Hőszigetelés tudástár

Tömítés és hő védelem a pincefalon

A nedves pincefalak az épület állagának károso­dásához vezetnek. Jobb, ha időben leszigeteljük, és utólagos hő védelemmel látjuk el.

Pincefalak

(Kép fent) Ameddig a pincefalak szabadon állnak, lehetőségünk van szigetelésről gondoskodni.

A száraz pince majdnem olyan fontos egy ház életében, mint egy jó alap. Aki maga épít, idődben gondoskodhat arról, hogy a pincéjébe később ne csak gumicsizmában tudjon belépni – ami gyakran előfordul, ahol az elképzelt olcsóbb megoldást választották. A talajnedvesség, az eső és a víz nyo­móereje ellen elengedhetetlen a szige­telés, és teljesen mindegy, hogy milyen a talaj, ami a házat körülveszi. Aki tudja, hogy problematikus talajra épí­tett, ahol az eső és az olvadó hólé nem tud könnyen felszívódni, az a szi­getelés mellett megfelelően méretezett drén rendszerről is gondoskodjon, ami a vizet az alaptól és falszerkezettől el­vezeti.

A szigetelés a saját kezűleg építkezők­nek nem okoz örömet, mert nemcsak megerőltető, hanem többnyire nagyon piszkos munka is. Minél jobban és gondosabban végezzük a kivitelezést, annál kisebb a veszélye annak, hogy később a ház körül a földet fel kelljen ásni. Az utólagos javítás nemcsak bosszantó, hanem drága is! Éppen ilyen drága a pincefalakat utólag belülről szigetelni. A legjobb út: gondoskodni arról, hogy a falak mindjárt szárazak legyenek!

Alapozómosás

(Kép fent) A vízzel hígított bitumenkeverékkel végzett alapozó mázolás tapadó felületként működik a további rétegfelépítéshez.

Ez a rajz érthetővé teszi, hogy milyen rétegezést és szigetelést kell alkalmazni.

(Kép fent) Ez a rajz érthetővé teszi, hogy milyen rétegezést és szigetelést kell alkalmazni.

Ön gondoskodjon arról, hogy a pincefalak, szárazak és melegek maradjanak

Pincefal 1

(Kép fent) Sokféle egyenetlenség adódhat, például a sejthetőn kövek ragasztómaradványai, ezeket el kell távolítani, hogy a fal szép sima legyen.

Pincefal 2

(Kép fent) Cementiszapot hordjunk fel egy ecsettel, ez alapozásként szolgál az alap és falszerkezet közötti területen.

Pincefal 3

(Kép fent) Habarcsból hajlatot készítünk az alap és a fal közé, és lekerekítjük. Ennek kell levezet­nie az esővizet.

Feketemunka, ami senkit sem zavar

Bár a fotónkon szereplő személy tiszta overallban van, akkor se gondolják, hogy Önök is ilyen tiszták maradnak a pincefal víz- és hőszigetelésének mun­kálatai közben. A vastag bitumenes ré­teget olyan anyagból készítjük, ami­nek az a feladata, hogy ott tapadjon, ahová felhordtuk. Ezt a feladatát más­hol is ellátja, például a szerszámokon, munkakesztyűkön (feltétlenül szüksé­ges!) És a munkaruhán is. Tehát taná­csos mindjárt öregebb holmit felvenni, hogy ezt a gondot letudjuk. Ezen az oldalon olyan fotók láthatók, ahol egy pinceszigetelés teljes munka­menetét ismertetjük, és itt még egyi­dejűleg utólagos hőszigeteléssel is el­látjuk a pincefalat. Az egyes lépéseket jól meg lehet különböztetni egymástól aszerint, hogy milyen anyaggal dolgo­zunk.

Tehát: előzőleg a kereskedésben a mű­szaki adatokról szerezzünk be infor­mációkat, hogy ne hibázzunk úgy, ami az eredményt befolyásolhatja. Az egész munkának az az értelme, hogy a pince falszerkezete minden kö­rülmények között száraz maradjon. Emiatt a rétegezést az alapokig le kell vezetni, hogy jól hassanak. Fontos, hogy a hajlatok teljesen szárazak le­gyenek, mert itt lép fel leggyakrabban probléma. Ha a szigetelőlemezek a pincefalra vannak ragasztva, akkor egy töltő vé­dőréteggel kell ellátni, ami megakadá­lyozza, hogy a víz- és hőszigetelés a gödör betöltésekor megsérüljön.

Pincefal 1

(Kép fent) Minden faláttörést például a csöveknél és vezetékeknél, bitumennel le kell szigetelni. Minden sarokban hajlatot kell készíteni.

Pincefal 2

(Kép fent) A tömítő massza vízzel hígítható, hogy mé­lyen behatoljon a sejtbetonba, és ott tapadó hídként működjön.

Pincefal 3

(Kép fent) Ecsettel kell a falakat alapozni. Ha minden száraz, akkor a szigetelőmasszát 4-5 mm vas­tagon felhordani.

Pincefal 4

(Kép fent) A polisztirol szigetelőlemezek a tömítő massza kikeményedése után azonos anyaggal felragaszthatók, jó hőszigetelők.

Pincefal 5

(Kép fent) A hajlathoz illesszük a szigetelőlemez alsó élét. A lemez visszahajtásának segítségével hézagmentes védőréteget készíthetünk.

A saját kezűéeg dolgozók számára jobb az egykomponenses tömítő massza

A profiknak fontos a gyorsaság, ezért választják általában a bitumenes réte­get, ami kötésgyorsító hozzáadásával gyorsan reagál, és rövid idő alatt kike­ményedik. A SAJÁT KEZŰLEG dolgozó­kat az egykomponenses bitumenbevo­nat jobban szolgálja. Ez nem kényszerít gyors munkatempót, amit egy szokat­lan tevékenységnél nehéz betartani.