elhelyezésével kezdődik. Ez lényegében a vakpadlónál meg­ismert elveknek megfelelően történik. Fontos, hogy a párnafák tengelytávolsága 45 és 60 cm között legyen. Az ajtók közelében célszerű sűrűbb kiosztást alkalmazni. A párnafák alá vékony szigetelősávokat fektetünk, ez megakadályozza, hogy a padló később nyikorogjon.

Párnafák ajtónál

A párnafákat ez esetben is úgy kell elhelyezni, hogy a bütüs végeik és a falsík között 1-2 cm hézag maradjon! A párnafák közé pedig ásvá­nyi szálas hő- és hangszigetelő anyagot kell helyezni. Amennyiben a párnafákat nem rögzítjük az aljzathoz, az első deszkasorok fektetéséig célszerű ideiglenesen távtartó ékkel, léccel biztosítani a helyzetüket. Ezt a további desz­kasorok fektetése után eltávolíthatjuk.

Hajópadló lerakása

Az első deszkát a faltól kb. 1-2 cm távolságra kell lefektetni úgy, hogy a hornyolt éle kerül­jön a fal felé. A fal és a deszka közé kis távtartókat (ékeket) helyezünk. Az első deszka pontos beállítása nagyon fontos, hiszen ehhez kapcsolódnak a további deszkák, így később már nincs lehetőség az irány, korrigálásra.

Első hajópadlódeszka lerakása

A hajópadló deszkákat rejtett csavarozással vagy szegezéssel rögzítjük a párnafákhoz. Az alkalmazott szeg általában 22/50 mm-es vagy 28/65 mm-es bognárfejű szeg, melyet ferdén ütünk be a csaprész tövébe. A csavart is ferdén hajtjuk be annyira, hogy a feje ne legyen útban a következő deszka horonyrészének illesztésekor (süllyesztett fejű csavarozás). Ügyeljünk arra is, hogy a deszka fedlapja és éle ne sérüljön a csavarozás és szegezés során!

Az első deszka után sorban lefektetjük a további sorokat. A már leerősített desz­kákhoz illesztjük a következő deszkát, és a csap-hornyos kapcsolatot szorosan össze­ütjük ütőfa és kalapács segítségével. Ügyeljünk arra, hogy teljes hosszában zárt, hézagok nélküli legyen az illeszkedés. Ha ez teljesül, akkor a párnafákhoz csavaroz­hatjuk a deszkát.

Hajópadlódeszkák összeillesztése

A hajópadlódeszkák hossztoldása egyszerű tompa ütköztetés. A toldásoknál a legfonto­sabb, hogy a kapcsolódó deszkákat pontosan munkálják meg. Ahhoz, hogy az illeszkedés szinte észrevétlen legyen, a deszkák végeit pontosan derékszögben kell lefűrészelni, és meg kell csiszolni. A toldásnak mindig a pár­nafa középvonalába kell esnie. Egymás mel­letti deszkasorokban a deszkák toldása nem eshet ugyanarra a párnafára (kötésben kell fektetni a deszkákat.) Az ajtók környezetében ne legyenek toldások! Törekedni kell továbbá arra, hogy a lehető legkevesebb toldásra legyen szükség.

A hajópadlódeszkák fektetése viszonylag gyorsan végezhető, ha az alaprajz egyszerű, és nincs szükség sok szabásra. Jelentősen lassítják azonban a munkavégzést a külön­böző ki- és beszögellések, illetve a padló síkját áttörő gépészeti vezetékek.

Hajópadlódeszka kiszögelléseknél

A csőáttöréseknél a cső átmérőjének meg­felelő lyukmaróval kifúrjuk a deszkát, majd a cső mögé eső részt kifűrészeljük a deszkából. Ez a kivágott darab már később nem helyezhető vissza, hiszen a fűrészlap vastagságából adódóan keskenyebb, mint az a rész, amit pótolni kell. (Lenti kép.)

Hajópadló csőáttörés

Ezért egy koráb­ban keletkezett hulladék deszkán lényegében újra elvégezzük ugyanezt a műveletet, azzal a különbséggel, hogy (két fűrészlapnyival) szélesebb darabot vágunk ki. Természetesen ahhoz, hogy pontosan illeszkedjen a kiszabott elem a deszkához, még a deszkák lefektetése előtt egy kis párnafa darabot kell elhelyezni a cső mögött. A kis mérete miatt ehhez a pár­nafához csavarozás helyett gyakran ragasz­tással rögzítjük a kivágott darabot.

A már elkészült padlófelületet 3-4 deszkán­ként célszerű ellenőrizni (járásteszt). Amennyiben a padlójárás közben recseg, akkor valószínűleg nem megfelelő a deszkák kap­csolata. Ilyenkor üssük szorosabbra a már összeillesztett deszkákat. Ha kicsit mozog az elkészült felületrész, akkor a párnafák ékelése nem megfelelő. Ezt is mindenképpen javítsuk. Egyenes léc és vízmérték segítsé­gével a padlófelület egyenletességét is ellen­őrizzük. A szakaszos ellenőrzést semmiképp se mulasszuk el, mert a teljes padló elkészülte után jóval nehezebb az esetleges hibákat javí­tani.

Az utolsó deszka fektetése nehézkes, hiszen általában egy keskenyebbre vágott deszkát kell egy szűk helyre beépíteni úgy, hogy töké­letesen illeszkedjen a padló többi részéhez.

Hajópadló - utolsó deszka behúzása

Ezt a műveletet behúzóvas segítségével végez­zük. A méretre vágott desz­kát elhelyezzük a falszegély mentén, majd beakasztjuk a behúzóvasat. Ezt kalapáccsal óvatosan ütögetve (fenti képen), közben szakaszosan előre­haladva, szorosan összeillesztjük a deszkákat.

Az utolsó deszkát csak felülről tudjuk leerő­síteni (szegezni, csavarozni). Ügyeljünk arra, hogy a széléhez minél közelebb eső pontok­ban csavarozzuk le úgy, hogy a később lefek­tetett szegélylécek lehetőleg eltakarják a csa­varfejet. Célszerű ideiglenesen elhelyezni a szegélylécet, és halványan felje­lölni azt a vonalat, amely a szegélyléc határát mutatja.

Utolsó deszka lecsavarozása

A teljes padlófelület kialakítását követően távolítsuk el az ékeket, és még egyszer járásteszttel ellenőrizzük a teljes felületet. Az utolsó művelet a szegélylécek elhelyezése.

Az elkészült hajópadlót néhány napig „pihenni” hagyjuk. Ez azért szükséges, mert ilyenkor még lehetnek kisebb alakváltozások, amelyeket célszerű megvárni. Puhafák esetén ezután következhet a felületkezelés: lakkozás, olajozás, viaszozás. Keményfáknál a felület­kezelést csiszolás előzheti meg.

Olvasmány

Új hajópadlót napjainkban viszonylag ritkán rakunk le, mivel külön aljzatot kell készíteni, ami anyag- és időigényes. Elsősorban régi padlók felújítása, cseréje a jellemző.