Vízvezeték szerelés

Kisebb-nagyobb hibák a csővezetékben

Csökkentse a vízlökést!

A hideg vizes csap és a mosógépszelep zárásakor hallható csattanó zaj úgy mérsékelhető, ha felszálló vezeték elzárócsapjával kissé lejjebb veszi a víznyomás! A csap vagy a szelep zárása hirtelen megállítja a vízáramlást, így lökéshullám indul el a csőhálózatban – ez okozza a csattanó, meglehetősen kellemetlen, robajszerű hangot.

Rezgésmentesítés

Csövek  rezgésmentesítése

A csöveket rögzíteni kell, nehogy rezgésbe jöjjenek. A 15 mm-es rézcsöveket alátétlécekkel vagy bilinccsel fogassa a falhoz vagy a födémhez – a vízszintesen futókat nagyjából 120, a függőlegeseket 180 cm-enként. A 22 mm-es csöveknél 180, illetve 240 cm lehet a távköz.

Ha bugyog a lefolyó…

A gurgulázó hanggal ürülő kád vagy mosogató hibáját a lefolyócső okozza: vagy túl hosszú, vagy nincs kellő esése. A lefolyócső ilyenkor megtelik, majd ha már üres a medence, levegőt szippant be – ez okozza a bugyogást. Ha túl hosszú a cső, nagyobb átmé­rőjűre kell cserélni. Ha az esése túl kicsi, akkor egy kisebb magasságú szifon beszerelése is segíthet: ennél valamivel magasabbról indul a lefolyó.

Köpködés ellen

A konyhai mosogató meleg vizes csap­jának „köpködése” annak jele, hogy levegő került a csap és a melegvíz-tá­roló tartály közti csőbe. Kösse össze egy rövid tömlővel a hideg és meleg vizes csapot. Nyissa meg a meleg vizet, majd a hideget. így a nagyobb nyomá­sú hideg víz – amely egyenesen a há­lózati csőből jön – a meleg vizes csö­vön keresztül visszanyomja a tartályba a levegőt, és megszűnik a „köpködés”.

Párnázza körül!

A padló alatti meleg vizes és fűtéscsöveket gyakran a párnafák hornyaiban vezetik.

Párnázza körül

Ha túl szoros az illesztés, akkor a tágulás hatására nyikorog a cső, a padló alatti üreg pedig fölerősíti a zajt. Szedje fel a padlódeszkát a gyanús helyeken, majd éles vésővel tágítsa ki a hornyot a cső körül. Ezután párnázza körül maradék hőszigetelő paplannal a csöveket.

Vízlökések ellen

Ha a nyomás lejjebb vétele sem szüntette meg a csövek csattanó zajait, szereljen lökésgátlót a vezetékbe. Ennek levegővel töltött harangja vagy hengere elnyeli a kellemetlen csattanást kiváltó lökéshullámokat.

Lökésgátló

Csodatevő műanyag

A rézcsövek mentén terjedő zajok nagyban csökkenthetők, ha kivágja a cső egy darabját, majd egymásba tolható műanyag csatlakozókkal egybetoldja a csövet.

Műanyag toldás

Ha ennek ellenére sem szűnik meg a zavaró zaj, cserélje ki rugalmas műanyag csőre a rézcső galibát okozó szakaszát.

A tartály hibái

Használjon nagyobb úszót! Vízvétel után a tárolótartályban lengésbe jöhet a töltőszelep elzárókarja, amint pótvíz áramlik be a tartályba.

Úszó

Ennek hatására a szelep gyorsan elzár és újra kinyit, ami kattogó hangot kelt a csőhálózatban. Ebben az esetben próbálja meg egy nagyobb úszó felszerelésével orvosolni a bajt.

Tompítsa az ütődést!

Az úszós töltőszelep megszelídítésének másik módja, hogy „lengéscsillapítót” szerel rá. Ez lehet egy merev dróttal rögzített kisebb műanyag cserép vagy a karra pattintható fékezőtányér. A víz alá merülő cserép vagy korong jól lefékezi az úszókar lengéseit.

Zajos szelepek ellen

A régi kopott réz töltőszelep visító hangot adhat, amelyet aztán messzire elvisznek a csövek. Cserélje modern műanyagra a régi szelepet. Olyat vegyen, amelynek beömlőnyílása nem egyetlen vastag sugárban engedi be a vizet – így jóval halkabban csobog majd az újratöltődő tartály.

Titkos fogás

Cserélje ki szinte teljesen zajmentes, műanyagból készült szelepre a vécétartály régimódi hangoskodó réz töltőszelepét. Ugyanekkor szereljen egy elzárócsapot a fővezeték és a tartály közé. így később bármikor lezárhatja a vizet, ha javítani kell a töltőszelepet vagy pedig az öblítőszivornyát. Ha ez nem segít, ki kell cserélni a tartályt.

Merevítse a tartályfalat!

Tegyen a tartályfalra – a töltőszelep menetes bekötőcsonkja köré -merevítőlemezt. A lemez meggátolja^ hogy elhajoljon a tartály fala és ezáltal rezgésbe jöjjön a cső, amikor kinyit & és bezár a szelep. Műanyag tartályokra mindig fel kellene szerelni ezt a (szerelvényboltban kapható) lemezt, gyakran mégis elhagyják.

Hangoskodó fűtővezetékek

Termosztát-ellenőrzés

Túlhevülés is okozhatja a csövek pattogó zaját. A hibakeresést a vízmelegítő termosztátjánál kezdje. Kapcsolja ki a bojlert, de a szivattyút hagyja működni, hogy minél hamarabb lehűljön a rendszer. Ezután kapcsolja vissza a bojlert, majd csavarja föl a termosztátot. Ha ekkor nem hallatszik egy kattanás, állítsa le a berendezést, és sürgősen hívjon fűtésszerelőt.

Pótolja a vizet!

A fűtés túlmelegedésének, a csövekből eredő zajoknak egyik gyakori otea a vízhiány – a tágulási tartály nem pótolja a rendszerből elpárolgó vizet. Ellenőrizze a tartályt. Ha kiürült, az úszós szelepet megnyitva töltse föl nagyjából a harmadáig. A nehezen nyíló töltőszelepet javítsa meg vagy cserélje ki, hogy zavartalanul feltöltődjön a tartály.

Búgó hang a csövekben

Ha búgó hang hallatszik a csőrend­szerben, az attól lehet, hogy a keringető szivattyú túl magas sebességfokozatra van állítva.

Szivattyú

Próbálja meg egy fokozattal lejjebb csavarni a gombját. Ha a kellemetlen hang továbbra is hallható, és a radiátorok túl lassan melegszenek fel, akkor szakembert kell hívnia. A fűtéstechnikai szakértő esetleg módosításokat tervez a rendszeren, és azt is javasolhatja, hogy helyezze át a keringető szivattyút.

Kazánok vízkőmentesítése

Ha forrásra emlékeztető zubogás hallatszik a kazánból, az annak a jele, hogy kemény a víz, és vízkő rakódott le a hőcserélőben. Töltsön vízkőoldó vegyszert a rendszer tágulási tartályába. Kapcsolja be egy időre a fűtést, hogy mindenhová eljusson a szer, majd tiszta vízzel öblítse át a csöveket. Engedje le még egyszer a vizet, végül némi korróziógátlót is hozzáadagolva töltse fel a rendszert.

Levegős a rendszer

Vízfolyás hangja hallatszik a csőhálózat­ból, amikor bekapcsol a szivattyú? Ilyenkor légtelenítse a radiátorokat. A csobogás ugyanis annak a jele, hogy levegő vagy más gáz került a csövekbe. A rosszul megkonstruált rendszer többnyire a nyitott légtelenítőn keresztül szippantja be a levegőt – ennek javításához már szakember kell. A korrózió miatti hidrogénképződésnek a tágulási tartályba adagolt korróziógátló szerrel lehet elejét venni.