Lakás komfort

Szállóvendégek a hálóban, vendégszoba

Figyeljünk arra, hogy a nálunk alvóknak apró örömökben legyen része. A tökéletes vendégszoba nemcsak kényelmet nyúlt, hanem a visszavonulásra is lehetőséget ad, ha jól érzi magát benne az ember.

Otthonos ágy

Minden házigazda számára az a legnagyobb bók, ha ko­rábbi szállóvendége újra bejelentkezik hozzá. így szíve­sen fogad az ember vendéget. Akár átrendezzük, akár más célra használjuk egyébként a neki szánt szobát, min­denekelőtt a visszavonulás lehetőségét kell megteremte­nünk, hogy a vendég otthon érezze magát. Ügyeljünk arra, hogy még a kettős funkciót betöltő szobában is le­gyen, ahová a vendég kipakol, és sajátjaként használhat­ja ezt a helyiséget.

Az ágy minőségére és komfortjára is gondoljunk; a tő­lünk telhető lehető legjobbat válasszuk. A kinyitható kanapét feltétlenül próbáljuk ki, ellenőrizzük, elég kényelmes-e a matrac, jól lehet-e aludni rajta. Finom kelmékkel ágyazzunk: ettől jól érzi magát a vendég. A szíveslátás érzetét apró, kedves gesztusokkal hangsú­lyozzuk. Egy tányérka sütemény, egy plüsstakaró, egy kristálykancsónyi jéghideg víz, különleges szappan, szép törülköző, takarók és párnák — mind-mind a házgazda figyelmességét tükrözi, akárcsak a friss virág — egyetlen szál is szívderítő látványt nyújt.

Szívélyes fogadtatás

A jó házigazda számon tartja a vendég igényeit. Olyan körülményeket biztosít számára, melyeket maga is szívesen fogadna.

Szívélyes fogadtatás

Aki elég szerencsés ahhoz, hogy külön vendégszobát, esetleg dolgozószobát vagy nyaralót tartson fenn, töké­letes vendéglátást nyújthat barátai és azok családja szá­mára. Létesítsünk csendes jói felszerelt, kényelmes, ízlé­ses menedékhelyet, ahol bármikor meghúzhatja magát a váratlan vendég.

Oly módon alakítsuk ki a helyiséget, mintha műterem­lakás lenne. Ne csak kényelmes ágyról gondoskodjunk, tervezzük meg a reggelizéshez, levélíráshoz, délutáni ol­vasáshoz alkalmas helyet is. Töltsük fel a szekrényt taka­rókkal, ágyneművel, párnákkal, pokrócokkal, törülkö­zőkkel, köntösökkel. Legyen ott elektromos főzőedény és egy kosárka a teafűnek, hogy a vendég minél ottho­nosabban érezhesse magát.

Szívélyes fogadtatás

Miért jó?

Ez a helyiség nemcsak a házi­gazdának nyújt visszavonulási lehetőséget, de a vendégek is úgy érezhetik, mintha saját nyaralójukban lennének.

 • A KÉNYELMES HEVERŐ a vendég­szoba legpraktikusabb bútora, mivel egyaránt alkalmas pihenésre, olvasásra, szunyókálásra.
 • A KÖZÉPLÁBAS ASZTAL mellett otthonosan lehet reggelizni, nappal levelet írni, feljegyzést készíteni, este pedig éjjeliszekrényként szolgál.
 • A SZEKRÉNYBEN elegendő hely van az ágynemű és a fürdőköntös tárolására, még a vendég ruhái is elférnek benne.
 • AZ EGYMÁSRA RAKOTT KALAP­DOBOZOK bájos éjjeliszekrényként funkcionálnak, de tárolásra is befoghatok.
 • A GYÖNYÖRŰ TEXTÍLIÁK – a pamut ágynemű, a steppelt matlaszétakaró, a lenvászon abrosz és a vastag, hosszú szőrű szőnyeg – megszépítik és kényelmessé teszik a környezetet.

Derűs nyugalom

A derűs légkör a vendégszoba egyik legkívánatosabb vonása. Békés környezetet egyszerű berendezéssel teremthetünk.

Derűs nyugalom

Utazás közben a legnagyobb luxust gyakran egy csen­des zug jelenti, ahol meghúzhatjuk magunkat. A ven­dégszobában – mintha csak kellemes üdülőhelyen vol­na – teremtsünk nyugalmas, gyógyfürdőhöz hasonló környezetet. A kényelmes pihenést ígérő egyszerű bútorokhoz jó minőségű, pompás kelméket és természet ihlette kiegészítőket társítsunk.

A fekhelyre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Nem kell túldíszíteni. Elegendő egy-két, semleges színű, kellemes tapintású takaró. A berendezés legyen szerény, és visszafogott színeket használjunk. Csupán egy-két erőteljesebb színű darabot használjunk — például egy szál egzotikus virágot vagy egy szép üvegben valamilyen folyadékot —, így még job­ban kiemelhetjük a helyiség békés hangulatát.

Derűs nyugalom

Miért jó?

Ebben a hálószobában csendes magányra, menedékre talál a vendég. A bútor egyszerű és derűs. Az ügyesen összeválogatott kiegészítők békés nyugalmat árasztanak.

 • A FALRA SZERELT, futóval barátságossá tett polcon az ágy mellett szükséges holmi tárolható. Feleslegessé teszi az éjjeliszekrényt és nagyobbnak láttatja a teret.
 • A TEXTURÁLT ÁGYNEMŰ és a kézzel steppelt ágytakaró kényelmes fekhelyet ígér.
 • A FÁBÓL KÉSZÜLT PADON ülve lehet öltözködni. Természetes stílusa jól illik az egyszerű berendezéshez.
 • A TÁLBA HELYEZETT EGYETLEN VIRÁG a körötte úszó gyertyákkal derűssé teszi az összképet. Ez utóbbiak nemcsak melegséggel, kellemes illattal is megtöltik a helyiséget.
 • NÉHÁNY SZERÉNY KIEGÉSZÍTŐVEL teljessé tehetjük az esztétikai hatást.

Kényelmes nyaraló

A nyár varázsát idéző szobával gondoskodjunk vendégeinknek kellemes kikapcsolódásról a hétköznapi hajsza után.

Kényelmes nyaraló

Gondoljunk olyan tóparti kunyhóra vagy vízparti nya­ralóra, ahol valaha oly szívesen tartózkodtunk. Bizonyá­ra nem a luxuskörülmények okoztak elsősorban örö­met, sokkal inkább a kellemes szunyókálás, a szabadban a hűs szellő meg az üde illatokkal terhes levegő emlé­két őrizzük. Segítsük hozzá vendégeinket, hogy hét­köznapi gondjaikat feledve olyan helyiségben térhesse­nek nyugovóra, amely kellemes pihenést ígér.

Kényelmes nyaraló

Ebben jó szolgálatot tesz, ha a padló kifogástalanul tisz­ta. A csupa fehér környezet nemcsak a meleg hónapok meszelt falaira emlékeztet, hanem megkönnyíti a hangu­lat módosítását akár a színes ágynemű vagy valamilyen érdekes kiegészítő révén. Nem hiányozhat a helyiségből egyetlen alapvető bútor sem.

Kényelmes nyaraló

A legtöbb embernek a ren­dezett körülmények valóságos mennyországot jelente­nek, vagyis a kényelmes ágy, a kis éjjeliszekrény és a megfelelő lámpa nélkülözhetetlen. A frissen vasalt, élénk színű ágynemű jól kiegészíti az összhatást.

Miért jó?

Ragyogó napfény, meszelt falak és frissen vasalt ágynemű – ez az, ami a tóparti nyár emlékét idéző vidám szobában örömet okoz.

 • A FEHÉR FAL ÉS PADLÓ tiszta, üde hátteret ad, visszaveri a természetes fényt és tágasabbnak láttatja a helyiséget.
 • A MINTÁS KELME, így a kockás zefír-lepedő, a steppelt matlaszétakaró és a jacquard ágyterítő megkapó látványt nyújt. Fehér környezetben különösen fontosak a színes, textúráit kelmék, mivel emelik a látvány értékét.
 • AZ AZSÚROZOTT ÁGYSZEGÉLY a régi időket idézi, amikor a hímzett ágyneműt a fontos vendégeknek tartották fenn.
 • A FESTETT LAMBÉRIA a nyaraló hálófülkéjét idézi.
 • A HANGSÚLYOS, szigorúan piros-fehér színű kiegészítők száma minimális.