Villanyszerelés

Világítás: meglévő hálózat bővítése

Számolja meg a kábeleket!

Ha meglévő világítási áramkörhöz sze­retne új lámpákat csatlakoztatni, vizsgálja meg hogyan szerelték be az elektromos hálózat vezetékeit, mert ez alapján tudja eldönteni, hogyan bővítse azt. Először áramtalanítsa azt az áramkört, amelyen a munkát végzi majd.

KábelekCsavarozza ki az egyik mennyezeti doboz fedelét. Ha csupán egyetlen kábelt talál benne, az elárulja, hogy csatlakozódobozos rend­szere van. Ha azonban két vagy három kábelt talál benne, akkor önnél hurokba kapcsolt vezetékrendszer van, amely igen elterjedt a modern otthonokban.

Hány lámpa legyen?

Amikor egy áramkör kiterjesztését terve­zi, először számolja meg, hány különálló lámpát lát el az adott áramkör. A terve­zők minden egyes ponthoz 100 watt tel­jesítményt rendelnek, így a 6 amperes olvadóbiztosítóval (vagy kismegszakító­val) védett áramkör elméletileg akár 1400 wattot is szolgáltathat (6 amper x 230 volt), azaz 12 lámpát is elláthat.

A gyakorlatban ezt általában nyolc darabra korlátozzák, hogy az egyes világítási pon­tokon nagyobb watt számú lámpa vagy többégős világítótest is működhessen. Ha egy új világítótest túlterhelne egy adott áramkört, újabb áramkör kialakítása szük­séges, ami képzett villanyszerelő dolga.

A fekete szigetelésű ér fázisvezeték a kapcsolókban

A legtöbb kapcsolót közönséges, két érrel és földvezetővel rendelkező kábellel kötik be, így a fekete vezetőér (szaksze­rű nevén kapcsoló visszavezető) tulajdonképpen fázisveze­tővé válik, azaz áram folyik benne, amikor a kapcsoló be­kapcsolt állapotba kerül.

Mit tehet, ha beragadt a mennyezeti doboz teteje?

Előfordulhat, hogy nem sikerül leszerelnie a mennyezeti szerelvénydoboz takarófedelét, mert az a festés során bera­gadt. Először kapcsolja ki az áramot, majd késsel vágja körül a szegélyét, és próbálja meg kiszabadítani a fedelet. Ha ez nem sikerül, akkor egy éles de óvatos kalapácsütéssel törje ketté a fedelet, hogy eltávolítható legyen. Kösse le és dobja el a régi alaplapot, és szereljen fel teljesen új mennyezeti rózsát.

Hurok csatlakozódobozból

Ha csatlakozódobozos vezetékrendszere van, és új lámpát szeretne bekötni, akkor keressen meg a kijelölt helyhez legköze­lebb eső csatlakozódobozt. Áramtalanítsa az áramkört, vegye le a doboz tetejét, és azonosítsa a csatlakozásokat.

HurkokHa szeretné az új lámpát a már meg­lévő kapcsolóval kapcsolni, akkor kösse be a hurok kábelét a kapcsolódobozban lévő kapcsolóból visszatérő vezeték, (kapcsolt fázis) és a nullavezető csatla­kozásának a felhasználásával. Vezesse be a kábelköpenyt a doboz alapjának olda­lán lévő nyíláson, majd erősítse vissza a doboz fedelét. Vezesse az elágazó kábelt a doboztól az új lámpa helyéhez.

Becsatlakozás az áramkörbe

Ha független lámpát és kapcsolót szeretne, keresse meg a főáram köri kábelt a legközelebbi elágazó dobozban. Áramtalanítás után a fenti képen látható módon kösse újra az elvágott vezeték­végeket a hármas csatlakozójú elosztó­dobozban. Végül az új lámpa, és az új kapcsoló is beköthető.

Létesítsen hurkot a mennyezeti rózsáról!

Ha mennyezeti rózsái vannak, nem pedig elosztódobozai, akkor becsatlakoztathatja elágazását valamelyikhez. Áram­talanítás után csavarozza le a doboz fedelét, tegye szabaddá a meglévő lámpa bekötéseit és kösse rá színhelyesen az új lámpa kábelét, amennyiben azt szeretné, hogy az új lámpát is a már meglévő kapcsoló kapcsolja.

Új lámpák beszerelése

Dugaszolható függőlámpák

Új mennyezeti függőlámpa létesítésekor inkább bedugható változatot válasszon. Egy úgynevezett lámpa kiegészítő csatla­kozót kell a szokásos mennyezeti szerel­vénydoboz helyére feltenni. Ha ilyet használ, a függőlámpa csatlakozóvezeté­két és foglalatát bármikor kihúzhatja és eltávolíthatja tisztítás, szerelés céljából vagy festés-tapétázás esetén.

Csak egy pattintás

A modern mennyezeti szerelvénydobozokat úgy tervezik, hogy közvetlenül a födémgerenda aljára lehessen őket felcsavarozni úgy, hogy a kábel belépési helye az egyik oldalon található. így a kábel a födémgerenda oldala mentén, egy mennyezeti nyílá­son keresztül egyenesen a dobozba vezethető le. Pattintsa ki az egyik perforált vékony műanyag korongot a szerelvénydo­boz szerelvénylapjának közepéről, és már csavarozhatja is.

Csatlakozóhelyek

Sok lámpaszerelvény egy síkban végződik a mennyezet felszínével, s hacsak nincs sorkapcsos kötésszorító, üreges szerelvénydobozban, ki kell alakítani számára a mennyezet fölött egy zárt egységet a vezeték csatlakozásoknak. Ez rendszerint egy kör alakú csatlakozódobozt jelent. A felszereléséhez üreget kell vágnia a mennyezetbe, és fel kell erősí­tenie egy tartólécet a szomszédos födémgerendákra. Végül erre a lécre lehet felcsavarozni a dobozt.

A kapocsház felszerelése

KapocsházLépések:

  1. Rajzolja körbe a dobozt a mennyezeten, fúrjon lyukat a lombfűrésznek majd vágja ki a bejelölt területet.
  2. Vágjon le egy lécet, amely illeszkedik két födémgerenda közé, fúrjon bele lyukakat és csavarozza a dobozt a léchez.
  3. Erősítsen két fadarabot a léc mindkét végéhez, majd állítsa be úgy, hogy a doboz pereme alul egy síkba kerül­jön a mennyezettel.
  4. Csavarozza a faperemeket a födémgerendákhoz, hogy a tartólécet megszilárdítsa a helyén, amely így készen áll a kábelek befogadására.

Hány szalagkapocs kell?

Ha új lámpát szerel fel a csatlakozódo­bozon keresztül, használjon kisméretű sorkapcsokat, hogy a lámpatest hajlé­kony vezetékét az áramköri vezetőkhöz kösse. Három kapocsra van szükség, ha a vezetéket egyetlen olyan kábelhez szeretné csatlakoztatni, amely az egyik elosztódobozból fut a szerelvénydoboz­hoz. Négyre akkor, ha a kapcsolókábel is hurokkal van bekötve a világítási pontba.

Mindent egyszerre!

A régi mennyezeti rózsák, a lámpatestek és a függő csatlakozóvezetékek idővel elszíneződnek. Ezért érdemes lecserélni őket. Kösse ki és távolítsa el a régi ró­zsát, majd szerelje a helyére az újonnan vásárolt készletet az új függő csatlakozó­vezetékkel és lámpatesttel együtt.

A szerelvény felerősítése

A mennyezeti lámpatestek szerelvény­alapján lyukak vannak, amelyeken ke­resztül felcsavarozhatja őket. Amennyi­ben a lyukak ugyanott találhatók, mint a csatlakozódoboz 51 mm-es befogadó lyukai, akkor felcsavarozhatja rájuk a sze­relvényalapot 3,5 mm átmérőjű elektro­mos csavarokkal. Használhat facsavaro­kat, amelyek belekapaszkodnak a fölötte található lécbe. Ha a mennyezet beton­ból van, akkor lyukat kell fúrni a tiplik­nek, amelyek tartják majd a csavarokat.