Fürdőszoba átalakítása

Tükrök felszerelése a fürdőben

A fürdőszobában a tükör az egyik legalapvetőbb berendezési tárgy. Praktikus funkciójuk mellett a tükröknek díszítő feladatuk is van. A különböző kiegészítők alkalmazásával más-más összhatást érhetünk el. Egy tükör legfontosabb jellemzői a méret, a forma és a stílus.

Térnagyobbítás

Térnagyobbítás

A tükröket használ­hatjuk például a tér megnagyobbítására, ami különösen jól jöhet egy kis­méretű helyiségben, főleg, ha kellően nagy falfelületet tudunk tükörrel borí­tani; akár többszörös visszatükröző­dést is létrehozhatunk.

Praktikus funkciók

Praktikus funkciók

Ne feledkez­zünk meg a tükrök praktikus funkció­járól sem. Az elhelyezésnél ez az egyik legfontosabb szempont. A praktikus és a díszítőfunkciókat azonban öt­vözhetjük is egymással, ami még ér­dekesebb hatást ad.

Tükör, mint díszítőelem

Tükör, mint díszítőelem

Ahol ke­vésbé fontosak a praktikus szempon­tok, jobban előtérbe kerülhet a díszí­tőfunkció. Egy adott stílus vagy a szokványostól eltérő elhelyezés új arcot adhat a fürdőszobának. Hasz­nálhatunk például a képen látható­hoz hasonló, régies hatású tükröt.

Tükör felcsavarozása

A tükröt, a képekhez hasonlóan, kampókkal is felakaszthatunk, de föl is csava­rozhatjuk. Erre a célra speciális csavarokat használunk.

Lépések:

  1. Fúrjuk ki a falban a lyukakat. Ha kell, használjunk tipliket, majd he­lyezzünk a tükörben fúrt lyukakba gumi­betétet. A betét megakadályozza, hogy a tükör megfeszüljön és elrepedjen, amikor megszorítjuk a csavart. Óvato­san húzzuk meg a csavarokat.1. lépés
  2. A speciális csavarok fejére csa­varjuk rá a félgömb alakú sapkát. Ezek a sapkák elrejtik a csavarfejet, és esztétikusabb megjelenést adnak.2. lépés

A tükör felragasztása

Amennyiben a tükrön nincsenek gyárilag kifúrt lyukak, érdemes inkább ragasz­tással rögzíteni a falhoz; ehhez speciális tükörragasztót használjunk. A ragasz­tó megkötéséig a tükröt egy, a falra szegezett tartóléccel támasszuk alá.

Lépések:

  1. Szegezzük az alátámasztó lécet vízszintesen falra. A tükör hátát bőségesen kenjük be speciális ragasztóval, érdemes a ragasztót hullá­mos vonalban felvinni, mert ez külö­nösen jó tapadást ad.1. lépés
  2. Illesszük a tükröt a falra, a felsze­gezett tartólécre. A lécet csak a ragasztó teljes száradása után szed­jük le, különben a tükör esetleg lecsú­szik. Száradás után szedjük le a tartó­lécet, a szegezés nyomát gletteljük.2. lépés