Tetőtér beépítés

Palafedés – fontos tudnivalók

Mesterséges (azbeszcement) palalemezből készülnek, egyszeres vagy kettős kivitelben. Ez a fedés a cserép­fedéssel szemben előnyösebb, kis súlya és a fedés elemei­nek jobb illeszkedése miatt. A palafedésű tetők javasolható hajlásszöge 35-40°. A tetőtér-beépítés felépítményeinél ez esetben is megengedett a 20°-os hajlásszög. A palákat darabonként 2-2 db ún. palaszeggel erősítik az aljzathoz, és viharnak kitett helyen vagy nagyobb palaméret esetén még egy-egy viharkapoccsal is rögzítik őket. A fedés aljzata a palák méretének és a fedés jellegének megfelelő távolsá­gokra helyezett lécváz vagy deszkázat.

A szabvány (vagy francia) palafedés a leggyakrabban készített egyszeres fedés, ahol a négyzet alakú elemeket átlósan fektetik az eresszel párhuzamos lécekre (61. ábra).

61. ábra

61. ábra: Szabványos palafedés taréjgerinc kialakítása.

A vízszintes rombusz (vagy magyar) palafedés egyszerűen és gyorsan készíthető egyszeres fedés. A rombusz alakú elemeket párhuzamosan fektetik az eresszel ugyan­csak párhuzamos lécekre; bontásoknál találkozhatunk vele.

A kettős (vagy angol) palafedés az egyszeres fedésnél biztonságosabb, de jóval drágább. A négyzet alakú eleme­ket a vízszintes rombusz palafedés elemeivel megegyező módon helyezik az aljzatra (62. ábra).

62. ábra

62. ábra: Szabványos kettős palafedés taréjgerinc ­kialakítása.

Az utóbbi években hazánkban gyakran készül téglalap alakú (20×40 cm befoglaló méretű) palalemezes fedés. Az elemek rajzolata szép, ugyanakkor a fedés súlya kicsi és viszonylag olcsó. Több fajtáját aszerint különböztetik meg, hogy milyen kialakítású a palalemez tetőfelületen látszó része. Közös jellemzőjük, hogy az aljzat lécei az eresszel párhuzamosak, ezekre helyezik a fedés elemeit úgy, hogy hosszoldaluk a lécekre merőleges legyen. Külön is felhívjuk a figyelmet a különböző színű palalemezek választékára! A bordó, barna, piros színben kapható lemezek megszüntetik a szürke tetők egyhangúságát.

A palafedésű tető egyes szakaszain — a cserépfedés­hez hasonlóan — a fedés horgany- vagy horganyzott lemezből készül. A hajlatok és gerincek fedése készíthető összefaragott palalemezekkel is.

Az azbeszcement hullámlemezfedést (63. ábra) egyre gyakrabban használják Magyarországon is családi házak fedésére (külföldön szép példái ismertek). A kis hullám­magasságú, rövidebb lemezek jobban kezelhetők és szebb a fedés felülete is, főként akkor, ha az azbesztcement anyagában színezett. Kedvező ez a fedés a csapadék elleni védelem szempontjából is. Csapadék ellen jobban szigetel, ha az átfedési sávokba műanyag tömítőcsíkot vagy zsinórt helyeznek. Az elemek, az aljzat anyagától függően, külön­böző módon rögzíthetők (facsavar, horog, csuklós hullám­kapocs).

63. ábra

63. ábra: Azbeszcement hullámlemezfedés taréjgerinc kialakítása.

A tető egyes, kényes szakaszainak fedése — a horgany- ­vagy horganyzott lemezeken kívül — speciális idomelemek segítségével is megoldható.