Hőszigetelés

Árkádfödémek, álmennyezetek, padozatok és hőszigetelésük

Az árkádfödémek közé tartoznak a fűtetlen kapualjak, átjárók, a nyitott (légterű) garázsok, a zárt erkélyek. Az ezek fölött elhelyezkedő fűtött légtér alulról (a padozat felől) érintkezik a külvilággal, a szabad térrel, vagyis alulról felfelé hűl. Az árkádfödémek hőszigetelésével kapcsolatban az energetikai követelmé­nyek mellett sajátos hőérzeti szempon­tokat is mérlegelni kell.

A padló felületi hőmérséklete nem­csak a sugárzási hőmérséklet értékét befolyásolja igen számottevően, hanem az emberek lába és a padló közötti közvetlen vezetéses kapcsolat révén is befolyásolja a hőérzetet. A jó hőérzet biztosítása végett ezért magas padló­felületi hőmérsékletre kell törekedni: ez R > 5 m2K/W ellenállású hőszigetelő réteg beépítését teszi szükségessé. Más előírás szerint a padló felületi hőmérsék­lete legfeljebb 2,5 °C-szal lehet hide­gebb a fűtött tér léghőmérsékleténél.

Árkádok födémbeli hőszige­telések helye

5.242 ábra. Árkádok födémbeli hőszige­telések helye a) padozati rétegben; b) födém alsó síkjában (a legtökéletesebb); c) padozati rétegben és a szerkezet alatt.

Árkádfödém csomóponti rész­lete fokozott hővédelemmel

5.243 ábra. Árkádfödém csomóponti rész­lete fokozott hővédelemmel ellátott épületnél a homlokzati hőszigetelés folytonosságában; 1 külső hőszigetelés; 2 ragasztóréteg; 3 alapréteg + üvegszövet; 4 felületi vékony­vakolat; 5 vízorrprofil; 6 főfal; 7 födém; 8 padozati hőszigetelés; 9 dilatációs hőszi­getelés; 10 takaróléc; 11 aljzat; 12 burkolat; 13 belső vakolat.

Ha a teherhordó szerkezetről „függesz­tett” álmennyezet készítése az igény, a hőszigetelés a két szerkezeti réteg közé kerülhet. Jellemző, kevéssé jó megoldás az, hogy a hőszigetelő táblákat vagy paplanokat az álmennyezetre fektetik, de hő- és nedvességtechnikai szempontból előnyösebb megoldás, ha a hőszigetelést a födém alsó síkján rögzítik, mert így nem keletkezik kellemetlen légrés.

Ha nem álmennyezet, hanem alsó oldali építőlemez burkolat készül, a hő­szigetelés vastagságának megfelelő ma­gassági méretű, a teherhordó födémhez rögzített tartóbordákat kell a burkolat fogadására beépíteni. A hőhídhatás kizá­rása miatt fabordák beépítése célszerűbb.

A hőszigetelő réteg rögzíthető ragasz­tással, a felületképzés lehet vakolás is.

Álmennyezetek egyszerűsített  változatai

5.244 ábra. Álmennyezetek egyszerűsített  változatai; a) közvetlenül mennyezetre ültetve, heveder közötti hőszigeteléssel, takaró lécprofilú burkolattal; b) mint másik, csak kereszt­irányú hevederes hőszigetelés felszorítással; c) mennyezethez függesztve, nagyobb függesztési távolsággal, burkolatra helyezett hőszigeteléssel.

Belmagasságot csökkentő álmennyezet szerelése burkolatra „ül­tetett” hőszigetelő paplannal

5.245 ábra. Belmagasságot csökkentő álmennyezet szerelése burkolatra „ül­tetett” hőszigetelő paplannal 1 függesztett hevederezés; 2 hevederek közé hőszigetelés-behelyezés; 3 gipszkar­ton táblák felhelyezése; 4 burkolati lemez csavaros kapcsolása.

Hőszigetelt, alul-felül rétegelt álmennyezeti elem szerelése

5.246 ábra. Hőszigetelt, alul-felül rétegelt álmennyezeti elem szerelése, teleszkópos függesztésű I szelemenhez a) keresztmetszet; b) hosszmetszet; 1 álmennyezeti elemek; 2 födém; 3 „zárt” légtér; 4 tömör illesztés; 5 kengyel; 6 látszó felület (strukturált); 7 teleszkóp; 8 biztosító szegecs; 9 függesztő elem dübeles mennyezetkapcsolása; 10 tartósín (heveder); 11 síntoldó papucselem.

Ékelt kapcsolású hőszigetelt álmennyezeti elem

5.247 ábra. Ékelt kapcsolású hőszigetelt álmennyezeti elem; a) beépítési fázis; b) szerelt állapot.

Ékelt kapcsolású hőszigetelő panel beépítési fázisai

5.248 ábra. Ékelt kapcsolású hőszigetelő panel beépítési fázisai – hőszigetelő álmennyezeti burkolatként.

Gipszkarton álmennyezet kiegészítő - ásványgyapot - hőszigete­léssel

5.249 ábra. Gipszkarton álmennyezet kiegészítő – ásványgyapot – hőszigete­léssel, függesztett hevederváz síkjában.

Álmennyezetek

Az álmennyezetek tulajdonképpen olyan hőszigeteletlen vékonyburkolatok, amelyek a belső terek magasságát csök­kentik látvány szempontjából, vagyis belsőépítészeti igényeket szolgálnak. Szerepük elsősorban az épület túlzott belmagasságának csökkentése vagy az épület technológiai berendezéseinek és szállító vezetékeinek takarása. Külön­leges álmennyezet az, amikor a födémre háruló hőszigetelési, akusztikai és tűz­védelmi feladatot az álmennyezet anyagá­val, rétegezésével oldják meg.

Az álmennyezetbe épített vagy elhe­lyezett (többlet) hőszigetelés rétegfel­építése annyira egyszerű, hogy nem szükséges párazáró réteg. A hőszigetelést általában a burkolati váz közé vagy magára az álmennyezeti rétegre helye­zik – sőt magának az álmennyezetnek eleme is hőszigetelés. Álmennyezetbe csak szálas hőszigetelő anyagok beépítése javasolt, a páradiffúziós és tűzrendészeti alapkövetelmények miatt.

Padozatok és hőszigetelésük

Épületek zárt tereiben – főként ott, ahol a helyiségeket fűtik – a padozatot hőszigetelni szükséges, ha alatta fű­tetlen helyiség van. E témáról az épü­letek lábazatainak hőszigetelésénél már szóltunk. A padozat alatti hőszigetelések anya­ga lehet polisztirol, porán és – ritkábban – szálas szigetelők, alkalmas a perlit, perlitbeton, parafa stb. Anyagukat első­sorban a terhelés, a beépítés módja és a funkcióból eredő negatív jelenségek vizsgálata alapján kell megválasztani. Szilárd beton- vagy elemes aljzatra a műanyag habok minden vizsgálat nélkül beépíthetők.

Fontos és lényeges kérdés a padozati rétegbe épített, hőszigetelést takaró PE fólia szerepe és léte. Mint az előzőekben említettük, szakmai körökben – főként Nyugat-Európában – vitatottá vált, hogy kell-e, szabad-e, hogy egyáltalán foglal­kozzunk velük? A gyakorlat azt iga­zolja, hogy a rugalmas (főként szálas) szigetelő rétegre terített fóliát toldani kell, továbbá a betonozásnál elkerül­hetetlen a fólia kilyukadása. Ha a fólia­terítéken rés vagy átvezető nyílás van, akkor a friss beton vízadaléka még a bedolgozás fázisában átfolyik rajta. Az átjutott víz nem mindig tud elpáro­logni, illetve eltávozni a hőszigetelés rétegéből. További gond, hogy alulról hűlő padlók és födémek páradiffúzióját a fentiek szerint beépített fólia akadá­lyozza, ami szintén a födém átnedvese­dését okozza. Ez a nedvesedés főleg a szálas hőszigeteléseknél veszélyes.

A hazai szakirodalom egyértelműen szükségesnek tartja a fólia szerepét, de csupán az akusztikai úsztatóréteg védelme szempontjából. Amennyiben a födém porózus szerkezetű; pl. kerámia­béléses, a fólia és a szálas hőszigetelés tervezői megfontolás mellett építhető be. A monolit és vasbeton pallós födémek, valamint az alulról pára vagy víz elleni szigetelésű padlók esetében (pl. lábazati feltöltés felett) kérdésessé válik a fólia és a szálas vagy szerves anyagú hőszigetelők együttes alkalma­zása. Lefelé hűlő födémeknél a padló­burkolat alá terített párazáró fóliaréteg terítése igen ajánlott.

Padozati hőszigetelés a gyakorlatban

Padozati hőszigetelésként csak szag­mentes és gázképződés mentes anyag alkalmazható, a szerves adaléktartalmú hőszigetelés pedig csak teljesen víz­mentes helyen építhető be padló alá. Régi házaknál az emeletközi födémek salakfeltöltése töltötte be a hőszigetelés szerepét, ez azonban mára többé-kevés­bé a múlté, mert bebizonyosodott, hogy a fél, egy évet pihentetett salak utógázosodása óriási. A salak használata miatt a lakások rossz levegőjűek, az ott élők állandó hányingerre panaszkodnak, a terhes nők émelyegnek stb. A szerves hőszigetelő anyagok: a nád, a faforgács, a parafa használata nagy körültekintést igényel, mert még fürdőszoba melletti helyiségnél is károkat okozhat, belülről és bentről kifelé egyaránt.

Padozati réteg alsó és oldalsó hőszigetelése

5.250 ábra. Padozati réteg alsó és oldalsó hőszigetelése, aljzatbeton teherelosztó réteggel.

Padlófűtés és hőszigetelés csomópontja

5.251 ábra. Padlófűtés és hőszigetelés csomópontja; 1 fűtőolajzat; 2 acél háló; 3 fűtőcső; 4 dilatá­ciós hőszigetelés; 5 PE fólia; 6 polisztirolle­mez-hőszigetelés; 7 talajnedvesség elleni szigetelés; 8 védőbeton; 9 padozati burkolat; 10 feltöltés.

Két hőszigetelő rétegű pado­zat párnafával

5.252 ábra. Két hőszigetelő rétegű pado­zat párnafával; 1 födém (vagy védőbeton talajnedvesség elleni szigeteléssel); 2 alsó átmenő hőszi­getelés; 3 dilatációs hőszigetelés; 4 párna­fa; 5 közbenső keményhab-hőszigetelés; 6 ékelő (záró) hőszigetelés; 7 hajópadló burkolat.

Padozati réteg; szerelt száraz aljzattal

5.253 ábra. Padozati réteg; szerelt száraz aljzattal, közvetlenül hőszigetelő téglákra fektetve; 1 szőnyegpadló; 2 ragasztás; 3 szerelt aljzat; 4 kapcsoló horony; 5 hőszigetelés (kemény hablemez); 6 hő- és hangszigetelő réteg (födém esetén); 7 vízszigetelés – tala­jon fekvő padló esetében; 8 vendégprofil, aljzatelemek kapcsolásához; 9 alsó hor­dozó aljzat vagy födém.

Kettős hőszigetelő rétegű padozat

5.254 ábra. Kettős hőszigetelő rétegű padozat, szegezett aljzatú burkolathoz 1 födém; 2 kiegyenlítő réteg; 3 párazáró fólia; 4 hang- és hőszigetelés; 5 takarófólia (elmaradhat); 6 heveder közötti hőszigetelés; 7 heveder; 8 dilatációs hőszigetelés; 9 vakpadló; 10 parketta; 11 szegőléc.

Szerelt építőlemez-aljzatú padozati réteg

5.255 ábra. Szerelt építőlemez-aljzatú padozati réteg, hevederzár-kapcsolással; 1 szerelt (szegezett) aljzatlemez eleme; 2 horony a táblafeszültség oldására; 3 heveder; 4 heveder közötti hőszigetelés; 5 átmenő hőszigetelő réteg; 6 vízszigetelés; 7 hordozó szerkezet (pl. védőbeton); 8 te­kercselt anyagú burkolat.

Monolit aljzat készítése táblás hőszigetelésű padozat esetén

5.256 ábra. Monolit aljzat készítése táblás hőszigetelésű padozat esetén a) hőszigetelés behelyezése; b) aljzat­betonozás.

Hőszigetelésre szerelt, nútfé­deres száraz aljzat készítésének fázisai

5.257 ábra. Hőszigetelésre szerelt, nútfé­deres száraz aljzat készítésének fázisai; 1 esetleges párazáró rétegbehelyezés; 2 hőszigetelő lemez behelyezése; 3 aljzatle­mezek beszabása; 4 nútféderek illesztése és ragasztóanyag kitöltése – végleges elhe­lyezés előtt.

Hőszigetelt, hevederekre sze­relt padozati szárazaljzat munkafázisai

5.258 ábra. Hőszigetelt, hevederekre sze­relt padozati szárazaljzat munkafázisai: 1 esetleges alátétfólia elhelyezése; 2 heveder elhelyezése; 3 hőszigetelő lemezek behe­lyezése szabással; 4 keresztirányú aljzat­lapok kapcsolása a hevederhez.

Kapcsoltrétegű aljzattal készülő padozati réteg

5.259 ábra. Kapcsoltrétegű aljzattal készülő padozati réteg: 1 ömlesztett hőszigetelő anyag (pl. perlit) vagy táblás hőszigetelés behelyezése végleges magassági szintbeállítással; 2 alj­zatelemek behelyezése, kötésben rakva; 3 kész aljzat azonnal járható; 4 padozati burkolat (pl. szőnyegpadló) terítése.

Réteges aljzatelem elhelye­zése

5.260 ábra. Réteges aljzatelem elhelye­zése (régi burkolatra is).

Szerelt fafödém, gerendák közötti hőszigeteléssel

5.261 ábra. Szerelt fafödém, gerendák közötti hőszigeteléssel.

Fűtött padlók födém/falkap­csolatának hőhídmentes kialakítása

5.262 ábra. Fűtött padlók födém/falkap­csolatának hőhídmentes kialakítása, hőhídmegszakító koszorúval; a) normál, fali dilatációs hőszigeteléssel; b) süllyesztett faltő-hőszigeteléssel; 1 YTONG falelem; 2 YTONG falelem (50-75 mm kisebb a felmenő falénál); 3 födém és ko­szorú; 4 YTONG hőpáncél; 5 kapcsolt hő­szigetelés; 6 vakolat; 7 padozati aljzatréteg (pl. fűtőaljzat); 8 védőfólia; 9 méretezett hő­szigetelés; 10 fóliagallér; 11 dilatációs hő­szigetelés; 12 intenzív hőhídmegszakító hőszigetelés; 13 üvegszövet a vakolatba; 14 faltő léc.

Fafödém duzzasztott és öm­lesztett agyagkavics hőszigetelése

5.263 ábra. Fafödém duzzasztott és öm­lesztett agyagkavics hőszigetelése (LIAPOR).