Tetőtér beépítés

Cserépfedés lépései

Századok óta használatos fedés: különböző alakú és mé­retű cserepekből készül, egyszeres és kettős kivitelben. Az ilyen fedésű tetők hajlásszöge célszerűen 35-40°. A tetőtér-beépítés felépítményeinek (pl. tetőablakok) a hajlásszöge kisebb is lehet: megengedett a 20°.

A cserepeket az aljzatra fektetik, és egymáshoz szorosan csatlakoztatják. A 45°-nál meredekebb tetőn szegezéssel vagy viharkapcsokkal is rögzítik a cserepeket az aljzathoz. A héjazatot és a télen rárakódó hó súlyát a cserepek méretének és a fedés jellegének megfelelő távolságra elhelyezett lécváz tartja.

A hornyolt cserép fedés elemei horonnyal és az abba illeszkedő eresztékkel csatlakoznak egymáshoz. A csere­pek kétféle gyártástechnológiával készülnek: a szalagsajtón gyártott cserép sima, az excentersajtón gyártott cse­rép tagozott.

A hornyolt szalagcserép fedés (57. ábra) a legegysze­rűbb kivitelű, de egyben a legcsekélyebb építészeti értékű cserépfedés.

57. ábra

57. ábra: Hornyolt szalagcserép fedés taréjgerinc ­kialakítása.

A tetőtér-beépítés szempontjából kedvezőbb a kettős hornyolású cserépfedés. Az ikerfüles hornyolt cserépnek a hosszoldala, a békéscsabai és a bátaszéki cserépnek pedig a hosszabb és a rövidebb oldala egyaránt hornyolt (58. ábra). A csere­pek pontosabban illeszkednek egymáshoz, ezért a fedés vízzárósága jobb, mint az előző fedésé. Ugyanakkor a cserepek felülete tagozott, ezért megjelenése is szebb. A békéscsabai és a bátaszéki cserepek mázas vagy natúr felülettel készülnek.

58. ábra

58. ábra: Kettős hornyolású (békéscsabai) cserépfedés taréjgerinc kialakítása.

A hódfarkú cserépfedés (59. ábra) igen régi eredetű, de előnyös megjelenésű tetőfelületet ad: rajza tetszetős és kedvező építészeti hatású. Lehet egyszeres és kétszeres kialakítású. Ez utóbbi csapadékzárása a tetőtér-beépítés szempontjából kedvezőbb. A cserepek egymáshoz szoro­san csatlakoznak, oldalsó takarás nélkül.

59. ábra

59. ábra: Kettős hódfarkú cserépfedés taréjgerinc ­kialakítása.

A lovag- (korona-) fedés hódfarkú cserepekből készített kétszeres fedés (60. ábra). Alkalmazására ritkán kerül sor, mert egyrészt a fedés nem eléggé viharbiztos, másrészt súlya miatt nagyobb keresztmetszetű faelemekből kell készíteni az alépítményt.

60. ábra

60. ábra: Lovag- (korona-) fedés taréjgerinc kialakítása.

A kolostor- (barát-apáca) fedés plasztikus felületű, szép megjelenésű fedés. Hazánkban hozzávaló cserepet nem gyártanak, ezért csak külföldről vásárolt, TÜZÉP-ek által esetenként forgalomba hozott termék felhasználására van mód.

A cserépfedésű tető egyes szakaszain, így az eresz, a tetőfelépítmények, a tűzfalak, a taréj- és élgerincek és a hajlatok fedéseinek csatlakoztatása horgany- vagy hor­ganyzott lemezből készül. Cserepekből is kialakítható a fedés pl., a hajlatban, ha a fedéssel megfelelő módon köve­tik a tetőfelület formáját.