Hőszigetelés tudástár

A habanyagú köpeny megállítja az energiaveszteséget

A habanyagú köpeny megállítja az energiaveszteséget

A hő nem csekély része már a kazántól a fűtőtestig vezető úton elvész. A csővezeték szigetelésével ez megelőzhető.

Habanyag

(Kép fent) Minél gyorsabban illesztjük a habanyagú köpenyt a csővezetékre, annál kevesebb költséges energia vész el a felhasználási helyig.

Méretsablon

(Kép fent) Méretsablon a használatos csőátmérők pontos kivágására, a megfelelő csőhéj kiválasztását könnyíti meg.

Cső leszabása

(Kép fent) A csőkönyökök pontos hajlási sugarát megmérjük, és a csőhéjat pontosan leszabjuk.

Az, hogy a kazánház rettenetesen me­leg, bár a kazánt már a gyártója meg­felelően leszigetelte, valószínűleg nem mindenkinek tűnik fel. Ebben a helyi­ségben télen a mosott ruha is nagyon kényelmesen szárítható – és ez előny­nek is számít. Kisebb előny ezzel szemben, ha például a nem használt pincehelyiségek csak az ott elhelyezett földszinti fűtőtestek csöveitől fűtőd­nek fel. Ha viszont a kazánnak na­gyobb teljesítményt kell leadnia, mert különben a szobák nem elég melegek, az derül ki, hogy túl sok energia vész el a kazántól a felhasználóig vezető úton. Ez ellen lehet valamit tenni. A csöveket ugyanis, amik a meleget ve­zetik – még mielőtt a fűtési hőről vagy melegvíz-vezetékről beszélnénk -, szi­getelni lehet.

A kereskedésekben kapható csőhéja­kat különféle csőkeresztmetszetekre szabták. Ezek a csőhéjak egyik oldalu­kon fel vannak hasítva. Kevés kézi erővel kinyithatók, és a csőre pattint­hatok. Végül arról is gondoskodni kell, hogy a záró felületek rendesen csukódjanak. így jó szigetelőhatásról gondoskodtunk.

Cső 1

(Kép fent) 5 cm sugárig megnedvesített késsel vágjunk két 45 fokos darabot.

Cső 2

(Kép fent) Ha 5 cm-nél nagyobb sugarú csövet akarunk szigetelni, akkor a könyök hajtásához három ék alakú vágást készítünk.

Cső 3

(Kép fent) A felerősítésnél a nagyon szűk cső haj latok igénylik a legkisebb munkát. Itt 90 fokos vá­gás szükséges.

A szigetelés a vakolat mögötti csöveken is szükséges

T elágazás

(Kép fent) T elágazáshoz a késsel először egy lyukat kell a leágazó cső átmérőjével a csövön vágni.

Zárt illesztés

(Kép fent) Egy vágás, ami ettől a lyuktól a záró illesztésig tart, lehetővé teszi, hogy a csőhéjat a leágazás fölött tisztán lezárjuk.

A segédeszközök megkönnyí­tik a munkát.

A polietilén csőhéjak, amelyeket ma­napság a legtöbb esetben csőszigetelés­re használnak, hála zárt pórusú szer­kezetüknek, kitűnő hőszigetelő hatá­súak. Mivel ezek a héjak vízzáróak és – 40 °C-tól +110 °C-ig hő- és alaktartóak, a fal előtt, a vakolat vagy a pad­lóburkolat alatt is alkalmazhatók. A méretsablon és műanyag szabóállvány megkönnyítik a gyakorlatlanoknak is a szakszerű és tiszta szabást. A meleg vízvezetékek vakolat alatti beszereléséhez a szakemberek szívesen használnak filccsíkot, amit hézagmen­tesen, csigavonalban csavarnak a cső köré, de úgy, hogy a cső azért hozzá­férhető legyen. Ezek a filcek is jó szi­getelőtulajdonságokkal rendelkeznek, és kiküszöbölik a kellemetlen folyási zajokat is.

Szigetelés 1

(Kép fent) A vakolat alatt elhelyezett csővezetékeket filccsíkkal kell becsavarni. Ez szigetel, és csökkenti a zajokat.

Szigetelés 2

(Kép fent) Csak akkor szabad a falhornyot lezárni, ha a teljes csőrendszert a szakember belenyomta a falba.