Tetőtér beépítés

Felületképzés és anyagai, barátságos belső

A helyiségek jellegét, hangulatát a felületképzésük és a felületképzéshez használt anyagok is befolyásolják. Sőt, anyag és szín együttes hatásáról kell beszélnünk, mert a különböző színek különböző felületeken másként hatnak.

A tűzrendészeti előírások az épületek szintszámától és egyéb tűzrendészeti besorolástól függően korlátozhatják a fedélszerkezet elemeinek szabadon hagyását. Ilyenkor szükség lehet különböző burkolatokkal való eltaka­rásukra, amelyek kialakítása az építésztervező feladata. Tehát nem minden esetben lehet a tetőszerkezet elemeit védőburkolat nélkül hagyni, vagyis a faanyagot a belső térben „megmutatni”. Erre elsősorban az építtetőknek hívjuk fel a figyelmét, hiszen azoknak, akik tetőteret építe­nek be, rendszerint ilyen igényük van.

Ha tűzrendészeti korlátozás nincs, a fedélszerkezet elemeinek szabadon hagyásával az egyik legősibb ter­mészetes építőanyag, a fa kerül lakókörnyezetünkbe. Barátságos, meghitt hangulatot árasztó, meleg érzetű anyag, amely egyébként nagyobb felületek burkolására is kiválóan alkalmas.

A másik természetes építőanyag, a kő, a fával ellentét­ben, hidegérzetet kelt. Előfordul, hogy egy meglevő orom­fal vagy térdfal kőből készült. Ha szerkezetileg nincs szük­ség belső eltakarására (például külső hőszigetelés készül), megtartása értékes belsőt eredményezhet.

Tudnivalók:

  • A téglát régóta használja az ember. Jó minőségű anyag és munka esetén a fal felülete vakolatlan is maradhat; mutatós, esztétikus felület nyerhető. A kerámia burkoló­anyagok a kőhöz hasonlóan hidegérzetet keltenek.
  • A műanyag felületek, burkolatok tartósak és jól tisztít­hatók, de a természetes anyagokkal együtt többnyire nem adnak kedvező összképet. Ilyen esetben tehát kerüljük használatukat.
  • Az üveget a természetes anyagokkal együtt is használ­hatjuk, mivel kiemeli, fokozza azok hatását. Készíthetünk térelválasztó vagy bevilágító üvegfelületet, átlátszó, át­tetsző, esetleg színes kialakítással.
  • A gyékény, a nád, a raffia és a textil kisebb és nagyobb felületen egyaránt alkalmazható.
  • A festés, tapétázás semleges hatásúnak mondható, ha nem hivalkodó színű. Környezetükben a természetes anyagok jobban érvényesülnek.

A tapétázásnak tartóssága mellett hátránya, hogy a felület színének, mintájának megváltoztatására csak ritkán van mód, ill. mindez igen körülményes lehet.

Ha a felület festése előtt jutaszövetet ragasztunk a vako­latra, erős textúrájú felületet kapunk. A meglevő falak hibáinak, egyenetlenségeinek eltün­tetésére vakolat helyett használjunk inkább fa vagy egyéb burkolóanyagot. Egy-egy térbe beálló pillér vagy falfelület, kandalló homlokoldalát burkolhatjuk kővel vagy burkolótéglával. A kisméretű téglából készült falat vakolás nélkül meszel­hetjük is. Ez esetben a fal egyenetlenségei részben eltün­tethetők, rajzolata azonban még látható.

Az épület külső homlokzatán és belső terében egyaránt alkalmazhatók bizonyos anyagok (pl. fa, tégla, üveg). Az azonos anyagok segítik az épület külső és belső egységé­nek megteremtését. A felsorolt anyagokat és felületképzési módokat – kü­lönböző tulajdonságaik alapján – ízlésünknek megfelelően alkalmazhatjuk. Kiválasztásukkor vegyük figyelembe a helyiségek funkcióját és a felületképzés időtartamát: a fal­festés 2-3 évenként szükséges, a faburkolat ezzel szem­ben csaknem korlátlan élettartamúnak mondható.

Padlóburkolat

A padlóburkolat a leginkább igénybe vett felület. Szép megjelenésén kívül fontos tulajdonsága a kopásállóság és az egyszerű tisztántarthatóság is. A használati víz által nem veszélyeztetett helyiségekben a szokásos parkettán: és szőnyegpadlón kívül használhatunk hajópadlót, kerá­miát és burkolótéglát is. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a hajópadló a kereskedelemben nem kapható, tehát csak egyedi gyártású faelemekből készíthető, ami nyilván költségesebb. A tégla padlóburkolat tisztítása nem oldható meg tökéletesen. Alkalmazásakor vegyük azt is figyelembe, hogy nagy önsúlya a födémszerkezet szem­pontjából hátrány lehet.

A nagyobb nyílással összekapcsolt terekben az azonos burkolat növeli a térhatást. A kötőgerendás fedélszerkezet rajzolata megmutatható a padlózatban, ha a faszerkezet és a padló felső síkja azonos. Készítésének feltétele, hogy a kötőgerendák felső síkja között ne legyen jelentős magasságeltérés.

A fedélszerkezet elemeinek síkjához illesztett falak és födémek eltakarhatják, de meg is mutathatják a fedél­széket. A határoló fal szerkezeti megoldásától függően pl. az oszlopok, ill. szarufák lehetnek teljesen takartak, kirajzolódhatnak a felületen vagy meg is jelenhetnek a térben. Felületük lehet vakolt, fával burkolt, tapétázott stb. Igen munkaigényes a látszó szarufák közeinek a vakolása, de nagyon szép felület ér­hető el ily módon.

Ha a szarufák, oszlopok, dúcok felülete kirajzolódik a füg­gőleges határoló falakon, legyen a tetőtéri födém is hasonló megjelenésű. Igazán esztétikus, kellemes belső teret kapunk így! A mennyezet alatt a térben megjelenhetnek a torokgerendák vagy a fogópárok (169. ábra). Természetesen a lehatárolás helyét a belmagasság és a légtérigény befolyásolja.

169. ábra

169. ábra: Ferde mennyezet alatt megjelenő torokgerendák.

A függönyök nemcsak különböző térrészeket választ­hatnak el egymástól és tárolótereket (pl. beépített szek­rényeket) határolhatnak, hanem elsősorban az erős nap­sugárzás ellen nyújtanak védelmet. Sok és hangsúlyos szerepük van a lakásban; ezért összehangolásuk feltét­lenül szükséges. Könnyen kezelhető és tisztítható anya­gokat használjunk, a helyiségek funkciójától függően.

Másként függönyözzük a fekvő, másként az álló ablakot és megint másként a nagy üvegfelületet (170. ábra). Ha olyan anyagot használunk, amely máshol is előfordul a helyiségben, az összhatás egységesebb lesz (pl. a füg­göny és az ágytakarók azonosak).

170. ábra

170. ábra: Különböző ablakok függönyözése a) redősen felhúzható függöny; b) oldalra húzható függöny; c) oldalra húzható függöny; d) rugós roletta; e) a fedélszerkezeti elemekre szerelt függöny; f) üvegfal függönyözése.

A bútorok felületét (furnérozott, pácolt, lakkozott stb.) és kárpitját is a határolószerkezetek felületeinek anyagá­hoz igazodva válasszuk ki.