Tetőtér beépítés

Szőnyegpadló fektetése: kétoldalas ragasztóval vagy kent ragasztóval, ragasztófátyollal

Fektetési technikák

A szőnyegpadlókat kétféleképpen fektethetjük:

  • csak a széleken ragasztjuk kétoldalas sző­nyegragasztó-szalaggal;
  • a teljes felületen leragasztjuk ragasztófátyol­lal vagy kent ragasztóval.

1. lépés

Az aljzat legyen sima, egyenletes, repedés­mentes és tiszta. A repedéseket, fészkeket elő­zetesen ki kell glettelni. A nagyfelületű egyenet­lenségeket önterülő aljzatkiegyenlítővel javít­hatjuk, alkalmazásakor feltétlenül be kell tarta­ni az előírt száradási időt. Ha hajópadlóra aka­runk szőnyegpadlót fektetni, akkor úgy kell elő­készítenünk az aljzatot, mint a csempézéshez. Mindkét fektetési módnál először kiterítjük a szőnyeget a helyiségben.

A padló­szőnyegeknek általában van egy ún. fektetési irányuk, mivel mintázatuk máshogy mutathat különböző irányokból nézve. A fektetési irányt nyilakkal szokták jelezni a szőnyegek fonákján. A szőnyegsávokat a ragasztás előtt fektessük a helyiség fő irányába majdani helyükön, és kb. 10 cm-es ráhagyással vágjuk méretre.

Szőnyegpadló rögzítése kétoldalas ragasztószalaggal

2. lépés

Ha kétoldalas ragasztószalaggal kívánjuk lerakni a szőnyegpadlót, akkor a helyreigazítás után vissza kell hajtanunk a széleket, hogy a fal mentén le lehessen ragasztani a szalagot. Na­gyobb helyiségek esetén a helyiségben ke­resztirányban, is érdemes egy-egy ragasztó-sávot elhelyezni.

Jó tanács

Két szomszédos szőnyegsáv pontos illeszkedését úgy érhetjük el, ha kb. 10 cm-es szélességben átlapoljuk őket, majd az átfedés közepén a két réteget fémvonalzó mentén egyszerre vágjuk át.

3-4. lépés

Ha leragasztottuk a széleken a kétoldalas ragasztószalagot, lehúzhatjuk róla a tapadás­gátló papírt. Ezután egy széles műanyagda­rabbal alaposan simítsuk rá a szőnyeget a ra­gasztó felületére. A leragasztás után már pon­tosan méretre vághatjuk a széleket.

Szőnyegpadló fektetése 1.Szőnyegpadló fektetése 2.

5-6. lépés

A toldásoknál, a két réteg átvágása után kissé hajlítsuk vissza mindkét szőnyegdarabot, majd alaposan ragasszuk le őket az előbb leírt módon, nehogy felváljanak. Az ajtóknál kü­szöbsínnel rögzíthetjük a szőnyegpadló szélét, hogy biztosan ne váljon fel, és rojtozódjon ki.

Fektetés ragasztófátyollal és folyékony ragasztóval

A ragasztófátylas vagy -hálós fektetés lehetővé teszi, hogy kényes felületeken is újrafelszedhe­tő módon rögzítsünk szőnyegpadlót. A ragasz­tóanyag széles sávjait előbb szorosan illesztve leragasztjuk a teljes padozatra, majd széles műanyagsimítóval gyűrődésmentesen rásimít­juk. Ezután elhelyezzük a helyiségben a szőnyegsávokat és nagyjából méretre vágjuk.

A helyükre igazított szőnyegdarabokat fél felületükig összegörgetjük vagy visszahajtjuk, a felszabaduló felületen lehúzzuk a ragasztóról a védőfóliát, majd visszagörgetjük a szőnyeget úgy, hogy ne szoruljon alá levegő. Jól simítsuk bele a szőnyeget a ragasztóba, majd végezzük el a műveletet a másik felén is. A szélek alapos lesimítása után a széleket pontosan levág­hatjuk.

Folyékony ragasztó használatakor az elrendez­getett szőnyegsávokat az előzőhöz hasonlóan egyenként félig visszahajlítjuk, majd a szabad­dá váló felületre fogas spatulával vagy henger­rel felhordjuk a ragasztót. A felhordás után va­lamennyit szellőznie kell a ragasztónak, majd az előzőekben leírt módon visszagörgethetjük és lesimíthatjuk a szőnyeget. A szomszédos szőnyegsávok elhelyezésénél ügyeljünk a pon­tos illeszkedésre. Végezetül vágjuk le a széle­ket és helyezzük el a szegélylécet.