Kellemes otthon, építés és felújítás

Bútorok: hasznosság és esztétikum

Annak tudatában, hogy a bútorzat nagy mértékben hozzájárul fizikai és lelkiállapotunk minőségéhez, felmerül a kérdés, hogy vajon mit kell tennünk, ha lakásunk bebútorozását hangulati szempontból is szeretnénk ideálisan megoldani. Erre a kérdésre természetesen különböző választ adnak a fiatalok, a középkorúak és az idősek.

A formákat és a színeket mint a két meghatározó hangulati elemet ala­pul véve, legtöbben spontán mó­don választunk a bútorok között. Sokan azonban nehezen hozzák meg a végső döntést, hiszen elhamarkodott választásu­kat egyik pillanatról a másikra vissza is vonják. Mindenképpen hasznos, ha vá­lasztásunkat észérvekkel is megpróbáljuk alátámasztani, hiszen így olyan döntést hozhatunk, amelyet nem fogunk a követ­kező pillanatban megbánni.

Gyorsan vál­tozó világunkban előbb-utóbb rájövünk, hogy szeretnénk lecserélni bútorainkat. Ez a változás, helyesebben változtatás hangulatunkra és közérzetünkre is hatással van. A tapasztalatok szerint nem feltétlenül szükséges a teljes bútorzatot kicserélni, elég csak az összetartozó berendezési tár­gyakat, egy ülőgarnitúrát vagy egy-egy olyan bútordarabot, amely meghatározza a lakás hangulatát.

Az igények változnak

Eljön az idő, amikor a fiatalok első saját lakásukat egyéni ízlésüknek megfelelően rendezhetik be, és sem a szülők, sem a ro­konok, sem a barátok nem szólnak bele döntéseikbe. Ilyenkor általában olyan bú­torokat választanak, amelyek igényeiknek megfelelnek, rugalmasak, felkeltik érdek­lődésüket, illetve amelyeket el tudnak he­lyezni, és amelyek segítségével megvaló­síthatják lakberendezési elképzeléseiket. Ebben a kérdésben nincsenek általános ér­vényű szabályok.

A legjobb tanács vagy szabály is érvényét veszti, ha az eredménnyel nem vagyunk elégedettek, vagy esetleg barátunk vagy barátnőnk elégedet­len. Ezeknek a tapasztalatoknak és erőfe­szítéseknek a kombinációja határozza majd meg lakásunk hangulatát. Vajon olyan a lakásunk, mint amilyennek elképzeltük? Vagy esetleg hiányzik belőle valami? La­kásunk hangulatát csak folyamatos tapasztalatszerzés révén sikerülhet változó igé­nyeinkhez alakítani.

Kipróbálhatjuk barkácstehetségünket is: összeszerelhetünk kezeletlen fából készült bútorokat és polcrendszereket, amelyeket aztán tetszőleges színűre festhetünk. Vá­laszthatunk feltűnő, merész színeket is, úgyis gyorsan kiderül, hogy jól döntöttünk-e. Fiatalok esetében egy régi bútor vagy egy hozzájuk közel álló személytől származó örökség szintén kifejezésre jut­tathatja egyedi ízlésvilágukat.

A hagyományos skandináv stílust és követőit a megbízhatóság jellemzi

A hagyományos skandináv stílust és követőit a megbízhatóság jellemzi. Az ebben a stílusban készült bútorok a rendelkezésre álló szűkös tároló helyet optimálisan használják ki, mint például a képen látható szekreter, amelyben könyveket tárolhatunk, lenyitható asztalkáján pedig megírhatjuk leveleinket. Ezek a bútorok a lakás stílusára nézve is meghatározóak. A masszív erdei fenyőt lenolajjal kezelték.

Lucfenyős rendszer

A padló, a mennyezet és a falak anyagának kiválasztásával meghatározzuk a helyiség alaphangulatát, s ezzel megteremtjük a bútorválasztás keretfeltételeit is. Ezeket a falakat lucfenyő-lambériával borították, ami vidéki stílusú alaphangulatot kölcsönöz a helyiségnek.

Változnak az igények

A középkorú embernek már egy kissé más igényei vannak. ízlésvilága kialakult, és kényelmi szempontból is más igényei van­nak, mint fiatalabb korában. Előtérbe ke­rül nála a funkcionalitás és a praktikum, és szívesen fogadja a formatervezők és a szakemberek tanácsait.

Tudja, hogy a harmonikaajtó összecsuk­va kisebb helyet foglal el; tisztában van vele, hogy könnyebben és gyorsabban megtalálja, amit keres, ha a szekrény be­lülről meg van világítva; tudja, hogy a szekrények megfelelő beosztásával, vala­mint a fiókok, a polcok és a kosarak segít­ségével hogyan lehet a sok apró használa­ti tárgyat rendben tartani, és a megszokott helyen gyorsan megtalálni.

Így elkerülhetőek azok a mindennapos apró kellemetlenségek, amelyek igazából szóra sem érdemesek, mégis könnyen el­ronthatják hangulatunkat.

Az olyan apró ötletek is javíthatják komfortérzetünket

Az olyan apró ötletek is javíthatják komfortérzetünket, mint például a képen látható, sínen csúsztatható szekrényke, amelynek fiókjai mindkét oldalra kihúzhatóak. A 82-92 cm magasságba állítható kihúzható reggeliző asztalka az ágy fölé nyitható. Ez a praktikus és kényelmes bútordarab mind a fiatalok, mind az idősebbek körében érdeklődésre tarthat számot.