Kellemes otthon, építés és felújítás

Megfelelő melegvíz-ellátás, általános követelmények

A korszerű berendezésekkel kialakított melegvíz-ellátás feladata a higiénia és a testápolás körülményeinek legmagasabb szintű kiszolgálása, a legkevesebb energia fogyasztása mellett, és annak biztosítása, hogy a melegvíz jótékony hatásait élvezni tudjuk. A berendezések nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása is az egészséges lakóklíma tárgykörébe tartozik. Az ökológiai szemponto­kat is figyelembe vevő, korszerű technikának köszönhetően a test­ápolásra a vízzel való takarékoskodás mellett is lehető­ség van. Természeti kincsünkkel, a vízzel való gazdálkodást már a melegvíz-ellátó rendszer tervezésekor figyelembe kell vennünk.

Melegvíz ellátás tervezése

Egy ház vagy lakás melegvíz-ellátá­sát annál praktikusabban, energia-és víztakarékosabban, valamint szükségleteinknek annál megfelelőbben oldhatjuk meg, ha előzetesen minél pon­tosabb tervet készítünk.

Ehhez a követke­zőket kell figyelembe vennünk:

Hány fős a háztartásunk? Hol van szükségünk me­legvízre? Mennyi és milyen hőmérsékletű vízre van szükségünk? Egyszerre meddig van szükség az egyes helyeken a meleg­vízre? Használunk-e egyidejűleg több víz­vételi helyet? Minél pontosabban vála­szoljuk meg ezeket a kérdéseket, annál jobban meg tudjuk határozni a tényleges melegvíz-szükségletünket.

Miután a személyenkénti vízszükségle­tet, illetve a felhasználási helyek számát meghatároztuk, meg kell becsülnünk, hogy mikor és mennyi ideig, valamint egyszerre hány helyen lesz szükségünk melegvízre. Az ugyanis meglehetősen energiapazarló, ha a melegvíz minden idő­pillanatban korlátlan mennyiségben ren­delkezésre áll. A célunk ezzel szemben az, hogy a melegvíz mindig a szükséges időpontban és a kellő mennyiségben álljon rendelkezésre.

Hőtárolós bojlert tehát csak abban az esetben célszerű beszerezni, ha állandóan, viszonylag nagy mennyiségben van szükségünk melegvízre. Egyébként a folyamatos készenléti állapot feleslegesen sok energiát és pénzt emészt fel. Ebből kö­vetkezően az időtényező az egyik legfon­tosabb szempont. A készülék kapacitását a maximális vízszükséglethez kell igazítani, és lehetőleg annak a helyiségnek a köze­lében kell elhelyezni, amelyet a leggyak­rabban és a legnagyobb mennyiségű víz nyerésére használják.

Az átfolyó rendszerű, elektromos vezér­lésű bojlerek előnye az, hogy energiát – elektromos áramot vagy gázt – csak akkor fogyasztanak, amikor melegvízre van szükségünk. Sok más előnyük mellett abból a szempontból is kedvezőek, hogy ál­landó vízhőmérsékletet biztosítanak. Nem csak energiatakarékos és környezetkímélő termékek, hanem kényelmi szempontból is megfelelnek a követelményeknek.

A piacon rendkívül sok olyan készülék kapható, amely az energiatakarékosság követelményének megfelel, ezért válasz­tásunk előtt mindenképpen kérjük ki szak­ember véleményét.

Központi vagy helyi melegvíz-ellátás?

Ha megválaszoltuk a legfontosabb kérdé­seket, vagyis hogy hol, mikor, mennyi és milyen hőmérsékletű melegvízre van szükségünk, akkor gondoljuk végig a fel­használási helyek egymástól való távolsá­gát. Ha új házat építünk, a helyiségek funkcionálisan célszerű elrendezésével lerövidíthetjük a melegvíz útját. Régi épület esetében azonban gyakran kedvezőtlen adottságokkal kell megbirkóznunk. Alap­vetően két ellátási mód létezik.

A közpon­ti melegvíz-ellátás sajátossága, hogy az egész lakás, illetve ház összes felhaszná­lási helyét egyetlen vízmelegítő szolgálja ki. Házak esetében ez általában egy hőtá­rolós bojler, amely a vizet vagy közvetve, a fűtési rendszerrel összekapcsolva melegíti fel, vagy a meleg vizet attól függetle­nül, közvetlenül fűti fel. Lakások esetében gyakrabban átfolyós rendszerű vízmelegí­tőt használnak. A csoportos vízellátás ese­tében egyetlen készülék több egymás kö­zelében lévő használati helyet szolgál ki.

Központi melegvíz-ellátás

Központi melegvíz-ellátásnál egyetlen készülék adja a melegvizet, ami csöveken keresztül jut el a felhasználási helyekre.

Csoportos melegvíz-ellátás

Csoportos melegvíz-ellátás esetén egyetlen készülék több egymás közelében fekvő felhasználási helyet lát el.

Erre példa a fürdőszobában a kád, a mosdó és a zuhanyfülke. A helyi melegvíz­ellátás alapelve, hogy egy vízmelegítő mindig csak egyetlen felhasználási helyet lát el, például a konyhai mosogatót vagy a vendégszoba fürdőszobájának a mosdóját.

Ezekre a helyekre elegendő egy kisebb teljesítményű elektromos, vagy átfolyó rendszerű, esetleg hőtárolós vízmelegítő.

A helyi melegvíz-ellátás

A helyi melegvíz-ellátás esetében a vízmelegítő készülék egyetlen felhasználási helyet szolgál ki.

A kéménnyel, annak hiányával gyakran problémák vannak

A kéménnyel, annak hiányával gyakran problémák vannak. Az égésterméket a főfalon át közvetlenül a szabadba enged­hetjük. Kívülről levegő áramlik befelé, hogy az égéshez legyen elegendő oxigén.

Vízpumpa segítségével a kazánházban vagy a pincében egyébként elpazarlódó meleget is felhasználhatjuk

Vízpumpa segítségével a kazánházban vagy a pincében egyébként elpazarlódó meleget is felhasználhatjuk a hideg víz felmelegítésére. A pumpa magába szívja a meleg levegőt, a hűtőfolyadék pedig a hőt felvéve gázzá alakul át, amit a kompresszor magasabb hőmérsékletűre „pumpál”. Egy másik hőcserélő az így nyert hőt leadja az ott tárolt víznek, míg a hűtőgáz ismét folyadékká alakul át. A hűtőfolyadék aztán ismét felveszi a környezetében lévő hőenergiát, és a folyamat kezdődik elölről.

A képen látható elektronikusan vezérelt átfolyós rendszerű vízmelegítő egyszerre hely- és energiatakarékos

A képen látható elektronikusan vezérelt átfolyós rendszerű vízmelegítő egyszerre hely- és energiatakarékos. A készülék a vizet 35-60 °C-ra is képes felmelegíteni, és így alkalmas a mosdókagyló, a zuhanyfülke és a kád melegvízzel való ellátására. Az elektromos teljesítményvezérlő kb. 20% energiát takarít meg.

Általános követelmények

A melegvíz-szükséglet szerinti, valamint az energiatakarékos üzemmódon kívül van még néhány szempont, amely vásárlás előtt nem hagyható figyelmen kívül. Ilyen például a helyigény vagy az alacsonyabb szennyezőanyag-kibocsátás, amely a „kék angyal” által előírt határér­ték alatt tartja a szennyezőanyag-kibo­csátást.

A képen egy fűtési rendszer vázlata látható

A képen egy fűtési rendszer vázlata látható, amelyben a központi hőtárolós vízmelegítő mellett egy fatüzelésű cserép­kályha és egy napkollektor gondoskodik a fűtésről és a melegvíz-ellátásról.

Ugyanez érvényes az indításkor kelet­kező szennyező anyagokra is. A készülék teljesítményének az igényekhez való iga­zítása hozzájárul az energia- és költségta­karékos működéshez. Utolsóként említjük, ám nagyon fontos a csendes üzemmód, a könnyű kezelhetőség és a kiterjedt szerviz­hálózat.

A melegvíz-szükséglet átlagértékeiNaponta személyenként az alábbi vízszükséglettel kell számolnunk:

  • az átlagosnál alacsonyabb vízigény esetén 12-20 liter 60 °C-os, illetve 15-30 liter 45 °C-os vízzel,
  • átlagos vízigény esetén 20-40 liter 60 °C-os, illetve 30-60 liter 45 °C-os vízzel,
  • átlagon felüli vízigény esetén 40-80 liter 60 °C-os, illetve 60-120 liter 45 °C-os vízzel.
Az egyéni igényekhez igazodva úgy is számolhatunk, hogy a leginkább használt felhasználási hely vízszükségletéből indulunk ki.

Átlagos melegvíz-szükséglet:

  • forró ital (8 csészéhez): 1 liter, 100 °C,
  • takarításhoz vödrönként: 10 liter, 50 °C,
  • egy mosogatónyi edény elmosogatásához: 10-15 liter, 50 °C,
  • kézmosáshoz: 1,5-3 liter, 37 °C,
  • hajmosáshoz: 10-15 liter, 37 °C,
  • tusoláshoz: 30-50 liter, 37 °C,
  • kádfürdőhöz: 150-180 liter, 38 °C.