Hőszigetelés tudástár

Aki a huzatot kizárja, fűtési energiát takarít meg

Mit használ a legjobb hőszigetelés, ha meg­semmisíti a tömítetlen ajtóléc?

Nem vicc: akárhány liter drága fűtő­ olajat nem kellene megfizetni, ha a házkapun vagy a lakás bejárati ajtaján nem lennének hiányosságok, ahol a hő megszökik. Akár a padlón lévő szé­les rés vagy megkeményedett szigetelőcsíkok az ajtó kávájában. Minden­hol, ahol a meleg levegő eltávozhat, és a hideg behatolhat, energia vész el. Emellett sokkal egyszerűbb ezeket a hézagokat megszüntetni, mint a megnövekedett fűtési költségeket tu­domásul venni. Sokszor elég, ha a meglévő tömítéseket kicseréljük, amik az évek során megöregedtek vagy el­koptak. Vagy egyszerűen az ajtórésbe ragasztott habanyagú csíkokkal segí­tünk magunkon. Itt megmutatjuk, hogy ezen kívül még milyen lehetősé­gek vannak.

Ajtó

(Kép fent) Mindjárt első pillantásra látható, hogy ez az ajtó nem zár rendesen, és a hideg külső le­vegő behatolhat.

A tömítetlenség okai: a fa, ami dolgozik, vagy az anyag, ami megöregszik

Ajtó tömítés 1

(Kép fent) A tömítő profil az ajtón és ablakon műanyag­ból készül. Addig működik jól, amíg lágy ma­rad. Ha meg keményszik, ki kell cserélni.

Ajtó tömítése

(Kép fent) A különböző feladatokra különféle tömíté­seket lehet kapni. Ajánlatos egy mintadara­bot elvinni a vásárláshoz.

Így vizsgáljuk meg, hogy hol húz

Néha teljesen nyilvánvaló, hogy a hu­zat hol kerül be a házba. Például ha az ajtókeret és falszerkezet között jelen­tős rés tátong, mert a fa nyáron túlsá­gosan kiszáradt. Ha nem lehet azon­nal felismerni, honnan keveredik a huzat, segíthetünk magunkon úgy, hogy az ajtónyílásban egy égő gyertyá­val ellenőrizzük: ahol a láng imbo­lyogni kezd, ott az ok! Ha a hiba csak egy, az évek során megöregedett tömítésben van, gyorsan kijavítható. El kell a régi tömítést tá­volítani, és odaillő újat kell elhelyezni. Ha az ajtó már nagyon régi, és nem kapni hozzá való tömítést, öntapadós habanyagú tömítő zsinór segíthet, amit körben beragasztunk az ajtórésbe.

Saj­nos ezt minden új fűtési idényben meg kell ismételni, mert ezeknek nem túl nagy az élettartama. Eredményesebb, még ha fárasztóbb is, ha a résbe rugal­mas szilikon tömítő masszát nyomunk. Ehhez az szükséges, hogy tiszta, tapadó képes legyen az alap, amire a masszát felhordjuk. Választófólia a nedves tömítő masszába nyomva meg­akadályozza, hogy csukódáskor az aj­tóra ragadjon az anyag. A kikeményedés után az éleket le lehet vágni. Na­gyon hatásos az öreg ajtót szigetelő­léccel ellátni, amibe új, flexibilis tömí­tést helyezünk el.

Ablaktömítés 1

(Kép fent) Az ablakkeret és falszerkezet közötti csatlakozófugák időről időre tömítetlenekké válnak. A szélesebb hézagokat tömítő zsinórral lehet lezárni.

Ablaktömítés 2

(Kép fent) Akrilbázisú tömítőanyaggal a zsinór felületét be kell kenni. Nedves ujjunkkal le lehet simítani.

Ablaktömítés 3

(Kép fent) A segédlécek horonnyal vannak ellátva, hogy tömítő profilt lehessen beléjük húzni.
Sokszor ez az egyetlen megoldás a huzat ellen. Az ajtó színére lakkozhatok.

Ablaktömítés 4

(Kép fent) Ha a tömítő profil a léc mögött van, néhány csavarral az ajtókerethez kell erősíteni. A lécet előfúrni, a csavarfejet besüllyeszteni, kikenni, utána lakkozni.

A leggyakoribb segítség a huzat ellen: a habanyagból és műanyagból készült tömítés

Kefék

(Kép fent) Szintetikus kefék tömítő profilba befog­va szél ellen védenek az ajtó alsó élén.

Öntapadó szigetelőcsíkok

(Kép fent) Öntapadó szigetelő csíkok az ajtórésbe ru­galmas habanyagból vagy üreges profillal kiképezve.

Tömítő profiIokkaI a huzat ellen

Majdnem mindenki ismeri azt a kelle­metlen érzést, amit a hideg lábak okoznak. Gyakran keresendő az ok a huzatban, ami a tömítetlen ház- és la­kásajtón keresztül jut be. Ez ellen igazán nem nehéz segítséget hozni: habanyagú tömítő csíkok, kefés tö­mítések és üreges profilok for­májában. Minden nagyobb áruházban kaphatók – és elhelye­zésük valóban gyerekjáték. Általában ezeknek hátoldala öntapadós, ami egy védő­csíkkal van ellátva. Az ajtó szélességét meg kell mérni, a tömítést leszabni, és utána a letisztított felületre ragasztani. Ez minden!

Tömítő profiIok 1

(Kép fent) Egyszerűen a résbe ragaszthatók a tömítő- csíkok a keret felső és záródó oldalán. A pántoknál oldalt kell az ajtókeretre ragasztani.

Tömítő profiIok 2

(Kép fent) Kefés tömítés az üvegajtókhoz is készül, Ezek nemcsak ragasztószalaggal vannak ellátva, de átlátszóak is.

Tömítő profiIok 3

(Kép fent) A huzatot ki lehet zárni kefés tömítéssel, aminek öntapadós a hátoldala. A védőcsíkot    le kell húzni, és a tömítést az ajtó alsó élére kell tapasztani.

Tömítő profiIok 4

(Kép fent) Teljesen súrlódásmentesen csúsznak a kefetömítések a padlócsempén, sima műanyag padlón vagy előre gyártott parkettán. Elviselik a padló kisebb egyenetlenségeit is.