Iparosított technológiával készült épületek

Bejárati ajtók felújítása panelháznál

Az ajtók, elsősorban a bejárati ajtók elsődleges rendeltetése mellett döntő jelentőségűvé vált az esztétikai megjelenésük. A technika fej­lődése az ajtókat is elérte – amit az utóbbi két évtizedben az erősödő piaci verseny is megkövetelt -, és ez magával hozta a minőség ug­rásszerű javulását. Ma már a „minőség” kifejezés alatt nemcsak a megfelelő működést értjük, hanem az összes mechanikai, épületfizi­kai, szerkezeti és esztétikai jellemzők összességének optimumát.

Műszaki szabályozás

A bejárati ajtókra vonatkozó műszaki szabályozás hazánkban megfelelőnek tekinthető, hiszen építésügyi előírás írja elő a funkcio­nális szempontokból szükséges méreteket. Ezen túlmenően követel­ményszabvány (MSZ 9386:1993) határozza meg azokat a műszaki paramétereket, amelyekkel egy bejárati ajtó optimálisan jellemezhe­tő.

Ajtó

Sajnos azonban az építőanyag-telepeken vagy áruházakban vásár­lókat nem a későbbiekben felsorolt tulajdonságok milyensége vezér­li a vásárláskor, szinte csak a funkcionális (pl. nyitásmód, nyitás­irány), az esztétikai (pl. osztások) és a gazdasági (pl. ár, tartósság) szempontok alapján választanak. A választásnál elsődleges szempont kell, hogy legyen az adott ajtó javasolt alkalmazási területe.

A vonatkozó szabvány vizsgálatából kitűnik, hogy a bejárati ajtó­kat milyen sok alapvető műszaki tulajdonsággal lehet jellemezni. Az is látható, hogy a külső bejárati ajtókra és a belső bejárati ajtókra vo­natkozó követelmények csak a vízzárás és szélállóság tekintetében különböznek. Nézzük most meg, hogy a szabványban meghatározot­tak közül néhány fontosabb jellemző milyen feltételeket támaszt a bejárati ajtókkal szemben.

Légzárás:

 • az ajtó lágy ütközésű (gumitömítés) legyen,
 • az ajtó vasalata legalább három (3) ponton zárjon, és az ajtónak legalább három (3) pántja legyen,
 • a jó légzárás feltétele az ütköző, tömített küszöb,
 • az ajtólap vagy betételemek tömítéssel illeszkedjenek a keret­hez.

Vízzárás (belső bejárati ajtónál nem követelmény):

 • befelé nyíló ajtó esetén megfelelően tömített küszöb,
 • szélfogó vagy előtető alkalmazása,
 • nem védett helyen lévő ajtó esetén vízvető felszerelése.

Hőszigetelés:

 • megfelelő szerkezeti vastagságok alkalmazása a toknál
  + fa esetén legalább 68 mm,
  + műanyag esetén legalább 58-60 mm (három kamra),
  + fém esetén legalább 60 mm (hőhíd megszakítás);
 • megfelelően hőszigetelt ajtólap, betételem vagy hőszigetelő üveg(U ≤ 1,5 W/(m2K)),
 • fűtetlen lépcsőházak esetén hőhídmentes beépítés, a toknál és az ajtólapon átmenő fémrészek ne legyenek.

Hangszigetelés:

 • folytonos (esetleg kétszeres) tömítés alkalmazása,
 • többrétegű üvegezés alkalmazása.

Tűzállóság:

 • faprofil esetén általában közepes éghetőség,
 • műanyag profil esetén általában nehezen éghetőség,
 • fémprofil esetén általában nem éghetőség.

Mechanikai jellemzők:

 • az összes felsorolt jellemzőre vonatkozó követelmény megkí­vánja a méretek pontosságát,
 • az ajtólapok merevek legyenek, ne deformálódjanak normál mechanikai igénybevételek hatására,
 • a kisebb ütéseket (kemény ütés, lágy ütés) maradandó sérülés nélkül viseljék el,
 • a követelményként szabott minimum 50 000 nyitást és zárást (kb. 10 év használat) a vasalat (zár, pántok) és az ajtólap visel­je el.

Különleges igénybevétel esetén a követelmény 100 000 nyitás­csukás, ami több lakásos társasházak, forgalmas közintézmények, kórházak, iskolák és áruházak esetén érvényes. Erős igénybevétel esetén a követelmény 50 000 nyitás-csukás, ami lakások, kis forgal­mú üzletek és irodák esetén mértékadó.

Biztonság:

 • az ajtó könnyen kezelhető legyen, a nyitáshoz szükséges erő ne legyen nagyobb, mint 100 N,
 • az épületszerkezeti és épületfizikai jellemzők teljesülése mellett az ajtó legyen „betörésálló”, rendelkezzen a MABISZ minősíté­sével.

Itt kell megjegyezni, hogy a legtöbb, ún. biztonsági bejárati ajtó nem felel meg az alapvető épületfizikai (hőtechnikai, hangszigetelé­se, légzárási stb.) követelményeknek, amelyek a 4. táblázatban adot­tak.

4. táblázat: Az ajtókra vonatkozó követelmények:

Műszaki jellemzőkKövetelmények
LégzárásL1,L2
VízzárásV2, V3
SzélállóságSZ1, SZ2
HőszigetelésU0 ≤ 1,9 W/(m2K)
HangszigetelésRw ≥ 35 dB

Ezek az ajtók általában acéltokkal és acélmerevítésű ajtólappal ké­szülnek. A későbbi gondok elkerülése érdekében felhasználásuk ki­zárólag fűtött lépcsőházakban javasolt, tehát belső bejárati ajtóként. Elmondható továbbá, hogy a nem megfelelően hőszigetelt külső be­járati ajtók beépítése – amelyek kisiparilag még ma is nagy mennyi­ségben készülnek – azzal a kellemetlen következménnyel járhat, hogy az ajtó belső felülete lehűl, és a belső oldalon páralecsapódás, esetleg penészedés jelentkezik.