Tetőtér beépítés

Gipszkarton lapok alkalmazása: tűgátlás, vízhatlan impregnált, hőszigetelt lapok

A házilagos kivitelezéshez különösen alkalma­sak a gipszkarton lapok. Beépítésükkor gyakor­latilag nem kerül nedvesség a szerkezetbe, így a fal elkészülte után szinte rögtön tapé­tázható.

1. tudnivaló

A gipszkarton válaszfalak tartóváza fából vagy fémprofilokból készül. A megépített vázat egy, esetleg két réteg gipszkarton lappal borítjuk.

2. tudnivaló

Ha tűzgátló szerkezetre van szükség, akkor a fémprofilok használata elkerülhetetlen. Ha a hangszigetelési követelmény vagy a falban vezetendő csövek szükségessé teszik, akkor a tar­tóváz készülhet kettős szerkezetként is. Ilyen szerkezeteknél az egymástól adott távolságban épített falfelületek tartóoszlopai egymáshoz képest félmezőnyi eltolással készülnek. Az osz­lopok közötti térbe kerül a hangszigetelés, ill. a konyha vagy fürdő csővezetéke.

Szigetelőrétegként általában nem éghető, jó hő- és hangszigetelő kőzetgyapotot szoktak használni. Az összesen 7,5 cm vastag, két­oldalt egy-egy réteg gipszkartonnal borított és belül 4 cm kőzetgyapottal szigetelt válaszfal hanggátlása 44 dB(A). Ha kettős tartószerke­zetet alkalmazunk két-két réteg gipszkarton borítással és 8 cm vastag kőzetgyapot szigete­léssel, akkor 25,5 cm teljes falvastagsággal 57 dB(A) hanggátlást érhetünk el.

A gipszkarton lapokat a különböző gyártók a legkülönfélébb vastagsági és táblaméretek­ben gyártják. Házilagos kivitelezéshez ajánlott az „egyemberes”, 100 x 150 cm-es táblaméret, amely 10 mm vastagság mellett csupán 17 kg tömegű.

3. tudnivaló

A vizes helyiségekhez, mint a konyha és fürdőszoba, kaphatók impregnált gipszkarton lapok, amelyeket halványzöld színükről könnyen felismerhetünk.

Tűzgátló válaszfalak készítésére léteznek kife­jezetten tűzgátló lapok is. Ezeknek a gipszkarton lapoknak a belsejében üvegszövet erősítés található, hogy tűz esetén jobban megtarthas­sák épségüket. A gipsz által megkötött és na­gyobb hőhatásra felszabaduló kristályvíz miatt a gipszkarton lapok amúgy is meglehetősen jó tűzálló képességűek. A tűzgátló lapok alkal­masak kandallók borítására is.

Gipszkarton lapok

Univerzálisan használhatók a szálerősítéses gipszlapok, amelyek nem csak mechanikailag ellenállóbbak, de vizes helyiségek kialakítására is alkalmasak. Ezek a lapok nem éghető, A2-es besorolásúak, és ásványgyapot szigetelés­sel kombinálva F30-as tűzgátló hatásuk van. A gipszkarton és a szálerősítéses gipszkarton lapok általános vastagsága 10 mm és 12,5 mm, de létezik 15 mm vastag is. A tartószerkezetre fordított anyag- és munkamennyiség jelen­tősen csökkenthető 20 mm vastag építőlapok használatával, amelynek szintén létezik vizes ­helyiségekbe ajánlott impregnált és tűzgátló változata is.

4. tudnivaló

Az említett gipszalapú építőlapok közös tulajdonsága, hogy szakszerű kivitelezés mel­lett teljesen sima, tapétázható felületet adnak. A gipszkarton lapok szabályozzák a levegő nedvességtartalmát, így hozzájárulnak a helyi­ség jó klímájának kialakításához is.

Hőszigetelés + gipszkarton

Olyan gipszkarton lap is kapható, amely gyári­lag úgy készül, hogy hátoldalán szigetelő­anyag-borítás található. Ezek a lapok önma­gukban képesek megfelelő hő- és hangszige­telésre is. Az ilyen, szigeteléssel ellátott lapok többféle szigeteléssel, számos méretben kap­hatóak. A készre szerelt felületet festés vagy tapétázás előtt megfelelő tapasszal ki kell glettelni.