Épületek külső burkolatai

Faanyagú homlokzati burkolatok

A fa építészeti alkalmazása a legrégibb az emberiség történetében. A mai is­mereteink szerinti eljárásokkal néhány ezer év óta építik be a fát az épületek szerkezeti és felületi anyagaként. Az északi és déli népek a fát ma is szinte kizárólagos építőanyagnak ismerik el, gondoljunk csak a finn és norvég fa­házakra vagy az afrikai rúdfa épüle­tekre.

A fa az épületek külső burkolataként napjainkban is igen népszerű, főként ahol ez a megoldás hagyomány, és mint olcsó építőanyag áll rendelkezésre. A fa tapintása meleg, hőszigetelő képes­sége kiváló. A faanyagú homlokzati burkolatok és fa külső felületű házak szinte kizárólag fenyőfából készülnek, ezek közül is a nagy gyantatartalmú (és gyantajárat mentes), sűrű bél/geszt keresztmetszetű, lassú növekedésű fe­nyők az alkalmasak. Homlokzatképzéshez, ill. burkoláshoz a hazai fenyőfajták szinte egyike sem alkalmas, legjobbak az északi és magashegyi, legalább 80-100 évesnél idő­sebb fenyők, amelyeket a kívánt szel­vényre alakítva építenek be (9.6.-9.8. ábra).

Hagyományos falazatú lakóház

9.6. ábra. Hagyományos falazatú lakóház osztott homlokzati felületképzése hornyolt faburkolattal (német példa).

Szerelt favázas épület homlokzata

9.7. ábra. Szerelt favázas épület homlokzatának műpala és faburkolatú felületképzése (francia példa).

A panelekből szerelt faház fabur­kolata

9.8. ábra. A panelekből szerelt faház fabur­kolatának egyszerűsége és a természetes kőlábazat harmonikus együttest alkotnak (USA-beli példa).

A fa alkalmazása a homlokzaton

A fenyők homlokzathoz való felhasz­nálását elsősorban az igények és a lehe­tőségek határozzák meg.

A fenyő fel­használási módjai:

 • homlokzati rönkfenyő, határoló­ falként,
 • rönk vagy vágott szelvényű réteg­falakként, ahol kívül a fa, belül a hőszigetelők, esetleg a falazott épületszerkezet helyezkedik el,
 • rönkszerű homlokzatburkolatként,
 • hasított szelvényű kiselemes hom­lokzati burkolásként,
 • deszka homlokzatburkolatként.

A rönkfenyő építésű házak hazánkban az utóbbi években kezdenek elterjedni, importból származó készházak formá­jában. Az ilyen épületek homlokzata a tetőfedésen és lábazaton kívül csak faanyagot és faelemeket tartalmaz (9.10-9.13. ábra).

Különböző faanyagú szelvények rönkházakhoz

9.10. ábra. Különböző faanyagú szelvények rönkházakhoz és határoló fal elé építhető homlokzatburkolatokhoz.

 Rönkfal vágott szelvények

9.11 ábra. Rönkfal vágott szelvényekből a) egyprofilos; b) kétprofilos, sorolással, látszó, természetes fafelülettel.

Különböző faanyagú homlokzati szelvények

9.12. ábra. Különböző faanyagú homlokzati szelvények méret-, ill. profilalakítása (kapcsolódó ábra: 9.10.); a bevágások a vetemedést csökkentik.

Homlokzati rönkfal

9.13. ábra. Homlokzati rönkfal és (vagy) rönkburkolat vízmentes (és jól záró) profilozása a) fogazott; b) vízorr fogazású.

Kettős rétegű homlokzati falak esetén a külső látszó héjszerkezet teljes egé­szében részt vesz az épület funkcionális terheinek viselésében, a réteg közbenső szelvényének pedig (általában) hőtechnikai szerepe van (9.14.-9.16. ábra). A rönkszerű burkolat főként az északi or­szágokban közkedvelt (9.17.-9.18. ábra). A hasított elemes (más néven zsinde­lyes) homlokzatburkolatok közel azo­nosak a tetőfedésnél használatos zsin­delyekkel.

Kettős homlokzati fal látszó pro­filokkal (a rés hőszigeteléssel kitölthető.

9.14. ábra. Kettős homlokzati fal látszó pro­filokkal (a rés hőszigeteléssel kitölthető.

Faanyagú profilokból készített homlokzat.

9.15. ábra. Faanyagú profilokból készített homlokzat.

Kettős falú faház.

9.16. ábra. Kettős falú faház.

Homlokzati burkolati szelvé­nyek

9.17. ábra. Homlokzati burkolati szelvé­nyek 45-75 mm-es vastagsági mérethez a) ék alakú, felső eresztékű; b) párhuzamos és felső eresztékű; c) alsó eresztékű: TILOS al­kalmazni a horonyba bejutó csapadék rongáló-hatása miatt.

Rönkszerű külső pallós bur­kolat sarokkötésének kialakítása.

9.18. ábra. Rönkszerű külső pallós bur­kolat sarokkötésének kialakítása.

A homlokzatburkolatokhoz használt fazsindely profil nélküli, lapszerű hasíték. A 30-50 cm hosszú luc- vagy bo­rovi fenyő hasíték 2-2,5 cm vastag, és a szélessége hosszának fele, harmada. Kettős fedésként alkalmazzák épületek külső burkolására.

A zsindelyt készítéskor speciális hasító-szerszámmal formálják és faragják ala­kosra. A négyzetes alakú, közel ék ke­resztmetszetű burkolóelem élettartama különböző korhadás gátló (impregnáló) anyagokkal növelhető. Az „áztatás” ős­időktől ismert anyaga az állati vér és zsiradék keveréke, birkafaggyú, kát­rány, karbolienum stb. A zsindelyburkolat és váz előkészítése közel azonos a hódfarkú cserép hom­lokzati alkalmazásánál elmondottakkal, azzal kiegészítve, hogy a sarkokat és a kávákat helyszínen „bárdolt” feles ele­mekkel kezdik, ill. zárják le.

Az egész és záró elemek függesztését horgany­zott szeggel a fekvő léchevederekhez kapcsolják úgy, hogy a szegezés ne feszítse meg a faanyagot. A túl széles elemek vetemedhetnek, és a szegezések közötti feszültség hatására szétreped­hetnek, ami miatt a vízzárás csökken (9.19.-9.22. ábra). A deszkaburkolat anyaga párhuzamos élű és szelvényű, fűrészelt, gyalult luc- vagy borovi fenyő. Az anyag természetessége a fával burkolt épületeket „melegebbé” és ember közelibbé teszi (9.23.-9.25. ábra).

Homlokzati zsindelyes héjalás durva felületű alátétdeszkára szegezve.

9.19. ábra. Homlokzati zsindelyes héjalás durva felületű alátétdeszkára szegezve.

Homlokzat zsindelyes héjalása

9.20. ábra. Homlokzat zsindelyes héjalása ritkított lécezethez szegezve, váz alatti hőszigeteléssel és szellőztető légréssel a) mintás kirakásmód; b) sarokképzés; c) ne­gatív sarok bevágása és alátét- (soronkénti) lemezhajlat készítése.

Zsindelyes héjalás

9.21. ábra. Zsindelyes héjalás 1 zsindely; 2 kettőzött kezdősor; 3 alátétlé­cezés.

Zsindelyes héjalás és korszerű falazati rendszerű épület kapcsolása

9.22. ábra. Zsindelyes héjalás és korszerű falazati rendszerű épület kapcsolása, ab­lakszemöldök kialakítása 1 zsindely; 2 kettőzött kezdés; 3 alátétdeszka; 4 lécezés; 5 álló heveder; 6 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 7 perforált szellőztetőszalag (PROTEKTOR); 8 szemöldökdeszka; 9 zsaluzóelem mint redőnyszekrény; 10 koszorúelő­tét; 11 főfal; 12 redőny; 13 ablak.

omlokzati deszkaburkolat

9.23. ábra. Homlokzati deszkaburkolat fekvő és hornyolt profillécekkel, álló hevederre kapcsoltan (az elemek toldása az álló hevederezés fölött, hornyolt kialakítással történik, így kevésbé deformálódnak, és megőrzik vízzáróságukat) 1 deszkaburkolat; 2 álló takaródeszka; 3 főfal; 4 hőszigetelés; 5 légrés.

 Fekvő deszkázattal burkolt homlokzat

9.24. ábra. Fekvő deszkázattal burkolt homlokzat ablakkáva részlete 1 zsalus deszkaburkolat; 2 légrés; 3 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 4 álló heveder; 5 bélésfa; 6 takaróléc; 7 keretbélés; 8 légzáró hőszigetelés 9 takaróléc, 10 ablak.

Álló deszkaburkolatú homlok­zati héjalás ablakkáva

9.25. ábra. Álló deszkaburkolatú homlok­zati héjalás ablakkáva részlete 1 deszkaburkolat; 2 légrés; 3 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 4 főfal; 5 alsó teríték (bur­kolat); 6 keretbélés; 7 légzáró hőszigetelés; 8 keretléc; 9 ablak.

Homlokzati deszkaburkolat a tetőtér-beépítés teljes magasságában.

A deszkaburkolatok fő funkciója a fe­lület esztétikai értékének növelésén túl a csapadék távol tartása és az esetleges külső hőszigetelés megvédése, egy­szóval az épület öltöztetése. Deszkaburkolatot főleg egy-két szintes épületeknél célszerű készíteni, mivel

 • az alacsony épületet az időjárás kevésbé rongálja, mint a magasat,
 • a magas épületeknél 5-7 évente szükséges felületkezelés itt akár el is maradhat.

A deszkaburkolatok készülhetnek:

 • fekvő deszkázattal és
 • álló lécezettel.

A fekvő deszkázat és ezek közül a zsa­lus változat vízelvezetését és időálló­ságát tekintve is igen kedvező, de a toldások nem annyira jó minőségűek. A fekvő deszkázatot szegezéssel és (vagy) kapcsolóelemekkel kell az álló heve­derezéshez kapcsolni, vagy kötésben eltolva sorolván, hogy a csapadék a desz­kahéjazaton kívülre kerüljön. Síkban fekvő deszkázat toldása nem alakítható ki vízmentesen, így ezt a megoldást kerülni kell (9.26.-9.30. ábra).

Fekvő homlokzati deszkaburkolás

9.26. ábra. Fekvő homlokzati deszkaburkolás zsalus takarással a) normál zsalus; b)-c) fogas zsalus; d) alátét profilos.

Fekvő - hornyolt deszkázatú - homlokzati deszkaburkolat

9.27. ábra. Fekvő – hornyolt deszkázatú – homlokzati deszkaburkolat, heveder feletti toldással a) álló betéttel; b) álló betétes, kétszeres nút-képzéssel; c) álló takaródeszkás.

Fekvő deszkás homlokzati fa­burkolat

9.28. ábra. Fekvő deszkás homlokzati fa­burkolat (pozitív) sarokkiképzése a) oldalt nútos; b) sarokvágott; c) saroknútos.

Zsalus deszka homlokzati burkolás

9.29. ábra. Zsalus deszka homlokzati burkolás és tető takarása kúpcseréppel 1 fekvő deszkázat; 2 légrés; 3 hőszigetelés (pl. TERWOOLIN); 4 csupaszlemez; 5 főfal; 6 szorítóléc; 7 felhajtott fólia; 8 kúpcserép; 9 szellőzőrés; 10 szarufa; 11 cserépfedés; 12 alátétfólia; 13 légrés; 14 szellőzőcserép.

Zsalus homlokzati deszkaburkolat

9.30. ábra. Zsalus homlokzati deszkaburkolat elemeinek vízmentes toldása alátét lemez-saruval 1 deszkázat; 2 álló heveder; 3 saru; 4 szegezés; 5 facsavar és dübel.

Az álló deszkázatú homlokzatburkolat esztétikai szempontból az esetek többségében elfogadható, csak az a kérdés, hogy hogyan és miből készítsük. Mű­szaki és épületfizikai szempontból le­hetőleg kifogástalannak kell lennie. Az álló deszkázat oldalsó átfedései vagy maguk a hornyok közel 10-12 mm-es takarása oldalirányú szél és csapadék esetén vízmentességet egyáltalán nem garantálnak.

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy egy 2 cm-es deszkázatból készí­tett homlokzat negyed évszázadot bír ki normál körülmények között. Felmerül tehát a kérdés, hogy egyáltalán hol és hogyan készíthető deszkaburkolat a homlokzaton?

Amennyiben az épületfizika törvényei­nek ismeretében betartjuk az alapvető szabályokat, úgy faburkolatok – fő­ként álló deszkázattal – homlokzaton csak nagy fedési takarással (pl. nagy ereszek), legfeljebb kétszintes házak­nál, kellő odafigyeléssel és rétegfelépí­tésben készíthetők,

Ezek:

 • favázra kiemelten (átszellőztetve),
 • hőszigetelésre (vázra szegezve),
 • kéthéjú falként, alátétfóliával.

A favázra szerelt és kapcsolt homlok­zatburkolás csak kiszellőztetett hor­dozószerkezetre készülhet, ahol a váz között vagy alatt biztosított a légmoz­gás. A páradiffúzió miatt sűrű hornyú falburkolatnál tulajdonképpen nem len­ne szükség a légjáratra, ennek ellenére igen fontos, hogy legyen, mégpedig azért.

Mert:

 • az oldalszél a csapadékot a bur­kolat mögé sodorja, ami azután le­csorog, emiatt a hátsó felület és a rétegelemek szellőztetett szárítása csak a szabad áramlású légréssel biztosítható,
 • a bejutott porhó olvadása után ugyancsak igen fontos a kiszárítás.

Mindezen szempontok alapján mérle­gelve dönthetünk a faburkolatok alkal­mazásáról (9.31.-9.33. ábra). Közvetlen kapcsolású faburkolat csak védett helyen (tornácoknál) és magas kiülésű tetők alatt készíthető, mivel itt hiányzik az előbb ismertetett szellőz­tetés. A faburkolat takarása, azaz a soroló profil egyszelvényű vagy normál átfedésű lehet, a horonyeresztékű nem célszerű (9.34.-9.35. ábra). Kéthéjú falként készített átszellőztetett faburkolat ott készíthető, ahol: (1) a külső burkolat és a fólia a héjalás, (2) a hordozóváz és légrés a kitöltő szer­kezet, (3) a fogadófal vagy váz és hő­szigetelés pedig a homlokzati fal szere­pét látják el. Alapjában véve ez a legidőállóbb rétegfelépítés (9.36. ábra).

Kiemelt, favázra kapcsolt homlokzati faburkolat

9.31. ábra. Kiemelt, favázra kapcsolt homlokzati faburkolat álló, lécezett kivitelben, alsó vízorr kiképzéssel (távol tartja az épülettől a csapadékot, a vízszintes váz a szellőzés érdekében vájatolt).

Homlokzati faburkolat álló deszkázata

9.32. ábra. Homlokzati faburkolat álló deszkázata a vízszintes váz megszakításával, szellőztetett légréssel„A” 50-60 cm; „B” 8-12 cm; „C” 70-90 cm.

Faltól kiemelt homlokzati burkolat

9.33. ábra. Faltól kiemelt homlokzati burkolat vázhordozó kengyeleinek függőzött előkészítése 1 furat; 2dübel; 3 kengyel.

Közvetlen kapcsolású, szellő­zés nélküli faburkolat

9.34. ábra. Közvetlen kapcsolású, szellő­zés nélküli faburkolat álló deszkázattal 1 faburkolat (külső felület); 2 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 3 faváz; 4 kiegészítő bélés; 5 párazáró fólia; 6 belső falburkolat; 7 sarokléc.

Közvetlenül a favázra

9.35. ábra. Közvetlenül a favázra kapcsolt faburkolat kapcsolatai a) elfogadható megoldás; b) közepesen jó meg­oldás; c) kerülendő megoldás, legfeljebb csak kis felületen (és védett helyen) készíthető.

Tetőfelépítmény faburkolata alá­tétfóliával

9.36. ábra. Tetőfelépítmény faburkolata alá­tétfóliával 1 homlokzati faburkolat; 2 bádogszerkezet (faltő szegő); 3 fólia; 4 fólia vízmentes toldása; 5 BRAMAC tetőfedés; 6 szellőztetett tető lég­rés; 7 homlokzati szellőztető légrés; 8 hőszi­getelés (pl. THERWOOLIN); 9 belső burkolat (bútorlap vagy gipszkarton); 10 tetőzet.

Mi garantálja tehát a lécelemek hátsó felületének csapadékmentességét és ki­száradását? Semmi esetben sem a fólia, mert az csak a zárt és szellőztetett kitöl­tő szerkezet, valamint a homlokzati fal páradiffúziós működését segíti (9.37. ábra).

 Burkolati lécprofilok 1 lapolt; 2 csaphornyos illesztéssel.

9.37. ábra. Burkolati lécprofilok 1 lapolt; 2 csaphornyos illesztéssel.

A helyes megoldás, ha a héjalás alá elkészítjük a független hordozó vázat szabad légréssel, utána helyezzük el a fóliát, ami után újból légréteg kell (kel­lene), majd ezután következhet a hő­szigetelés és a fal. E bonyolult réteg­rendet azonban kevesen készítik el, in­kább lemondanak a fa természetes szépségéről, vagy másképpen készítik a fa­burkolatot.

A csapadék és a napsugárzás hatása szempontjából a lécprofilok szélessé­gének és a vastagság méretarányának nagy jelentősége van. Esőben a lécezet felülete és átellenesen a hátoldala is átnedvesedik, majd megdagad. Az ezt követő napsütésben a felület gyors száradása a deszkák felületi zsugorodását vonja maga után, erősen vetemednek, és alakjukat nem kívánt módon változ­tatják. Ezt a folyamatot mindenképpen mérsékelni kell, ha elkerülni nem is tudjuk.

A lécprofilok esetén meg kell akadá­lyozni:

 • a deformációs alakváltozást,
 • az oldalirányú méretcsökkenést és az
 • ebből adódó rossz kapcsolatok ki­alakulását.

A keresztmetszet és a profilok helyes megválasztásával a deformáció mérsé­kelhető annyira, hogy a száradásból (és a dagadásból) adódó méretek változásán kívül más terhelés már nem érheti a fel­erősített burkolati lécet (9.38. ábra). Oldalirányú méretcsökkenéseknél az átfedés és a profilok takarása védelmet nyújt a csapóeső ellen (9.39.-9.44. ábra).

Homlokzati burkolat profilke­resztmetszetei

9.38. ábra. Homlokzati burkolat profilke­resztmetszetei, ill. várható alakváltozásuk a) kétirányú vetemedés lehetősége; b) irá­nyított, de csökkentett vetemedés; c) mérsé­kelt vetemedés; d) optimális alakváltozás: csak száradással és méretcsökkenéssel járhat, a szelvény változatlanul maradásával.

Kettős légjáratú és álló desz­kázatú homlokzati deszkaburkolat

9.39. ábra. Kettős légjáratú és álló desz­kázatú homlokzati deszkaburkolat réteg­felépítése 1 deszkaburkolat; 2 fekvő heveder; 3 külső légrés; 4 álló heveder; 5 szegezés; 6 fólia; 7 alsó légrés; 8 faváz – álló heveder; 9 hő­szigetelés (pl. THERWOOLIN).

Különböző profilozású lécelemek

9.40. ábra. Különböző profilozású lécelemek a) nútolt; b) elmetszett ütköztetésű.

Hornyolt profilozású burkolati lécek

9.41. ábra. Hornyolt profilozású burkolati lécek különböző rejtett sarus kapcsolással.

 Különböző profilozású burko­lati lécek

9.42. ábra. Különböző profilozású burko­lati lécek szegezett kapcsolása a) kettős takarású, kétsoros szegezéssel (az időjárás hatásainak kitett helyen nem célszerű); b) látszó szegezéssel; c) profil hornyolt, látszó szegezéssel; d) rejtett szegezésű kapcsolás.

Álló lécezetű homlokzatburkolat

9.43. ábra. Álló lécezetű homlokzatburkolat sarokkiképzése a) sima takarású; b) oldalsó núthornyos; c) ki­egészítő takaróléces.

Homlokzati faburkolat sarok­kialakítása

9.44. ábra. Homlokzati faburkolat sarok­kialakítása nyitott „ütköztetéssel” a) takaróléces; b) szabad, látszó felülettel.

A faanyagú homlokzatfelületek anya­gát megfelelő felületkezelő lazúrokkal és festékekkel kell bevonni. A felület­kezelő anyag:

 • UV-álló és színálló,
 • könnyen felhordható (ecsettel vagy hengerrel),
 • után kenhető,
 • megfolyás mentesen felhordható legyen, valamint
 • védjen a gombák és rágcsálók el­len is.

A legalább 3 rétegű felületkezelés csak színében látsszék, ne képezzen felületi réteget, mert az idővel lepattogzik. A forgalomban lévő termékek közül igen jól használhatók a XILAMON, XILADECOR és a SUPRALUX lázá­rok.