Villanyszerelés

Világítás lakásban – tartósínek

Óvakodjon a túlterheléstől!

A világítási vezetéksínek egyszerre több egyedi lámpát is táplálhatnak. Ezért, ha ilyet szerel be egyetlen lámpa helyére, számolja ki az új lámpák névleges összteljesítményét, adja hozzá azoknak a szerelvényeknek a névleges teljesítmé­nyét, amelyek ugyanarról az áramkörről működnek. A fogyasztók összesített névleges teljesítménye nem lehet több 1200 wattnál. Ha igen, akkor a vezeték­sínt másik forrásból kell működtetnie.

Földeljen, ha szükséges!

A kisfeszültségű lámpákat működtető különálló transzformátoroknak nincs szükségük földelésre, de fém vezetősín és transzformátorház együttes alkalmazása esetén igen.

TranszformátorházKapcsolja a fázist és a nullavezetőt a transzformátor bemeneti csatlakozóihoz, és a hüvelyezett földvezetőt a benne található földcsatlakozóhoz.

Több fény, kisebb felhajtás

A vezetősínes világítás lehetővé teszi, hogy több új lámpát szereljen fel anél­kül, hogy nagyobb mértékben meg kellene változtatnia a meglévő vezeték­rendszert. A lámpatestek kapcsolódhat­nak a fal felszínén futó vezetősínhez, vagy lóghatnak sínekről (balra). A hálózatról működő típusok a meg­lévő mennyezeti vagy fali világítási pon­tokról, míg a kisfeszültséggel működő típusok transzformátorról kapják az ára­mot. Amint felerősítette a vezetősínt vagy a vezetéksínt a helyére, és bekö­tötte hozzájuk az áramot, igény szerint változtathatja a lámpák helyét.

Induljon a padlószintről

Legelőször terítse le a vezetősín szaka­szait a földre. Ez nemcsak arra jó, hogy pontosabban meg tudja tervezni a veze­tősínen lévő lámpák elhelyezkedését, de azt is megmutatja, hol kell majd csökkentenie az egyes vezetősín dara­bok hosszúságát.

Használja a mennyezeti dobozt!

A meglévő mennyezeti dobozt felhasz­nálhatja a hálózati feszültségről működő vezetősínek táplálásához. Csupán a kéterű függő csatlakozóvezetéket kell helyettesítenie egy földvezető eret is tartalmazó kábeldarabbal, hogy a veze­tősín biztonságosan földelt legyen.

Szpotok, fénycsövek

Így fogja meg!

Sok szpotlámpa-izzó meglehetősen szorosan illeszkedik reflektoros lámpa foglalatába.

LámpaHa nem sikerül kicsavaroznia és eltávolítania a meghibásodott izzót, tekerjen a mutató és a hüvelykujjára néhány befőttes-gumit, hogy jobb fogása legyen az izzólámpa sima felületén.

Védje a zsír ellen!

Néhány kisfeszültségről működő lámpasínhez parányi kvarc halogén izzók tartoznak, amelyek kicsi, parabola alakú ref­lektorokba illeszkednek. Ezeket mindig papír törlőkendővel vagy papír zsebkendővel fogja meg, különben a kezéről származó zsírfoltok felforrósodnak, és az izzó idő előtti meg-hibásodhat. Igyekezzen minél kevesebbszer ki- és bekap­csolni, mert ez is lerövidíti az élettartamukat.

A rossz indítás gyógyítása

FénycsőHa a fénycső nehezen indul be, lehet, hogy a gyújtó meghibá­sodott. Keresse meg ezt a szerkezetet, nyomja be, és az óramu­tató járásával ellentétes irányban elfordítva vegye ki a foglalatá­ból. Vásárláskor vigye magával, és ugyanolyat vegyen helyette.

A sablonok megkönnyítik a szerelést

A lámpaszerelvény vásárlásakor kapott sablonnal bejelölheti a felerősítéshez szükséges csavarok helyét. Ahol csak lehetséges, helyezze el úgy a szerelvényt, hogy közvetlenül az egyik födémgerenda alá essen, s igazítsa úgy a szerelvényalapját, hogy legalább két csavart a födémgerendába csavarozhasson.

Süllyesztve

Használja a födémgerendákat a tervezéshez!

A süllyesztett világítótestek sorát hozza összhangba a födémge­rendák futásirányával. Ha a sor párhuzamosan halad a geren­dákkal, vágja ki a lámpatestek üregeit, majd alulról indulva vezesse végig a kábeleket egyik mélyedéstől a másikig. Ha a sor merőleges a gerendákra, egy padlódeszkát emeljen fel a világí­tótestek fölötti szobában, és fúrjon lyukat a födémgerendákba, hogy a kábeleket egyik lámpától a másikig lehessen vezetni.

Védelem a padláson

Gondoskodjon arról, hogy a padlás szigetelőanyaga ne takarja el belülről a süllyesztett lámpatesteket, nehogy túlmelegedjenek, és tűzveszélyt okoz­zanak.

HővédelemHa a lámpatestek kinyúlnak a födémgerendák fölé, készítsen számukra nyitott oldalú védődobozokat rétegelt- vagy farostlemez hulladékok­ból, amelyekkel befedheti őket. így ha valaki a padláson jár, véletlenül sem tehet kárt a lámpatestekben.

A sablonok megkönnyítik a szerelést

A lámpaszerelvény vásárlásakor kapott sablonnal bejelölheti a felerősítéshez szükséges csavarok helyét. Ahol csak lehetséges, helyezze el úgy a szerelvényt, hogy közvetlenül az egyik födémgerenda alá essen, s igazítsa úgy a szerelvényalapját, hogy legalább két csavart a födémgerendába csavarozhasson.

Léc a födémgerendák között

Ha nincs módja a lámpaszerelvényt a födémgerendához erősíteni, szerelje fel a mennyezetre (ha a lámpa könnyű) üreges falakhoz használatos rögzítőkkel, például rugós tiplivel. A nagy, nehéz lámpaszerelvényeket a födémgerendák közé erősített deszkához kell csavarozni, s biztosítani kell a gerendák közötti üres térrészhez való hozzáférést.

Védje a vezetőereket a hőtől!

A beágyazott lámpaszerelvények belse­jében magas a hőmérséklet, amikor a lámpa világít. Húzzon hőálló védőhüvelyt minden kilátszó csatlakozóvezeték vagy kábel vezetőér darabjára, hogy megvédje őket a túlmelegedéstől.

Lépésről-lépésre

Süllyesztett lámpa felszerelése

szerelésLépések:

  1. Jelölje ki a szerelvény kör­vonalát, fúrjon lyukat a lomb­fűrésznek, és fűrészelje ki a vonal mentén a mennyezetet. Húzza be a kábelt.
  2. Csatlakoztassa a vezető­ereket a sorkapocshoz, össze­kötve az azonos ereket. Fedje be a csupasz földvezető eret zöld-sárga PVC-hüvellyel.
  3. Tolja a lámpát a mennyeze­ti üregbe, a rugós befogópo­fák belekapaszkodnak a lyuk peremébe majd rázáródnak.