Magasépítészet

Mennyezetborítások, álmennyezetek

Épületen belül a padlók és oldalfalak mellett a mennye­zetek burkolására is szükség lehet. A födémek alsó síkja (a mennyezetek) a legtöbb esetben egyszerű vakolt, festett felület, napjainkban azonban egyre gyakrabban készítenek új mennyezeti síkot képező különböző kéregszerkezetet. A födém alsó burkolásának két alapvető fajtája a mennyezet­borítások és az álmennyezetek.

Mennyezetborítások

A mennyezetborítások közvetlenül a födém alsó síkjára rögzített, a födémmel együttdolgozó ké­regszerkezetek (5.52. ábra).

5.52. ábra. Fafödémre szerelt mennyezetborítás

5.52. ábra. Fafödémre szerelt mennyezetborítás

Az egyik legegyszerűbb mennyezetborítás a fagerendás födémeknél alkalmazott alsó deszkaborítás. Mennyezetbo­rítások egyaránt alkalmazhatók lakóépületek, középületek, intézmények stb. belső tereiben. Elsősorban esztétikai (bel­sőépítészeti szempontok) és épületfizikái okokból (hő- és hangszigetelés, tűzvédelem) alakítják ki őket.

Esztétikai szempont az egyenetlen vagy repedezett alsó födémfelület elrejtése, vagy régi fafödémeknél a nem egy síkban lévő gerendák eltakarása. Sok esetben azonban valamilyen előre meghatározott belsőépítészeti formavilághoz igazodva épí­tenek be mennyezetborítást. Ilyenkor különböző díszítőele­mek, mintázatok is a borítás részét képezhetik.

A mennyezetborítások kialakítása elsősorban a födém tí­pusától és az adott igényektől függ. A födém típusa alapvetően meghatározza a rögzítés módját. A fafödémek deszka­borítása közvetlenül a födémgerendákhoz rögzíthető, egyéb esetekben azonban külön tartószerkezetet kell készíteni. A tartószerkezetet legtöbbször egy vagy két irányban sze­relt fa (vagy fém) lécváz (5.53. ábra).

5.53. ábra. Borítást tartó lécváz

5.53. ábra. Borítást tartó lécváz
a) egy irányban szerelt; b) két irányban szerelt

Egy irányba szerelt lécezés esetén az egymással párhuzamos lécek direkt függesztővel közvetlenül födémhez vannak rögzítve, ezekhez erősítik fel a borítást. Két irányba szerelt lécváz esetén a födémhez kapcsolódó felső lécezésre merőlegesen alsó szerelő lécsort rögzítenek. Közvetlenül ehhez erősítik a bo­rítást.

A borítás lehet lambéria, hajópadló deszka, valamint készülhet különböző anyagú (gipszkarton, gipszrost vagy faforgács stb.) építőlemezekből, egy vagy több rétegben. Az építőlemez borítások kialakítása során ügyelni kell, hogy hézagmentes, homogén, sima felület jöjjön létre. Az egyes lemezek csavarozással rögzíthetők a lécvázhoz.

Mennyezetborítások alkalmazásával javulnak a födém­szerkezet hőtechnikai és akusztikai tulajdonságai. A hang-, illetve hőszigetelő képesség tovább fokozható a lécváz közé helyezett, adott vastagságú szálas szigeteléssel. A szigete­lést úgy kell elhelyezni, hogy az teljes felületen érintkezzen a födém alsó síkjával. A szigetelés rögzíthető a borítástól függetlenül mechanikusan, illetve teljes felületen a födém­hez ragasztva. Ragasztáskor -szükség esetén- a födém alsó síkját felületkiegyenlítő réteggel kell bevonni.

A mennyezetborítások minden esetben tűzvédelmi szere­pet is ellátnak, mivel javítják a födémszerkezet tűzterhelés­sel szembeni ellenállását. A tűzvédelem fokozható az erre a célra gyártott anyagok (pl. tűzálló építőlemezek), illetve megfelelő szerkezeti kialakítások alkalmazásával.

Álmennyezetek

Az álmennyezetek födémhez vagy más teherhordó szerkezethez rögzített kéregszerkezetek, amelyek függesztett vázból és borításból állnak. Az álmennyezetek lehetnek a födémmel együttdolgozó vagy attól elkülönülő (független) szerkezetek.

Álmennyezeteket elsősorban esztétikai okokból alkal­maznak minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű épületgépészeti szerkezet, cső, kábel, vezeték stb. elrejtése szükséges, vagy túl nagy a belmagasság. Ilyenek a különbö­ző irodák, termek, intézmények, hivatalok stb. Az álmennyezetek a legtöbb esetben önhordók, nem teherbírók, vagyis semmilyen nagyobb tömegű szerkezettel (épületgé­pészeti elemekkel stb.) nem terhelhetők.

5.54. ábra. Álmennyezet szerkezeti felépítése

5.54. ábra. Álmennyezet szerkezeti felépítése

Az álmennyezetek két fő része a tartószerkezet és a bo­rítás (5.54. ábra). A tartószerkezet biztosítja a födém és a borítás közötti megfelelő kapcsolatot. Kialakítása függ az alaprajzi elrendezéstől, az álmennyezet típusától, funk­ciójától, a terheléstől, valamint a teherhordó szerkezettől. A tartószerkezetek részét képezik: a tartóbordákból álló vázszerkezet, a függesztők, a rögzítő- és kötőelemek, illet­ve az egyéb kiegészítő elemek, tartozékok stb. (5.55. ábra).

5.55. ábra. Álmennyezet tartószerkezetének fő részei

5.55. ábra. Álmennyezet tartószerkezetének fő részei
a) tartóprofilok; b) függesztők

A borítások a vázszerkezetre rögzített, az álmennyezetek alsó látható felületét képező, különböző anyagú és kialakítá­sú burkolatok. A borítások többnyire gipszkarton, gipszrost, ásványgyapot, fagyapot, faforgács lemezek, valamint acél-és alumínium ötvözetű fémlemezek. Az álmennyezeteket alapvetően a borítás kialakítása és anyaga szerint csoportosítják.

Ez alapján a következő főbb típusokat különböztetjük meg:

A sávos és nyitott felületű álmennyezetekről itt írtunk részletesebben.

A felsoroltak mellett léteznek különleges álmennyezetek is, ame­lyek valamilyen egyedi követelménynek, igénynek megfelelve, az általánostól eltérő speciális kialakításúak. Ilyenek pl. a tűzvédelmi, akusztikai, klíma álmennyezetek stb.