Hőszigetelés tudástár

Alapismeretek: szigetelés kívül vagy belül

Aki belül finom meleget szeretne, utólagosan szigetelje, a házát Gyakran okoz fejtörést az, hogy a szigetelőanyagot kívül vagy belül szereljük-e.

Minél öregebb egy épület, annál könnyebb az energia-egyensúlyt utólagos szigeteléssel javítani. Már egy normál nagyságú családi házon is 100 m2-nél nagyobb az a falfelület, amin keresztül a fűtési hő eltávozhat. Aki ezeket a falfelületeket utólagosan szigeteléssel látja el, az 30-50%-os nagyságrendű energia megtakarítással számolhat. Az, hogy a szigetelést kívülről vagy belül­ről helyezzük-e el, sok tényezőtől függ: a ház magasságától, a falak hoz­záférhetőségétől vagy annak a tulajdo­nosnak a kézügyességétől és felszerelt­ségétől, aki ezt a munkát saját maga szeretné elvégezni. A következő olda­lakon különféle műszaki lehetőségeket ismertetünk.

Ház

Egy jól szigetelt házhomlokzat a legjobb fel­tétel a kellemes belső terek megteremtésére. Belső szigetelés: olcsó utólagos megoldás.

Szendvicsle­mez

(Kép fent) Olyan szendvicsle­mezzel, amelynek egy rétege szigetelő­anyagból, fedőréte­ge gipszkarton ­lemezből áll, könnyen és aránylag ke­vés fáradsággal a belső falak utólago­san szigetelhetők. Ezeket a lemezeket speciális habarccsal közvetlenül a teher­hordó belső falra ra­gasztják, a fugákat átkenik – és már új­ratapétázható a fal.

kétrétegű belső fal szigetelése azonos anyagokból áll

(Kép fent) A kétrétegű belső fal szigetelése azonos anyagokból áll, szi­getelőanyag és gipszrost- vagy gipsz­karton lemezekből. A különlegesen szilárd szigetelőlemezeket közvetlenül a falszer­kezetre erősítjük, és a gipszlemezeket a szigetelésre ragaszt­juk. Választhatók a szintmagasságú vagy az 1,5 x 1 m nagysá­gú lemezek.

Belső szigetelés, könnyen szerelve

Annak oka, hogy miért kezdjük a bel­ső falak hőszigetelésével, hamarosan kiderül: ezzel a módszerrel egy kiegé­szítő szigetelést nyerünk, ami nem igényel túl nagy kézműves-tapasztala­tot. Valamint: a belső falak szigetelése sokkal olcsóbb, mint egy termohomlokzat, tehát a professzionális külső falszigetelés. így könnyen több mint 60%-os költségmegtakarítást érhe­tünk el – különösen azért, mert ezek az anyagok a nem szakemberek mun­kájával is problémamentesen felhasz­nálhatók.

Ezzel szemben a belső fal szigetelésé­nek két fontos hátránya is van: az egyik az, hogy hő hidak maradnak, ahol például a falak és födémek a kül­ső falhoz csatlakoznak. Másik hátrá­nya, hogy a terek kisebbek lesznek, mert a szigetelőréteg 50-80 mm vas­tag. És még valamit meg kell gondol­ni, mielőtt egy utólagos szigetelést he­lyezünk el a belső falakon: ennél az eljárásnál a tömör falszerkezetek hőtá­roló képessége kihasználatlan marad, mert a fűtési hő már egyáltalán nem éri el ezt a falat. Egyben azt is tudni kell, hogy a belülről hőszigetelt hom­lokzat kívülről teljesen tömör, tehát jól záró kell, hogy legyen. Különben a behatoló nedvességtói épületkárok ke­letkezhetnek.

Természetesen a belső falak szigetelésé­re is van más, eltérő megoldás. A vázla­tok a leggyakrabban alkalmazott mód­szereket ismertetik. Kérjük, olvassa el ezeket is. Ez után könnyebben ki tudja választani, hogy az Ön számára melyik a legmegfelelőbb.

Lécekre szerelt belső fal

(Kép fent) Egy lécekre szerelt belső falnak akkor van értelme, ha a falszerkezet nem egyenletes, vagy ha csöveket kell eldugni. Szigetelő­anyag: alumíniumra kasírozott paplan.

Gipszkarton

(Kép fent) Új falfelületként több anyag áll rendelkezés­re. A gipszkarton gyorsan biztosítja a sima falat. Szép faprofilokkal is lehet burkolni.

A kívülről elhelyezett szigetelés: jobb, de drágább megoldás

Azbeszt

(Kép fent) Függönyfalhomlokzat lécszerkezeten, ami közé a szigetelőanyagot felerősítették: jó módszer az utólagos szigetelésre és egyben a homlokzat tatarozására. Régen gyakran használtak azbesztet, ma már nem ajánlott mert egészségügyi problémák forrása lehet!

Ablakmélyedések és ajtókeretek

(Kép fent) Az ablakmélyedések és ajtókeretek gyak­ran problémás terü­letek, amire a külső oldali homlokzatszi­getelésnél különlege­sen oda kell figyelni. Kedvezőtlen esetben a bélést egészen az új külső héjalásig előre kell húzni, hogy a hom­lokzat optikája ne ká­rosodjon. Belső szi­getelés alkalmazása­kor gyakran elég az ablakpárkányt meg­szélesíteni.

A külső szigetelés: gyakran profi munka

Egy meleg burkolat a ház körül, ami minden épületrészt hézagmentesen be­csomagol, az utólagos szigetelés műszakilag legjobb megoldása. Ilyennek tekinthető a függönyfal hom­lokzatok vagy teljes nővédelmi rend­szerek bármelyike, amelyek az elszökő hőt kívülről fülön csípik. Ennek a szigetelésnek különleges elő­nyei: a falszerkezet hőtároló képessé­gét megtartja, így a helyiségben jó klí­mát biztosít.

A külső falhoz csatlakozó födémeknél és válaszfalaknál nincs hő híd. A falban elhelyezett vízcsövek jobb hő védelmet kapnak. Ezek mind olyan érvek, ame­lyek a külső hőszigetelés mellett szól­nak.

Teljes hővédelem(Kép fent) Teljes hővédelem tégla előfalazással.

De a hátrányokat sem szabad elhall­gatni – és ezek között első helyen a magasabb költségek állnak, amibe ez a munka kerülhet. Ezeknek legolcsóbb megoldása keményhab- vagy ásványgyapot lemezekből készül. Ha a külső falat egy takaró falszerkezettel vagy egy faszerkezetet imitáló megol­dással készítik, a költség kétszeresére is növekedhet.

Bár a külső falak szigetelése sokkal ne­hezebb munka, az ügyes hobbiépítők kivehetik belőle a részüket, hogy a költségeket csökkentsék. Ez vagy úgy történhet, hogy egy szakiparossal együtt dolgoznak, és a szerszámok egy részét maguk is kézbe veszik, vagy a szakvásáron ellesik a fogásokat, és mindent saját kezűleg készítenek el. Mindenkinek magának kell eldönte­nie, képességei révén meddig mehet el.

Termoburkolat(Fenti kép) Egy termoburkolat a teljes hővédelmi rendszerrel együtt a ház minden részét körül kell hogy vegye, ha azt akarjuk, hogy hatásos legyen: külső falakat, koszorúkat, ablak- és ajtónyílásokat egyaránt.