Lakás komfort

Alkotó inspirációk – kreatív sarok a lakásban

Annak a helyiségnek, amelyben hobbinknak és kedvteléseinknek hódolunk, ösztönöznie kell kreativitásunkat, gondosan tervezzük meg, helyezzünk el benne kényelmes bútorokat, és tegyük karakteressé.

Alkotó inspirációk

Mindenkiben rejtőzik valamilyen tehetség; ha van a la­kásban egy helyiség, ahol ezt kibontakoztathatja, teljesen megváltozhat az élete. Bármelyik művészet iránt vonzó­dunk is — legyen az csendes tevékenység, amihez csupán egy tollra és papírra van szükségünk, vagy amihez mű­hely, benne esztergapad, esetleg fazekaskorong kell -, az ilyen foglalatosság minőségi változást hoz az életünkbe. A hely lehet kicsi – egy íróasztal a konyha sarkában -, vagy nagy — például az egész tetőtér -, az a fontos, hogy a mi birodalmunk legyen. Optimális esetben két egyformán fontos erénye van: rendet és ihletet sugall.

Alkotó inspirációk

A leg­jobb azzal kezdeni, hogy megkeressük azt a helyet, amely tökéletesen megfelel az igényeinknek. Teremt­sünk benne rendezettséget a megfelelő világítás, búto­rok és a tárolók kiválasztásával, és ezeket úgy helyezzük el, ahogy tevékenységünk folyamata kívánja. Ahhoz, hogy olyan munkát hozzunk létre, amelyre büszkék le­hetünk, vegyük körül magunkat olyan tárgyakkal, ame­lyeket szeretünk, és ihletet adnak, hagyjunk helyet a pol­con a szakkönyveknek. Legyen ez a szoba csak a miénk; helyezzünk el benne fotelt és kényelmes bútorokat, ame­lyek elmélkedésre ösztönöznek és alkotásra buzdítanak.

Napfényes stúdió

A művészek a tisztán beáramló napfényt keresik. A legjobb műtermek a természetes fényt ünneplik, és tisztelik a rendet.

Napfényes stúdió

A képzőművészek természetes fényre áhítoznak, amely elengedhetetlen munkájukhoz. Saját kuckónkban ne­künk is erre kell törekednünk, függetlenül attól, hogy mit csinálunk — ebből nyerünk ugyanis energiát és ihletet.

Műhelyünkben — álljon benne festőállvány, íróasztal, asztalos munkapad vagy bármi más – mindent egysze­rűen rendezzünk el. A munkaterületet úgy alakítsuk ki, hogy a legtöbb természetes fény érje; az északról érke­ző az ideális, de bármilyen természetes fénynek az a jel­lemzője, hogy stimulálja a kreativitást, és jobb kedvre derít. Ennek érdekében válasszunk vékony függönyöket vagy árnyékolókat. Amennyiben az ablak kertre nyílik — teljes mértékben használjuk ki a nappali világosságot: semmit ne tegyünk az ablakokra.

Miért jó?

Ebben a fényárban úszó (fenti kép), vissza­fogottan berendezett grafikai műhelyben az eszközök és a készülő műalkotások is megkapják a kellő tiszteletet.

 • A SZOBA KÉT OLDALÁN a függöny nélküli ablakok fénnyel árasztják el a művész íróasztalát.
 • A SZEKRETER, amely apró mérete miatt jól illik a szobába, kitűnő tárolóhely a rajzoknak, a felszerelésnek és marad hely a kedvenc könyveknek és más tárgyaknak.
 • A SPÁRGÁRA FÜGGESZTETT GRAFIKÁK, amelyeket átvilágít a fény, önmagukban is dekorációk.
 • A FÖLDÖN EGYMÁS HEGYÉN­-HÁTÁN álló könyvek a lazaság érzetét keltik, és színt visznek az egyébként puritán térbe.
 • AZ ÁLLÍTHATÓ ASZTALI LÁMPA az asztalhoz rögzíthető, így borús napokon kiegészíti a természetes fényt, illetve este a felülről érkező mesterséges világítást.

Természetes elrendezés

Ez a kertészlak értékes tanulságokkal szolgál a rendszerezésről, amelyek minden műhely berendezésében jól kamatoztathatók.

Természetes elrendezés

„Mindennek megvan a maga helye” – ez nem csupán egy elcsépelt frázis. Olyan alapelv, amely bárkinek elő­nyére válhat a műhelyében. Minden tevékenységnek megvan a saját menete, úgyhogy gondoljuk végig mun­kánk természetes ritmusát, és ennek megfelelően ter­vezzük meg a munkaterületet.

Az öreg kertészvityilló, belülről

Ez a jól berendezett kertészlak tökéletes példa a fenti­ekre. Más-más részei szolgálnak a különböző feladatok­ra – palántázás, növények átültetése, szakkönyvek és magazinok olvasása. Gondosan megtervezett tárolóhe­lye van mindennek, ami fontos: karó, virágföld, magok. Kád szolgál a szerszámok tisztítására és tárolására, és még a nagy becsben tartott emléktárgyaknak is megvan a saját helyük, ami személyes jelleget kölcsönöz.

Miért jó?

Az öreg kertészvityilló

Az öreg kertészvityilló, amely polcokkal, vödrökkel és fém­pultokkal van teli, kellemes és hasznos teret nyújt arra, hogy a napot kertészkedéssel töltsük.

 • A TÖBBFUNKCIÓS MUNKALAPOKAT a konyha mintáját követve alakították ki. Az olyan részeket, ahol átültetés közben a virágföld szétszóródhat, külön­választották azoktól, ahol rajzolni, illetve olvasni lehet.
 • A SZÁRAZ HOMOKKAL FELTÖLTÖTT kádban könnyű megtisztítani a szerszámokat; a homok a tárolásukra is kiválóan alkalmas, így elkerülhető a rozsdásodás.
 • A FIÓKOK REKESZESEK, bennük kü­lön tárolhatók a madzagok, feliratok és magvak, amelyek rendszerezés nélkül elkallódnának.
 • AZ ÖREG TÁRGYAK jól illenek a rusz­tikus, ugyanakkor otthonos kertészlakba. A fehér festésnek köszönhetően egymás mellett egységes látványt nyújtanak.
 • A RÉGI LAKATOKBÓL álló gyűjtemény bájt és egyediséget kölcsönöz a helyiségnek.

A festő szemével

Amikor stúdiót rendezünk be magunknak, gondolkodjunk úgy, mint egy művész. A tárolás és a térkihasználás is lehet művészi és egyedi, ha a személyiségünket tükrözi.

A festő szemével

A művészek kiválóan teremtenek rendet a káoszban. Ez olyan adottság, amely nemcsak munkájukban, a környe­zetükben is érvényesül. Ha magunkat a művész helyze­tébe képzelve állunk neki egy stúdió felépítésének, ak­kor az eredmény maga is műalkotás lesz.

Keressünk kreatív és ötletes megoldásokat arra, hogy a szerszámokkal, az anyagokkal és a készülő alkotásokkal vizuális harmóniát teremtsünk a helyiségben. Gondol­kodjunk érdekes tárgyak újrahasznosításáról – például üres festékesdobozokat szerelhetünk a falra az iratok szá­mára —, vagy törjük a fejünket azon, hogyan kereshetünk a tárgyainknak a megszokottól eltérő funkciót: gyerekszékből így lehet például tároló. Mozgósítsuk kreativitá­sunkat, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a teret. Ha a falakon és azok mellett is elhelyezünk tárolókat, akkor a helyiség közepén szabadon mozoghatunk; ha viszont eszközeinket a középen álló munkaasztal mellett tárol­juk, akkor azt minden oldalról megközelíthetjük.

Miért jó?

A festő szemével

A festő műterme a színek maga­biztos alkalmazása, az eszközök és anyagok ügyes bemutatása és a hely okos használata révén legalább annyira vonzó, mint egy kiállítóterem.

 • AZ ASZTAL FELÜLETE néhány csőbilinccsel rögzített plexiüveg lap, amely kiváló lehetőséget nyújt a kisebb eszközök és anyagok bemutatására.
 • A NYITOTT TÁROLÓEGYSÉGEK összetolva központi munkaterületet alkotnak, amely mellett szabadon lehet közlekedni. Így minden oldalról hozzá lehet férni az eszközökhöz.
 • A SOKFÉLE TÁROLÓKONTÉNER ugyanolyan hasznos, mint amennyire jó­pofa. Az üvegek bádogdobozok, ládák és zsákok – még egy ács szerszámos ládája is – elejét veszik a rendetlenségnek.