Kerti faházak és kamrák

Kerti szerszámkamra elkészítése lépésről-lépésre

Egy jó tanács kezdőknek: Szervezzünk meg alaposan minden egyes mozzanatot! Például legyen az ácsceruzának egy meghatározott helye, és azt használat után mindig tegyük ugyanoda vissza. Ugyanott vágjuk méretre az összes elemet, és a hulladékot is egy helyen tároljuk, így biztos nem lesz útban.

Először is rendeljük meg az összes hozzávalót a fatelepről. Jelöljük ki az építőanyag-depó helyét; ez olyan helyen legyen, ahol biztosan nincs útban, és a szállító teherautó is könnyen le tud rakodni (pl. a kocsi behajtó végén). Egy rétegelt lemez szállítása meglehetősen nehézkes feladat lehet, ehhez érdemes segítőt hívni. Az építőanyagot rendezzük szabályos rakatba, legfelül legyenek azok az anyagok, amelyeket először akarunk használni.

A faanyagot emeljük el a talajtól, ehhez használjunk élükre állított 5 x 10 cm lécmaradékokat vagy raklapokat. (Raklapok praktikus újra-felhasználása: raklap  bútor, raklap ágy, raklap dohányzóasztal) A talajon tárolt faanyag ugyanis könnyen bepiszkolódhat és megtámadhatják a kártevők. A faanyagot nem muszáj védenünk az esőtől, a szerszámokat viszont tegyük száraz, biztonságos, könnyen hozzáférhető helyre.

Fontos szempont, hogy csatlakozni tudjunk az elektromos hálózathoz. Bár kézi fűrésszel is méretre vághatjuk az elemeket, jóval kényelmesebb, ha elektromos fűrészt használunk. Ehhez azonban a helyszínre kell vezetni az áramot, amihez használjunk erős, földelt hosszabbítót.

3.2. ábra. Metszet és nézetrajz

3.2. ábra. Metszet és nézetrajz

3.3. ábra. Alaprajz

3.3. ábra. Alaprajz

3.4. ábra. Oldalnézet

3.4. ábra. Oldalnézet

Földmunkák

Egy 2,4 x 3 m vagy annál kisebb házikónál nem kell feltétlen cövekekkel kitűznünk a házsarkokat; a padlóváz majd pontosan kijelöli a ház helyét. A padló keretvázának 2 darab 3 m hosszú 5 x 15 cm-es, hosszanti lécéből vágjunk le 5-5 cm-t, hogy a két rövidebb oldalelemmel együtt kijöjjön a pontosan 2,4 x 3 m-es méret. Ne feledjük, hogy a fatelepről méret szerint megrendelt faanyag hossza szinte soha nem egyezik a névleges mérettel; az elemek általában kicsit hosszabbak!

Helyezzük ideiglenesen a keretváz egyik sarkára az egyik 1,2 x 2,4 m rétegelt lemezt, pontosan derékszögűre beállítva a segítségével a vázat, majd szegezzük a lemezt a vázhoz. Ezután szegezzünk két átlós lécet a vázhoz, hogy rögzítsük a derékszöget, és vegyük le a rétegelt lemezt. Ezután véglegesen szegezzük össze a padlószerkezet keretvázát. Helyezzük a keretet oda, ahová a házikót szeretnénk felállítani. Alatta legyen egy kb. 2,5cm-es körbefutó mélyedés, amelyben a keret megülhet. Mivel telített faanyagot használtunk, nem probléma, hogy az közvetlenül érintkezik a talajjal.

Ezután a keret legmélyebben lévő sarkánál ássunk 7,5 cm mély gödröt, akkorát, hogy bele tudjuk helyezni a betontömböt/zsalukövet. A keretből kb. 7,5 cm rész emelkedjen ki a talajból. Szintezőt használva állítsuk be a keretet pontosan vízszintesre, alátétekkel kitámasztva azt. Ezután ássunk sekély gödröt az előzővel átellenes sarokban, és helyezzünk be itt is betontömböt/zsalukövet a keret alá, úgy, hogy az vízszintes legyen. A könnyen hasítható palából készült alátétekkel állítsuk be a keret végleges helyzetét. Hasonlóan támasszuk alá a keret másik két sarkát, ideiglenesen merevítsük két ferdén felszegezett léccel, és következhet is a padló vázszerkezetének elkészítése.

A padló keretvázának elkészítése

Vágjuk a négy telített fa padlógerendát a megfelelő méretre, és szegezzük ezeket az összeállított keretvázba, egymástól 60 cm tengelytávolsággal, 31 x 80-as közönséges szegekkel. Felső síkjuk essen egybe a keretváz felső síkjával.

Ha különösen masszív padlószerkezetet szeretnénk, a keretváz középvonalánál szereljünk be egy 5 x 15 cm padló-mestergerendát. Ha szükséges, alatta alakítsunk ki árkot. A mestergerendát a keretvázzal és a padlógerendákkal ferde szegezéssel illesszük össze.

3.5. ábra. A padló vázszerkezetének kerete

3.5. ábra. A padló vázszerkezetének kerete

3.6. ábra. A padlóváz derékszögűségének ellenőrzése

3.6. ábra. A padlóváz derékszögűségének ellenőrzése

3.7. ábra. A padló keretvázának vízszintes beállítása

3.7. ábra. A padló keretvázának vízszintes beállítása

3.8. ábra. A keretváz merevítése

3.8. ábra. A keretváz merevítése

3.9. ábra. A padló vázszerkezetének gerendái

3.9. ábra. A padló vázszerkezetének gerendái

3.10. ábra. A padló szerkezete

3.10. ábra. A padló szerkezete

Helyezzünk a keretvázra két 18 mm vastag, 1,2 x 2,4 m-es kültéri rétegelt lemezt, és 25 x 60-as szegekkel 20 cm-enként erősítsük ezeket a vázhoz. A harmadik 18 mm-es lemezt vágjuk ketté, és az egyik felét erősítsük a keretvázhoz, teljesen lefedve így azt. A másik felét tegyük el, az majd jó lesz rámpának. Próbáljuk ki a padlószerkezet szilárdságát úgy, hogy ugrálunk rajta. Akkor kellően stabil a szerkezet, ha nem érezzük, hogy beleng.

A fal vázszerkezetének kialakítása

A munkát kezdjük a 3 m hosszú hosszanti fallal. A dobogó peremére szegezzünk két 5 x 10 cm-es lécmaradékot, amelyek munka közben a helyén tartják a keretvázat. Helyezzünk a dobogóra az ideiglenes rögzítő elemek mellé élére állítva egy 3 m hosszú 5 x 10 cm-es elemet. Ez lesz a talpgerenda. Vágjunk 5 x 10 cm-es pallóból 6 darab, egyenként 168 cm hosszú falvázoszlopot, és osszuk ki őket 60 cm-es tengelytávolsággal. A tetejükre helyezzünk egy szintén 3 m hosszú 5 x 10 cm-es pallót, ez lesz a koszorúgerenda.

Szegezéssel rögzítsük egymáshoz az elemeket. Állítsuk fel és támasszuk ki ideiglenesen a fal keretvázát a majdani helyén, majd hasonló módon készítsük el a többi fal vázszerkezetét is. A rajzokat tanulmányozva láthatjuk, hogy annál a falnál, amelyben az ajtó és az ablak van, máshová kerülnek a falváz elemei. Az ajtónyílásnál nem gond, ha építés közben még ott van a nyílásban a talpgerenda; ezt majd utólag vágjuk ki kézifűrésszel. Ne feledjük, hogy a két rövidebb fal a csatlakozó hosszanti falak miatt 15 cm-rel rövidebb a ház befoglaló méreténél.

Ház a nagymama kertjében

Ház a nagymama kertjében

Műhely

Műhely

Biciklitároló

Biciklitároló

Egyszerű kerti szerszámkamra, alaptípus

Egyszerű kerti szerszámkamra, alaptípus

3.11. ábra A fal vázszerkezetének elkészítése

3.11. ábra A fal vázszerkezetének elkészítése

3.11. ábra A fal vázszerkezetének elkészítése

3.12. ábra A fal vázszerkezetének felállítása

A vázszerkezetet pontosan úgy állíthatjuk be derékszögűre, ha ideiglenesen 12 mm vastag rétegelt lemezdarabot szegezünk a sarkokra. Amikor pontosan derékszögűre beállítottuk a keretet, szegezzük össze annak elemeit, majd szegezzük a padlóhoz a talpgerendát. Ezután rögzítsünk a falvázoszlopok közé 5 x 10 cm vízszintes szegező léceket, amelyek rögzítési felületek lesznek majd a falburkolathoz. Végül az elkészült falszerkezet tetejére (a képen láthatóan eltolt hézagokkal) rögzítsünk koszorúgerendákat. Ezzel készen is van a falszerkezetünk.

3.13. ábra Az elkészült falszerkezet

3.13. ábra Az elkészült falszerkezet

Tetőszerkezet és tetőfedés

A hat darab, egyenként 3,6 m hosszú elemből vágjunk ki a szarufákhoz 12 darab, egyenként 168 cm hosszú elemet. A szarufa alsó peremétől 15 cm-re készítsünk 2,5 x 3,8 cm-es egyszerű horgolást. Ezután a szarufa felső végétől mérjünk le 6 cm-t, és ott ferdén vágjuk le. Az így elkészített szarufát sablonként használva vágjuk formára a többi 11 elemet is. A szarufák alsó végével azonban majd csak akkor foglalkozzunk, amikor azokat már a helyükre rögzítettük: bekrétázott kicsapó zsinórral jelöljünk ki egy egyenest a homlokzattól 15 cm-re, annak mentén vágjuk le ferdén az elemvégeket. így az ereszdeszka biztosan pontosan illeszkedik majd a szarufákhoz.

Helyezzünk két szarufát összeillesztve a padlóra, és tegyünk közéjük egy 5 x 10 cm-es, 2,4 m hosszú elemet a kivágott egyszerű horgoláshoz kapcsolódva. Ez a 2,4 m hosszú elem felel meg a rövidebbik homlokzatnak.

A 2,4 m hosszú elem felett 28 cm-re helyezzünk el egy 5 x 10 cm torokgerendát, és jelöljük meg azt a pontot, ahol találkozik a szarufákkal. Vágjuk le a végeket a szarufa hajlásszögének megfelelően. A torokgerenda nem nyúlhat túl a szarufák síkján, mert az látszana a tetőfelületen. A levágott elemet jelöljük meg, és használjuk sablonként a többi torokgerenda levágásához.

A szaruállás megépítéséhez csavarozzuk a torokgerendát a szarufákhoz 4 x 60 kereszthornyos süllyesztett fejű facsavarokkal. A csavarozáshoz használjunk elektromos csavarhúzót, amelyben csillag behajtó fej van. A szarufák csúcsait csavarozzuk össze. A két oromfalnál lévő szaruállás elhelyezéséhez először szegezzünk a szaruálláshoz egy ideiglenes 2,5 x 10 cm keresztmetszetű 3 m hosszú oszlopot. Egy ilyen kis faháznál egy személy is a helyére tudja tenni a szaruállást. Az ideiglenes oszlop alját szegezzük a talpgerendához, a felső részét pedig a koszorúgerendákhoz, így az biztosan függőleges marad.

3.14. ábra. A szarufa kialakítása

3.14. ábra. A szarufa kialakítása

3.15. ábra. A torokgerenda elkészítése

3.15. ábra. A torokgerenda elkészítése

3.16. ábra. A szélső szaruállás elhelyezése

3.16. ábra. A szélső szaruállás elhelyezése

3.17. ábra. A fedélszék elkészítése

3.17. ábra. A fedélszék elkészítése

3.18. ábra. A fedés alátétrétegének elhelyezése

3.18. ábra. A fedés alátétrétegének elhelyezése

Amikor a két oromfali szaruállás a helyére került, készítsünk egy 3 m hosszú mérő rudat, osszuk be 60 cm-enként, azaz a szaruállások tengelyeinél. Ideiglenesen szegezzük a rudat a két szélső szaruálláshoz. Emeljük a helyére a többi szaruállást is, és azokat is ideiglenesen szegezzük a rúdhoz.

A tetőhéjalás elkészítéséhez először vágjunk ki két 45 x 240 cm-es darabot 12 mm vastag kültéri rétegelt lemezből, majd szegezzük őket a szarufák felső részére közönséges 25 x 60-as szegekkel. Az első darabot szegezzük fel a gerinc mentén, majd szedjük le az ideiglenesen felszegezett mérő rudat, és az első lemezdarabhoz csatlakozva szegezzük fel a másik lemezt. A feldarabolt lemezek alá a tetőre szegezzünk egész lemezeket. Az egész lemezek alsó éle néhány cm-rel túlnyúlik a szarufák alsó élén. Az utolsó lemezdarabot vágjuk ketté, és szegezzük a tetőre. Az eresznél lelógó felesleget vágjuk le.

A falburkolat

A falburkolat elkészítése előtt szegezzünk a koszorúgerendákra és a szarufák alá rovarhálót, hogy távol tartsuk a kártevőket. Ezután szegezzünk egy 3 m hosszú 5 x 10 cm-es lécet a falváz aljára, felső síkja legyen egy vonalban a rétegelt lemez padló alsó élével. Ez a léc vonalzóként jelöli ki a falburkolat alsó élét.

Vágjunk fel hét darab 3,6 m hosszú 2,5 x 25 cm-es, feles átlapolással illesztett deszkát 1,8 m hosszú darabokra. Jobbról balra haladva szegezzük a deszkákat a házikó egyik, ablak nélküli hosszanti falára. A deszkák felső éle közvetlenül a szarufák alatt legyen. A sarkoknál vágjuk le az esetleges felesleget. Ezután az eredeti kiindulási saroktól kezdve balról jobbra haladva készítsük el a csatlakozó oldal burkolatát.

A burkolódeszkákat úgy szabjuk le, hogy kissé túllógjanak az oromdeszkán. Amikor elkészültünk a teljes falburkolattal, bekrétázott kicsapó zsinórral húzunk vonalat a gerinctől az ereszig, és fűrészeljük le a deszkák végén a felesleget. Ezután az első kiindulási sarokkal átellenes saroktól kezdve készítsük el a másik két fal burkolatát is. A 88 cm széles ablaknyílást ki vágjuk, az ajtónyílást viszont takarják a deszkák.

3.19. ábra. Vezetőléc a falburkolathoz

3.19. ábra. Vezetőléc a falburkolathoz

3.20. ábra. Az oromfal és az ajtónyílás elkészítése

3.20. ábra. Az oromfal és az ajtónyílás elkészítése

A tervek alapján csapózsinórral és vonalzóval mérjük ki a 90 cm széles ajtónyílást. A nyílás széle a két, ajtó melletti 5 x 10 cm-es falvázoszlop tengelyvonala legyen, így az oszlopok megfogják majd a szárnyat, hogy az ne tudjon befele nyílni. Az ajtónyílás magassága 180 cm, de ehhez adjunk még hozzá

4 cm-t a vízvető párkánynak. Ennél a magasságnál húzzunk vonalat. Az elektromos körfűrész pengéjének vágásmélységét állítsuk be úgy, hogy az megegyezzen a burkolódeszkák vastagságával. Az átlók megmérésével ellenőrizzük, hogy teljesen derékszögű-e a kijelölt nyílás, majd vágjuk ki.

Készítsük el a vízvető párkányt 5 x 10 cm-es keresztmetszetű telített faanyagból. Kézi gyaluval vagy asztali fűrésszel alakítsuk ki a 8°-os lejtést. Vágjuk be az elem végeit, majd alulról csavarozzuk azt a helyére. A felső él mentén töltsük ki a hézagot jó minőségű tömítőanyaggal.

3.21. ábra. A falburkolat szerelésének menete

3.21. ábra. A falburkolat szerelésének menete

3.22. ábra. Az ajtó feletti vízvető párkány 13.22. ábra. Az ajtó feletti vízvető párkány 2

3.22. ábra. Az ajtó feletti vízvető párkány

Vezetőlécek és díszlécek

A zsalugáter vezetőléceit az ereszdeszkázat elhelyezése előtt kell felszerelni, különben a felszegezéskor nem maradna elég hely a kalapácsnak. Szegezzünk az ablaknyílás fölötti kiváltó elemhez egy méretre vágott 2,5 x 10 cm-es lécdarabot. Szögeljünk össze két-két 2,5 x 10 cm-es és 2,5 x 5 cm-es, 1,8-1,8 m hosszú lécdarabot két (alsó és felső) L alakú vezetősínné. Egy bitumenes zsindely-darabot távtartóként használva szegezzük a két vezetősínt a falhoz. A távtartónak köszönhetően a zsalugáterek könnyedén csúsznak majd a vezetősínben, és így teszik szabaddá az üvegezés nélküli ablaknyílást.

Az oromdeszkák készítéséhez először vágjunk le négy darab, egyenként 1,8 m hosszú 2,5 x 15 cm-es deszkát. Ezeket ideiglenesen szegezzük a szarufák oromfali oldalára, a gerincnél túllógatva, majd vágjuk le a felesleget. Ezután vágjuk le az alsó végét is a szarufákéval egy vonalban. Ezután ideiglenesen szegezzük fel két, 366 cm hosszú, 2,5 x 15 cm-es ereszdeszkát. Jelöljük meg azt a vonalat, ahol azok találkoznak az oromdeszkával, majd itt vágjuk le a felesleget. Rögzítsük véglegesen az elemeket. A fedés elkészülte után szegezzük fel 25 x 60-as horganyzott szegekkel az oromdeszka-díszlécet; az 2,5 x 5 cm-es elemet úgy szereljük fel, hogy takarja az ereszdeszkát. Végül vágjunk le két 2,5 x 10 cm-es elemet, és szegezzük ezeket tokszárnak az ajtónyílás két oldalára.

3.23. ábra A zsalugáter-vezetősín

3.23. ábra. A zsalugáter-vezetősín

3.24. ábra Ereszdeszka és oromdeszka

3.24. ábra. Ereszdeszka és oromdeszka

Tetőfedés

Napjainkban már azt javasolják a házépítőknek, hogy az oromdeszka és az ereszdeszka mentén szereljenek be alumíniumlemez (vagy bádog) szegélyelemet, hogy ne ázzon be az eresz környéke. Emellett az ajánlások szerint érdemes a bitumenes zsindely fedés elhelyezése előtt bitumenes csupaszlemez alátéttel fedni a tetőt. Mivel azonban itt nem lakóépületről, hanem egy kis kerti házról van szó, ezeket a lépéseket elhagyhatjuk. Mielőtt felmennénk a létrára, nem árt újra átismételni a 38. oldalon leírt biztonsági tudnivalókat!

Először is szegezzünk fel egy indító zsindelysort, alsó felével felfelé. Az indítósor 1 cm-rel lógjon túl az ereszvonalon. Ezután fedjük az indítósort normál állásban elhelyezett zsindelyekkel. Egy zsindelyelem 90 cm széles, így egy sorhoz 4 darab zsindely szükséges. A zsindelyek 4,5 cm-rel lógjanak túl az oromdeszkán. Ez takar majd rá a később elhelyezett díszlécre. Egy zsindelyelemet 4 darab 34 x 20-as horganyzott tetőfedő szeggel rögzítsünk, amelyeket a hasítékok felett 1,5 cm-rel helyezünk el. A következő sor indításához az első elem első szakaszának felét vágjuk le, így az egyes sorokat egymáshoz képest fél elemnyivel eltolva helyezzük el.

Az egyes zsindelysorok alsó éle 12,5 cm-rel legyen az előző sor alsó éle felett. Ehhez érdemes kicsapó zsinórral kijelölni a sorok helyét a már lerakott sor alsó élétől mérve. Amikor 6-7 sorral elkészültünk, a gerinctől mérve ellenőrizzük, egyenletesek-e a sorok. Ha nem, a következő sorok helyzetét módosítsuk úgy, hogy a gerincre kerülő sor szabályos legyen. Ugyanezt ismételjük meg a tető túloldalán is.

A gerinc kialakításához nyolc darab, három részre vágott zsindelyre lesz szükségünk. Keskenyítsük el a zsindelyek egyik felét, így nem lógnak ki a sarkaik. Az egyik oromfaltól indulva tegyük a gerincre a zsindelyeket, darabonként két-két szeggel rögzítve azokat.

3.25. ábra Bitumenes zsindelyfedés

3.25. ábra. Bitumenes zsindelyfedés

3.26. ábra Gerinc fedése

3.26. ábra. Gerinc fedése

Zsalugáterek

Vágjunk le négy darab 77,5 cm hosszú elemet 2,5 x 25 cm-es deszkából a zsalugáter-táblákhoz, illetve négy darab 40 cm hosszú darabot 2,5 x 15 cm-es deszkából a keresztmerevítésnek. Ha van hordozható asztali fűrészünk vagy kézi gyalunk, a keresztdeszkák élét 45°-ban ferdén sarkítsuk le. Illesszük össze páronként a tábla elemeit, majd 4 x 30-as csavarokkal csavarozzuk rájuk a keresztdeszkákat. A táblákat oldalról csúsztassuk be a vezetősínekbe, majd belülről csavarozzunk rájuk 5 x 10 cm-es fogantyúkat. Szereljünk a zsalugáter belső oldalára hevederpántot, így azt belülről lehet majd zárni.

Az ajtó

A 90 cm széles ajtószárnyat az ajtónyílás kivágásakor keletkező hulladékból is összeállíthatjuk. Illesszük egymáshoz az elemeket, majd vágjuk le őket 1,8 m hosszúságúra. Az ajtótok 2 cm-nyit túlnyúló része ütközőként működik, az ajtó keresztdeszkái így 88 cm hosszúak, és mindkét oldalon 1 cm-es hézag marad. Az ajtószárny tetejétől mérjünk le 12,5 cm-t, és szereljünk fel ide egy 3 x 15 cm-es, négyszögletes keresztmetszetű keresztdeszkát 4 x 40-es csavarokkal.

A szárny aljától 18 cm-re szintén helyezzünk el egy keresztdeszkát. Vágjunk le 3 x 15 cm-es elemből egy 1,5 m hosszú darabot, majd átlósan illesszük az ajtóra úgy, hogy a felső keresztdeszka alsó külső sarkától az alsó pánt magasságáig érjen, így a merevítőlécek Z-alakot formálnak. Vágjuk le az elem végét a megfelelő szögben, majd csavarokkal rögzítsük.

3.27. ábra. Zsalugáterek

3.27. ábra. Zsalugáterek

3.28. ábra. Az ajtó elkészítése

3.28. ábra. Az ajtó elkészítése

Az ajtószárnyat a tokszárral egy síkba szereljük fel, így akadálytalanul nyitható majd. A kifelé nyíló szárny előnye, hogy azt szeles időben a légnyomás befelé szorítja. Az alsó kitámasztás segítségével csavarozzuk a teherbíró ajtópántokat a keresztdeszkákhoz és a tokszárhoz. A padlóvonaltól 90 cm magasságban erősítsünk a szárnyhoz fogódzót és elfordítható zárat, amelyet maradék 2,5 x 5 cm lécdarabból készítünk el. A lécdarab sarkait kerekítsük le, és fúrjunk a közepére 6 mm átmérőjű lyukat. Az ajtószárnyra 6 x 60-as hatlapfejű facsavarral és alátétekkel szereljük fel.

Polc készítése

Vágjunk le 5 x 10 cm-es lécből egy akkora darabot, hogy az a házikó keskenyebbik oldala mentén elhelyezve fel tudjon támaszkodni a hosszanti falváz keresztmerevítőkre. A falvázoszlopok helyén, a polc végén vágjunk ki egy-egy 9 x 9 cm-es darabot. A könyöktámaszoknak 5 x 10 cm-es elemekből szabjunk le két 37,5 cm hosszú darabot, amelyek végeit 45°-os szögben levágjuk. Szegezzük a két könyököt a falváz-oszlopokhoz és alulról a polchoz.

3.29. ábra. Polc

3.29. ábra. Polc

Rámpa

Egy 1,2 m hosszú 5 x 10 cm-es lécdarabot átlósan vágjunk ketté úgy, hogy két ék alakú darabot kapjunk a rámpa alátámasztásához. A 18 mm vastag rétegelt lemez maradékát vágjuk ketté, majd a két darabot szegezzük az ékekre. Csúsztassuk helyére a rámpát; felső része az ajtónyílás alatt támaszkodjon a házfalnak.

3.30. ábra. A rámpa

3.30. ábra. A rámpa