Kellemes otthon, építés és felújítás

A kikapcsolódás helye – a fürdőszoba berendezése, tervezése

Ha elfogadjuk azt, hogy a kellemes közérzethez a lakóhelyiségek kialakítása nagyban hozzájárul, akkor a fürdőszoba – ahol az esetek többségében a napot kezdjük – mindenképpen különleges odafigyelést igényel a tervezés, az elrendezés, a kiegészítők és a színek tekintetében egyaránt. A fürdőszoba ma már nem csak az a helyiség, ahol tisztálkodunk és mosunk, hanem a gondolkodás, egyedüllét és a lazítás egyik színtere is.

A lakberendezési folyóiratok és a színes, csillogó prospektusok álomfürdőszobákat mutatnak be, a valóság azonban ettől némileg eltér. So­kak számára a fürdőszoba még mindig egyszerű mellékhelyiség, amelynek még új épület esetén is csak annyi teret szen­telnek, amekkora marad. Régi épületek fel­újításakor legtöbbször túl kevés hely jut a fürdőszobának, amelynek gyakran még az alaprajza is kedvezőtlen, így a korszerűsí­tés során számos építészeti és technikai probléma merülhet fel.

Az előre gyártott, falra felszerelhető szerelvények nem okoznak gondot

Az előre gyártott, falra felszerelhető szerelvények nem okoznak gondot. A kisebb hibákat a burkolással és csempézéssel eltakarhatjuk.

Kellemetlenségek

Könnyen beláthatjuk, hogy a fürdőszo­ba nem az a helyiség, amelyet csak úgy egyszerűen elhanyagolhatunk, hiszen nagyban hozzájárul jó közérzetünkhöz. Bosszantóak tudnak lenni azok az apró kellemetlenségek, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk: a főfalak hidegek ott, ahol a legnagyobb szükségünk lenne arra, hogy jól hőszigeteltek legyenek, a párás levegő nedvessége kicsapódik a falakon; a falakból „sugárzik” a hideg, amit mezí­telenül még kellemetlenebbnek érzünk.

A zuhanyrózsából szabályozatlanul öm­lik a víz; a víz vagy túl forró, vagy jéghi­deg; a zuhany vize kispriccel a zuhanytál­cából; a padló csúszik; a tükör megvilágí­tása rossz; nem lehet borotválkozni és sminkelni; a szűk hely miatt mindig bele­ütközünk valamibe, és tele vagyunk kék­-zöld foltokkal; a mosdó és a fürdőkád kö­rül túl kevés a rakodófelület, így mindent az ablakpárkányra kell zsúfolnunk, ezért az ablakot is csak résnyire tudjuk kinyitni stb. Sajnos, a fentiek nagy része még ma is jellemző a fürdőszobákra.

A kellemetlenségek felszámolása

Ma már számos olyan termék, rendszer, építészeti megoldás és szaniter-elem áll rendelkezésre, amellyel egy csapásra vagy legalábbis fokozatosan, lépésről lépésre megszüntethetők ezek a kellemetlenségek. Túl kicsi a helyiség? Cső alakú, és szűk formája nem teszi lehetővé a megfelelő berendezést? A fal kiugró részei akadályt jelentenek?

A meglévő csövezés miatt tartani kíván­juk magunkat az adott elrendezéshez? Nem szeretnénk a csöveket felszedni, és újra lefektetni? Nincs annyi pénzünk, hogy egy luxusfürdőszobát rendezzünk be? Ezekre a fenntartásainkra az esetek túlnyomó részében lehet egyszerű és ala­csony költségű megoldást találni.

 

A képen látható komplett WC elemeit precízen állítják össze

A képen látható komplett WC elemeit precízen állítják össze. 1: univerzális rögzítő és beállító elem; 2: lépcsőzetes beállítás; 3: felületvédelem; 4: fogazott léc a beállításhoz; 5: be- és kifolyó­vezetékek helye; 6: a szélességet fixáló rögzítés; 7: vezetősín a WC és a bidé pontos beállításához; 8: kifolyócső csatlakozó; 9: alátámasztó tartó; 10: hang- és vízszigetelő csatlakoztatás.

Fémprofilokból álló szerelt falváz

Fémprofilokból álló szerelt falváz, melyre a készülékeket és a berendezési tárgyakat is rögzíteni lehet. A váz tetsző­leges helyen és magasságban szerelhető.

Az ábrák jól illusztrálják, hogy mekkora szabadságot jelent a berendezések falra szerelhetősége

Az ábrák jól illusztrálják, hogy mekkora szabadságot jelent a berendezések falra szerelhetősége (sárga).

Az igényeknek megfelelő fürdőszoba

Most nem az a célunk, hogy az ún. álom­fürdőszobákkal foglalkozzunk. Inkább azokat a megoldásokat tekintjük át, ame­lyeket a hétköznapi életben is megvalósít­hatunk, és amelyek egyszerre tetszetősek és funkcionálisak is. Ezen célt elégíti ki a szárazépítészet részét képező szerelt falas rendszer. A módszer lényege, hogy előre gyártott fémprofil vázat készítenek ön­magukban vagy a meglévő falazat elé. A fémprofil magassága és vastagsága, il­letve elhelyezése tetszőleges lehet. A tartóvázat leggyakrabban gipszkartonnal ta­karják be, majd csempézik.

A fémprofilok egy része tartószerkezeti funkcióval is bírhat például, amelyekre a WC-t, a bidét és a mosdókagylót szerelik fel. Ha a szerelvényfal a helyiség magasságával meg­egyezik, akkor az egyben válaszfal is lehet. Ezek a magas szerelvényfalak a fel­újítási munkálatokat is nagymértékben le­egyszerűsítik, hiszen ha a konyha és a fürdőszoba közé helyezzük őket, akkor mindkét helyiség szerelvényei rögzíthetők rajtuk.

Néhány eredeti ötlettel és pasztell színekkel tetszetős fürdőszobát varázsolhatunk magunknak

Néhány eredeti ötlettel és pasztell színekkel tetszetős fürdőszobát varázsolhatunk magunknak.

Könnyű azonban belátni, hogy ma már ezeknél korszerűbb megoldás is létezik. A félmagasságú szerelvényfalakkal meg­oszthatjuk a teret; az egyik sarokban el­helyezhetjük a szögletes kádat az átló mentén, vagy akár szigetszerűen is beépít­hetjük. Mivel ezekre a derékmagasságú fa­lakra szerelik fel a szaniter-elemeket, il­letve ezekben futnak a csövek és a vezeté­kek, a kombinációs lehetőségek száma szinte végtelen. Ez még a kisebb fürdőszo­bákban is olyan elrendezést és tagolást tesz lehetővé, amilyenre korábban még nagy terek esetében sem lehetett gondol­ni.

Nem feltétlenül kell valamennyi szaniter-elemet egy falra szerelni

Nem feltétlenül kell valamennyi szaniter-elemet egy falra szerelni.

Sokkal kellemesebb látvány, ha a WC-t jól elkülönítjük, „elrejtjük” a fürdő- és zu­hanyzótértől, így a rendelkezésre álló helyet a legutolsó négyzetcentiméterig ki­használhatjuk, ami óriási előny kis alapte­rületű fürdőszobák esetében. Ma már nem kell feltétlenül a fal mellé állítani a kádat, azt elhelyezhetjük átlósan, a sarokban, a zuhanykabin vagy a mosdó mellett, vagy különféle magasságú szerelvényfalakkal leválasztva.

E nagy szabadságnak hasznát vehetjük a tetőtér beépítésekor is: a könnyűszerke­zetes vázas építészeti megoldások és a sze­relvényfalak alkalmazása korlátlan lehető­ségeket rejt magában.

Extrém ötlet a tetőtérben elhelyezett szimmetrikusan berendezett fürdőszoba

Extrém ötlet a tetőtérben elhelyezett szimmetrikusan berendezett fürdőszoba.

Könnyebb beépíthetőség

A szerelvényfalba épített csövek kiküszö­bölik a vésett horonyba vagy a vakolat alá rejtett vezetékek hátrányait. Korábban gyakran kifogásoltuk a csövek elégtelen rögzítését. A csövek a falban futottak, ezért nehezen voltak hozzáférhetőek. A vakolat alatt vezetett csövek óhatatlanul nemkívánatos zajforrássá váltak. A szerel­vényfalak lehetővé teszik, hogy a szaniter-elemeket, a csöveket és az egyéb beren­dezési tárgyakat hangszigetelve építsék be, így akusztikai problémák sem merül­nek fel.

Mivel korábban a csövek számára a fa­lat utólag vésték ki, ez többletmunkát, hő­szigetelési hiányosságokat és a falazat te­herbíró képességének számszerű csökke­nését okozta. A szerelvényfal alkalmazásakor az épü­let falai érintetlenek maradnak, a csatla­koztatás pedig tetszőleges helyen történ­het. A hagyományos beépítésnél gondot okozott a csövek szigetelése, a szerelvény­falak esetében azonban ez is könnyen megoldható.

A szerelvényfalak előre gyártott formá­ban kaphatók, így a helyszínen nem kell elvégezni a komplikált és sok kellemetlen­séggel járó kőművesmunkákat, emellett a szerelvény beépítési ideje is lerövidül. A precíz kialakítás lehetővé teszi a későbbi csatlakoztatást és átalakítást is. A korábbi sok kőműves és segédmunka időt igénylő átalakítási munkák leegysze­rűsödnek.

Régi dézsa és vödör ihlette a képen látható modell tervezőjét. A formatervezett mosdókagyló nagy színválasztékban áll rendelkezésre. Ma már kapható állítható magasságú mosdókagyló is

Régi dézsa és vödör ihlette a képen látható modell tervezőjét.

A formatervezett mosdókagyló nagy színválasztékban áll rendelkezésre

A formatervezett mosdókagyló nagy színválasztékban áll rendelkezésre.

Ma már kapható állítható magasságú mosdókagyló is

Ma már kapható állítható magasságú mosdókagyló is.

Ne csak a mának tervezzünk!

Az, hogy az adott alapterületet és a rendel­kezésre álló teret hogyan hasznosítjuk, el­sősorban a lakók igényeitől és szokásaitól függ. Gyakran elfeledkezünk azonban arról, hogy az évek során változik a család összetétele, és változhatnak szokásai is. Ebből következik, hogy célszerű a fürdőszobát úgy kialakítani, hogy később viszonylag kis „rombolással” és alacsony költségből át tudjuk alakítani. A szerel­vényfalak megkönnyítik a későbbi átépí­tési, átalakítási munkálatokat.

Emellett szól az is, hogy a szerelvények élettartama általában rövidebb, mint az épületé. A helyzettől függően a teljes munkát el­végezheti a szaniter-elemeket szerelő szakember, vagy megoszthatja azt a kőmű­vessel. A vállalkozó szellemű építtető szintén átvállalhatja a munkák egy részét, és így költséget takaríthat meg.

A fürdőkádak kínálata bőséges. Az alábbi képeken bemutatjuk a legjellemzőbb formákat. A méret és szín mellett fontos szempont a forma, a falhoz, illetve más szaniterelemekhez való csatlakoztatási lehetőség és használhatóság.

Kádak

Szaniter-elemek – funkcionalitás és formatervezés

A szerelvényfalakra erősített szaniter-elemekkel szembeni követelmény a célszerű­ség és az esztétikum, amit az elemek ki­választásakor is szem előtt kell tartanunk. Ha az üzletben nem a pillanatnyi benyo­másunk alapján akarunk választani, hanem megfontolt döntést szeretnénk hozni, ak­kor alaposan körül kell néznünk a piacon. Tanulmányozzunk folyóiratokat, prospek­tusokat, és látogassunk el több szaküzletbe is, ahol szakemberek segítségével dönthe­tünk arról, hogy melyik megoldást vá­lasszuk.

Almainknak elsősorban a rendel­kezésre álló hely és pénz szab határt. Egy 8-10 m2-es helyiségben már szabadon le­het tervezni, azonban lakályosabb, funkcionálisabb kialakításra csak 12 m2 felett van lehetőség. 6 m2 alatt csak a legszüksé­gesebb berendezési tárgyakra lehet koncentrálni úgy, hogy mindenből a lehető legkisebbet választjuk, és különös figyel­met szentelünk a megfelelő anyagok, szí­nek és formák kiválasztására.

Milyen funkciókat kell a fürdőszo­bának ellátnia?

Azt, hogy hányan és mikor használják a fürdőszobát, illetve hogy mekkora a lakók térigénye, a kialakítás során mindig figye­lembe kell venni, különben hiába a legszebb álomfürdőszoba, állandó lesz előtte a sorban állás. Erre megoldást jelenthet pél­dául a dupla mosdókagyló. Az elrendezés­ben a szerelvényfal szintén nagy szabadsá­got nyújthat. Ne feledjük, hogy a választott mosdókagyló méreteihez és elhelyezésé­hez minden családtagnak alkalmazkodnia kell. A falra szerelt vagy a lábakon álló mosdókagyló közti választás is következ­ményekkel jár; gondoljunk csak arra, hogy a falra szerelt mosdókagyló alatt szabad padlófelületet kapunk, és így az ápolás és a tisztítás is könnyebb lesz.

Jegyezzük meg!

Bármelyik megoldást választjuk is, ne feledkezzünk el a tároló helyekről. Ha le­het, ne alakítsunk ki sarkokat, mert ezek­ben a baktériumok könnyen megtelepsze­nek, és éles kiszögelléseket se, mert ezek­be beleütközhetünk.

Kád vagy zuhanyfülke? A kis alapterü­letű fürdőszobák is nagyobbnak tűnnek, ha zuhanyzó mellett döntünk. A zuhanyban víztakarékosán és gyorsan tisztálkodhatunk, és élvezhetjük a verő víz áldásait. A válaszfalak nem pusztán beren­dezési tárgyai a fürdőszobának, hanem ha tökéletesen körbezártak, akkor meg­könnyítik a helyiségek tisztántartását is. Az áttetsző anyagból készült zuhanyzóka­bin optikailag nagyítja a teret.

Ahol ele­gendő hely áll rendelkezésre, állítsunk be egy kádat is, hogy komfortérzetünk még teljesebb legyen. Ma már a test vonalát kö­vető, formagazdag kínálatú fürdőkádak sokasága közül válogathatunk. A két vagy több személyes, nagy alapterületű fürdő­szobának megvannak az előnyei, azonban vegyük figyelembe, hogy ezeknek nagyobb az energiafelhasználása és a víz­szükséglete, valamint hogy a nagyobb tér rendben tartása nagyobb fáradsággal is jár. Sokan a masszázskádak fris­sítő hatására esküsznek.

Mosdó-csaptelep

Mosdó-csaptelep: egy kézzel nyithatjuk és állíthatjuk be a hideg-meleg víz arányát.

A kádra szerel­hető és használat után harmonikaszerűen összehajtható válaszfalaknak köszönhető­en a kádban is ugyanúgy zuhanyozatunk, mint egy tökéletesen záródó zuhanyzóka­binban. A formatervezők a kádak kiala­kításánál azt is figyelembe veszik, hogy zuhanyozás közben is biztonságosak le­gyenek. A kád kiválasztásakor döntő szempont annak hosszúsága. A szakemberek szerint minimum 180 cm hosszúságú kádat szerezzünk be, ami szükség esetén lehet hosszabb is. A zu­hanykabin alapmérete 80 x 80 cm.

 

Modern környezetbe jól beillik ez a leegyszerűsített keverő csaptelep

A képen látható tükrös szekrény kis fürdőszobában is nagy rakodóteret biztosít.

Berendezés és kiegészítők

A külön helyiségben kialakított WC higiéniai okokból ideálisabb. Ha tehetjük, helyezzünk el a fürdőszobában egy plusz WC-t, amely jó szolgálatot tesz. Ha a tökéletes komfortra is ügyelni szeret­nénk, akkor a bidé sem hiá­nyozhat.

Marketingszakemberek szerint egyre több vásárló tekinti elengedhetetlen tarto­zéknak a bidét, azonban sok esetben a helyhiány gátat szab elképzeléseiknek, vá­gyaiknak. A legjobb megoldásnak az tű­nik, ha a bidé a WC mellett kap helyet. Az orvosok szerint – akik a mosakodást (láb, alsótest) előtérbe helyezik – a bidének a mosdókagyló mellett a helye. Higiéniai szempontból előnyösebb fali WC-csészét szerelni a fürdő­szobába, mert ez a megoldás megkönnyíti a helyiség tisztántartását.

A szerelvények esetében fontos az összhang, de legalább ilyen hangsúlyosak az egyéb szempontok is: a könnyű kezelhetőség, a megbízhatóság, a víztakarékos üzemmód.

A felszerelt sínre egyszerűen fel lehet akasztani a polc újabb elemeit

A felszerelt sínre egyszerűen fel lehet akasztani a polc újabb elemeit

Fontos, hogy megtaláljuk azokat az esz­közöket és berendezési tárgyakat, amelyek kellemes és kényelmes fürdőszobai hasz­nálatot tesznek lehetővé. Fontos szem­pont, hogy legyen elég rakodó- és tároló­hely, és hogy igényeinknek megfelelő fürdőszobabútorokat találjunk. De vajon milyen bútort vásároljunk? A fürdőszoba­bútorok esetében ugyanolyan gondosan kell terveznünk, mint minden egyéb be­rendezési tárgy vásárlásakor. Az elégtelen tárolóhely miatt a földre eső és darabokra törő parfümös üveg szilánkjai baleset­veszélyesek, a pótlás pedig meglehetősen költséges. Kerüljük tehát a kompromisszu­mos megoldásokat!

Fürdőszobánk berendezéséhez széles színskálából válogathatjuk ki a szaniter-elemeket, szerelvényeket, csaptelepeket és kiegészítőket. Amikor valamelyik szín mellett döntünk, akkor fürdőszobánk alap­hangulatát határozzuk meg. Az, hogy ké­sőbb jól érezzük-e magunkat benne, elsősor­ban a színválasztástól függ.