Hőszigetelés

Zárófödémek és hőszigetelésük

A felső szint és a padlástér közös ha­tároló szerkezetét, geometriai helyzetük miatt gyakran padlásfödémnek is nevezik. A padlásfödémek hőszigetelése vi­szonylag egyszerűen elkészíthető, az igé­nyeknek megfelelő hővezetési ellenállás R > 4,0 m2K/W. A padlás egy nagyméretű átszellőzött légrésnek tekinthető, amely­ben télen a hőmérséklet valamivel ma­gasabb, mint a külső környezetben.

A padlásfödém nincs közvetlenül kitéve szélsőséges időjárási hatásoknak, ezért a szálas hőszigetelő táblákat felülről, külön rögzítés nélkül lehet beépíteni, ami egyszerű elhelyezést, fektetést jelent. A kis rétegszám abból is adódik, hogy páravédelmi rétegekre nincs szük­ség, hiszen a padlástér átszellőztetett. A hőszigetelő réteg vastagságával ezért nem célszerű takarékoskodni. Ajánlott a hőszigetelő táblák két rétegben való fektetése, rétegenként kötésben és soron­ként eltolt lemezcsatlakozási hézagokkal.

Padlásfödém és terheltsége

Ha a padlásfödém terhelése, igénybe­vétele számottevő mértékű és a meglévő tetőfedés nem fokozottan vízzáró, a hő­szigetelés felett nem párazáró jellegű, laza burkolat, polisztirol esetén pedig betonburkolat készítése lehet megbízható megoldás. A betonburkolat a tetőhéjaláson keresztül bejutó csapadék és porhó átme­neti „megtartására” szolgál a nedvesség elpárolgásáig. A technológiai fóliaszi­getelés nem ajánlott, mert elősegíti a hőszigetelés elnedvesedését, és akadá­lyozza a szerkezet kiszáradását. Az igazi csapadék védelmet a tető biztonsági alátét szigetelése képezi.

Ha a járóréteget külön nem támasztjuk alá, akkor „terhelhető” minőségű hőszige­telő anyagot, illetve terméket kell beépíteni, az építőlemez járóréteg pedig csak nagy­táblás kialakítású lehet (pl. cementkötésű forgácslap, esetleg – az igénybevétel mód-jától és mértékétől függően – fagyapot vagy pozdorjalemez). Ha a padlásfödém terhelése, igénybevétele ezt megengedi, továbbá, ha a meglévő tetőfedés fokozot­tan vízzáró, padlásfödém-burkolatként elegendő lehet építőlemez járóréteg elhe­lyezése a hőszigetelés felett.

Ha a járóréteg megtámasztására külön bordázatot építünk be (célszerűen impreg­nált fenyőfa zárlécekből vagy pallókból), olcsóbb, kisebb nyomószilárdságú (az ás­ványgyapot kategóriában jellemzően „nem terhelhető” minőségű) hőszigetelő anyagok, illetve termékek is alkalmazha­tók. Az építőlemez járóréteg ez esetben – a bordák távolságától függően – szegezett fenyőfa deszkázat vagy pallóterítés is lehet.

A padlásfödémek hőszigetelésének van még egy gyakorlati következménye

A padlás hőmérséklete annál alacso­nyabb, minél jobb a padlásfödém hőszige­telése. Ha a padlás hidegebb (lásd: hi­degtető), kisebb az esélye annak, hogy a tetőhéjalás síkjában a hó idő előtt meg­olvad és megcsúszik vagy visszafagy.

Faanyagú padlásfödémek tipikus hő­szigetelése a szálas, kevéssé párazáró hőszigetelő anyagok közül bármi lehet. Zártcellás műanyag hablemezek csak be­tonfödémen alkalmazhatók. Felső padlástér beépítés nem járható terénél célszerű a ferde tetőfödém hőszigetelő anyagát továbbfuttatni. Teljes belmagasságú padlá­soknál a födém hőszigetelése általában közvetlenül a felső járóréteg alá kerül, ezért „lépésálló” minőségűnek kell lennie. Hő­szigetelésként természetes anyagok is szá­mításba jöhetnek, pl. a nád vagy a zsúp. A kilencvenes években azonban a legelter­jedtebbek a polisztirol és ásvány gyapot lemezek, de alkalmazható a perlitek és a habbetonok bármely változata is.

Vasbetonfödém fölső padlás­téri hőszigetelése

5.239 ábra. Vasbetonfödém fölső padlás­téri hőszigetelése táblás hőszigetelő anyaggal 1 födém; 2 lazább szerkezetű hőszigetelés; 3 keménytáblás hőszigetelés burkolat alatti rétege.

Fa vázszerke­zetű zárófödém tetőzettel együtt építve

5.240 ábra. Fa vázszerke­zetű zárófödém tetőzettel együtt építve, koszorúval készült „falegyenhez” hor­gonyozva; 1 YTONG falelem; 2 YTONG koszorúelem; 3 vasbeton koszorú; 4 horgonycsa­var; 5 vakolat; 6 zárléc; 7 gipszkarton; 8 légrés; 9 párazáró fólia; 10 heve­der; 11 hőszigetelés (nem lépésálló is); 12 fageren­da; 13 járható burkolati felület; 14 tető; 15 eresz.

Padlás/födém felső hőszi­getelésének készítése járható táblás burkolattal

5.241 ábra. Padlás/födém felső hőszi­getelésének készítése járható táblás burkolattal; 1 „szintbehozás”, felület kiegyenlítése; 2 hevederfa elhelyezése; 3 hőszigetelő lemez behelyezése; 4 járható horony­ereszték-táblák behelyezése.