Hőszigetelés tudástár

Homlokzat felújítás: külső burkolat ásványgyapotból és vakolatból

Azt, aki a vakolt homlok­zat külsejét nem akarja megváltoztatni, de sze­retné felújítani és egy­ben szigetelni, ez a mód­szer érdekelni fogja. Ha a ház homlokzatáról beszélünk, gyakran úgy említjük, mint „az időjá­rás elleni kabátot”, ami a falszerkeze­tet az esőtói, vihartól vagy fagytól megvédi. Ennek a szimbolikának jó oka van. Mert, ahogy egy sűrűn szö­vött, jól impregnált, de légző képes kendő védi az időjárás viszontagságai­tól az embert, és gondoskodik arról, hogy ne ázzon át, ugyanúgy akadá­lyozza meg az érintetlen vakolt hom­lokzat azt, hogy a nedvesség bejusson a falszerkezetbe.

A klasszikus, de sokszor nagyon tönk­rement vakolt homlokzat felújítása az épülettest erősítésével is gyakran együtt jár. Ha a külső héjalást fel akarjuk újítani, és szigetelés technikailag a legújabb követelményeknek megfelelővé akarjuk tenni, az itt ismerte­tett kőzetgyapot vakolathordó lamel­lák állnak rendelkezésre. Ezek 20 cm szélesek, 210 cm hosszúak, és külön­legesen nyomásállóak, mert rostjaik merőlegesek az épület szerkezetére.

Alapanyagként helyezik el a hőszigete­lő rendszerben (ezt szakember végez­ze), és akkor még további pozitív tu­lajdonságai is előtűnnek: víztaszítók, öregedés ellen ellenállók, és ami még nagyon fontos, teljesen éghetetlenek. Szakemberek azt is meg tudják ezzel az anyaggal oldani, hogy a régi szép vakolatok megmaradjanak. A laikus maradjon csak a segédmunkánál.

Kőzetgyapot vakolatszabályozó lemezek(Kép fent) Kőzetgyapot vakolatszabályozó lemezek, amit itt ragasztóhabarccsal látnak el, a fel­újítás és szigetelés alapanyagai.

Vako­latszabályozó lemezek(Kép fent) Egy lábazati sínre helyezik az első sor vako­latszabályozó lemezeket, és a régi vakolatré­tegre nyomják.

Kötésben kell az egyes lamellákat felragasz­tani(Kép fent) Kötésben kell az egyes lamellákat felragasz­tani, hogy ne keletkezzenek felismerhető fu­gák. Az egész felületet be kell burkolni.

Az új homlokzat: éghetetlen, optimálisan szigetelt és diffúzióképes

A hőszigetelés(Kép fent) A hőszigetelés, a beton és az új ás­ványi vakolat alkot zárt egységet eb­ben az új sziszté­mában, ahogy ez az elvi vázlaton lát­ható. A homlokzati sarkoknál is kötés­ben kell felragasz­tani a kőzetgyapot vakolattartó lamel­lákat – egy speciá­lis ragasztóval – a régi, gyakran re­pedt homlokzati felületre.

A homlokzati sarkok(Kép fent) A homlokzati sarkokat, amelyeket textilcsí­kokkal és műanyag profilokkal védünk, dol­gozzuk át először egy vékony ragasztóré­teggel.

A szigetelőanyagot szorosan felragasztjuk

Ha kőzetgyapot vakolathordó lamel­lás hőszigetelő rendszert alkalmazunk, amit szakember, például szobafestő vagy kőműves épít be, segíthetünk ne­ki. A lamellák felragasztása egyáltalán nem nehéz, ha betartunk néhány elő­írást. Megosztható úgy a munka, hogy a tulajdonos szereli és ragasztja a la­mellákat, a szakember készíti a többit. Ebből mindketten profitálnak.

Erősítő textil(Kép fent) Egy erősítő textilt, ami a homlokzati feszült­ségeket felveszi és szilárdít, hosszú csíkok­ban, a toldásoknál jól átfedve a ragasztóba helyezünk.

Simítóval óvatosan belenyomjuk az erősítő szövetet (Kép fent) Simítóval óvatosan belenyomjuk az erősítő szövetet a friss ragasztóágyba, amíg egé­szen bele nem dolgozódik az első rétegbe.

vékony ragasz­tóréteget húzunk(Kép fent) Az ablaknyílásoknál kezdve, vékony ragasz­tóréteget húzunk széles simítóval a teljes falfelületre. Vékony és egyenletes legyen.

A homlokzatbefejező réteg ásványi vakolat(Kép fent) A homlokzatbefejező réteg ásványi vakolat, amit egy munkamenetben kell felhordani. Ez szakember dolga.